Nexcloud ERP

การคำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือ แนวทางการบริหารสินค้าคงคลังของธุรกิจ ซื้อ-ขาย

Sep 27, 2021

การคำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือ แนวทางการบริหารสินค้าคงคลังของธุรกิจ ซื้อ-ขาย

ธุรกิจที่มีการขายสินค้า ไม่ว่าจะเป็นซื้อมาขายไป ค้าส่งค้าปลีก หัวใจสำคัญของธุรกิจก็คือกำไรที่เกิดจากการขายสินค้า ดังนั้นองค์กรจำเป็นต้องรู้ต้นทุนของสินค้า สามารถคำนวณต้นทุนขาย และสินค้าคงเหลือได้ ถ้าหากการตีราคาสินค้าคงเหลือผิดพลาด รายงานทางการเงินก็จะคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงส่งผลเสียต่อธุรกิจ การคำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือมีหลากหลายวิธีที่แตกต่างกันไป เลือกได้ตามความเหมาะสมกับธุรกิจ ซึ่งในปัจจุบันการคำนวณต้นทุนสินค้าสามารถทำได้สะดวก แม่นยำและง่ายมากขึ้น ด้วย NEXcloud ERP ระบบบริหารธุรกิจคลาวด์ ERP

แนะนำ 3 วิธีการคำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือ ใน NEXcloud ERP

1. วิธีเข้าก่อน ออกก่อน (First-in First-out; FIFO)

FIFO หรือ First-in First-out คือ การจัดการสินค้าคงคลังแบบ เข้าก่อน-ออกก่อน สินค้าใดที่เข้าคลังสินค้าก่อนก็หมุนเวียนออกไปก่อน เพื่อลดความเสื่อมจากการจัดเก็บเป็นเวลานาน

การคำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือวิธีนี้เป็นวิธีที่ได้รับความนิยม เพราะเป็นวิธีที่เข้าใจง่าย มักจะใช้กับสินค้าทั่ว ๆ ไปซึ่งมีลักษณะเหมือนกัน สินค้าที่มีอายุ สินค้าที่ตามกระแสนิยม ซึ่งถ้าเก็บไว้นานจะเสื่อมสภาพ เน่าเสีย และตกเทรนด์จนขายไม่ออก การใช้วิธีนี้ก็จะสามารถลดโอกาสที่จะเกิดสินค้าค้างสต็อกได้

2. วิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนไหว (Moving-average method)

 วิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนไหว คือ การคิดคำนวณราคาต้นทุนจะทำตลอดเวลาและทำทุกครั้งที่มีการซื้อสินค้าเข้ามา จะมีการนำสินค้าที่ซื้อเข้ามาใหม่ไปถัวเฉลี่ยกับสินค้าคงเหลือ มูลค่าของสินค้าคงเหลือก็จะเปลี่ยนไป

การคำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือวิธีนี้เหมาะกับธุรกิจการผลิต เพราะต้นทุนสินค้าจะถูกนำมาเฉลี่ยและแสดงต้นทุนโดยรวมของสินค้าที่ผลิตขึ้นได้ดีกว่าวิธีอื่น นอกจากนี้วิธีนี้ยังแสดงให้เห็นถึงผลประกอบการในภาพรวมได้ชัดเจนกว่าวิธีอื่น ๆ อีกด้วย

3. วิธีต้นทุนมาตรฐาน (Standard Cost)

ต้นทุนมาตรฐาน คือการตีราคาสินค้าคงเหลือด้วยต้นทุนมาตรฐาน เป็นต้นทุนที่กำหนดขึ้นล่วงหน้าอย่างมีหลักเกณฑ์ ณ กำลังการผลิตหนึ่งภายใต้สถานการณ์ที่กำหนดไว้ (ณ กำลังการผลิตปกติ) เมื่อทำการเปลี่ยนแปลงราคาต้นทุนใหม่ จะทำให้มูลค่าสินค้าคงเหลือที่มีอยู่ปรับราคาตามต้นทุนใหม่

หากองค์กรสามารถเลือกวิธีคำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือได้เหมาะสม จะทำให้การบริหารสินค้ามีประสิทธิภาพ ทำให้ตัวเลขงบการเงินแสดงสถานะทางการเงินได้อย่างถูกต้อง ช่วยให้ผู้บริหารสามารถเห็นสถานการณ์ที่แท้จริงของบริษัทได้ ซึ่งหากมีปัญหาทางการเงินเกิดขึ้นก็สามารถบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและแก้ได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย

การคำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือ แนวทางการบริหารสินค้าคงคลังของธุรกิจ ซื้อ-ขาย

NEXcloud ERP ระบบบริหารธุรกิจบนคลาวด์ ERP สามารถบริหารจัดการสินค้าคงคลังด้วยการคำนวณต้นทุนแบบ FIFO (เข้าก่อนออกก่อน), Moving Average (ต้นทุนเฉลี่ย) & Standard Cost (ต้นทุนมาตรฐาน) สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของธุรกิจ พร้อมทั้งสามารถปรับปรุงข้อมูลต้นทุนสินค้า และกำหนดหน่วยสินค้า (UOM: Unit of Measure) ได้อีกด้วย รวมฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์ธุรกิจที่ต้องการเครื่องมือในการบริหารจัดการคลังสินค้าและการขาย ในราคาที่ย่อมเยา เพื่อธุรกิจขนาดเล็ก-ขนาดกลางโดยเฉพาะ

#NEXcloud ERP เพื่อนแท้ SMEs ที่เข้าถึงง่าย โดยทีมผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ

ทดลองใช้ ระบบ ERP ฟรี nexcloud ERP ซอฟต์แวร์ ERP สำหรับธุรกิจ SMEs ไทย

สนใจระบบ NEXcloud ERP / ซอฟต์แวร์ธุรกิจ ปรึกษาฟรี!

📞 โทร : 02-091-1973
🔵 FB : NEXcloud solution
 📲 Line OA : @nexus-sr.com (มี@)
💻 เว็บไซต์ : https://nexcloudsolution.com/
📧 อีเมล : Mkt.th@nexus-sr.com

Line Officail Nexus-sr.com ที่ปรึกษาธุรกิจ วางระบบ ERP ซอฟต์แวร์ธุรกิจ

อ่านบทความเพิ่มเติม​

NEXcloud Next Normal

NEXcloud Next Normal

ERP กุญแจสำคัญ พลิกฟื้นธุรกิจหลังโควิด เครื่องมือการบริหารธุรกิจ ยุค Next Normal Webinar Zoom Platform ConferenceOctober 28th, 2021 2:00 PM to 3:00 PMERP กุญแจสำคัญ พลิกฟื้นธุรกิจหลังโควิด เครื่องมือการบริหารธุรกิจ ยุค Next Normal ธุรกิจจะฟื้นตัวกลับมาได้จริงหรือไม่?...

read more
โปรแกรม ERP แบบพัฒนาระบบใหม่ กับ โปรแกรม ERP สำเร็จรูป เลือกแบบไหนที่ใช่กับธุรกิจ?

โปรแกรม ERP แบบพัฒนาระบบใหม่ กับ โปรแกรม ERP สำเร็จรูป เลือกแบบไหนที่ใช่กับธุรกิจ?

การทำธุรกิจยุคดิจิทัล ระบบ ERP นับเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของธุรกิจ ช่วยเชื่อมต่อการทำงานฝ่ายต่าง ๆ ให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า ซึ่งในปัจจุบัน ซอฟต์แวร์ ERP มีทั้งแบบ โปรแกรม ERP...

read more
5 ระบบบริหารธุรกิจ เครื่องมือที่ช่วยให้การบริหารธุรกิจง่ายกว่าเดิม

5 ระบบบริหารธุรกิจ เครื่องมือที่ช่วยให้การบริหารธุรกิจง่ายกว่าเดิม

เมื่อธุรกิจเติบโตขึ้น การทำงานมีความซับซ้อนมากขึ้น การจัดการงานแบบ Manual หรือใช้เพียง Excel ไม่เพียงพออีกต่อไป ทั้งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย ทั้งใช้เวลานาน เกิดความล่าช้า ไม่ทันคู่แข่ง...

read more