การจัดทำบัญชีเป็นเรื่องที่สำคัญและไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใดก็ขาดเรื่องของการจัดทำบัญชีไม่ได้ การทำธุรกิจย่อมมีการบันทึกรายวันเพื่อแสดงให้ถึงรายรับ รายจ่ายที่เข้ามาในแต่ละวัน หรือที่เรียกกันว่า การบันทึกบัญชีรายวัน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจในการใช้วิเคราะห์งบการเงิน และเพื่อสามารถจัดทำการบันทึกบัญชีรายวันได้อย่างถูกต้อง NEXcloud ERP จะพาไปดูตัวช่วยในการการบันทึกบัญชีรายวัน เพื่อให้ได้งบที่ถูกต้องพร้อมกับความสำคัญในการบันทึกบัญชีรายวัน

การบันทึกบัญชีรายวันคืออะไร ?

การบันทึกบัญชีรายวัน

การบันทึกบัญชีรายวัน คือ ข้อมูลการลงบัญชีรายวันของธุรกิจที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ซึ่งเป็นส่วนที่จะแสดงรายการบันทึกประจำวันและแสดงรายการข้อมูลสำคัญต่างๆการบันทึกรายการเดบิตรวมถึงเครดิต หากตรวจสอบแล้วพบว่ารายการที่บันทึกประจำวันแต่ละรายการไม่สอดคล้องกับธุรกรรมทางธุรกิจ สิ่งสำคัญในการบันทึกบัญชีรายวันคือการทราบถึงสถานการณ์ทางการเงินสถานะทางการเงินของธุรกิจซึ่งต้องมีความถูกต้องแม่นยำ ดังนั้นเจ้าของธุรกิจหลายท่านจึงมองหาโซลูชันที่จะช่วยในเรื่องของการบันทึกบัญชีรายวันเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้จริง
 

ทำไมถึงต้องได้งบที่ถูกต้อง

การบันทึกบัญชีรายวันเป็นการจดบันทึกเพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ทางการเงินสถานะการเงินที่เกิดขึ้นของวันสิ้นงวดบัญชีในแต่ละงวด ทั้งรายรับ รายจ่าย ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยตรง เพื่อเป็นการวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินงานในอนาคต การบันทึกบัญชีรายวันจึงต้องมีรายละเอียดที่ถูกต้องชัดเจน เพราะฉะนั้นขั้นตอนของการจัดทำบัญชีจึงถือว่ามีความสำคัญ

การจัดทำบันทึกบัญชีรายวันอาจมีกระบวนการที่ซับซ้อน โดยเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์เกี่ยวกับรายการค้า หลังจากนั้นจึงนำข้อมูลดังกล่าวมาบันทึกในสมุดรายวัน เผื่อนำไปสู่ขั้นตอนในการของการหายอดคงเหลือในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป และทำการสรุปข้อมูลในงวดบัญชี ใช้สำหรับแสดงสถานการณ์ทางการเงินสถานะทางการของธุรกิจ มีขั้นตอนที่สำคัญที่เกี่ยวข้องคือการปิดบัญชี ซึ่งถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายเพื่อให้ครบกระบวนการจัดการบันทึกบัญชีรายวัน ดังนั้น การบันทึกบัญชีรายวันจึงต้องมีการตรวจสอบและแก้ไขเพื่อให้มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ เพื่อให้สถานการณ์ทางการเงินสถานะการเงินของธุรกิจเป็นไปได้อย่างถูกต้อง


ขั้นตอนการปรับปรุงรายการบัญชี

การบันทึกบัญชีรายวันจะมีการขั้นตอนในการปรับปรุงรายการบัญชีในวันสิ้นงวด เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีที่ถูกต้อง การบันทึกบัญชีรายวันจึงต้องมีการวิเคราะห์รายการต่างๆเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. บันทึกรายการปรับปรุงในสมุดรายวันทั่วไป
2. ผ่านรายการปรับปรุงจากสมุดรายวันทั่วไป ไปยังสมุดแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง
3. หายอดคงเหลือในสมุดบัญชีแยกประเภทใหม่และจัดทำงบทดลองหลังปรับปรุงก่อนทำงบการเงิน

 

Journal Entry ฟังก์ชันอัจฉริยะใน NEXcloud ERP

Journal Entry เป็นฟังก์ชันที่ใช้สำหรับการลงบันทึกและปรับปรุงรายการบัญชี เพื่อให้การปิดบัญชีรายวันตรงตามงบที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยจัดการรายการบันทึกบัญชีประจำวันและแยกประเภทรายการบันทึกต่างๆ โดยการนำข้อมูลมาบันทึกยังบัญชีเพื่อให้ทราบถึงรายการทั้งหมด เป็นตัวกำหนดประเภทบัญชีต่างๆ เช่น ซัพพลายเออร์ ลูกค้า หรือบัญชีแยกประเภททั่วไป (G/L)  เพื่อตรวจสอบว่าสามารถจะทำการผ่านรายการบันทึกบัญชีรายวันได้ และช่วยให้สามารถกำหนดหมายเลขรายการบันทึกบัญชีรายวันของประเภทบัญชีต่างๆได้ เพราะแต่ละประเภทมีหมายเลขที่กำหนดไว้อยู่แล้ว เมื่อบันทึกบัญชีรายวัน

หลักการทำงานของ Journal Entry คือจะบันทึกข้อมูลบัญชีประจำวันทั้งหมด เพื่อนำเข้าสู่ระบบ หลังจากนั้นสามารถตั้งค่าเริ่มต้นต่างๆ รวมถึงปรับเปลี่ยนการตั้งค่าบางอย่างตามความเหมาะสมสำหรับรายการการบันทึกบัญชีรายวัน โดยมีข้อมูลสำคัญต่างๆ ตั้งแต่การบันทึกรายการเดบิตรวมถึงเครดิต หลังจากเมื่อเพิ่มข้อมูลทั้งหมดเสร็จแล้วระบบจะทำการบันทึกบัญชีรายวันโดยอัตโนมัติเพื่อให้ตรงตามงบที่ถูกต้อง

 

NEXcloud ERP  โซลูชันบริหารธุรกิจบนระบบคลาวด์ เป็นระบบ ERP ที่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมี SAP Business One ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์มาตรฐานระดับโลกเป็นกลไกหลักในการทำงานมีเทมเพลตธุรกิจที่สามารถเลือกแพ็กเกจได้ตามความเหมาะสมของธุรกิจ ค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริงในลักษณะ Subscription Model ไม่มีค่าฮาร์ดแวร์ ไม่มีค่าดูแลระบบ และไม่มีค่าอัปเกรดเดต ช่วยให้ควบคุมต้นทุนได้ ออกแบบมาเพื่อธุรกิจ SMEs โดยเฉพาะ ออกแบบ ดูแล และวางระบบธุรกิจ โดย NEXUS บริษัทที่ปรึกษาโซลูชันธุรกิจ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 23 ปี และเชี่ยวชาญมากกว่า 10 อุตสาหกรรม

NEXcloud ERP ระบบบริหารจัดการธุรกิจบนระบบคลาวด์ เชื่อมต่อกระบวนการทำงานของหน่วยงานต่างๆในองค์กรของคุณ ให้อยู่ภายใต้แพลตฟอร์มเดียวกันอย่างลงตัว ตอบโจทย์รูปแบบธุรกิจไทย ทั้งโปรแกรมภาษี การวางบิล การจัดการเช็ค และการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ มาพร้อมชุดแบบฟอร์มเอกสารรายงาน และแดชบอร์ดวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ ช่วยการตัดสินใจและบริหารธุรกิจของคุณ

สนใจระบบ ERP ซอฟต์แวร์ธุรกิจ #ปรึกษาฟรี!
☎️ โทร :  0800707196
📲 Line Official Account : @NEXcloudERP
📣 FB : NEXcloud solution
💻 เว็บไซต์ : https://nexcloudsolution.com
📧 อีเมล : Mkt.th@nexus-sr.com