ตัวแปรสำคัญในธุรกิจซื้อมาขายไป

Jun 24, 2022

ตัวแปรสำคัญในธุรกิจซื้อมา-ขายไป

การทำธุรกิจถือเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว และสำหรับใครหลายๆคนก็อยากจะมีธุรกิจเป็นของตนเอง ซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างท้าทาย เพราะในปัจจุบันการทำธุรกิจมีการแข่งขันที่สูงมากขึ้น ดังนั้นการมีคู่แข่งที่มากขึ้นก็จะยิ่งลดโอกาสในการขายสินค้า การทำธุรกิจจึงจำเป็นที่จะต้องศึกษาและวางแผนแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างไตร่ตรองและอย่างรัดกุม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ธุรกิจซื้อมาขายไป” หนึ่งในธุรกิจที่เป็นที่นิยมสำหรับผู้ประกอบการที่ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในด้านการผลิต เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจให้เติบโตกว่าคู่แข่งอื่นและการที่จะรักษายอดขายให้เติบโตอย่างต่อเนื่องต้องทำอย่างไรในยุคของเศรษฐกิจแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ เพื่อให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของผู้บริโภคในอนาคตได้

ทำความรู้จักธุรกิจซื้อมาขายไป
ธุรกิจซื้อมาขายไป คือ  การที่เจ้าของธุรกิจซื้อสินค้าผ่านทางผู้ผลิตโดยตรง หรือ อาจซื้อผ่านตัวกลางรายใหญ่ แล้วนำมาขายต่อให้กับผู้บริโภคหรือบุคคลอื่นๆ สำหรับสินค้าจะไม่มีการปรับแต่ง แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่นำสินค้าดังกล่าวนำไปผลิตต่อเป็นสินค้าชนิดอื่น หรือกล่าวง่ายๆ คือหากซื้อมาอย่างไร ก็ขายไปแบบนั้นเลย ตัวอย่างธุรกิจซื้อมาขายไปในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวข้อง เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ หรือร้านขายรถจักรยานยนต์ เป็นต้น สำหรับสินค้ามีให้เลือกหลากหลายประเภท ดังนั้นการคำนวณต้นทุนของสินค้าจึงสามารถทำได้ง่ายและไม่จำเป็นต้องมีทุนมากพอสำหรับการทำธุรกิจซื้อมาขายไป

ทำไมต้องธุรกิจซื้อมาขายไป
ธุรกิจซื้อมาขายไป เจ้าของธุรกิจสามารถเพิ่มราคาของสินค้าที่รับมาแล้วขายกับผู้บริโภคต่อได้เลย โดยต้องขึ้นอยู่กับพฤติกรรมหรือความต้องการของผู้บริโภคในขณะนั้นด้วย เจ้าของธุรกิจนั้นไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการผลิตสินค้ามากนัก เพียงแต่ต้องหาช่องทางที่จะสามารถนำสินค้าไปในตลาดต่อ หรือ ช่องทางอื่นๆ เพื่อให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าได้

หลักการในการทำธุรกิจซื้อมาขายไปที่สำคัญคือต้องทราบแหล่งที่มาของสินค้าว่าสามารถสั่งซื้อได้จากเจ้าไหนได้บ้าง เพื่อนำมาคำนวณต้นทุนหรือกำไรที่จะนำสินค้าชนิดนั้นมาขายต่อ ลักษณะการซื้อขายส่วนมากเป็นการจ่ายสด หรือ ชำระเงินผ่านทางบัญชีธุรกรรมออนไลน์ เพราะสามารถได้เงินมาโดยทันที แต่สำหรับการซื้อขายเครดิต ต้องมีการกำหนดวันเวลาที่ต้องชำระ ซึ่งความยากง่ายขึ้นอยู่กับวิธีการตกลงของเจ้าของธุรกิจและผู้บริโภคนั่นเอง

ส่องปัจจัยสำคัญในธุรกิจซื้อมาขายไป
1.) การซื้อสินค้า ซื้ออย่างไรให้ถูก วางแผนการซื้อสินค้าโดยมองหาแหล่งสินค้าต่างๆจากหลายๆแหล่งเช่น สินค้าจากทางต่างประเทศ สินค้า D.I.Y. สินค้าจากร้านขายส่ง หรือ สินค้าที่ผลิตจากโรงงานโดยตรง เป็นต้นเพื่อนำมาเปรียบเทียบราคาต้นทุนสำหรับที่จะนำไปขายต่อ ให้มีต้นทุนที่เหมาะสมที่สุด สำหรับธุรกิจซื้อมาขายไปที่มีขนาดใหญ่ การซื้อสินค้าต้องคำนึงถึงข้อมูลลูกค้า ข้อมูลซัพพลายเออร์ ข้อมูลทะเบียนสินค้า ประวัติการสั่งซื้อ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น Purchase Request (ใบขอซื้อ) Purchase Order (ใบสั่งซื้อ)  GRPO (ใบรับสินค้า) และ Goods Return (ใบส่งคืนสินค้า) เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจในภายหลัง เช่น การตรวจสอบรายการย้อนหลังได้อย่างง่ายดาย เป็นต้น

2.) การขายสินค้า ขายผ่านช่องทางไหนถึงจะดี มองหาช่องทางการขายที่หลากหลาย เพื่อนำมาวิเคราะห์ว่าช่องทางไหนที่สินค้ามียอดขายที่ดี เพื่อที่จะสามารถบริหารวางแผนการขายสินค้าได้ ในปัจจุบัน ธุรกิจซื้อมาขายไปไม่จำเป็นต้องใช้ต้นทุนที่สูงจนเกินควร และไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้าน ก็สามารถสร้างยอดขายได้ ซึ่งช่องทางการขายออนไลน์ถือเป็นช่องทางที่กำลังเป็นที่นิยมมากในยุคนี้  ทั้ง Website, e-Marketplace, หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ หากเจ้าของธุรกิจบริหารการขายได้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการขาย ขั้นตอนการเสนอราคา การตัดสต๊อก การวางบิล การรับเงิน และมีรายงานประวัติการขายและรับเงินย้อนหลังเพื่อประกอบการอนุมัติการขาย การบริหารเหล่านี้ย่อมทำให้สามารถบริหารการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.) การจัดการสต๊อกสินค้า จัดการอย่างไรให้เหมาะสม การจัดการสต๊อกถือเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะหากต้องเจอกับจำนวนออเดอร์ที่มากขึ้นและมีอย่างหลากหลายชนิด หากเจ้าของธุรกิจไม่ทราบจำนวนของสินค้า ไม่ทราบว่าสินค้าชนิดไหนมีอยู่ในสต๊อกมากน้อยเพียงใด ก็จะทำให้สินค้าค้างสต๊อกและทำให้เงินทุนหมุนเวียนจมไปกับสินค้าที่ค้างอยู่และอาจทำให้ขาดทุนได้ หรือแม้แต่ต้องทราบถึงสินค้าที่กำลังจะหมดสต๊อก เพื่อที่จะต้องรีบสั่งซื้อทันทีเพื่อให้ทันต่อผู้บริโภคที่ต้องการซื้อ หากไม่มีสินค้าก็อาจทำให้เสียลูกค้าได้ ดังนั้นการที่จะทำธุรกิจซื้อมาขายไป ก็ควรจะจัดการกับรายการซื้อขายหรือจัดการสต๊อกสินค้าให้ดี 

ตัวแปรสำคัญในธุรกิจซื้อมา-ขายไป
NEXcloud ERP กับ ธุรกิจซื้อมา-ขายไป
แพ็กเกจ Trading ERP แพ็กเกจที่ตอบโจทย์ธุรกิจซื้อมาขายไป เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีการ Control Inventory และการจัดการสต๊อกสินค้า มีการเสริมความสามารถในด้านการขายและการซื้อ การหมุนเวียนเข้าออกโดยใช้หลัก FIFO  (First-In First-Out) เหมาะกับร้านค้าที่ขายสินค้าที่มีวันหมดอายุ รวมถึงสินค้าที่มีสินค้าหลายชนิด ช่วยเรื่องของการบริหารคลังสินค้า เสริมความสามารถในด้านงานขายและงานจัดซื้อตั้งแต่ทำใบขอซื้อ/ขายสินค้า ใบสั่ง/ขาย การออกใบแจ้งหนี้ ใบตั้งหนี้ การทำใบลดหนี้ และการทำรับเงินจ่ายเงิน แก้ปัญหาในเรื่องของการปิดบัญชี และจัดทำรายงานภาษี ช่วยทำให้ธุรกิจเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

NEXcloud ERP  โซลูชันบริหารธุรกิจบนคลาวด์ เป็นระบบ ERP ที่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมี SAP Business One ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์มาตรฐานระดับโลกเป็นกลไกหลักในการทำงานมีเทมเพลตธุรกิจที่สามารถเลือกแพ็กเกจได้ตามความเหมาะสมของธุรกิจ ค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริงในลักษณะ Subscription Model ไม่มีค่าฮาร์ดแวร์ ไม่มีค่าดูแลระบบ และไม่มีค่าอัปเกรด ช่วยให้ควบคุมต้นทุนได้ ออกแบบมาเพื่อธุรกิจ SMEs โดยเฉพาะ ออกแบบ ดูแล และวางระบบธุรกิจ โดย NEXUS บริษัทที่ปรึกษาโซลูชันธุรกิจ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 23 ปี และเชี่ยวชาญมากกว่า 10 อุตสาหกรรม

สนใจระบบ ERP ซอฟต์แวร์ธุรกิจ #ปรึกษาฟรี!
☎️ โทร :  0800707196
📲 Line Official Account : @NEXcloudERP
📣 FB : NEXcloud solution
💻 เว็บไซต์ : https://nexcloudsolution.com
📧 อีเมล : Mkt.th@nexus-sr.com


 

 

Nexcloud ERP Line OA
NEXcloud ERP facebook