ตัวแปรสำคัญในธุรกิจซื้อมาขายไป

Jun 24, 2022

ตัวแปรสำคัญในธุรกิจซื้อมา-ขายไป

การทำธุรกิจถือเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว และสำหรับใครหลายๆคนก็อยากจะมีธุรกิจเป็นของตนเอง ซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างท้าทาย เพราะในปัจจุบันการทำธุรกิจมีการแข่งขันที่สูงมากขึ้น ดังนั้นการมีคู่แข่งที่มากขึ้นก็จะยิ่งลดโอกาสในการขายสินค้า การทำธุรกิจจึงจำเป็นที่จะต้องศึกษาและวางแผนแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างไตร่ตรองและอย่างรัดกุม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ธุรกิจซื้อมาขายไป” หนึ่งในธุรกิจที่เป็นที่นิยมสำหรับผู้ประกอบการที่ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในด้านการผลิต เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจให้เติบโตกว่าคู่แข่งอื่นและการที่จะรักษายอดขายให้เติบโตอย่างต่อเนื่องต้องทำอย่างไรในยุคของเศรษฐกิจแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ เพื่อให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของผู้บริโภคในอนาคตได้

ทำความรู้จักธุรกิจซื้อมาขายไป
ธุรกิจซื้อมาขายไป คือ  การที่เจ้าของธุรกิจซื้อสินค้าผ่านทางผู้ผลิตโดยตรง หรือ อาจซื้อผ่านตัวกลางรายใหญ่ แล้วนำมาขายต่อให้กับผู้บริโภคหรือบุคคลอื่นๆ สำหรับสินค้าจะไม่มีการปรับแต่ง แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่นำสินค้าดังกล่าวนำไปผลิตต่อเป็นสินค้าชนิดอื่น หรือกล่าวง่ายๆ คือหากซื้อมาอย่างไร ก็ขายไปแบบนั้นเลย ตัวอย่างธุรกิจซื้อมาขายไปในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวข้อง เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ หรือร้านขายรถจักรยานยนต์ เป็นต้น สำหรับสินค้ามีให้เลือกหลากหลายประเภท ดังนั้นการคำนวณต้นทุนของสินค้าจึงสามารถทำได้ง่ายและไม่จำเป็นต้องมีทุนมากพอสำหรับการทำธุรกิจซื้อมาขายไป

ทำไมต้องธุรกิจซื้อมาขายไป
ธุรกิจซื้อมาขายไป เจ้าของธุรกิจสามารถเพิ่มราคาของสินค้าที่รับมาแล้วขายกับผู้บริโภคต่อได้เลย โดยต้องขึ้นอยู่กับพฤติกรรมหรือความต้องการของผู้บริโภคในขณะนั้นด้วย เจ้าของธุรกิจนั้นไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการผลิตสินค้ามากนัก เพียงแต่ต้องหาช่องทางที่จะสามารถนำสินค้าไปในตลาดต่อ หรือ ช่องทางอื่นๆ เพื่อให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าได้

หลักการในการทำธุรกิจซื้อมาขายไปที่สำคัญคือต้องทราบแหล่งที่มาของสินค้าว่าสามารถสั่งซื้อได้จากเจ้าไหนได้บ้าง เพื่อนำมาคำนวณต้นทุนหรือกำไรที่จะนำสินค้าชนิดนั้นมาขายต่อ ลักษณะการซื้อขายส่วนมากเป็นการจ่ายสด หรือ ชำระเงินผ่านทางบัญชีธุรกรรมออนไลน์ เพราะสามารถได้เงินมาโดยทันที แต่สำหรับการซื้อขายเครดิต ต้องมีการกำหนดวันเวลาที่ต้องชำระ ซึ่งความยากง่ายขึ้นอยู่กับวิธีการตกลงของเจ้าของธุรกิจและผู้บริโภคนั่นเอง

ส่องปัจจัยสำคัญในธุรกิจซื้อมาขายไป
1.) การซื้อสินค้า ซื้ออย่างไรให้ถูก วางแผนการซื้อสินค้าโดยมองหาแหล่งสินค้าต่างๆจากหลายๆแหล่งเช่น สินค้าจากทางต่างประเทศ สินค้า D.I.Y. สินค้าจากร้านขายส่ง หรือ สินค้าที่ผลิตจากโรงงานโดยตรง เป็นต้นเพื่อนำมาเปรียบเทียบราคาต้นทุนสำหรับที่จะนำไปขายต่อ ให้มีต้นทุนที่เหมาะสมที่สุด สำหรับธุรกิจซื้อมาขายไปที่มีขนาดใหญ่ การซื้อสินค้าต้องคำนึงถึงข้อมูลลูกค้า ข้อมูลซัพพลายเออร์ ข้อมูลทะเบียนสินค้า ประวัติการสั่งซื้อ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น Purchase Request (ใบขอซื้อ) Purchase Order (ใบสั่งซื้อ)  GRPO (ใบรับสินค้า) และ Goods Return (ใบส่งคืนสินค้า) เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจในภายหลัง เช่น การตรวจสอบรายการย้อนหลังได้อย่างง่ายดาย เป็นต้น

2.) การขายสินค้า ขายผ่านช่องทางไหนถึงจะดี มองหาช่องทางการขายที่หลากหลาย เพื่อนำมาวิเคราะห์ว่าช่องทางไหนที่สินค้ามียอดขายที่ดี เพื่อที่จะสามารถบริหารวางแผนการขายสินค้าได้ ในปัจจุบัน ธุรกิจซื้อมาขายไปไม่จำเป็นต้องใช้ต้นทุนที่สูงจนเกินควร และไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้าน ก็สามารถสร้างยอดขายได้ ซึ่งช่องทางการขายออนไลน์ถือเป็นช่องทางที่กำลังเป็นที่นิยมมากในยุคนี้  ทั้ง Website, e-Marketplace, หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ หากเจ้าของธุรกิจบริหารการขายได้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการขาย ขั้นตอนการเสนอราคา การตัดสต๊อก การวางบิล การรับเงิน และมีรายงานประวัติการขายและรับเงินย้อนหลังเพื่อประกอบการอนุมัติการขาย การบริหารเหล่านี้ย่อมทำให้สามารถบริหารการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.) การจัดการสต๊อกสินค้า จัดการอย่างไรให้เหมาะสม การจัดการสต๊อกถือเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะหากต้องเจอกับจำนวนออเดอร์ที่มากขึ้นและมีอย่างหลากหลายชนิด หากเจ้าของธุรกิจไม่ทราบจำนวนของสินค้า ไม่ทราบว่าสินค้าชนิดไหนมีอยู่ในสต๊อกมากน้อยเพียงใด ก็จะทำให้สินค้าค้างสต๊อกและทำให้เงินทุนหมุนเวียนจมไปกับสินค้าที่ค้างอยู่และอาจทำให้ขาดทุนได้ หรือแม้แต่ต้องทราบถึงสินค้าที่กำลังจะหมดสต๊อก เพื่อที่จะต้องรีบสั่งซื้อทันทีเพื่อให้ทันต่อผู้บริโภคที่ต้องการซื้อ หากไม่มีสินค้าก็อาจทำให้เสียลูกค้าได้ ดังนั้นการที่จะทำธุรกิจซื้อมาขายไป ก็ควรจะจัดการกับรายการซื้อขายหรือจัดการสต๊อกสินค้าให้ดี 

ตัวแปรสำคัญในธุรกิจซื้อมา-ขายไป

NEXcloud ERP กับ ธุรกิจซื้อมา-ขายไป
แพ็กเกจ Trading ERP แพ็กเกจที่ตอบโจทย์ธุรกิจซื้อมาขายไป เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีการ Control Inventory และการจัดการสต๊อกสินค้า มีการเสริมความสามารถในด้านการขายและการซื้อ การหมุนเวียนเข้าออกโดยใช้หลัก FIFO  (First-In First-Out) เหมาะกับร้านค้าที่ขายสินค้าที่มีวันหมดอายุ รวมถึงสินค้าที่มีสินค้าหลายชนิด ช่วยเรื่องของการบริหารคลังสินค้า เสริมความสามารถในด้านงานขายและงานจัดซื้อตั้งแต่ทำใบขอซื้อ/ขายสินค้า ใบสั่ง/ขาย การออกใบแจ้งหนี้ ใบตั้งหนี้ การทำใบลดหนี้ และการทำรับเงินจ่ายเงิน แก้ปัญหาในเรื่องของการปิดบัญชี และจัดทำรายงานภาษี ช่วยทำให้ธุรกิจเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

NEXcloud ERP  โซลูชันบริหารธุรกิจบนคลาวด์ เป็นระบบ ERP ที่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมี SAP Business One ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์มาตรฐานระดับโลกเป็นกลไกหลักในการทำงานมีเทมเพลตธุรกิจที่สามารถเลือกแพ็กเกจได้ตามความเหมาะสมของธุรกิจ ค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริงในลักษณะ Subscription Model ไม่มีค่าฮาร์ดแวร์ ไม่มีค่าดูแลระบบ และไม่มีค่าอัปเกรด ช่วยให้ควบคุมต้นทุนได้ ออกแบบมาเพื่อธุรกิจ SMEs โดยเฉพาะ ออกแบบ ดูแล และวางระบบธุรกิจ โดย NEXUS บริษัทที่ปรึกษาโซลูชันธุรกิจ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 23 ปี และเชี่ยวชาญมากกว่า 10 อุตสาหกรรม

สนใจระบบ ERP ซอฟต์แวร์ธุรกิจ #ปรึกษาฟรี!
☎️ โทร :  0800707196
📲 Line Official Account : NEXcloudERP
📣 FB : NEXcloud solution
💻 เว็บไซต์ : https://nexcloudsolution.com
📧 อีเมล : Mkt.th@nexus-sr.com

 

 

Nexcloud ERP Line OA
NEXcloud ERP facebook

อ่านบทความเพิ่มเติม​

3 E-Marketplace เชื่อมต่อแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ด้วย ERP

3 E-Marketplace เชื่อมต่อแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ด้วย ERP

ร้านค้าออนไลน์ของคุณกำลังเจอปัญหาในการจัดการหลังบ้านอยู่หรือเปล่า? เคยไหม? เมื่อร้านของคุณใหญ่ขึ้น การจัดการทั้งคลังสินค้า การดึงข้อมูลใบสั่งซื้อต่าง ๆ ก็เพิ่มพูนและซับซ้อนมากขึ้น การจัดทำใบกำกับภาษีให้ลูกค้าก็ต้องทำหลายขั้นตอน...

read more
จัดการภาษี วางแผนภาษี สรุปเนื้อหาจากงานสัมมนา “บริหารงานภาษี ติดเครื่อง SMEs ด้วย NEXcloud ERP”

จัดการภาษี วางแผนภาษี สรุปเนื้อหาจากงานสัมมนา “บริหารงานภาษี ติดเครื่อง SMEs ด้วย NEXcloud ERP”

มาแล้วสำหรับการสรุปรวบรวมการ จัดการภาษี วางแผนภาษี โดยเป็นสรุปเนื้อหาจากงานสัมมนา “บริหารงานภาษี ติดเครื่อง SMEs ด้วย NEXcloud ERP”  ไปพบกับสาระดีๆสำหรับชาว SMEs กันเลย 1. เอกสารอะไรบ้างที่ NEXcloud สามารถออก เอกสาร เพื่อช่วยในการ จัดการภาษี  หรือ จัดการ...

read more
ERP ตัวช่วยที่ใช่ จัดการร้านค้าออนไลน์ ให้ปัง

ERP ตัวช่วยที่ใช่ จัดการร้านค้าออนไลน์ ให้ปัง

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในยุคดิจิทัล สื่อออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทและเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของคนมากขึ้น หลายคนได้หันมาใช้ประโยชน์จากสื่อออนไลน์ในการหารายได้ สำหรับการสินค้าออนไลน์ เป็นอาชีพหนึ่งที่กำลังมาแรงในยุคนี้ และได้กลายเป็นอาชีพหลักไปแล้ว...

read more