โทร : 080-070-7196

อีเมล : Mkt.th@nexus-sr.com

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:30 - 17:30 น.

Nexcloud ERP

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพ็กเกจที่คุณสนใจ สามารถดาวน์โหลดโบว์ชัวร์เพื่อศึกษารายละเอียดของERPแต่ละเทมเพลตได้ที่นี่

Service

แพ็คเกจที่เหมาะกับธุรกิจที่ต้องมีเครื่องมือในการจัดการบัญชีและการเงิน ประกอบไปด้วย
การออกใบตั้งหนี้ (รายได้), การชำระหนี้ (ค่าใช้จ่าย), ปิดบัญชี และการออกรายงานภาษี เพื่อส่งสรรพากร Functions การใช้งานหลัก ๆ เป็นการบันทึกในเรื่องของรายได้ และค่าใช้จ่าย การปรับปรุงรายการ ๆ ทางบัญชี

Trading

แพ็กเกจที่เหมาะกับธุรกิจซื้อมาขายไปหรือธุรกิจรับเหมาที่มีการ Control Inventory หรือ Stock โดยจะมี function การใช้งานทั้งหมดของ Service Package และจะมีการเสริมความสามารถในด้านการซื้อและการขาย การบริหารคลังสินค้าตั้งแต่ ทำใบขอซื้อ/ขายสินค้า, ใบสั่งซื้อ/ขาย

Manufacturing

แพ็คเกจที่เหมาะธุรกิจที่มีกระบวนการผลิตสินค้า โดยจะมีความสามารถทั้งหมดของ Service Package และ Trading ซึ่งจะมีขั้นตอนการวางแผนการบริหารจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิต นำเข้าข้อมูลของตัวสินค้า, คลังสินค้า และ Demand Order มาช่วยในการคำนวนการสั่งซื้อสินค้าจัดทำสูตรการผลิต ใบสั่งผลิต การเบิกวัตถุดิบ การรับสินค้าสำเร็จรูป และการขายต่อไป