6 แนวทางการเลือกบริษัทที่ปรึกษา วางระบบ ERP

6 แนวทางการเลือกบริษัทที่ปรึกษา วางระบบ ERP

6 แนวทางการเลือกบริษัทที่ปรึกษา วางระบบ ERP ปัจจัยในการเลือกระบบ ERP นั้น ไม่ได้มีเพียงแค่ การเลือกฟังก์ชั่น/ฟีเจอร์ ERP ที่เหมาะสมกับธุรกิจ แต่ยังมีเรื่องของบริษัทที่ปรึกษาซึ่งเป็นทั้งผู้ขาย ผู้วางระบบ หรือ Vendor...
ปิดงบการเงิน คืออะไร มีประโยชน์กับธุรกิจอย่างไร ทำไมเจ้าของธุรกิจต้องรู้?!

ปิดงบการเงิน คืออะไร มีประโยชน์กับธุรกิจอย่างไร ทำไมเจ้าของธุรกิจต้องรู้?!

ปิดงบการเงิน คืออะไร มีประโยชน์กับธุรกิจอย่างไร ทำไมเจ้าของธุรกิจต้องรู้?! การปิดงบการเงิน ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ว่า บริษัท จำกัด หรือ ห้างหุ้นส่วน จำกัด ก็ต้องให้ความสำคัญ เพราะมีการกำหนดชัดเจนว่าต้องจัดส่งงบการเงินให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร...
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 คืออะไร? SMEs ต้องรู้ หากไม่อยากโดนปรับ!

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 คืออะไร? SMEs ต้องรู้ หากไม่อยากโดนปรับ!

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 คืออะไร? SMEs ต้องรู้ หากไม่อยากโดนปรับ! จากบทความ 6 ประเภทภาษี ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ SMEs มีภาษีที่สำคัญหลายตัวที่ธุรกิจจะต้องทำความเข้าใจและเตรียมตัวรับมือ โดยเราได้พูดถึงภาษีมูลค่าเพิ่มไปแล้ว ในบทความ รู้ยัง?!...
การควบคุมสินค้าคงคลังด้วยหมายเลข Serial และ Batch

การควบคุมสินค้าคงคลังด้วยหมายเลข Serial และ Batch

การควบคุมสินค้าคงคลังด้วยหมายเลข Serial และ Batch การบริหารจัดการคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ มีหลายองค์ประกอบที่สำคัญ หนึ่งในนั้นคือการวางระบบสินค้าเข้า หรือการรับสินค้าเข้าคลัง ซึ่งถือเป็นด่านสำคัญที่มีผลต่อการบริหารจัดการคลังสินค้าเลยก็ว่าได้...