โทร : 080-070-7196

อีเมล : Mkt.th@nexus-sr.com

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:30 - 17:30 น.

Nexcloud ERP

ระบบ ERP บัญชีและการเงิน ใน NEXcloud ERP

NEXcloud ERP ระบบบริหารธุรกิจคลาวด์ ERP มาพร้อมระบบ ERP บัญชี ที่จะช่วยให้การดำเนินงานด้านบัญชีและการเงินเป็นไปได้อย่างเป็นระบบ เข้าใจระบบบัญชีและกระบวนการทำงานต่าง ๆ ด้วย Work Flow ที่ได้มาตรฐาน ติดตามเอกสารได้ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุด จัดการเอกสารทางบัญชีและงานภาษีได้อย่างง่ายดาย

ระบบ ERP บัญชี NEXcloud ERP ซอฟต์แวร์บริหารจัดการธุรกิจ Process Flow

ระบบ ERP กับงานบัญชี การเงิน

ระบบ ERP บัญชี จะช่วยลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน ลดข้อผิดพลาด พร้อมปรับปรุงต้นทุนการบัญชีและจัดสรรงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดูข้อมูลได้แบบ Real-time ทำให้ผู้บริหารรับรู้ถึงสถานะและทิศทางทางการเงินของบริษัทได้ทันที

​ช่วยให้การดำเนินงานด้านบัญชีของคุณเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีอย่างถูกต้องและครบถ้วน

ความสามารถของระบบ ERP บัญชี การเงิน ใน NEXcloud ERP

ผังบัญชี

สามารถกำหนดผังบัญชีได้ถึง 10 หมวด ผังบัญชีที่ละเอียด จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยทำบัญชีได้สะดวก ง่าย ถูกต้องและรัดกุม

ข้อมูลคู่ค้าทางธุรกิจ

กำหนดข้อมูลคู่ค้าทางธุรกิจ ทั้งข้อมูลผู้ติดต่อ เงื่อนไขการชําระเงิน กำหนดรหัสสำหรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย  เพื่อการลงบัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้

Z

บันทึกบัญชีได้อย่างถูกต้อง

มีระบบตรวจสอบอัตโนมัติ ป้องกันการบันทึกรายการเดบิตและเครดิตไม่เท่ากันได้

จัดการภาษีได้อย่างง่ายดาย

โปรแกรมระบบภาษี ตัวช่วยในการจัดเตรียมข้อมูลได้ตรงตามรูปแบบมาตรฐานของกรมสรรพากร รองรับการยื่นชำระภาษีแบบออนไลน์ หรือ E-filing

แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สามารถเรียกดูข้อมูลทางบัญชี การเงินได้แบบเรียลไทม์ เช่น รายได้ ยอดขายลูกหนี้ เจ้าหนี้ เป็นต้น ช่วยให้สามารถบริหารและควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายงานด้านบัญชี

​ดูสรุปและวิเคราะห์งาน เช่น รายงานกระแสเงินสด รายงานแสดงการบันทึกบัญชีสมุดรายวัน ตารางสถานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนรายเดือน ได้ทั้งแบบรายงานและแผนภาพ

รายงานฐานะการเงิน

แสดงรายงานข้อมูลทางการเงินอยางมีแบบแผน ทั้ง สมุดรายวัน งบทดลอง งบกําไรขาดทุน งบดุล งบกระแสเงินสด

สกุลเงินตราต่างประเทศ

รองรับสกุลเงินตราได้หลายสกุลเงิน ทั่วโลก สะดวกต่อการทำธุรกิจทั้ง นำเข้า-ส่งออก ซื้อขายต่างประเทศ

การควบคุมต้นทุนธุรกิจ

สามารถบริหารและควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทดลองใช้งานจริง ฟรี 15 วัน

I agree to the Privacy Policy and PDPA Terms.