Nexcloud ERP
การควบคุมสินค้าคงคลังด้วยหมายเลข Serial และ Batch

การควบคุมสินค้าคงคลังด้วยหมายเลข Serial และ Batch

การควบคุมสินค้าคงคลังด้วยหมายเลข Serial และ Batch การบริหารจัดการคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ มีหลายองค์ประกอบที่สำคัญ หนึ่งในนั้นคือการวางระบบสินค้าเข้า หรือการรับสินค้าเข้าคลัง ซึ่งถือเป็นด่านสำคัญที่มีผลต่อการบริหารจัดการคลังสินค้าเลยก็ว่าได้...
การบริหารคลังสินค้าในยุคดิจิทัล จำเป็นต้องมีระบบ ERP จริงหรือไม่?

การบริหารคลังสินค้าในยุคดิจิทัล จำเป็นต้องมีระบบ ERP จริงหรือไม่?

การบริหารคลังสินค้าในยุคดิจิทัล จำเป็นต้องมีระบบ ERP จริงหรือไม่? ปฏิเสธไม่ได้ว่าการทำธุรกิจยุคดิจิทัล จำเป็นต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงาน โดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง  ซื้อมาขายไป และอุตสาหกรรมการผลิต ที่มีทั้งฝ่ายจัดซื้อ คลังสินค้า และฝ่ายผลิต...
ประโยชน์ของ ERP ช่วยให้ จัดซื้อและคลัง ทำงานเป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างไร?

ประโยชน์ของ ERP ช่วยให้ จัดซื้อและคลัง ทำงานเป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างไร?

ประโยชน์ของ ERP ช่วยให้ จัดซื้อและคลัง ทำงานเป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างไร? ธุรกิจที่มีฝ่ายจัดซื้อ ร่วมกับ ฝ่ายคลังสินค้า เคยเจอปัญหาเหล่านี้หรือไม่? สินค้าขาดสต็อก สั่งซื้อไม่ทัน จัดซื้อสั่งสินค้าเกินพื้นที่ที่คลังจะรับไหว ไม่มีที่เก็บสินค้า เกิดการล้นสต็อก...