การบริหารการเงิน

เพิ่มกำไร ลดข้อผิดพลาดและผลักดันการตัดสินใจที่ให้
ผลกำไรมากขึ้นด้วยชุดเครื่องมือที่สมบูรณ์สำหรับ
การดำเนินงานทางการเงินที่คล่องตัว ช่วยบริหารจัดการ
ทางด้านการเงินแบบครบวงจร ช่วยให้กระบวนการทางบัญชี เป็นไปได้อย่างง่ายดาย​

การบัญชี

บริหารกระบวนการทางบัญชีได้อย่างอัตโนมัติ เช่น การบันทึกรายงานประจำวัน บัญชีลูกหนี้ และบัญชีเจ้าหนี้ทางการค้า

ความสะดวก

การบริหารจัดการทรัพย์สินถาวร ฟังก์ชัน Vitual Fixed Asset ช่วยลดภาวะการป้อนข้อมูลซ้ำซ้อนด้วยตนเอง

การควบคุม

บริหารกระแสเงินสดได้อย่างแม่นยำ สามารถตรวจสอบ
ทรัพย์สินถาวร ควบคุมงบประมาณและตรวจสอบค่าใช้จ่าย

การธนาคาร

ตรวจสอบบัญชีได้อย่างรวดเร็ว จัดทำรายการเดินบัญชี
และการชำระเงินด้วยวิธีต่างๆ เช่น เช็ค เงินสดและการโอนเงิน​

รายงานและการวิเคราะห์ทางการเงิน

จัดทำรายงานสรุปการดำเนินงานในรูปแบบมาตราฐานหรือตามรูปแบบที่ต้องการแบบเรียลไทม์ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนธุรกิจและการตรวจสอบบัญชี

การบริหารการเงิน

เพิ่มกำไร ลดข้อผิดพลาดและผลักดันการตัดสินใจที่ให้
ผลกำไรมากขึ้นด้วยชุดเครื่องมือที่สมบูรณ์สำหรับ
การดำเนินงานทางการเงินที่คล่องตัว ช่วยบริหารจัดการ
ทางด้านการเงินแบบครบวงจร ช่วยให้กระบวนการทางบัญชี เป็นไปได้อย่างง่ายดาย​

nexcloudERP คืออะไร?

nexcloudERP คือโซลูชันสำหรับคลาวด์ ERP (Enterprise Resource Planning) ที่เชื่อมต่อกระบวนการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรของคุณ ให้อยู่ภายใต้แพลตฟอร์มเดียวกันอย่างลงตัว

Localization

เชื่อมโยงทุกส่วนงานในองค์กรภายใต้แพลตฟอร์มเดียวกัน

E-payment

ระบบอบรมออนไลน์เทรนนิ่งที่สามารถเข้าเรียนได้ฟรีตลอด

Cheque Management

ใช้งานระบบได้ผ่านทุกอุปกรณ์จากทุกที่ ตลอด 24 ชั่วโมง

Bill for Collection

ขยายศักยภาพระบบไปพร้อมกับคุณ

E-tax Invoice

ค่าใช้จ่ายตามจำนวนผู้ใช้งานจริงเป็นรายปี

การบริหารการเงิน

เพิ่มกำไร ลดข้อผิดพลาดและผลักดันการตัดสินใจที่ให้
ผลกำไรมากขึ้นด้วยชุดเครื่องมือที่สมบูรณ์สำหรับ
การดำเนินงานทางการเงินที่คล่องตัว ช่วยบริหารจัดการ
ทางด้านการเงินแบบครบวงจร ช่วยให้กระบวนการทางบัญชี เป็นไปได้อย่างง่ายดาย​

nexcloudERP คืออะไร?

nexcloudERP คือโซลูชันสำหรับคลาวด์ ERP (Enterprise Resource Planning) ที่เชื่อมต่อกระบวนการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรของคุณ ให้อยู่ภายใต้แพลตฟอร์มเดียวกันอย่างลงตัว

Localization

เชื่อมโยงทุกส่วนงานในองค์กรภายใต้แพลตฟอร์มเดียวกัน

E-payment

ระบบอบรมออนไลน์เทรนนิ่งที่สามารถเข้าเรียนได้ฟรีตลอด

Cheque Management

ใช้งานระบบได้ผ่านทุกอุปกรณ์จากทุกที่ ตลอด 24 ชั่วโมง

Bill for Collection

ขยายศักยภาพระบบไปพร้อมกับคุณ

E-tax Invoice

ค่าใช้จ่ายตามจำนวนผู้ใช้งานจริงเป็นรายปี