การวางแผนการผลิต

แสดงข้อมูลสินค้าเข้า-ออก สินค้าคงคลัง และตำแหน่งสินค้าได้อย่างถูกต้องแม่นยำ การควบคุมการออกใบเสร็จสินค้า การวางแผนการผลิตสินค้าและวัสดุที่ใช้ในการผลิตและสามารถนำเสนอรายงานจากข้อมูลล่าสุด ในรูปแผนภาพและรายงานได้หลากหลายรูปแบบ​

การบริหารจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง
สามารถบริหารจัดการสินค้าคงคลังด้วยต้นทุนได้หลายวิธี สามารถปรับปรุงข้อมูลสินค้า และปรับหน่วยสินค้ากับราคา
ที่หลากหลายได้
การบริหารจัดการตำแหน่งที่ตั้งสินค้า
การบริหารจัดการสินค้าในคลังสินค้าหลายแห่งโดยการแบ่งแต่ละส่วนเป็นโซนย่อยๆ และกำหนดเงื่อนไขขึ้นมา ทำให้เกิดประสิทธิภาพการเคลื่อนย้ายสินค้าลดระยะเวลาในการค้นหาสินค้า
การควบคุมการออกใบเสร็จสินค้า
การบันทึกขั้นตอนการออกใบเสร็จ การตรวจสอบจำนวน
สินค้าคงคลังและการโอนย้ายสินค้า การฝากขายสินค้าจาก
สถานที่อื่น การขายสินค้าแบบ Drop-ship และสามารถตรวจสอบจำนวนสินค้าคงคลังได้อีกด้วย
การวางแผนการผลิตสินค้าและวัสดุที่ใช้ในการผลิต
สามารถวางแผนวิเคราะห์การจัดซื้อวัสดุก่อนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและง่ายต่อการตรวจนับสต็อคสินค้าที่ใช้ในการผลิต ทั้งยังช่วยควบคุมการจัดซื้อวัสดุในคลังสินค้าได้อย่างเรียลไทม์หมดปัญหาสินค้าขาดและสินค้าล้นสต๊อค
การนำเสนอรายงานด้านการผลิต
สามารถนำเสนอรายงานจากข้อมูลล่าสุดและนำเสนอใน
รูปแบบแผนภาพและรายงานได้หลากหลายรูปแบบ

การวางแผนการผลิต

แสดงข้อมูลสินค้าเข้า-ออก สินค้าคงคลัง และตำแหน่งสินค้าได้อย่างถูกต้องแม่นยำ การควบคุมการออกใบเสร็จสินค้า การวางแผนการผลิตสินค้าและวัสดุที่ใช้ในการผลิตและสามารถนำเสนอรายงานจากข้อมูลล่าสุด ในรูปแผนภาพและรายงานได้หลากหลายรูปแบบ​

nexcloudERP คืออะไร?

nexcloudERP คือโซลูชันสำหรับคลาวด์ ERP (Enterprise Resource Planning) ที่เชื่อมต่อกระบวนการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรของคุณ ให้อยู่ภายใต้แพลตฟอร์มเดียวกันอย่างลงตัว

Localization

เชื่อมโยงทุกส่วนงานในองค์กรภายใต้แพลตฟอร์มเดียวกัน

E-payment

ระบบอบรมออนไลน์เทรนนิ่งที่สามารถเข้าเรียนได้ฟรีตลอด

Cheque Management

ใช้งานระบบได้ผ่านทุกอุปกรณ์จากทุกที่ ตลอด 24 ชั่วโมง

Bill for Collection

ขยายศักยภาพระบบไปพร้อมกับคุณ

E-tax Invoice

ค่าใช้จ่ายตามจำนวนผู้ใช้งานจริงเป็นรายปี

การวางแผนการผลิต

แสดงข้อมูลสินค้าเข้า-ออก สินค้าคงคลัง และตำแหน่งสินค้าได้อย่างถูกต้องแม่นยำ การควบคุมการออกใบเสร็จสินค้า การวางแผนการผลิตสินค้าและวัสดุที่ใช้ในการผลิตและสามารถนำเสนอรายงานจากข้อมูลล่าสุด ในรูปแผนภาพและรายงานได้หลากหลายรูปแบบ​

nexcloudERP คืออะไร?

nexcloudERP คือโซลูชันสำหรับคลาวด์ ERP (Enterprise Resource Planning) ที่เชื่อมต่อกระบวนการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรของคุณ ให้อยู่ภายใต้แพลตฟอร์มเดียวกันอย่างลงตัว

Localization

เชื่อมโยงทุกส่วนงานในองค์กรภายใต้แพลตฟอร์มเดียวกัน

E-payment

ระบบอบรมออนไลน์เทรนนิ่งที่สามารถเข้าเรียนได้ฟรีตลอด

Cheque Management

ใช้งานระบบได้ผ่านทุกอุปกรณ์จากทุกที่ ตลอด 24 ชั่วโมง

Bill for Collection

ขยายศักยภาพระบบไปพร้อมกับคุณ

E-tax Invoice

ค่าใช้จ่ายตามจำนวนผู้ใช้งานจริงเป็นรายปี