ควบคุมการจัดซื้อและสินค้าคงคลัง

สามารถจัดการกระบวนการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ขอใบเสนอราคา ทำรายการคำสั่งซื้อ และการชำระเงิน nexcloudERP สามารถช่วยบริหารจัดการได้ทั้งระบบ รวมทั้งการออกใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ การคืนสินค้า และการชำระเงิน ทั้งยังมีเครื่องมือการนำเสนอรายงานที่สามารถเปรียบเทียบราคาจากผู้ผลิตรายต่างๆ เพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรองและสามารถลดต้นทุนได้อีกด้วย
การจัดซื้อ
การส่งคำร้องขอซื้อสินค้า (POs) และออกใบเสร็จที่เชื่อมโยงกับเอกสารการสั่งซื้อ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบบัญชี
การบริหารจัดการคืนสินค้า ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม รวมทั้ง
อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างๆ
การบริหารจัดการข้อมูล
บริหารจัดการข้อมูลด้วยอินเตอร์เฟสที่ใช้งานง่าย สามารถเรียกดูยอดเงินในบัญชี วิเคราะห์การจัดซื้อ และเก็บข้อมูลรายละเอียดการซื้อสินค้า ข้อมูลราคาและอัตราภาษี
การเชื่อมโยงระหว่างคลังสินค้าและการบัญชี
ข้อมูลที่เชื่อมโยงกันแบบเรียลไทม์ระหว่างการออกใบเสร็จสินค้ากับจำนวนสินค้าคงคลัง
การออกใบแจ้งหนี้ การยกเลิกสินค้า และใบลดหนี้ โดยการอ้างอิงกับ POs
วางแผนความต้องการสินค้า และจัดตารางเวลาจัดซื้อตาม
ความเหมาะสม
นำเสนอรายงานได้อย่างง่ายดาย
สามารถนำเสนอรายงานที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์หรือรายงานวิเคราะห์การจัดซื้อต่างๆอีกมากมาย ที่มีทั้งในรูปแบบแผนภาพและรายงาน

ควบคุมการจัดซื้อและสินค้าคงคลัง

สามารถจัดการกระบวนการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ขอใบเสนอราคา ทำรายการคำสั่งซื้อ และการชำระเงิน nexcloudERP สามารถช่วยบริหารจัดการได้ทั้งระบบ รวมทั้งการออกใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ การคืนสินค้า และการชำระเงิน ทั้งยังมีเครื่องมือการนำเสนอรายงานที่สามารถเปรียบเทียบราคาจากผู้ผลิตรายต่างๆ เพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรองและสามารถลดต้นทุนได้อีกด้วย

nexcloudERP คืออะไร?

nexcloudERP คือโซลูชันสำหรับคลาวด์ ERP (Enterprise Resource Planning) ที่เชื่อมต่อกระบวนการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรของคุณ ให้อยู่ภายใต้แพลตฟอร์มเดียวกันอย่างลงตัว

Localization

เชื่อมโยงทุกส่วนงานในองค์กรภายใต้แพลตฟอร์มเดียวกัน

E-payment

ระบบอบรมออนไลน์เทรนนิ่งที่สามารถเข้าเรียนได้ฟรีตลอด

Cheque Management

ใช้งานระบบได้ผ่านทุกอุปกรณ์จากทุกที่ ตลอด 24 ชั่วโมง

Bill for Collection

ขยายศักยภาพระบบไปพร้อมกับคุณ

E-tax Invoice

ค่าใช้จ่ายตามจำนวนผู้ใช้งานจริงเป็นรายปี

ควบคุมการจัดซื้อและสินค้าคงคลัง

สามารถจัดการกระบวนการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ขอใบเสนอราคา ทำรายการคำสั่งซื้อ และการชำระเงิน nexcloudERP สามารถช่วยบริหารจัดการได้ทั้งระบบ รวมทั้งการออกใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ การคืนสินค้า และการชำระเงิน ทั้งยังมีเครื่องมือการนำเสนอรายงานที่สามารถเปรียบเทียบราคาจากผู้ผลิตรายต่างๆ เพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรองและสามารถลดต้นทุนได้อีกด้วย

nexcloudERP คืออะไร?

nexcloudERP คือโซลูชันสำหรับคลาวด์ ERP (Enterprise Resource Planning) ที่เชื่อมต่อกระบวนการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรของคุณ ให้อยู่ภายใต้แพลตฟอร์มเดียวกันอย่างลงตัว

Localization

เชื่อมโยงทุกส่วนงานในองค์กรภายใต้แพลตฟอร์มเดียวกัน

E-payment

ระบบอบรมออนไลน์เทรนนิ่งที่สามารถเข้าเรียนได้ฟรีตลอด

Cheque Management

ใช้งานระบบได้ผ่านทุกอุปกรณ์จากทุกที่ ตลอด 24 ชั่วโมง

Bill for Collection

ขยายศักยภาพระบบไปพร้อมกับคุณ

E-tax Invoice

ค่าใช้จ่ายตามจำนวนผู้ใช้งานจริงเป็นรายปี