ธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง Retail & Distribution

nexcloudERP สามารถบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกกระบวนการทำงาน เช่น การขาย การจัดซื้อ การจัดการสินค้าคงคลัง งานด้านการเงิน และการเชื่อมต่อระบบ Point of sale (POS) ได้อย่างง่ายดาย ​

Why choose nexcloudERP for Retail & Distribution​

จัดรายการสินค้าเป็นกลุ่ม

สามารถกำหนดและจำแนกรายการสินค้าเป็น
กลุ่มตามต้องการได้ ช่วยจัดการรายการสินค้าได้ง่ายขึ้น

ระบบ Point of sale (POS)

สามารถเชื่อมต่อกับระบบ Point of sale
(POS) ได้

เช็คสต๊อกสินค้าแบบเรียลไทม์

​สามารถเช็คสต๊อกที่กระจายอยู่ตามจุดขาย
ผ่านระบบจัดการคลังสินค้าและรายงาน
การติดตามสถานะสินค้าแบบเรียลไทม์

ติดตามยอดขายและสถานะสินค้า

​สามารถติดตามยอดขายและสถานะของสินค้าที่มีการเข้าออกผ่านคลังสินค้าได้

ธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง Retail & Distribution

nexcloudERP สามารถบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกกระบวนการทำงาน เช่น การขาย การจัดซื้อ การจัดการสินค้าคงคลง งานด้านการเงิน และการเชื่อมต่อระบบ POS ได้อย่างง่ายดาย ​

Why choose nexcloud ERP for Retail & Distribution​​

จัดรายการสินค้าเป็นกลุ่ม

สามารถกำหนดและจำแนกรายการสินค้าเป็นกลุ่มตามต้องการได้ ช่วยจัดการรายการสินค้าได้ง่ายขึ้น

เช็คสต๊อกสินค้าแบบเรียลไทม์

​สามารถเช็คสต๊อกที่กระจายอยู่ตามจุดขาย ผ่านระบบจัดการคลังสินค้าและรายงานการติดตามสถานะสินค้าแบบเรียลไทม์

ภาพรวมการเงินทั้งหมด

มองเห็นภาพรวมด้านการเงินของธุรกิจได้ทั้งหมดแบบเรียลไทม์

ระบบ POS

สามารถเชื่อมต่อกับระบบ POS ได้

ธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง Retail & Distribution

nexcloudERP สามารถบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกกระบวนการทำงาน เช่น การขาย การจัดซื้อ การจัดการสินค้าคงคลง งานด้านการเงิน และการเชื่อมต่อระบบ POS ได้อย่างง่ายดาย ​

Why choose nexcloud ERP for Retail & Distribution​​

จัดรายการสินค้าเป็นกลุ่ม

สามารถกำหนดและจำแนกรายการสินค้าเป็นกลุ่มตามต้องการได้ ช่วยจัดการรายการสินค้าได้ง่ายขึ้น

เช็คสต๊อกสินค้าแบบเรียลไทม์

​สามารถเช็คสต๊อกที่กระจายอยู่ตามจุดขาย ผ่านระบบจัดการคลังสินค้าและรายงานการติดตามสถานะสินค้าแบบเรียลไทม์

ภาพรวมการเงินทั้งหมด

มองเห็นภาพรวมด้านการเงินของธุรกิจได้ทั้งหมดแบบเรียลไทม์

ระบบ POS

สามารถเชื่อมต่อกับระบบ POS ได้