ธุรกิจซื้อมาขายไป Trading

nexcloudERP มีฟังก์ชั่นตอบโจทย์ทุกการดำเนินงานสำหรับธุรกิจซื้อมา-ขายไป ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อ การขาย
และระบบจัดการสินค้าคงคลัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดำเนินงานการค้าธุรกิจและจัดการห่วงโซ่อุปทานได้อย่างง่ายดาย​

Why choose nexcloudERP for Trading​

การจัดการเคลื่อนไหวของสินค้า

​จัดการเคลื่อนไหวของสินค้า​ ทั้งสินค้าที่ไม่เคลื่อนไหวและสินค้าที่ถูกขายออกไปช้า ช่วยเพิ่มพื้นที่จัดเก็บและการดูแลสต๊อกสินค้าในคลังให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ควบคุมยอดการสั่งซื้อสินค้า

​ควบคุมยอดการสั่งซื้อสินค้าตามจุดต่ำสุด-สูงสุดของสินค้าในคงคลัง ลดการเกิดสินค้า
ล้นสต๊อกและสินค้าไม่เพียงพอต่อการ
จัดจำหน่าย

ระบบการอนุมัติการจัดซื้อ

สามารถตั้งค่าเงื่อนไขการอนุมัติได้ตามต้องการ เช่น การอนุมัติตามวงเงิน
ตามสัญญาคู่ค้า ตามเปอร์เซ็นต์กำไรขั้นต้น
และตามงบประมาณ

หมายเลขซีเรียลและแบทซ์

จัดการคลังสินค้าด้วยการควบคุมหมายเลขแบทซ์และหมายเลขซีเรียลในการติดตามสินค้าและช่วยจัดการสินค้าเข้า-ออก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการคำสั่งซื้อของลูกค้าด้วยการควบคุมเครดิต

การจัดการคำสั่งซื้อของลูกค้าและควบคุมวงเงินการสั่งซื้อไม่ให้เกินเครดิตของลูกค้าที่กำหนดไว้

ธุรกิจซื้อมาขายไป Trading

nexcloudERP มีฟังก์ชั่นตอบโจทย์ทุกการดำเนินงานสำหรับธุรกิจซื้อมา-ขายไป ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อ การขาย และระบบจัดการสินค้าคงคลัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานการค้าธุรกิจและจัดการห่วงโซ่อุปทานได้อย่างง่ายดาย​

Why choose nexcloud ERP for Trading​​

การจัดการเคลื่อนไหวของสินค้า

​จัดการเคลื่อนไหวของสินค้า​ ทั้งสินค้าที่ไม่เคลื่อนไหวและสินค้าที่ถูกขายออกไปช้า ช่วยเพิ่มพื้นที่จัดเก็บและการดูแลสต๊อกสินค้าในคลังให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ระบบการอนุมัติการจัดซื้อ

สามารถตั้งค่าเงื่อนไขการอนุมัติได้ตามต้องการ เช่น การอนุมัติตามวงเงิน ตามสัญญาคู่ค้า ตามเปอร์เซ็นต์กำไรขั้นต้น และตามงบประมาณ

การจัดการคำสั่งซื้อของลูกค้าด้วยการควบคุมเครดิต

การจัดการคำสั่งซื้อของลูกค้าและควบคุมวงเงินการสั่งซื้อไม่ให้เกินเครดิตของลูกค้าที่กำหนดไว้

ควบคุมยอดการสั่งซื้อสินค้า

​ควบคุมยอดการสั่งซื้อสินค้าตามจุดต่ำสุด-สูงสุดของสินค้าในคงคลัง ลดการเกิดสินค้าล้นสต๊อกและสินค้าไม่เพียงพอต่อการจัดจำหน่าย

หมายเลขซีเรียลและแบทซ์

จัดการคลังสินค้าด้วยการควบคุมหมายเลขแบทซ์และหมายเลขซีเรียลในการติดตามสินค้าและช่วยจัดการสินค้าเข้า-ออก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ธุรกิจซื้อมาขายไป Trading

nexcloudERP มีฟังก์ชั่นตอบโจทย์ทุกการดำเนินงานสำหรับธุรกิจซื้อมา-ขายไป ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อ การขาย และระบบจัดการสินค้าคงคลัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานการค้าธุรกิจและจัดการห่วงโซ่อุปทานได้อย่างง่ายดาย​

Why choose nexcloud ERP for Trading​​

การจัดการเคลื่อนไหวของสินค้า

​จัดการเคลื่อนไหวของสินค้า​ ทั้งสินค้าที่ไม่เคลื่อนไหวและสินค้าที่ถูกขายออกไปช้า ช่วยเพิ่มพื้นที่จัดเก็บและการดูแลสต๊อกสินค้าในคลังให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ระบบการอนุมัติการจัดซื้อ

สามารถตั้งค่าเงื่อนไขการอนุมัติได้ตามต้องการ เช่น การอนุมัติตามวงเงิน ตามสัญญาคู่ค้า ตามเปอร์เซ็นต์กำไรขั้นต้น และตามงบประมาณ

การจัดการคำสั่งซื้อของลูกค้าด้วยการควบคุมเครดิต

การจัดการคำสั่งซื้อของลูกค้าและควบคุมวงเงินการสั่งซื้อไม่ให้เกินเครดิตของลูกค้าที่กำหนดไว้

ควบคุมยอดการสั่งซื้อสินค้า

​ควบคุมยอดการสั่งซื้อสินค้าตามจุดต่ำสุด-สูงสุดของสินค้าในคงคลัง ลดการเกิดสินค้าล้นสต๊อกและสินค้าไม่เพียงพอต่อการจัดจำหน่าย

หมายเลขซีเรียลและแบทซ์

จัดการคลังสินค้าด้วยการควบคุมหมายเลขแบทซ์และหมายเลขซีเรียลในการติดตามสินค้าและช่วยจัดการสินค้าเข้า-ออก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ