การบันทึกบัญชีรายวัน เพื่อให้ได้งบที่ถูกต้อง

Oct 7, 2022

NEXcloud ERP ระบบ ERP ราคา Sap Business One

การบันทึกบัญชีรายวัน คือ อะไร ?

การจัดทำบัญชีเป็นเรื่องที่สำคัญและไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใดก็ขาดเรื่องของการจัดทำบัญชีไม่ได้ การทำธุรกิจย่อมมีการบันทึกรายวันเพื่อแสดงให้ถึงรายรับ รายจ่ายที่เข้ามาในแต่ละวัน หรือที่เรียกกันว่า การบันทึกบัญชี รายวัน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจในการใช้วิเคราะห์งบการเงิน และเพื่อสามารถจัดทำการบันทึกบัญชี รายวันได้อย่างถูกต้อง NEXcloud ERP จะพาไปดูตัวช่วยในการการบันทึกบัญชี รายวัน เพื่อให้ได้งบที่ถูกต้องพร้อมกับความสำคัญในการบันทึกบัญชี รายวัน

การบันทึกบัญชีรายวัน คือ ข้อมูลการลงบัญชีรายวันของธุรกิจที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ซึ่งเป็นส่วนที่จะแสดงรายการบันทึกประจำวันและแสดงรายการข้อมูลสำคัญต่างๆการบันทึกรายการเดบิตรวมถึงเครดิต หากตรวจสอบแล้วพบว่ารายการที่บันทึกประจำวันแต่ละรายการไม่สอดคล้องกับธุรกรรมทางธุรกิจ สิ่งสำคัญในการบันทึกบัญชี รายวัน คือ การทราบถึงสถานะทางการเงินของธุรกิจซึ่งต้องมีความถูกต้องแม่นยำ ดังนั้นเจ้าของธุรกิจหลายท่านจึงมองหาโซลูชันที่จะช่วยในเรื่องของการบันทึกบัญชี รายวัน เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้จริง

ทำไมการบันทึกบัญชีรายวัน ถึงต้องได้งบที่ถูกต้อง

 การจัดทำบันทึกบัญชีรายวันอาจมีกระบวนการที่ซับซ้อน โดยเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์เกี่ยวกับรายการค้า หลังจากนั้นจึงนำข้อมูลดังกล่าวมาบันทึกในสมุดรายวัน เพื่อนำไปสู่ขั้นตอนในการของการหา ยอดคงเหลือในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป และทำการสรุปข้อมูลในงวดบัญชี ใช้สำหรับแสดงสถานะทางการเงินของธุรกิจ มีขั้นตอนที่สำคัญ คือ การปิดบัญชี ซึ่งถือเป็นขั้นตอนสุดท้าย เพื่อให้ครบกระบวนการจัดการบันทึกบัญชี รายวัน ดังนั้น จึงต้องมีการตรวจสอบและแก้ไขเพื่อให้มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ เพื่อให้สถานะการเงินของธุรกิจเป็นไปได้อย่างชัดเจนแม่นยำ

การจัดทำบันทึกบัญชี รายวันอาจมีกระบวนการที่ซับซ้อน โดยเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์เกี่ยวกับรายการค้า หลังจากนั้นจึงนำข้อมูลดังกล่าวมาบันทึกในสมุดรายวัน เผื่อนำไปสู่ขั้นตอนในการของการหายอดคงเหลือในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป และทำการสรุปข้อมูลในงวดบัญชี ใช้สำหรับแสดงสถานการณ์ทางการเงินสถานะทางการของธุรกิจ มีขั้นตอนที่สำคัญที่เกี่ยวข้องคือการปิดบัญชี ซึ่งถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายเพื่อให้ครบกระบวนการจัดการบันทึกบัญชี รายวัน ดังนั้นจึงต้องมีการตรวจสอบและแก้ไขเพื่อให้มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ เพื่อให้สถานการณ์ทางการเงินสถานะการเงินของธุรกิจเป็นไปได้อย่างถูกต้อง

ขั้นตอนการปรับปรุงรายการบัญชี

การบันทึกบัญชี รายวัน จะมีการขั้นตอนในการปรับปรุงรายการบัญชีในวันสิ้นงวด เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีที่ถูกต้อง การบันทึกบัญชี รายวัน จึงต้องมีการวิเคราะห์รายการต่างๆเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. บันทึกรายการปรับปรุงในสมุดรายวันทั่วไป

2. ผ่านรายการปรับปรุงจากสมุดรายวันทั่วไป ไปยังสมุดแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง

3. หายอดคงเหลือในสมุดบัญชีแยกประเภทใหม่และจัดทำงบทดลองหลังปรับปรุงก่อนทำงบการเงิน

ระบบ ERP ราคาไม่แพง ไม่ต้องลงทุนหลักล้าน ก็ใช้ SAP Business One ได้ด้วย NEXcloud ERP

Journal Entry ฟังก์ชันอัจฉริยะใน NEXcloud ERP

Journal Entry เป็นฟังก์ชันที่ใช้สำหรับการลงบันทึกและปรับปรุงรายการบัญชี เพื่อให้การปิดบัญชีรายวันตรงตามงบที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยจัดการรายการบันทึกบัญชีประจำวันและแยกประเภทรายการบันทึกต่างๆ โดยการนำข้อมูลมาบันทึกยังบัญชีเพื่อให้ทราบถึงรายการทั้งหมด เป็นตัวกำหนดประเภทบัญชีต่างๆ เช่น ซัพพลายเออร์ ลูกค้า หรือบัญชีแยกประเภททั่วไป (G/L)  เพื่อตรวจสอบว่าสามารถจะทำการผ่านรายการบันทึกบัญชี รายวันได้ และช่วยให้สามารถกำหนดหมายเลขรายการ บันทึกบัญชีรายวัน ของประเภทบัญชีต่างๆได้ เพราะแต่ละประเภทมีหมายเลขที่กำหนดไว้อยู่แล้ว เมื่อบันทึกบัญชีรายวัน

หลักการทำงานของ Journal Entry คือ จะบันทึกข้อมูลบัญชีประจำวันทั้งหมด เพื่อนำเข้าสู่ระบบ หลังจากนั้นสามารถตั้งค่าเริ่มต้นต่างๆ รวมถึงปรับเปลี่ยนการตั้งค่าบางอย่างตามความเหมาะสมสำหรับรายการการบันทึกบัญชี รายวัน โดยมีข้อมูลสำคัญต่างๆ ตั้งแต่การบันทึกรายการเดบิตรวมถึงเครดิต หลังจากเมื่อเพิ่มข้อมูลทั้งหมดเสร็จแล้วระบบจะทำการ บันทึกบัญชี รายวัน โดยอัตโนมัติ เพื่อให้ตรงตามงบที่ถูกต้อง

โซลูชันบริหารธุรกิจบนระบบคลาวด์ เป็นระบบ ERP ที่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมี SAP Business One ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์มาตรฐานระดับโลกเป็นกลไกหลักในการทำงานมีเทมเพลตธุรกิจที่สามารถเลือกแพ็กเกจได้ตามความเหมาะสมของธุรกิจ ค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริงในลักษณะ Subscription Model ไม่มีค่าฮาร์ดแวร์ ไม่มีค่าดูแลระบบ และไม่มีค่าอัปเกรดเดต ช่วยให้ควบคุมต้นทุนได้ ออกแบบมาเพื่อธุรกิจ SMEs โดยเฉพาะ ออกแบบ ดูแล และวางระบบธุรกิจ โดย NEXUS บริษัทที่ปรึกษาโซลูชันธุรกิจ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 23 ปี และเชี่ยวชาญมากกว่า 10 อุตสาหกรรม

NEXcloud ERP ระบบบริหารจัดการธุรกิจบนระบบคลาวด์ เชื่อมต่อกระบวนการทำงานของหน่วยงานต่างๆในองค์กรของคุณ ให้อยู่ภายใต้แพลตฟอร์มเดียวกันอย่างลงตัว ตอบโจทย์รูปแบบธุรกิจไทย ทั้งโปรแกรมภาษี การวางบิล การจัดการเช็ค และการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ มาพร้อมชุดแบบฟอร์มเอกสารรายงาน และแดชบอร์ดวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ ช่วยการตัดสินใจและบริหารธุรกิจของคุณ

หากท่านใดสนใจ ระบบ ERP ราคาย่อมเยา ที่ได้มาตรฐานระดับสากลและเป็นที่ยอมรับ​ มีฟีเจอร์ที่เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็ก-ขนาดกลาง และพร้อมเติบโตไปกับธุรกิจคุณ สามารถสอบถาม หรือ ปรึกษา NEXcloud Solution ได้ทุกช่องทาง

สนใจระบบ ERP ซอฟต์แวร์ธุรกิจ #ปรึกษาฟรี!
☎️ โทร :  0800707196
📲 Line Official Account : @NEXcloudERP
📣 FB : NEXcloud solution ​
💻 เว็บไซต์ : https://nexcloudsolution.com
📧 อีเมล : Mkt.th@nexus-sr.com

ทดลองใช้ ระบบ ERP ฟรี nexcloud ERP ซอฟต์แวร์ ERP สำหรับธุรกิจ SMEs ไทย

#NEXcloud ERP เพื่อนแท้ SMEs ที่เข้าถึงง่าย โดยทีมผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ

ลงทะเบียนทดลองใช้งานระบบ NEXcloud ERP 15 วัน