ระบบ ERP คลังสินค้า จัดซื้อ การขาย ใน NEXcloud ERP

NEXcloud ERP มีฟังก์ชั่นตอบโจทย์ครอบคลุมกระบวนการทำงานที่สำคัญสำหรับธุรกิจที่มีการขายและคลังสินค้า ทั้งธุรกิจ ซื้อมา-ขายไป ค้าส่ง ค้าปลีก ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อ การขาย และระบบ ERP คลังสินค้า บริหารจัดการสินค้าคงคลัง เชื่อมโยงการทำงานทุกหน่วยงานในองค์กรอย่างเป็นระบบ

ระบบ ERP คลังสินค้า ERP การผลิต NEXcloud ERP

ระบบ ERP กับธุรกิจที่มีการซื้อ ขาย และจัดการคลังสินค้า

ระบบ ERP จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการค้าธุรกิจและจัดการห่วงโซ่อุปทานได้อย่างง่ายดาย​ ลดรายจ่าย เพิ่มกำไร บริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ลดปัญหาข้อมูลผิดพลาด ลดเวลาในการคีย์ข้อมูล พร้อมทั้งวิเคราะห์รายงานได้ง่ายดาย

ความสามารถของระบบ ERP คลังสินค้า จัดซื้อ การขาย ใน NEXcloud ERP ​

ความสามารถด้านการขาย​

การจัดการงานขาย

รองรับตั้งแต่เอกสารใบเสนอราคา ใบสั่งขาย ใบส่งสินค้า ใบรับคืนสินค้า ใบวางเงินมัดจำ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี และใบลดหนี้ 

การจัดการคำสั่งซื้อของลูกค้าด้วยการควบคุมเครดิต

กำหนดข้อมูลคู่ค้าทางธุรกิจ ทั้งข้อมูลผู้ติดต่อ เงื่อนไขการชําระเงิน กำหนดรหัสสำหรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย  เพื่อการลงบัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้

จัดรายการสินค้าเป็นกลุ่ม

สามารถกำหนดและจำแนกรายการสินค้าเป็นกลุ่มตามต้องการได้ ช่วยจัดการรายการสินค้าได้ง่ายขึ้น

BOM การขาย

สามารถผูกสูตรสินค้าเพื่อทำการขายได้ เพิ่มความสะดวกกับการขายสินค้าเป็นชุด/แพ็กเกจ เมื่อมีการขายสินค้าชุด ระบบจะตัดสต๊อกของสินค้าแต่ละชิ้นในชุดสินค้าอัติโนมัติ

ความสามารถด้านงานจัดซื้อ

การจัดการงานจัดซื้อ

รองรับเอกสารใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ ใบรับสินค้า ใบส่งคืนสินค้า ใบวางเงินมัดจำ ใบแจ้งหนี้ และใบลดหนี้การซื้อ

ระบบการอนุมัติการจัดซื้อ

สามารถตั้งค่าเงื่อนไขการอนุมัติได้ตามต้องการ เช่น การอนุมัติตามวงเงิน ตามสัญญาคู่ค้า ตามเปอร์เซ็นต์กำไรขั้นต้น และตามงบประมาณ

ควบคุมยอดการจัดซื้อ

จัดซื้อทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ​ควบคุมยอดการสั่งซื้อสินค้าได้ตามจุดต่ำสุด-สูงสุดของสินค้าในคลังสินค้า ลดการเกิดสินค้าล้นสต๊อกและสินค้าไม่เพียงพอต่อการจัดจำหน่าย

ความสามารถด้านการบริหารจัดการคลังสินค้า

การบริหารจัดการคลังสินค้า

สามารถบริหารจัดการสินค้าคงคลังด้วยการคำนวณต้นทุนแบบ FIFO, Moving Average & Standard Cost ปรับปรุงข้อมูลต้นทุนสินค้า และกำหนดหน่วยสินค้า ได้

เช็คสต๊อกสินค้าแบบเรียลไทม์

​สามารถเช็คสต๊อกที่กระจายอยู่ตามจุดขายผ่านระบบจัดการคลังสินค้าและรายงานการติดตามสถานะสินค้าแบบเรียลไทม์

U

ติดตามยอดขายและสถานะสินค้า

​สามารถติดตามยอดขายและสถานะของสินค้าที่มีการเข้า-ออกผ่านคลังสินค้าได้

การจัดการเคลื่อนไหวของสินค้า

สามารถติดตามการเคลื่อนไหวของสินค้า​ได้ ป้องกันสินค้าสูญหายและรับรู้สถานะสินค้าที่ไม่เคลื่อนไหวหรือสินค้าที่ถูกขายออกไปช้า เพื่อการดูแลสต๊อกสินค้าในคลังให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หมายเลข Serial และ Batch

รองรับการควบคุมสินค้าด้วยหมายเลขแบทซ์และหมายเลขซีเรียล ง่ายต่อการจัดการสินค้าจำนวนมาก สามารถติดตามสินค้า ตรวจสอบวันรับเข้า วันผลิต วันหมดอายุและช่วยจัดการสินค้าเข้า-ออก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการตำแหน่งที่ตั้งสินค้า

การบริหารจัดการสินค้าในคลังสินค้าหลายแห่งโดยการกำหนด Bin Location ให้กับสินค้า ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการเคลื่อนย้ายสินค้า ลดระยะเวลาในการค้นหาสินค้า และตรวจสอบจำนวนสินค้าคงเหลือได้ง่าย

ทดลองใช้งาน 15 วัน