เน็กซัสที่ปรึกษาโซลูชั่นบริหารจัดการธุรกิจชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เน็กซัส ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2542 เป็นบริษัทให้คำปรึกษาและติดตั้งซอฟต์แวร์บริหารจัดการธุรกิจระดับองค์กรที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการให้บริการและความช่วยเหลือแก่ลูกค้า เรามุ่งเน้นที่จะเปลี่ยนแปลงธุรกิจแบบเดิมให้ก้าวเข้าสู่ธุรกิจดิจิทัลโดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวเชื่อมกับบุคลากร เพื่อให้กระบวนการทำงานภายในองค์กรมีประสิทธิภาพและให้ผลลัพธ์สูงสุดแก่ธุรกิจ
ในฐานะตัวแทนจำหน่ายโซลูชัน SAP, BlueYonder และ MuleSoft ซึ่งเราให้บริการแบบครบวงจร อาทิ การให้คำปรึกษาทางธุรกิจ โซลูชั่นการออกแบบโครงสร้างของซอฟต์แวร์ การบริหารจัดการโครงการและการติดตั้งระบบ การกำหนดปรับเปลี่ยนโซลูชัน การบริการสนับสนุนและการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ให้กับองค์กรที่ใช้โซลูชันบริหารจัดการธุรกิจ

ประสบการณ์มากกว่า 21 ปี

บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการธุรกิจด้วยนวัตกรรมโซลูชั่นที่สร้างสรรค์และทรงพลัง และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการให้บริการแก่ลูกค้ามากกว่า 21 ปี

เชี่ยวชาญมากกว่า 10 อุตสาหกรรม

มีความรู้และประสบการณ์อย่างเชี่ยวชาญในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมการผลิต,
ธุรกิจการจัดจำหน่าย, ธุรกิจการค้า, ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจการให้บริการ

ลูกค้าไว้วางใจมากกว่า 100 องค์กร

เรามีความภาคภูมิใจที่จะส่งมอบบริการและเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการธุรกิจให้กับลูกค้า ด้วยโซลูชันบริหารธุรกิจระดับองค์กรโดยทีมผู้เชี่ยวชาญระดับ
มืออาชีพ

มีที่ตั้งสำนักงานอยู่ 3 ประเทศ

เน็กซัส ฯ มีที่ตั้งสำนักงาน 3 ประเทศ ในภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ ไทย พม่า และสิงคโปร์ โดยสำนักงานในแต่ละประเทศ มีการให้บริการที่ได้มาตรฐาน เป็นระบบ และมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในด้านโซลูชั่นต่างๆเป็นอย่างมาก

บริการของเรา

เราให้บริการแบบครบวงจร ด้วยผู้เชี่ยวชาญและทีมงานที่มากประสบการณ์

ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ

ด้วยการติดตั้งโซลูชั่นบริหารธุรกิจสามารถเพิ่มผลประโยชน์สูงสุดให้กับองค์กรและช่วยให้องค์กรได้รับเงินทุนคืนอย่างรวดเร็ว

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโซลูชั่นบริหารธุรกิจ

เรามีวิธีการและเครื่องมือที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถช่วยให้โครงการ
ดำเนินงานประสบความสำเร็จตามเวลาที่กำหนดและอยู่ภายในงบประมาณที่
จัดตั้งไว้

การจัดการบริหารบนคลาวด์

ครบจบที่เดียวด้วยการสมัครสมาชิกแพ็คเกจ ERP เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาบแบบครบวงจรและเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้กับองค์กร

การบำรุงรักษาและการสนับสนุน

ให้บริการแบบยืดหยุ่นและเชิงรุก
พร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วย SLA ที่ชัดเจน เพื่อให้การใช้งานโซลูชั่นบริหารธุรกิจระดับองค์กรเป็นไปอย่างคล่องตัวและเชื่อถือได้

สำนักงานปฏิบัติการในภูมิภาค

Follow Us:

เน็กซัสที่ปรึกษาโซลูชั่นบริการจัดการธุรกิจชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เน็กซัส ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2542 เป็นบริษัทให้คำปรึกษาและติดตั้งซอฟต์แวร์บริหารจัดการธุรกิจระดับองค์กรที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการให้บริการและความช่วยเหลือแก่ลูกค้า เรามุ่งเน้นที่จะเปลี่ยนแปลงธุรกิจแบบเดิมให้ก้าวเข้าสู่ธุรกิจดิจิทัลโดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวเชื่อมกับบุคลากร เพื่อให้กระบวนการทำงานภายในองค์กรมีประสิทธิภาพและให้ผลลัพธ์สูงสุดแก่ธุรกิจ

เน็กซัส ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2542 เป็นบริษัทให้คำปรึกษาและติดตั้งซอฟต์แวร์บริหารจัดการธุรกิจระดับองค์กรที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการให้บริการและความช่วยเหลือแก่ลูกค้า เรามุ่งเน้นที่จะเปลี่ยนแปลงธุรกิจแบบเดิมให้ก้าวเข้าสู่ธุรกิจดิจิทัลโดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวเชื่อมกับบุคลากร เพื่อให้กระบวนการทำงานภายในองค์กรมีประสิทธิภาพและให้ผลลัพธ์สูงสุดแก่ธุรกิจ

21+ Years
บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการธุรกิจด้วยนวัตกรรมโซลูชั่นที่สร้างสรรค์และทรงพลัง และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการให้บริการแก่ลูกค้ามากกว่า 21 ปี
10+ Industries
มีความรู้และประสบการณ์อย่างเชี่ยวชาญในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมการผลิต,
ธุรกิจการจัดจำหน่าย, ธุรกิจการค้า, ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจการให้บริการ
100+ Customers
เรามีความภาคภูมิใจที่จะส่งมอบบริการและการเปลี่ยนแปลงธุรกิจให้กับลูกค้า ด้วยโซลูชันบริหารธุรกิจระดับองค์กรที่จะส่งมอบโดยทีมผู้เชี่ยวชาญระดับ
มืออาชีพ
100+ Consultants
ทีมที่ปรึกษาและนักพัฒนาของเราได้รับการรับรองด้วยประสบการณ์ที่ชำนาญ
ทั้งในและต่างประเทศ และมีความรู้
ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโซลูชั่นบริหารธุรกิจ

บริการของเรา

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed congue neque in sapien convallis eleifend.

ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ
ด้วยการติดตั้งโซลูชั่นบริหารธุรกิจสามารถเพิ่มผลประโยชน์สูงสุดให้กับองค์กรและช่วยให้องค์กรได้รับเงินทุนคืนอย่างรวดเร็ว
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโซลูชั่นบริการธุรกิจ
เรามีวิธีการและเครื่องมือที่รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถช่วยให้โครงการ
ดำเนินงานประสบความสำเร็จตามเวลาที่กำหนดและอยู่ภายในงบประมาณที่
จัดตั้งไว้
การจัดการบริหารบนคลาวด์
ครบจบที่เดียวด้วยการสมัครสมาชิกแพ็คเกจ ERP เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาบแบบครบวงจรและเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้กับองค์กร
การบำรุงรักษาและการสนับสนุน
ให้บริการแบบยืดหยุ่นและเชิงรุก
พร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วย SLA ที่ชัดเจน เพื่อให้การใช้งานโซลูชั่นบริหารธุรกิจระดับองค์กรเป็นไปอย่างคล่องตัวและเชื่อถือได้

Our Regional Presence

Follow Us:

เน็กซัสที่ปรึกษาโซลูชั่นบริการจัดการธุรกิจชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เน็กซัส ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2542 เป็นบริษัทให้คำปรึกษาและติดตั้งซอฟต์แวร์บริหารจัดการธุรกิจระดับองค์กรที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการให้บริการและความช่วยเหลือแก่ลูกค้า เรามุ่งเน้นที่จะเปลี่ยนแปลงธุรกิจแบบเดิมให้ก้าวเข้าสู่ธุรกิจดิจิทัลโดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวเชื่อมกับบุคลากร เพื่อให้กระบวนการทำงานภายในองค์กรมีประสิทธิภาพและให้ผลลัพธ์สูงสุดแก่ธุรกิจ

ในฐานะตัวแทนจำหน่ายโซลูชัน SAP, BlueYonder และ MuleSoft ซึ่งเราให้บริการแบบครบวงจร อาทิ การให้คำปรึกษาทางธุรกิจ โซลูชั่นการออกแบบโครงสร้างของซอฟต์แวร์ การบริหารจัดการโครงการและการติดตั้งระบบ
การกำหนดปรับเปลี่ยนโซลูชัน การบริการสนับสนุนและการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ให้กับองค์กรที่ใช้โซลูชันบริหารจัดการธุรกิจ

21+ ปี

บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการธุรกิจด้วยนวัตกรรมโซลูชั่นที่สร้างสรรค์และทรงพลัง และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการให้บริการแก่ลูกค้ามากกว่า 21 ปี

10+ อุตสาหกรมม

มีความรู้และประสบการณ์อย่างเชี่ยวชาญในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมการผลิต,
ธุรกิจการจัดจำหน่าย, ธุรกิจการค้า, ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจการให้บริการ

100+ ลูกค้า

เรามีความภาคภูมิใจที่จะส่งมอบบริการและการเปลี่ยนแปลงธุรกิจให้กับลูกค้า ด้วยโซลูชันบริหารธุรกิจระดับองค์กรที่จะส่งมอบโดยทีมผู้เชี่ยวชาญระดับ
มืออาชีพ

100+ ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา

ทีมที่ปรึกษาและนักพัฒนาของเราได้รับการรับรองด้วยประสบการณ์ที่ชำนาญ
ทั้งในและต่างประเทศ และมีความรู้
ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโซลูชั่นบริหารธุรกิจ

Our Services

เราให้บริการแบบครบวงจร ด้วยผู้เชี่ยวชาญและทีมงานที่มากประสบการณ์

ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ

ด้วยการติดตั้งโซลูชั่นบริหารธุรกิจสามารถเพิ่มผลประโยชน์สูงสุดให้กับองค์กรและช่วยให้องค์กรได้รับเงินทุนคืนอย่างรวดเร็ว

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโซลูชั่นบริการธุรกิจ

เรามีวิธีการและเครื่องมือที่รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถช่วยให้โครงการ
ดำเนินงานประสบความสำเร็จตามเวลาที่กำหนดและอยู่ภายในงบประมาณที่
จัดตั้งไว้

การจัดการบริหารบนคลาวด์

ครบจบที่เดียวด้วยการสมัครสมาชิกแพ็คเกจ ERP เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาบแบบครบวงจรและเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้กับองค์กร

การบำรุงรักษาและการสนับสนุน

ให้บริการแบบยืดหยุ่นและเชิงรุก
พร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วย SLA ที่ชัดเจน เพื่อให้การใช้งานโซลูชั่นบริหารธุรกิจระดับองค์กรเป็นไปอย่างคล่องตัวและเชื่อถือได้

Our Regional Presence

Follow Us: