เน็กซัสที่ปรึกษาโซลูชันบริหารจัดการธุรกิจชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เน็กซัส ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2542 เป็นบริษัทให้คำปรึกษาและติดตั้งซอฟต์แวร์บริหารจัดการธุรกิจระดับองค์กรที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการให้บริการและความช่วยเหลือแก่ลูกค้า เรามุ่งเน้นที่จะเปลี่ยนแปลงธุรกิจแบบเดิมให้ก้าวเข้าสู่ธุรกิจดิจิทัลโดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวเชื่อมกับบุคลากร เพื่อให้กระบวนการทำงานภายในองค์กรมีประสิทธิภาพและให้ผลลัพธ์สูงสุดแก่ธุรกิจ
ในฐานะตัวแทนจำหน่ายโซลูชัน SAP, BlueYonder และ MuleSoft ซึ่งเราให้บริการแบบครบวงจร อาทิ การให้คำปรึกษาทางธุรกิจ โซลูชั่นการออกแบบโครงสร้างของซอฟต์แวร์ การบริหารจัดการโครงการและการติดตั้งระบบ การกำหนดปรับเปลี่ยนโซลูชัน การบริการสนับสนุนและการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ให้กับองค์กรที่ใช้โซลูชันบริหารจัดการธุรกิจ

ประสบการณ์มากกว่า 22 ปี

บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการธุรกิจด้วยนวัตกรรมโซลูชั่นที่สร้างสรรค์และทรงพลัง และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการให้บริการแก่ลูกค้ามากกว่า 22 ปี

เชี่ยวชาญมากกว่า 10 อุตสาหกรรม

มีความรู้และประสบการณ์อย่างเชี่ยวชาญในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมการผลิต, ธุรกิจการจัดจำหน่าย, ธุรกิจการค้า, ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจการให้บริการ

ลูกค้าไว้วางใจมากกว่า 100 องค์กร

เรามีความภาคภูมิใจที่จะส่งมอบบริการและเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการธุรกิจให้กับลูกค้า ด้วยโซลูชันบริหารธุรกิจระดับองค์กรโดยทีมผู้เชี่ยวชาญระดับ
มืออาชีพ

มีที่ตั้งสำนักงานอยู่ 3 ประเทศ

เน็กซัส ฯ มีที่ตั้งสำนักงาน 3 ประเทศ ในภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ ไทย พม่า และสิงคโปร์ โดยสำนักงานในแต่ละประเทศ มีการให้บริการที่ได้มาตรฐาน เป็นระบบ และมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในด้านโซลูชั่นต่างๆเป็นอย่างมาก

Certificate

บริการของเรา

เราให้บริการแบบครบวงจร ด้วยผู้เชี่ยวชาญและทีมงานที่มากประสบการณ์

ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ

ด้วยการติดตั้งโซลูชั่นบริหารธุรกิจสามารถเพิ่มผลประโยชน์สูงสุดให้กับองค์กรและช่วยให้องค์กรได้รับเงินทุนคืนอย่างรวดเร็ว

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโซลูชั่นบริหารธุรกิจ

เรามีวิธีการและเครื่องมือที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถช่วยให้โครงการ
ดำเนินงานประสบความสำเร็จตามเวลาที่กำหนดและอยู่ภายในงบประมาณที่
จัดตั้งไว้

การจัดการบริหารบนคลาวด์

ครบจบที่เดียวด้วยการสมัครสมาชิกแพ็คเกจ ERP เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาบแบบครบวงจรและเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้กับองค์กร

การบำรุงรักษาและการสนับสนุน

ให้บริการแบบยืดหยุ่นและเชิงรุก
พร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วย SLA ที่ชัดเจน เพื่อให้การใช้งานโซลูชั่นบริหารธุรกิจระดับองค์กรเป็นไปอย่างคล่องตัวและเชื่อถือได้

สำนักงานปฏิบัติการในภูมิภาค