ความสามารถของระบบ NEXcloud ERP ฟีเจอร์ โมดูล ERP ที่ตอบโจทย์ธุรกิจไทย

เชื่อมโยงทุกส่วนงานให้อยู่ภายใต้แพลตฟอร์มเดียวกัน

พร้อมยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

มาพร้อมฟีเจอร์และโมดูล ERP ที่ครอบคลุมกระบวนการทำงานหลากหลายธุรกิจ

ฟีเจอร์ NEXcloud ERP หลากหลาย ตอบโจทย์ทุกกระบวนการทำงาน​

Analytics and Dashboard

มองเห็นภาพรวมองค์กรได้อย่างชัดเจน สามารถดูข้อมูลทั้งองค์กรได้แบบเรียลไทม์ พร้อมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอัจฉริยะ รวมไปถึงการคาดการณ์สถานการณ์ทางธุรกิจเพื่อประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างชาญฉลาดและทันเหตุการณ์

Document Workflow

ด้วยคุณสมบัติของ Workbench แสดงผังปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน คุณสามารถเข้าใจถึงขั้นตอน กระบวนการทำงาน กระบวนการจัดการเอกสารที่สำคัญได้อย่างง่ายดาย ซึ่งประกอบไปด้วย ผังปฏิบัติงานด้านบัญชี (Financial), การขาย (Sales), การซื้อ (Purchasing) และ การจัดการคลัง (Inventory Management)

Document Relationship Map

ทางลัดในการค้นหาและติดตามสถานะของเอกสาร ช่วยให้คุณมองเห็นเอกสารต้นไปจนถึงปลายทาง ได้ง่ายขึ้นและติดตามเช็คสถานะแต่ละเอกสารได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

Fully Excel Integration

ช่วยให้คุณสามารถ import/export เอกสารจากไฟล์ Excel ได้อย่างง่ายดาย โดยสามารถนำข้อมูลหรือเอกสารไฟล์ Excel ไปยังระบบ NEXcloud ERP ได้เลย ไม่ต้องป้อนข้อมูลหรือแปลงไฟล์ใหม่ และสามารถดึงข้อมูลหรือเอกสารจากระบบ NEXcloud ERP ในรูปแบบ Excel ได้เลยทันที

Post-dated Cheque

คุณสามารถจัดทำเช็คสั่งจ่ายทั่วไปที่เรากำหนดวัน เวลาและจำนวนในการขึ้นเช็คไว้บนเช็คล่วงหน้า โดยข้อมูลจะถูกบันทึกไว้ในรายการลูกหนี้ในงบการเงินของกิจการตามเวลาที่ระบุไว้

NEXcloud ERP

รวมฟีเจอร์ ERP สำหรับการบริหารธุรกิจไทยโดยเฉพาะ

Interface
Thai Localization
  • โปรแกรมบริหารจัดการระบบภาษี ตัวช่วยในการจัดทำรายงานภาษี ได้อย่างถูกต้องตามหลักของกรมสรรพากร ซึ่งประกอบ ไปด้วยรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย รายงานหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามฉบับมาตรฐาน ภ.ง.ด 3 และ ภ.ง.ด 53
  • ควบคุมภาษีระหว่างเดือน บันทึกภาษีแบบอัตโนมัติ
  • รองรับการยื่นชำระภาษีแบบออนไลน์ หรือ E-filing ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรได้ยอมรับแล้วว่าถูกต้องและครบถ้วน
E-payment

NEXcloud ERP มีฟีเจอร์ระบบ ERP ที่ช่วยให้คุณทำธุรกรรมทางเงินได้สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย โดยการทำธุรกรรมทางการเงินแบบออนไลน์ ด้วยระบบ Online Bank Payment เพียงแค่คุณอัปโหลด File Text ผ่านเว็บไซต์ธนาคารที่คุณต้องการทำธุรกรรม เพียงเท่านีคุณก็สามารถชำระเงินได้แล้ว

Cheque Management

ตัวช่วยที่จะทำให้คุณสามารถจัดการ เอกสารเช็คได้ง่ายยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น เช็คในมือ เช็คระหว่างทาง เช็คนำฝาก เช็คคืน เป็นต้น โดยมีการใช้ทะเบียนควบคุมเช็ค ที่รองรับทั้งด้านรับเงินและด้านจ่ายเงิน

Bill for Collection

รองรับการวางบิลทั้งด้านรับและจ่าย ตามรอบของการวางบิลและรับวางบิล พร้อมออกเอกสารใบวางบิล และใบรับวางบิลเต็มรูปแบบเพื่อช่วยให้คุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Interface

NEXcloud ERP มีโมดูล ERP หรือชุดทำงานต่าง ๆ
ที่ครอบคลุมการทำงานที่สำคัญในองค์กร

ระบบบัญชี การบริหารการเงิน

เพิ่มกำไร ลดข้อผิดพลาดและผลักดันการตัดสินใจที่ให้ผลกำไรมากขึ้น ด้วยชุดเครื่องมือที่สมบูรณ์สำหรับการดำเนินงานทางบัญชีและการเงินที่คล่องตัว

ช่วยบริหารจัดการทางด้านบัญีและการเงินแบบครบวงจร ช่วยให้กระบวนการทางบัญชีและการเงินเป็นไปได้อย่างง่ายดาย

ดูเพิ่มเติม

ระบบการวางแผนการผลิต

ครอบคลุมกระบวนการการทำงานด้านต่าง ๆ ตั้งแต่การกำหนดสูตรการผลิต การวางแผนจัดสรรวัตถุดิบ การติดตามสถานะการผลิตและการคิดต้นทุนการผลิต รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

สามารถนำเสนอรายงานในรูปแผนภาพและรายงานได้หลากหลายรูปแบบ​ ดำเนินงานได้อย่างคล่องตัว แสดงข้อมูลสินค้าเข้า-ออก สินค้าคงคลัง และตำแหน่งสินค้าได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

ดูเพิ่มเติม

ระบบบริหารงานขายและการจัดการลูกค้า

NEXcloud ERP ตระหนักถึงความสำคัญของระบบลูกค้าสัมพันธ์ โดยมีเครื่องมือช่วยให้คุณสามารถบริหารจัดการกระบวนการการขายและระบบลูกค้าสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เริ่มตั้งแต่การติดต่อลูกค้า การขาย รวมถึงบริการหลังการขาย สามารถบริหารจัดการกระบวนการการขายและเอกสารที่เกียวข้องได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ดูเพิ่มเติม

ระบบบริหารงานจัดซื้อและสินค้าคงคลัง

สามารถช่วยบริหารงานด้านจัดซื้อได้ทั้งระบบ ตั้งแต่ขอใบเสนอราคา ทำรายการสั่งซื้อ การชำระเงิน และยังมีเครื่องมือการนำเสนอรายงานที่สามารถเปรียบเทียบราคาจากผู้ผลิตรายต่างๆ เพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรองและสามารถลดต้นทุนได้อีกด้วย

พร้อมทั้งทำงานร่วมกับคลังสินค้าได้อย่างเป็นระบบ ควบคุมสินค้าคงคลังและวัตถุดิบให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม ตรวจสอบ ติดตาม จัดการสินค้าคงคลังได้อย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพ

ดูเพิ่มเติม