ความสามารถของระบบ NEXcloud ERP ฟีเจอร์ โมดูล ERP ที่ตอบโจทย์ธุรกิจไทย

เชื่อมโยงทุกส่วนงานให้อยู่ภายใต้แพลตฟอร์มเดียวกัน

พร้อมยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

มาพร้อมฟีเจอร์ที่ครอบคลุมกระบวนการทำงานหลากหลายธุรกิจ

ฟีเจอร์ NEXcloud ERP หลากหลาย ตอบโจทย์ทุกกระบวนการทำงาน​

Analytics and Dashboard

มองเห็นภาพรวมองค์กรได้อย่างชัดเจน สามารถดูข้อมูลทั้งองค์กรได้แบบเรียลไทม์ พร้อมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอัจฉริยะ รวมไปถึงการคาดการณ์สถานการณ์ทางธุรกิจเพื่อประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างชาญฉลาดและทันเหตุการณ์

Document Workflow

ด้วยคุณสมบัติของ Workbench แสดงผังปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน คุณสามารถเข้าใจถึงขั้นตอน กระบวนการทำงาน กระบวนการจัดการเอกสารที่สำคัญได้อย่างง่ายดาย ซึ่งประกอบไปด้วย ผังปฏิบัติงานด้านบัญชี (Financial), การขาย (Sales), การซื้อ (Purchasing) และ การจัดการคลัง (Inventory Management)

Document Relationship Map

ทางลัดในการค้นหาและติดตามสถานะของเอกสาร ช่วยให้คุณมองเห็นเอกสารต้นไปจนถึงปลายทาง ได้ง่ายขึ้นและติดตามเช็คสถานะแต่ละเอกสารได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

Fully Excel Integration

ช่วยให้คุณสามารถ import/export เอกสารจากไฟล์ Excel ได้อย่างง่ายดาย โดยสามารถนำข้อมูลหรือเอกสารไฟล์ Excel ไปยังระบบ NEXcloud ERP ได้เลย ไม่ต้องป้อนข้อมูลหรือแปลงไฟล์ใหม่ และสามารถดึงข้อมูลหรือเอกสารจากระบบ NEXcloud ERP ในรูปแบบ Excel ได้เลยทันที

Post-dated Cheque

คุณสามารถจัดทำเช็คสั่งจ่ายทั่วไปที่เรากำหนดวัน เวลาและจำนวนในการขึ้นเช็คไว้บนเช็คล่วงหน้า โดยข้อมูลจะถูกบันทึกไว้ในรายการลูกหนี้ในงบการเงินของกิจการตามเวลาที่ระบุไว้

NEXcloud ERP

รวมฟีเจอร์ ERP สำหรับการบริหารธุรกิจไทยโดยเฉพาะ

Interface
Thai Localization
 • โปรแกรมบริหารจัดการระบบภาษี ตัวช่วยในการจัดทำรายงานภาษี ได้อย่างถูกต้องตามหลักของกรมสรรพากร ซึ่งประกอบ ไปด้วยรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย รายงานหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามฉบับมาตรฐาน ภ.ง.ด 3 และ ภ.ง.ด 53
 • ควบคุมภาษีระหว่างเดือน บันทึกภาษีแบบอัตโนมัติ
 • รองรับการยื่นชำระภาษีแบบออนไลน์ หรือ E-filing ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรได้ยอมรับแล้วว่าถูกต้องและครบถ้วน
E-payment

NEXcloud ERP มีฟีเจอร์ระบบ ERP ที่ช่วยให้คุณทำธุรกรรมทางเงินได้สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย โดยการทำธุรกรรมทางการเงินแบบออนไลน์ ด้วยระบบ Online Bank Payment เพียงแค่คุณอัปโหลด File Text ผ่านเว็บไซต์ธนาคารที่คุณต้องการทำธุรกรรม เพียงเท่านีคุณก็สามารถชำระเงินได้แล้ว

Cheque Management

ตัวช่วยที่จะทำให้คุณสามารถจัดการ เอกสารเช็คได้ง่ายยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น เช็คในมือ เช็คระหว่างทาง เช็คนำฝาก เช็คคืน เป็นต้น โดยมีการใช้ทะเบียนควบคุมเช็ค ที่รองรับทั้งด้านรับเงินและด้านจ่ายเงิน

Bill for Collection

รองรับการวางบิลทั้งด้านรับและจ่าย ตามรอบของการวางบิลและรับวางบิล พร้อมออกเอกสารใบวางบิล และใบรับวางบิลเต็มรูปแบบเพื่อช่วยให้คุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Interface

NEXcloud ERP มีโมดูล ERP หรือชุดทำงานต่าง ๆ
ที่ครอบคลุมการทำงานที่สำคัญในองค์กร

icon ระบบบัญชี การบริหารการเงิน

ระบบบัญชี การบริหารการเงิน

เพิ่มกำไร ลดข้อผิดพลาดและผลักดันการตัดสินใจที่ให้ผลกำไรมากขึ้น ด้วยชุดเครื่องมือที่สมบูรณ์สำหรับการดำเนินงานทางบัญชีและการเงินที่คล่องตัว

ช่วยบริหารจัดการทางด้านบัญีและการเงินแบบครบวงจร ช่วยให้กระบวนการทางบัญชีและการเงินเป็นไปได้อย่างง่ายดาย

ดูเพิ่มเติม

icon ระบบการวางแผนการผลิต

ระบบการวางแผนการผลิต

ครอบคลุมกระบวนการการทำงานด้านต่าง ๆ ตั้งแต่การกำหนดสูตรการผลิต การวางแผนจัดสรรวัตถุดิบ การติดตามสถานะการผลิตและการคิดต้นทุนการผลิต รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

สามารถนำเสนอรายงานในรูปแผนภาพและรายงานได้หลากหลายรูปแบบ​ ดำเนินงานได้อย่างคล่องตัว แสดงข้อมูลสินค้าเข้า-ออก สินค้าคงคลัง และตำแหน่งสินค้าได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

ดูเพิ่มเติม

ระบบบริหารงานขายและการจัดการลูกค้า

ระบบบริหารงานขายและการจัดการลูกค้า

NEXcloud ERP ตระหนักถึงความสำคัญของระบบลูกค้าสัมพันธ์ โดยมีเครื่องมือช่วยให้คุณสามารถบริหารจัดการกระบวนการการขายและระบบลูกค้าสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เริ่มตั้งแต่การติดต่อลูกค้า การขาย รวมถึงบริการหลังการขาย สามารถบริหารจัดการกระบวนการการขายและเอกสารที่เกียวข้องได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ดูเพิ่มเติม

icon ระบบบริหารงานจัดซื้อและสินค้าคงคลัง

ระบบบริหารงานจัดซื้อและสินค้าคงคลัง

สามารถช่วยบริหารงานด้านจัดซื้อได้ทั้งระบบ ตั้งแต่ขอใบเสนอราคา ทำรายการสั่งซื้อ การชำระเงิน และยังมีเครื่องมือการนำเสนอรายงานที่สามารถเปรียบเทียบราคาจากผู้ผลิตรายต่างๆ เพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรองและสามารถลดต้นทุนได้อีกด้วย

พร้อมทั้งทำงานร่วมกับคลังสินค้าได้อย่างเป็นระบบ ควบคุมสินค้าคงคลังและวัตถุดิบให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม ตรวจสอบ ติดตาม จัดการสินค้าคงคลังได้อย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพ

ดูเพิ่มเติม

โซลูชันโมดูล erp บริหารจัดการธุรกิจบนคลาวด์ ERP

 

✔️  ผังบัญชี

สามารถกำหนดผังบัญชีได้ถึง 10 หมวด

✔️  ข้อมูลคู่ค้าทางธุรกิจ

กำหนดข้อมูลคู่ค้าทางธุรกิจบัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้ได้

✔️  บันทึกบัญชีได้อย่างถูกต้อง

มีระบบตรวจสอบอัตโนมัติ ป้องกันการบันทึกรายการเดบิตและเครดิตไม่เท่ากันได้

✔️  จัดการภาษีได้อย่างง่ายดาย

ตรงตามรูปแบบมาตรฐานของกรมสรรพากร รองรับการยื่นชำระภาษีแบบออนไลน์ หรือ E-filin

✔️  แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

แนบเอกสารรายได้, ยอดขายลูกหนี้, เจ้าหนี้ เป็นต้น

✔️  รายงานด้านบัญชี

ดูสรุปและวิเคราะห์งาน เช่น รายงานกระแสเงินสด รายงานแสดงการบันทึกบัญชีสมุดรายวัน

✔️  รายงานฐานะการเงิน

แสดงรายงานข้อมูลทางการเงินอยางมีแบบแผน ทั้ง สมุดรายวัน งบทดลอง งบกําไรขาดทุน งบดุล งบกระแสเงินสด

✔️  สกุลเงินตราต่างประเทศ

รองรับสกุลเงินตราได้หลายสกุลเงิน ทั่วโลก

✔️  การควบคุมต้นทุนธุรกิจ

สามารถบริหารและควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โซลูชันโมดูล erp บริหารจัดการธุรกิจบนคลาวด์ ERP

 

✔️  การบริหารจัดการคลังสินค้า

คำนวณต้นทุนแบบ FIFO, Moving Average & Standard Cost ปรับปรุงข้อมูลต้นทุนสินค้า และกำหนดหน่วยสินค้า ได้

✔️  เช็คสต๊อกสินค้าแบบเรียลไทม์

​สามารถเช็คสต๊อกที่กระจายอยู่ตามจุดขายผ่านระบบจัดการคลังสินค้าและรายงานการติดตามสถานะสินค้าแบบเรียลไทม์

✔️  ติดตามยอดขายและสถานะสินค้า

​สามารถติดตามยอดขายและสถานะของสินค้าที่มีการเข้า-ออกผ่านคลังสินค้าได้

✔️  การจัดการเคลื่อนไหวของสินค้า

สามารถติดตามการเคลื่อนไหวของสินค้า​ได้ ป้องกันสินค้าสูญหายและรับรู้สถานะสินค้าที่ไม่เคลื่อนไหว

✔️  หมายเลข Serial และ Batch

รองรับการควบคุมสินค้าด้วยหมายเลขแบทซ์และหมายเลขซีเรียล

✔️  การบริหารจัดการตำแหน่งที่ตั้งสินค้า

การบริหารจัดการสินค้าในคลังสินค้าหลายแห่งโดยการกำหนด Bin Location ให้กับสินค้า

ระบบ ERP บัญชี

✔️  กำหนดสูตรการผลิต

สามารถบริหารจัดการสูตรการผลิต (BOM) ได้อย่างครอบคลุมในทุกขั้นตอน

✔️  วางแผนการผลิต

​สามารถทำการวางแผนการจัดการวัตถุดิบสำหรับการผลิตผ่าน MRP ได้

✔️  วางแผนวัตถุดิบ

สามารถวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบก่อนการผลิต ได้ทั้ง กำหนดจำนวนต่ำสุด/จำนวนสูงสุด

✔️  โปรแกรมแสดงคำแนะนำในการซื้อ

สามารถนำข้อมูลของสินค้า คลังสินค้า และ Demand Order มาช่วยในการคำนวณว่าควรสั่งซื้อเมื่อไหร่ ปริมาณเท่าใด

✔️  กำหนดการสั่งผลิตสินค้า

​สามารถกำหนดการผลิตสินค้าตามจำนวนคำสั่งซื้อของลูกค้า (Make to order) และการผลิตสินค้าเก็บไว้ในสต๊อก (Make to stock) ให้เพียงพอได้

✔️  สถานะการผลิตสินค้า

ติดตามสถานะใบสั่งผลิตและลำดับขั้นตอนตามสูตรการผลิตของสินค้าสำเร็จรูปในใบสั่งผลิตได้

ระบบ ERP บัญชี

✔️ Marketplace Integration

เสริมอาวุธเชื่อมต่อ Marketplace
เข้าสู่ระบบหลังบ้านด้วย NEXcloud ERP

✔️  CRM

​ระบบจัดการข้อมูลลูกค้าที่จำเป็นในการขาย ให้มาอยู่บนที่เดียวกันและเข้าถึงได้ตลอดเวลา

✔️  Service Warranty

เก็บรวมรวมประวัติการซ่อมและการรับประกัน เรียกดูข้อมูลได้แบบ Realtime

✔️  Budget Plan

ควบคุมค่าใช้จ่ายและรายได้ให้เป็นไปตามที่ตั้งไว้

✔️  Project Management

บริหารงานโครงการ ใช้เวลาและทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ระบบ ERP บัญชี

ความสามารถโมดูล erp โซลูชัน NEXcloud ERP

โซลูชัน NEXcloud ERP ระบบบริหารธุรกิจบนคลาวด์ ที่เชื่อมต่อกระบวนการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กรของคุณ ให้อยู่ภายใต้แพลตฟอร์มเดียวกันอย่างลงตัว โดยมี SAP Business One ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์มาตรฐานระดับโลกเป็นกลไกหลัก ในการทำงาน ในราคาเริ่มต้นที่เป็นมิตรสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ด้วยมาตรฐานของ SAP มั่นใจได้ว่าระบบจะจะมีการอัปเดตโซลูชั่นใหม่ ๆ ที่พร้อมแข่งขันได้ในอนาคต

โปรแกรม ERP บนคลาวด์ (Cloud ERP)

สามารถเข้าถึงโปรแกรมจากที่ไหนก็ได้ อีกทั้งต้นทุนต่ำกว่า ดูแลง่ายกว่าและมีความปลอดภัยสูงอีกด้วย ไม่ต้องกังวลกับการบำรุงรักษาและอัปเกรดระบบที่มีราคาแพง

โปรแกรม ERP แบบพกพา (Mobile support)

ERP รองรับการใช้งานบนมือถือ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดำเนินธุรกิจได้จากทุกที่ ทุกเวลา เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน มีความคล่องตัวในการทำงาน เรียกดูข้อมูลได้อย่างแม่นยำ และเรียลไทม์

โปรแกรม ERP อัจฉริยะ (AI)

ERP อัจฉริยะจะช่วยทำให้การทำธุรกิจเป็นเรื่องง่ายและแม่นยำยิ่งขึ้น โดยการใช้ AI ในการขับเคลื่อนการทำงาน สามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ขยายการทำงานที่เป็นอัตโนมัติ เช่น การจัดการเอกสารทางบัญชี 

การวิเคราะห์ที่ทรงพลังยิ่งขึ้น (Analytics)

การรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ERP พร้อมเครื่องมือ วิเคราะห์ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงรายงานแบบเรียลไทม์ สามารถแสดงข้อมูลเชิงลึกผ่านการแสดงภาพข้อมูลได้

ฟีเจอร์ใหม่ โมดูล erp NEXcloud ERP ที่เชื่อมต่อกับ E-Marketplace

โซลูชัน NEXcloud ERP เชื่อมต่อ E-Marketplace ช่วยหาโซลูชันมาเพื่อให้คุณสามารถแก้ปัญหาการจัดการหลังบ้านร้านค้าออนไลน์ได้อย่างง่าย ๆ ในการจัดการหลังบ้าน  การจัดการทั้งคลังสินค้า การดึงข้อมูลใบสั่งซื้อต่าง ๆ การจัดทำใบกำกับภาษีให้ลูกค้า NEXcloud ERP ได้เข้าร่วมเป็น Partner กับแพลตฟอร์ม Shopee, Lazada, JD Central,Tiktok ในระดับ Whitelist ทำให้เราสามารถใช้ API ตัวใหม่ ๆ ของ Platform ได้ก่อน การประกาศใช้จากทางผู้ให้บริการ และยังได้รับในการเข้าร่วมทดสอบฟังก์ชันใหม่ ๆ อีกด้วย จึงทำให้ ERP ของเราที่เชื่อม E-Marketplace ได้สามารถใช้ความสามารถใหม่ ๆ ได้ก่อนใคร

เชื่อมต่อ E-Marketplace ได้มากกว่า 1 ร้าน
 • สามารถเชื่อมต่อร้านค้าบนแพลตฟอร์ม E-Marketplace กับระบบ ERP ได้ง่าย ๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน ลดขั้นตอนในกระบวนการโดยรวมเพราะข้อมูลทุกอย่างเชื่อมต่อกัน โดยสามารถควบคุมได้จากบน ERP หลังบ้านได้เลยทุกกระบวนการ
 • สามารถเพิ่มร้านค้าที่คุณดูแลอยู่ได้โดยไม่จำกัดจำนวนร้าน ซึ่งเป็นประโยชน์ในการแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแยกออกจากกัน เพื่อกำหนดราคาสินค้าที่แตกต่างกัน เพื่อการสร้างแคมเปญร่วมกับแพลตฟอร์มแยกตามร้านและกลุ่มเป้าหมายนั้น ๆ เพื่อการจัดกลุ่มสินค้าแยกตามร้าน และเพื่อจุดประสงค์อื่น ๆ ทางการตลาด
อัปโหลดสินค้า ได้หลายรูปแบบ
 • สามารถอัปโหลดสินค้าที่มีอยู่บนแพลตฟอร์มขึ้นมาบน ERP ได้เพียงไม่กี่คลิก ลดขั้นตอนและเวลาจากการอัปโหลดสินค้าเองใหม่ขึ้น ERP ไปได้มาก
 • เพิ่มลักษณะของสินค้าได้หลายรูปแบบ บนสินค้าชนิดเดียว สามารถจำแนกสินค้าตามลักษณะได้ เช่น ขนาด สี รุ่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อลูกค้าที่สะดวกในการค้นหาและสั่งซื้อ ทั้งยังเป็นประโยชน์กับทางร้านในการจัดการสินค้าคงคลังแบบแยกตามลักษณะสินค้าได้อีกด้วย
หลังบ้านจัดคลังสินค้าได้อย่างง่ายดาย
 • สามารถกำหนดปริมาณสินค้าที่ยังเหลืออยู่เพื่อให้ลูกค้าทราบและประเมินก่อนการสั่งซื้อ และเพื่อการจัดการคลังสินค้าหลังบ้านที่เป็นระบบ
 • สามารถกำหนดราคาสินค้าแต่ละประเภทได้ผ่านหลังบ้านบน ERP เพียงไม่กี่คลิกก็จะเชื่อมโยงกลับไปที่แพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย
 • แยกคลังสินค้าตามร้าน เมื่อคุณมีร้านบนแพลตฟอร์มจำนวนมาก ๆ เพื่อการจัดการสินค้าคงคลังแยกตามแต่ละร้าน
 • กำหนดราคาสินค้าแยกตามร้าน เพื่อความสะดวกในการตั้งราคา เพื่อทำการตลาด สะดวกในการทำให้ครบจบในกระบวนการหลังบ้านที่เดียวไม่ต้องสลับแพลตฟอร์มไปมา
 • อัปโหลดสินค้าเดิมขึ้นใหม่โดยรักษา performance ก่อนหน้าไว้ได้ ช่วยรักษาประวัติที่ดีทุกอย่างนั้นไว้ให้ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากต่อการรักษาฐานลูกค้าที่มักประเมินสินค้าจากยอดการสั่งซื้อและการรีวิวก่อนหน้า
เอกสารรายงาน และแดชบอร์ดวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ
 • ส่งรายการสั่งซื้อจาก E-Marketplace เข้า ERP เมื่อมีการสั่งซื้อจากลูกค้าบนแพลตฟอร์ม คำสั่งซื้อนั้นสามารถดึงเข้า ERP ได้อย่างง่ายดายเพียงไม่กี่คลิก ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากเวลามีออร์เดอร์จำนวนมากเข้ามา เช่น ตามโปรโมชั่น 8.8 และ 9.9 เป็นต้น ซึ่งหากไม่มี ERP ควบคุมแล้วจะต้องทำแบบ manual โดยให้เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูลที่ละออร์เดอร์ ซึ่งเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการจ้างเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม
 • รายงานการจัดส่งสินค้า โดยกิจกรรมการจัดส่งสินค้าในธุรกิจออนไลน์ ถือว่าผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก การจัดส่งสินค้าที่รวดเร็ว ทันใจ ไม่ให้ลูกค้ารอนาน ช่วยสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า อีกทั้งยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้ห้กับธุรกิจคุณด้วย การจัดส่งสินค้าที่ดี เริ่มตั้งแต่การจัดเรียงสินค้า การแบ่งแยกสินค้า หรือมีการวางแผนการหยิบสินค้าที่ถูกต้องเหมาะสมและรวดเร็ว โดย NEXcloud ERP สามารถดึงข้อมูลสถานะการจัดส่งสินค้าได้จาก ERP หลังบ้านโดยตรง และจัดทำรายงานการจัดส่งสินค้าโดยง่ายดาย สะดวก ถูกต้อง และแม่นยำ
 • รายงานการจ่ายเงิน สามารถดึงสถานะการจ่ายเงินของลูกค้าจากร้านค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มเข้า ERP ได้เพียงไม่กี่ขั้นตอน เพื่อจัดทำรายงานการจ่ายเงินต่อไป
 • ออกใบกำกับภาษี โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่อีก หลายครั้งที่เกิดความยุ่งยากและใช้เวลาเยอะในการต้องออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้าซึ่งต้องกรอกข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งบนแพลตฟอร์มแบบ manual ซ้ำเพื่อจัดทำใบกำกับภาษี แต่ปัญหานี้จะหมดไป เพียงเชื่อมต่อแพลตฟอร์มออนไลน์กับ ERP และคลิกเพียงไม่กี่ขั้นตอน ข้อมูลที่ต้องใช้ออกใบกำกับภาษีให้ลูกค้าก็เข้ามาแล้ว และสามารถพิมพ์เพื่อส่งให้ลูกค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ยิ่งออร์เดอร์เข้ามาเยอะยิ่งเห็นความแตกต่างชัดเจน
E-Marketplace
Enterprise Resource Planning (ERP) SAP Business One
E-Marketplace กับระบบ ERP

เน็กซัสที่ปรึกษาโซลูชั่นบริหารจัดการธุรกิจชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ระบบ NEXcloud ERP โดยเน็กซัส บริษัทให้คำปรึกษาและติดตั้งซอฟต์แวร์บริหารจัดการธุรกิจระดับองค์กร ที่มีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2542 ทั้งระบบซอฟต์แวร์เอสเอพี เช่น RISE with SAP, SAP S/4HANA, SAP Business One (SAP B1), SAP iRPA,
Blue Yonder, ที่มีชื่อเสียง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Tel : 𝟬𝟴𝟬-𝟬𝟳𝟬-𝟳𝟭𝟵𝟲
Website : https://nexcloudsolution.com/
Line OA : nexclouderp
LinkedIn : Nexus
Youtube : NEXUS Thailand
Email : mkt.th@nexus-sr.com

ลงทะเบียนทดลองใช้งานระบบ NEXcloud ERP 15 วัน

ลงทะเบียนทดลองใช้งานระบบ NEXcloud ERP 15 วัน