ความสามารถของระบบ nexcloudERP

เชื่อมโยงทุกส่วนงานให้อยู่ภายใต้แพลตฟอร์มเดียวกัน
พร้อมยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

See Pricing Plan

ฟีเจอร์ที่หลากหลาย ตอบโจทย์ทุกกระบวนการทำงาน​

Analytics and Dashboard

มองเห็นภาพรวมองค์กรได้อย่างชัดเจน สามารถดูข้อมูล
ทั้งองค์กรได้แบบเรียลไทม์ พร้อมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูล
แบบอัจฉริยะ รวมไปถึงการคาดการณ์สถานการณ์ทางธุรกิจ
เพื่อประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างชาญฉลาดและ
ทันเหตุการณ์

Document Workflow

ด้วยคุณสมบัติของ Workbrench คุณสามารถเข้าใจถึง
ขั้นตอนกระบวนการทำงาน และจัดการเอกสารใน
การดำเนินงานที่สำคัญได้อย่างง่ายดาย ซึ่งประกอบไปด้วย เอกสารด้านการซื้อ-ขาย, เอกสารด้านการเงิน และเอกสารด้าน
การจัดการสินค้าคงคลัง

Document Relationship Map

ทางลัดในการค้นหาและติดตามสถานะของเอกสาร ช่วยให้คุณมองเห็นเอกสารต้นไปจนถึงปลายทาง ได้ง่ายขึ้นและ ติดตามเช็คสถานะแต่ละเอกสารได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

Fully Excel Integration

ช่วยให้คุณสามารถ import/export เอกสารจากไฟล์ Excel
ได้อย่างง่ายดาย โดยสามารถนำข้อมูลหรือเอกสารไฟล์ Excel
ไปยังระบบ nexcloudERP ได้เลย ไม่ต้องป้อนข้อมูลหรือแปลงไฟล์ใหม่ และสามารถดึงข้อมูลหรือเอกสารจากระบบ nexcloudERP ในรูปแบบ Excel ได้เลยทันที

Post-dated Cheque

คุณสามารถจัดทำเช็คสั่งจ่ายทั่วไปที่เรากำหนดวัน เวลาและจำนวนในการขึ้นเช็คไว้บนเช็คล่วงหน้า โดยข้อมูลจะถูกบันทึกไว้ในรายการลูกหนี้ในงบการเงินของกิจการตามเวลาที่ระบุไว้

ฟีเจอร์ต่างๆ ที่จะทำให้การบริหารธุรกิจของคุณเป็นเรื่องง่าย

Thai Localization
 • โปรแกรมระบบภาษี ตัวช่วยในการจัดทำรายงานภาษี
  ได้อย่างถูกต้องตามหลักของกรมสรรพกร ซึ่งประกอบ
  ไปด้วยรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย รายงานหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามฉบับมาตรฐาน ภ.ง.ด 3 และ ภ.ง.ด 53
 • ควบคุมภาษีระหว่างเดือน บันทึกภาษีแบบอัตโนมัติ
 • รองรับการยื่นชำระภาษีแบบออนไลน์ หรือ E-filing
  ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรได้ยอมรับแล้วว่าถูกต้องและ
  ครบถ้วน
E-payment
nexcloudERP ช่วยให้คุณทำธุรกรรมทางเงินได้สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย โดยการทำธุรกรรมทางการเงินออนไลน์
ด้วยระบบ Online Bank Payment เพียงแค่คุณอัปโหลด
File Text ผ่านเว็บไซต์ธนาคารที่คุณต้องการทำธุรกรรม
เพียงเท่านีคุณก็สามารถชำระเงินได้แล้ว
Cheque Management
ตัวช่วยที่จะทำให้คุณสามารถจัดการ เอกสารเช็คได้ง่ายยิ่งขึ้น
ไม่ว่าจะเป็น เช็คในมือ, เช็คระหว่างทาง, เช็คนำฝาก, เช็คคืน เป็นต้น โดยมีใช้ ทะเบียนควบคุมเช็ค ที่รองรับทั้งด้านรับเงินและด้านจ่ายเงิน
Bill for Collection

รองรับการวางบิลทั้งด้านรับและจ่าย ตามรอบของการวางบิลและรับวางบิล พร้อมออกเอกสารใบวางบิล และใบรับวางบิล
เต็มรูปแบบเพื่อช่วยให้คุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

E-tax Invoice

คุณสามารถจัดทำใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับลูกค้าและสามารถอัปโหลดไฟล์ออกมาเป็น PDF เพื่อนำส่ง
กรมสรรพากรได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

Interface

ประสิทธิภาพการทำงานที่เหนือกว่า​

ด้วยฟังก์ชั่นที่ครบวงจร ตอบสนองทุกการใช้งาน​

การบริหารการเงิน

เพิ่มกำไร ลดข้อผิดพลาดและผลักดัน
การตัดสินใจที่ให้ผลกำไรมากขึ้นด้วย
ชุดเครื่องมือที่สมบูรณ์สำหรับ
การดำเนินงานทางการเงินที่คล่องตัว
ช่วยบริหารจัดการทางด้านการเงิน
แบบครบวงจร ช่วยให้กระบวนการทางบัญชี เป็นไปได้อย่างง่ายดาย

Discover More

การบริหารและการจัดการด้ายขายให้กับลูกค้า

nexcloudERP ตระหนักถึงความสำคัญของระบบลูกค้าสัมพันธ์ โดยมีเครื่องมือช่วยให้คุณสามารถบริหารจัดการกระบวนการ การขายและระบบลูกค้าสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เริ่มตั้งแต่การติดต่อลูกค้า การขาย รวมถึงบริการหลังการขาย

Discover More

ควบคุมการจัดซื้อและสินค้าคงคลัง

สามารถช่วยบริหารงานด้านจัดซื้อได้ทั้งระบบ ตั้งแต่ขอใบเสนอราคา ทำรายการสั่งซื้อ
การชำระเงิน และยังมีเครื่องมือการนำเสนอรายงานที่สามารถเปรียบเทียบราคาจากผู้ผลิตรายต่างๆ เพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรองและสามารถลดต้นทุนได้อีกด้วย

Discover More

วางแผนการผลิต

แสดงข้อมูลสินค้าเข้า-ออก สินค้าคงคลัง และตำแหน่งสินค้าได้อย่าง
ถูกต้องแม่นยำ การควบคุมการออก
ใบเสร็จสินค้า การวางแผนการผลิตสินค้าและวัสดุที่ใช้ในการผลิตและสามารถนำเสนอรายงานจากข้อมูลล่าสุด ในรูปแผนภาพและรายงานได้หลากหลายรูปแบบ​

Discover More

Follow Us:

ความสามารถของระบบ nexcloudERP

เชื่อมโยงทุกส่วนงานให้อยู่ภายใต้แพลตฟอร์มเดียวกัน
พร้อมยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

See Pricing Plan

ฟีเจอร์ที่หลากหลาย ตอบโจทย์ทุกกระบวนการทำงาน​

Analytics and Dashboard

มองเห็นภาพรวมองค์กรได้อย่างชัดเจน สามารถดูข้อมูลทั้งองค์กรได้แบบเรียลไทม์ พร้อมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอัจฉริยะ รวมไปถึงการพยากรณ์สถานการณ์ทางธุรกิจ เพื่อประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างชาญฉลาดและทันเหตุการณ์

Document Workflow

ด้วยคุณสมบัติของ Workbrench คุณสามารถเข้าใจถึงขั้นตอนกระบวนการทำงาน และจัดการเอกสารในการดำเนินงานที่สำคัญได้อย่างง่ายดาย ซึ่งประกอบไปด้วย เอกสารด้านการซื้อ-ขาย, เอกสารด้านการเงิน และเอกสารด้านการจัดการสินค้าคงคลัง

Document Relationship Map

ทางลัดในการค้นหาและติดตามสถานะของเอกสาร ช่วยให้คุณมองเห็นเอกสารต้นไปจนถึงปลายทาง ได้ง่ายขึ้นและ ติดตามเช็คสถานะแต่ละเอกสารได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

Fully Excel Integration

ช่วยให้คุณสามารถ import/export เอกสารจากไฟล์ Excel ได้อย่างง่ายดาย โดยสามารถนำข้อมูลหรือเอกสารไฟล์ Excel ไปยังระบบ nexcloud ERP ได้เลย ไม่ต้องป้อนข้อมูลหรือแปลงไฟล์ใหม่ และสามารถดึงข้อมูลหรือเอกสารจากระบบ nexcloud ERP ในรูปแบบ Excel ได้เลยทันที

Post-dated Cheque

คุณสามารถจัดทำเช็คสั่งจ่ายทั่วไปที่เรากำหนดวัน เวลาและจำนวนในการขึ้นเช็คไว้บนเช็คล่วงหน้า โดยข้อมูลจะถูกบันทึกไว้ในรายการลูกหนี้ในงบการเงินของกิจการตามเวลาที่ระบุไว้

ฟีเจอร์ต่างๆ ที่จะทำให้การบริหารธุรกิจของคุณเป็นเรื่องง่าย

Interface
Thai Localization
 • โปรแกรมระบบภาษี ตัวช่วยในการจัดทำรายงานภาษีได้อย่างถูกต้องตามหลักของกรมสรรพกร ซึ่งประกอบไปด้วยรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย รายงานหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามฉบับมาตรฐาน ภ.ง.ด 3 และ ภ.ง.ด 53
 • ควบคุมภาษีระหว่างเดือน บันทึกภาษีแบบอัตโนมัติ
 • รองรับการยื่นชำระภาษีแบบออนไลน์ หรือ E-filing ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรได้ยอมรับแล้วว่าถูกต้องและครบถ้วน
E-payment
nexcloud ช่วยให้คุณทำธุรกรรมทางเงินได้สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย โดยการทำธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ ด้วยระบบ Online Bank Payment เพียงแค่คุณอัปโหลด File Text ผ่านเว็บไซต์ธนาคารที่คุณต้องการทำธุรกรรม เพียงเท่านีคุณก็สามารถชำระเงินได้แล้ว
Cheque Management

คุณสามารถติดตามสถานะของเช็คต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้นง

Bill for Collection

รองรับการวางบิลทั้งด้านรับและจ่าย ตามรอบของการวางบิลและรับวางบิล พร้อมออกเอกสารใบวางบิล และใบรับวางบิล เต็มรูปแบบเพื่อช่วยให้คุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

E-tax Invoice

คุณสามารถจัดทำใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับลูกค้าและสามารถอัปโหลดไฟล์ออกมาเป็น PDF เพื่อนำส่งกรมสรรพากรได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว/p>

nexcloudERP คืออะไร?

nexcloudERP คือโซลูชันสำหรับคลาวด์ ERP (Enterprise Resource Planning) ที่เชื่อมต่อกระบวนการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรของคุณ ให้อยู่ภายใต้แพลตฟอร์มเดียวกันอย่างลงตัว

Financial Management

เพิ่มกำไร ลดข้อผิดพลาดและผลักดันการตัดสินใจที่ให้ผลกำไรมากขึ้นด้วยชุดเครื่องมือที่สมบูรณ์สำหรับการดำเนินงานทางการเงินที่คล่องตัว ช่วยบริหารจัดการทางด้านการเงินแบบครบวงจร ช่วยให้กระบวนการทางบัญชี เป็นไปได้อย่างง่ายดาย

Discover More

Sales & Customer Management

nexcloud ERP ตระหนักถึงความสำคัญของระบบลูกค้าสัมพันธ์ โดยมีเครื่องมือช่วยให้คุณสามารถบริหารจัดการกระบวนการ การขายและระบบลูกค้าสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่การติดต่อลูกค้า การขาย รวมถึงบริการหลังการขาย

Discover More

Purchasing & Inventory Management

สามารถช่วยบริหารงานด้านจัดซื้อได้ทั้งระบบ ตั้งแต่ขอใบเสนอราคา ทำรายการสั่งซื้อ การชำระเงิน และยังมีเครื่องมือการนำเสนอรายงานที่สามารถเปรียบเทียบราคาจากผู้ผลิตรายต่างๆ เพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรองและสามารถลดต้นทุนได้อีกด้วย

Discover More

Production

แสดงข้อมูลสินค้าเข้า-ออก สินค้าคงคลัง และตำแหน่งสินค้าได้อย่างถูกต้องแม่นยำ การควบคุมการออกใบเสร็จสินค้า การวางแผนการผลิตสินค้าและวัสดุที่ใช้ในการผลิตและสามารถนำเสนอรายงานจากข้อมูลล่าสุด ในรูปแผนภาพและรายงานได้หลากหลายรูปแบบ​

Discover More

Follow Us:

ความสามารถของระบบ nexcloudERP

เชื่อมโยงทุกส่วนงานให้อยู่ภายใต้แพลตฟอร์มเดียวกัน
พร้อมยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

See Pricing Plan

ฟีเจอร์ที่หลากหลาย ตอบโจทย์ทุกกระบวนการทำงาน​

Analytics and Dashboard

มองเห็นภาพรวมองค์กรได้อย่างชัดเจน สามารถดูข้อมูลทั้งองค์กรได้แบบเรียลไทม์ พร้อมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอัจฉริยะ รวมไปถึงการพยากรณ์สถานการณ์ทางธุรกิจ เพื่อประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างชาญฉลาดและทันเหตุการณ์

Document Workflow

ด้วยคุณสมบัติของ Workbrench คุณสามารถเข้าใจถึงขั้นตอนกระบวนการทำงาน และจัดการเอกสารในการดำเนินงานที่สำคัญได้อย่างง่ายดาย ซึ่งประกอบไปด้วย เอกสารด้านการซื้อ-ขาย, เอกสารด้านการเงิน และเอกสารด้านการจัดการสินค้าคงคลัง

Document Relationship Map

ใช้งานระบบได้ผ่านทุกอุปกรณ์จากทุกที่ ตลอด 24 ชั่วโมง

Fully Excel Integration

ช่วยให้คุณสามารถ import/export เอกสารจากไฟล์ Excel ได้อย่างง่ายดาย โดยสามารถนำข้อมูลหรือเอกสารไฟล์ Excel ไปยังระบบ nexcloud ERP ได้เลย ไม่ต้องป้อนข้อมูลหรือแปลงไฟล์ใหม่ และสามารถดึงข้อมูลหรือเอกสารจากระบบ nexcloud ERP ในรูปแบบ Excel ได้เลยทันที

Post-dated Cheque

คุณสามารถจัดทำเช็คสั่งจ่ายทั่วไปที่เรากำหนดวัน เวลาและจำนวนในการขึ้นเช็คไว้บนเช็คล่วงหน้า โดยข้อมูลจะถูกบันทึกไว้ในรายการลูกหนี้ในงบการเงินของกิจการตามเวลาที่ระบุไว้

ฟีเจอร์ต่างๆ ที่จะทำให้การบริหารธุรกิจของคุณเป็นเรื่องง่าย

Interface
Thai Localization
 • โปรแกรมระบบภาษี ตัวช่วยในการจัดทำรายงานภาษีได้อย่างถูกต้องตามหลักของกรมสรรพกร ซึ่งประกอบไปด้วยรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย รายงานหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามฉบับมาตรฐาน ภ.ง.ด 3 และ ภ.ง.ด 53
 • ควบคุมภาษีระหว่างเดือน บันทึกภาษีแบบอัตโนมัติ
 • รองรับการยื่นชำระภาษีแบบออนไลน์ หรือ E-filing ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรได้ยอมรับแล้วว่าถูกต้องและครบถ้วน
E-payment
nexcloud ช่วยให้คุณทำธุรกรรมทางเงินได้สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย โดยการทำธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ ด้วยระบบ Online Bank Payment เพียงแค่คุณอัปโหลด File Text ผ่านเว็บไซต์ธนาคารที่คุณต้องการทำธุรกรรม เพียงเท่านีคุณก็สามารถชำระเงินได้แล้ว
Cheque Management

คุณสามารถติดตามสถานะของเช็คต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น

Bill for Collection

รองรับการวางบิลทั้งด้านรับและจ่าย ตามรอบของการวางบิลและรับวางบิล พร้อมออกเอกสารใบวางบิล และใบรับวางบิล เต็มรูปแบบเพื่อช่วยให้คุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

E-tax Invoice

คุณสามารถจัดทำใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับลูกค้าและสามารถอัปโหลดไฟล์ออกมาเป็น PDF เพื่อนำส่งกรมสรรพากรได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ประสิทธิภาพการทำงานที่เหนือกว่า​
ด้วยฟังก์ชั่นที่ครบวงจร ตอบสนองทุกการใช้งาน​

Financial Management

เพิ่มกำไร ลดข้อผิดพลาดและผลักดันการตัดสินใจที่ให้ผลกำไรมากขึ้นด้วยชุดเครื่องมือที่สมบูรณ์สำหรับการดำเนินงานทางการเงินที่คล่องตัว ช่วยบริหารจัดการทางด้านการเงินแบบครบวงจร ช่วยให้กระบวนการทางบัญชี เป็นไปได้อย่างง่ายดาย

Discover More

Sales & Customer Management

nexcloud ERP ตระหนักถึงความสำคัญของระบบลูกค้าสัมพันธ์ โดยมีเครื่องมือช่วยให้คุณสามารถบริหารจัดการกระบวนการ การขายและระบบลูกค้าสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่การติดต่อลูกค้า การขาย รวมถึงบริการหลังการขาย

Discover More

Purchasing & Inventory Management

สามารถช่วยบริหารงานด้านจัดซื้อได้ทั้งระบบ ตั้งแต่ขอใบเสนอราคา ทำรายการสั่งซื้อ การชำระเงิน และยังมีเครื่องมือการนำเสนอรายงานที่สามารถเปรียบเทียบราคาจากผู้ผลิตรายต่างๆ เพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรองและสามารถลดต้นทุนได้อีกด้วย

Discover More

Production

แสดงข้อมูลสินค้าเข้า-ออก สินค้าคงคลัง และตำแหน่งสินค้าได้อย่างถูกต้องแม่นยำ การควบคุมการออกใบเสร็จสินค้า การวางแผนการผลิตสินค้าและวัสดุที่ใช้ในการผลิตและสามารถนำเสนอรายงานจากข้อมูลล่าสุด ในรูปแผนภาพและรายงานได้หลากหลายรูปแบบ​

Discover More

Follow Us: