NEXcloud Add-on

NEXcloud ERP มีฟังก์ชั่นตอบโจทย์ครอบคลุมกระบวนการทำงานที่สำคัญสำหรับธุรกิจที่มีการขายและคลังสินค้า
ทั้งธุรกิจ ซื้อมา-ขายไป ค้าส่ง ค้าปลีก ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อ การขาย และระบบ ERP คลังสินค้าเชื่อมโยงการทำงานทุกหน่วยงานในองค์กรอย่างเป็นระบบ

Marketplace Integration

เสริมอาวุธเชื่อมต่อ Marketplace

เข้าสู่ระบบหลังบ้านด้วย NEXcloud ERP

ระบบหลังบ้านวุ่นวายเพราะยอดขายถล่มทลาย ทำให้แอดมินต้องทำงานซ้ำซ้อนจากออเดอร์ที่เข้ามาในแต่ละวัน เสียเวลาคีย์ข้อมูลลงระบบหลังบ้าน เพียงคุณใช้ NEXcloud ERP เชื่อมข้อมูลคำสั่งซื้อช้อปปิ้งออนไลน์ และตัดสต็อคได้ภายในคลิกเดียว เพื่อรองรับยอดขายที่จะเติบโตในอนาคต

CRM

ระบบจัดการข้อมูลลูกค้าที่จำเป็นในการขาย
ให้มาอยู่บนที่เดียวกันและเข้าถึงได้ตลอดเวลา

ให้ NEXcloud ERP เข้ามาช่วยจัดการข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการเข้าพบ ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทลูกค้าที่กระจัดกระจาย ให้รวมอยู่ในระบบเดียวกัน
เพื่อบันทึกและทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลลูกค้า กำหนดค่า Status และ Stage เพื่อประเมินโอกาสทางการขาย ทำให้เข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลาและไม่พลาดโอกาสในการขาย

Service Warranty

เก็บรวมรวมประวัติการซ่อมและการรับประกัน
เรียกดูข้อมูลได้แบบ Realtime

บันทึกข้อมูลสินค้าที่มีปัญหา เก็บข้อมูลของสินค้าที่มีการรับประกัน
ทำหน้าที่เป็นเหมือนใบรับประกันสินค้า เก็บข้อมูลการซ่อมบำรุงทั้งหมด เก็บบันทึกปัญหาที่เกิดขึ้น และวิธีการแก้ปัญหาของเคสนั้นๆ

Budget

ควบคุมค่าใช้จ่ายและรายได้ให้เป็นไปตามที่ตั้งไว้

บันทึกรายละเอียดการจัดทำงบประมาณ กำหนดโครงสร้างงบประมาณรายงานงบประมาณ สามารถจัดการและควบคุมงบประมาณได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

Project Management

บริหารงานโครงการ ใช้เวลาและทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

บริหารโครงการ จัดการเวลา และทรัพยากร ทั้งเรื่องคน เรื่องค่าใช้จ่าย องค์ความรู้ เครื่องมือต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เป้าหมายสำเร็จตามที่ตั้งไว้ สามารถดูความคืบหน้าและดูงบกำไรขาดทุนของแต่ละโครงการได้

หากมีข้อสงสัยติดต่อ

บทความ

Marketplace เกี่ยวข้องกับระบบ ERP อย่างไร

จัดการร้านค้าออนไลน์

ERP ตัวช่วยที่ใช่ จัดการร้านค้าออนไลน์ ให้ปัง

E-Marketplace

3 E-Marketplace เชื่อมต่อแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ด้วย ERP