เน็กซัสที่ปรึกษาโซลูชันบริหารจัดการธุรกิจชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เน็กซัส ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2542 เป็นบริษัทให้คำปรึกษาและติดตั้งซอฟต์แวร์บริหารจัดการธุรกิจระดับองค์กรที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการให้บริการและความช่วยเหลือแก่ลูกค้า เรามุ่งเน้นที่จะเปลี่ยนแปลงธุรกิจแบบเดิมให้ก้าวเข้าสู่ธุรกิจดิจิทัลโดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวเชื่อมกับบุคลากร เพื่อให้กระบวนการทำงานภายในองค์กรมีประสิทธิภาพและให้ผลลัพธ์สูงสุดแก่ธุรกิจ

ในฐานะตัวแทนจำหน่ายโซลูชัน SAP, BlueYonder และ MuleSoft ซึ่งเราให้บริการแบบครบวงจร อาทิ การให้คำปรึกษาทางธุรกิจ โซลูชั่นการออกแบบโครงสร้างของซอฟต์แวร์ การบริหารจัดการโครงการและการติดตั้งระบบ การกำหนดปรับเปลี่ยนโซลูชัน การบริการสนับสนุนและการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ให้กับองค์กรที่ใช้โซลูชันบริหารจัดการธุรกิจ

ประสบการณ์มากกว่า 24+ ปี

บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการธุรกิจด้วยนวัตกรรมโซลูชั่นที่สร้างสรรค์และทรงพลัง และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการให้บริการแก่ลูกค้ามากกว่า 24 ปี

เชี่ยวชาญมากกว่า 10 อุตสาหกรรม

มีความรู้และประสบการณ์อย่างเชี่ยวชาญในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมการผลิต, ธุรกิจการจัดจำหน่าย, ธุรกิจการค้า, ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจการให้บริการ

ลูกค้าไว้วางใจมากกว่า 100 องค์กร

เรามีความภาคภูมิใจที่จะส่งมอบบริการและเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการธุรกิจให้กับลูกค้า ด้วยโซลูชันบริหารธุรกิจระดับองค์กรโดยทีมผู้เชี่ยวชาญระดับ
มืออาชีพ

มีที่ตั้งสำนักงานอยู่ 3 ประเทศ

เน็กซัส ฯ มีที่ตั้งสำนักงาน 3 ประเทศ ในภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ ไทย พม่า และสิงคโปร์ โดยสำนักงานในแต่ละประเทศ มีการให้บริการที่ได้มาตรฐาน เป็นระบบ และมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในด้านโซลูชั่นต่างๆเป็นอย่างมาก

เกี่ยวกับเรา

NEXcloud ERP คือโซลูชันบริหารธุรกิจบนคลาวด์เป็นระบบ ERP ที่เหมาะสําหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง โดยมี SAP Business One ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์มาตรฐานระดับโลกเป็นกลไกหลักในการทำงาน

ออกแบบและพัฒนาเทมเพลตธุรกิจเพื่อให้ตอบสนองทุกการทำงานและครอบคลุมไปยังหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ในราคาที่จับต้องได้เพื่อ SMEs ไทย

NEXcloud ERP

เกี่ยวกับฟีเจอร์ NEXcloud ERP

Analytics and Dashboard

มองเห็นภาพรวมองค์กรได้อย่างชัดเจน สามารถดูข้อมูลทั้งองค์กรได้แบบเรียลไทม์ พร้อมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอัจฉริยะ รวมไปถึงการคาดการณ์สถานการณ์ทางธุรกิจเพื่อประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างชาญฉลาดและทันเหตุการณ์

Document Workflow

ด้วยคุณสมบัติของ Workbench แสดงผังปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน คุณสามารถเข้าใจถึงขั้นตอน กระบวนการทำงาน กระบวนการจัดการเอกสารที่สำคัญได้อย่างง่ายดาย ซึ่งประกอบไปด้วย ผังปฏิบัติงานด้านบัญชี (Financial), การขาย (Sales), การซื้อ (Purchasing) และ การจัดการคลัง (Inventory Management)

Document Relationship Map

ทางลัดในการค้นหาและติดตามสถานะของเอกสาร ช่วยให้คุณมองเห็นเอกสารต้นไปจนถึงปลายทาง ได้ง่ายขึ้นและติดตามเช็คสถานะแต่ละเอกสารได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

Fully Excel Integration

ช่วยให้คุณสามารถ import/export เอกสารจากไฟล์ Excel ได้อย่างง่ายดาย โดยสามารถนำข้อมูลหรือเอกสารไฟล์ Excel ไปยังระบบ NEXcloud ERP ได้เลย ไม่ต้องป้อนข้อมูลหรือแปลงไฟล์ใหม่ และสามารถดึงข้อมูลหรือเอกสารจากระบบ NEXcloud ERP ในรูปแบบ Excel ได้เลยทันที

Post-dated Cheque

คุณสามารถจัดทำเช็คสั่งจ่ายทั่วไปที่เรากำหนดวัน เวลาและจำนวนในการขึ้นเช็คไว้บนเช็คล่วงหน้า โดยข้อมูลจะถูกบันทึกไว้ในรายการลูกหนี้ในงบการเงินของกิจการตามเวลาที่ระบุไว้

บริการของเรา

เราให้บริการแบบครบวงจร ด้วยผู้เชี่ยวชาญและทีมงานที่มากประสบการณ์

ระบบ ERP บัญชีและการเงิน

ระบบบริหารธุรกิจคลาวด์ ERP มาพร้อมระบบ ERP บัญชี ที่จะช่วยให้การดำเนินงานด้านบัญชีและการเงินเป็นไปได้อย่างเป็นระบบ เข้าใจระบบบัญชีและกระบวนการทำงานต่าง ๆ ด้วย Work Flow ที่ได้มาตรฐาน ติดตามเอกสารได้ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุด จัดการเอกสารทางบัญชีและงานภาษีได้อย่างง่ายดาย

ระบบ ERP คลังสินค้า จัดซื้อ การขาย

ฟังก์ชั่นตอบโจทย์ครอบคลุมกระบวนการทำงานที่สำคัญสำหรับธุรกิจที่มีการขายและคลังสินค้า ทั้งธุรกิจ ซื้อมา-ขายไป ค้าส่ง ค้าปลีก ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อ การขาย และระบบ ERP คลังสินค้า บริหารจัดการสินค้าคงคลัง เชื่อมโยงการทำงานทุกหน่วยงานในองค์กรอย่างเป็นระบบ

ระบบ ERP การผลิต สำหรับธุรกิจที่มีกระบวนการผลิต

สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต มีระบบ ERP การผลิต สามารถควบคุมทุกกระบวนการทางธุรกิจ และจัดการวางแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การจัดสรรวัตถุดิบ ติดตามสถานะการผลิต และการจัดสูตรการผลิต ช่วยให้ธุรกิจดำเนินงานได้อย่างคล่องตัว

NEXcloud Add-on

ฟังก์ชั่นตอบโจทย์ครอบคลุมกระบวนการทำงานที่สำคัญสำหรับธุรกิจที่มีการขายและคลังสินค้า
ทั้งธุรกิจ ซื้อมา-ขายไป ค้าส่ง ค้าปลีก ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อ การขาย และระบบ ERP คลังสินค้าเชื่อมโยงการทำงานทุกหน่วยงานในองค์กรอย่างเป็นระบบ

สำนักงานปฏิบัติการในภูมิภาค

NEXcloud ERP

NEXcloud ERP ราคาเหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก-ขนาดกลาง ทำงานได้อย่างเป็นมืออาชีพ มาตรฐานระดับสากล เนื่องจากมี SAP Businesss One เป็นกลไกหลักในการทำงาน เป็นระบบบริหารจัดการธุรกิจบน Cloud ที่ออกแบบและพัฒนาโดย NEXUS บริษัทให้คำปรึกษาและติดตั้งซอฟต์แวร์บริหารจัดการธุรกิจ ตัวแทนจำหน่ายโซลูชันและวางระบบ ERP ระดับมืออาชีพ  ฟีเจอร์ครอบคลุมการทำงานที่สำคัญ

ยินดีให้คำปรึกษาฟรี โดยผู้เชี่ยวชาญในการวางระบบ ERP