ระบบบริหารงานขายและการจัดการลูกค้า

Sales and Customer Management

ฟีเจอร์ระบบบริหารงานขาย สามารถบริหารจัดการกระบวนการ การขายไม่ว่าจะเป็นการจัดการเอกสาร เช่น ใบเสนอราคา ใบสั่งขาย ใบส่งสินค้า ใบคืนสินค้า ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน เชื่อมต่อระบบสินค้าคงคลังได้แบบเรียลไทม์ ตอบสนองการขายสินค้าได้อย่างแม่นยำ

NEXcloud ERP ครอบคลุมตระหนักถึงความสำคัญของระบบลูกค้าสัมพันธ์ โดยมีเครื่องมือช่วยให้คุณสามารถบริหารจัดการกระบวนการ การขายและระบบลูกค้าสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่การติดต่อลูกค้า การขาย รวมถึงบริการหลังการขาย​

NEXcloud ERP ระบบบริหารงานขาย ระบบการขาย โปรแกรมบริหารงานขาย

ฟีเจอร์ ระบบบริหารงานขายและการจัดการลูกค้า

การบริหารการขายและโอกาสทางด้านการขาย

ระบบบริหารงานขาย สามารถติดตามและรวมกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มติดต่อลูกค้าไปจนถึงการปิดการขาย

การบริหารการส่งเสริมการตลาด

ระบบบริหารงานขายสามารถกำหนด บริหารจัดการ และวิเคราะห์กิจกรรมทางการตลาด

การบริหารจัดการบริการหลังการขาย

ระบบบริหารงานขายที่สามารถจัดการการรับประกันสินค้าและข้อมูลการติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยบริหารการติดต่อลูกค้า การนัดหมาย การติดตามงานค้าง แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

การรายงานและการวิเคราะห์

รวบรวมข้อมูลสถิติการขายจากระบบใบสั่งสินค้าและใบส่งสินค้า มาสรุปเพื่อจัดทำรายงานรายละเอียดการขาย การประเมินยอดขายและการติดตามการขายด้วยการใช้รูปแบบที่มีให้เลือกมากมาย

การจัดการด้านการขาย

ระบบบริหารงานขายที่ยืดหยุ่น สามารถบริการจัดการข้อมูลการขายด้วยการใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน SAP Business One บนโทรศัพท์มือถือ สามารถสร้างแอคเคาท์ลูกค้า จัดการนัดหมาย ค้นหา/สร้างหรือยกเลิกใบเสนอราคาและใบสั่งขายได้