ความสามารถของ NEXcloud ERP กับงานบัญชีและการจัดการเอกสาร

ระบบ บริหารงานขาย และการจัดการลูกค้า

Sales and Customer Management

ฟีเจอร์ระบบ บริหารงานขาย สามารถบริหารจัดการกระบวนการ การขายไม่ว่าจะเป็นการจัดการเอกสาร เช่น ใบเสนอราคา ใบสั่งขาย ใบส่งสินค้า ใบคืนสินค้า ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน เชื่อมต่อระบบสินค้าคงคลังได้แบบเรียลไทม์ ตอบสนองการขายสินค้าได้อย่างแม่นยำ

NEXcloud ERP ครอบคลุมตระหนักถึงความสำคัญของระบบลูกค้าสัมพันธ์ โดยมีเครื่องมือช่วยให้คุณสามารถบริหารจัดการกระบวนการ การขายและระบบลูกค้าสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่การติดต่อลูกค้า การขาย รวมถึงบริการหลังการขาย​

ฟีเจอร์ ระบบบริหารงานขายและการจัดการลูกค้า

ฟีเจอร์ ระบบ บริหารงานขาย และการจัดการลูกค้า

การบริหารการขายและโอกาสทางด้านการขาย

ระบบบริหารงานขาย สามารถติดตามและรวมกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มติดต่อลูกค้าไปจนถึงการปิดการขาย

การบริหารการส่งเสริมการตลาด

ระบบบริหารงานขายสามารถกำหนด บริหารจัดการ และวิเคราะห์กิจกรรมทางการตลาด

การบริหารจัดการบริการหลังการขาย

ระบบบริหารงานขายที่สามารถจัดการการรับประกันสินค้าและข้อมูลการติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยบริหารการติดต่อลูกค้า การนัดหมาย การติดตามงานค้าง แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

การรายงานและการวิเคราะห์

รวบรวมข้อมูลสถิติการขายจากระบบใบสั่งสินค้าและใบส่งสินค้า มาสรุปเพื่อจัดทำรายงานรายละเอียดการขาย การประเมินยอดขายและการติดตามการขายด้วยการใช้รูปแบบที่มีให้เลือกมากมาย

การจัดการด้านการขาย

ระบบบริหารงานขายที่ยืดหยุ่น สามารถบริการจัดการข้อมูลการขายด้วยการใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน SAP Business One บนโทรศัพท์มือถือ สามารถสร้างแอคเคาท์ลูกค้า จัดการนัดหมาย ค้นหา/สร้างหรือยกเลิกใบเสนอราคาและใบสั่งขายได้

จุดเด่นของ ระบบ บริหารงานขาย และการจัดการลูกค้า

จัดการข้อมูลการขายผ่านโทรศัพท์มือถือ รองรับตั้งแต่เอกสารใบเสนอราคา ใบสั่งขาย ใบส่งสินค้า ใบรับคืนสินค้า ใบวางเงินมัดจำ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี และใบลดหนี้

จัดรายการสินค้าเป็นกลุ่ม สามารถกำหนดและจำแนกรายการสินค้าเป็นกลุ่มตามต้องการได้ ช่วยจัดการรายการสินค้าได้ง่ายขึ้น

BOM การขาย สามารถผูกสูตรสินค้าเพื่อทำการขายได้ เพิ่มความสะดวกกับการขายสินค้าเป็นชุด/แพ็กเกจ เมื่อมีการขายสินค้าชุด ระบบจะตัดสต๊อกของสินค้าแต่ละชิ้นในชุดสินค้าอัติโนมัติ

ฟีเจอร์ ระบบบริหารงานขายและการจัดการลูกค้า

คำถามที่พบบ่อย

ERP คืออะไร?

ERP ย่อมาจากคำว่า Enterprise Resource Planning มีความหมายว่า การวางแผนทรัพยากรองค์กร ซึ่งจุดประสงค์ของระบบ ERP ก็คือ วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุดนั่นเอง

ซึ่งทรัพยากรภายในองค์กรนั้นรวมไปถึงทรัพยากรมนุษย์ด้วย ระบบ ERP จึงเป็นระบบที่ช่วยให้ผู้ใช้งาน ทำงานได้อย่างคุ้มค่า คุ้มเวลามากที่สุด โดยลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน งานที่ต้องป้อนข้อมูลซ้ำ ๆ ให้เป็นอัตโนมัติให้ได้มากที่สุด ลดข้อผิดพลาด และสรุปวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากได้

ประโยชน์ของ ERP คืออะไร

  • เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน – ระบบ ERP จะเข้ามาช่วยลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนให้เป็นอัตโนมัติได้ ช่วยประหยัดเวลาการทำงาน ช่วยให้งานบางงานที่มีความซับซ้อน ยุ่งยาก ทำได้ง่ายขึ้น มีระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐาน ส่งเสริมการทำงานร่วมกันภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดข้อผิดพลาดที่อาจขึ้นขึ้นจาก Human Error ได้
  • ง่ายต่อการตรวจสอบ – ระบบ ERP มีการทำงานอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน เอกสารที่เกิดขึ้นทุกใบจะมีหลักฐาน มีที่มาที่ไป พร้อมทั้งเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบในฐานข้อมูล เรียกดูได้ง่าย ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบ มีความโปร่งใส

  • เพิ่มความน่าเชื่อถือให้องค์กร – การมีระบบ ERP ที่ดี จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร โดยเฉพาะในมุมมองของธนาคารและผู้ลงทุน เพราะมั่นใจได้ว่า องค์กรจะมีการบริหารงานที่เป็นระบบ มีมาตรฐานและสามารถตรวจสอบได้
  • ง่ายต่อการวิเคราะห์ – การวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก ต้องใช้ทักษะและความเข้าใจ ยิ่งข้อมูลที่มาจากแพลตฟอร์มที่แตกต่างกัน ยิ่งยุ่งยากและใช้เวลา แต่ระบบ ERP สามารถสรุปข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นรายงานและแผนภาพที่เข้าใจง่าย เช่น Top 5 สินค้าขายดี ลูกหนี้ค้างชำระ เปรียบเทียบรายได้กับกำไร เป็นต้น ทำให้นำข้อมูลเหล่านี้ไปวิเคราะห์ต่อได้ง่ายยิ่งขึ้น
  • ลดต้นทุน เพิ่มกำไรให้กับธุรกิจ – ระบบ ERP ช่วยให้องค์กรใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด มองเห็นภาพรวมของธุรกิจ รับรู้สถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท เช่น กระแสเงินสด ต้นทุน กำไร รายงานการขาย รายงานสินค้าคงคลัง ข้อมูลฐานลูกค้า เป็นต้น ทำให้มีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจและวางแผนอนาคตได้แม่นยำ

ระบบ ERP ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจซื้อมาขายไป

ระบบ ERP จะประสานฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย เช่น การบริหารจัดการคลังสินค้า การรับสินค้า การจัดเรียง จัดรายการสินค้า การจัดการด้านงานจัดซื้อ ติดตามยอดขายและสถานะสินค้า รวมถึงเอกสารรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูลเดียว การเข้าถึงข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ จะช่วยให้สามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานของธุรกิจได้ อีกทั้งผู้มีอำนาจตัดสินใจทุกคนในองค์กรก็จะมีข้อมูลที่ถูกต้องในการวางแผน และวางกลยุทธ์ได้อย่างถูกทิศทาง

หากธุรกิจซื้อมาขายไป ไม่มีระบบ ERP ต้องรวมข้อมูลเองแบบ Manual จากหลายโปรแกรม ข้อมูลหลายฝ่ายไม่เชื่อมต่อกัน ทั้งฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายขาย คลังสินค้า บัญชี ไม่มีข้อมูลที่ซิงค์กันโดยอัตโนมัติ ทำให้เมื่อต้องการข้อมูลใดๆ ต้องรออีกฝ่ายส่งมาให้ ใช้เวลานาน ทำให้กระบวนการล่าช้า อีกทั้งยังต้องทำเอกสารทั้งหมด ทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย และใช้เวลา แรงงานคนมากเกินไป ระบบ ERP ที่มีความสามารถดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการงานขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาด สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และเมื่อทุกอย่างเร็ว ง่าย และเป็นระบบ จะช่วยเพิ่มโอกาสขายได้มากยิ่งขึ้น

 

ฟังก์ชันช่วยจัดการเอกสารการขายมีอะไรบ้าง

  • Sales Quotation (เอกสารเสนอราคา)
  • AR Invoice (เอกสารแจ้งหนี้ลูกค้า)
  • AR Down payment Invoice (เอกสารใบแจ้งหนี้เพื่อเรียกเก็บเงินมัดจำ)
  • Sales Order (เอกสารใบสั่งขาย)
  • Delivery (เอกสารการจัดส่งสินค้า)

สร้างโอกาสในการขายได้มากยิ่งขึ้นได้อย่างไร

ระบบ ERP ที่มีเครื่องมือการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) สามารถช่วยให้องค์กรสามารถขยายฐานลูกค้าใหม่และเข้าใจลูกค้าเดิมได้ดียิ่งขึ้น โดยระบบสามารถเก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น ประวัติการสั่งซื้อ ข้อมูลการชำระเงิน เป็นต้น นำไปวิเคราะห์เพื่อเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าได้ เป็นตัวช่วยชี้แนวทางในการกำหนดกลยุทธ์การขายที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าได้

วิเคราะห์ข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ผ่านแดชบอร์ด

การวิเคราะห์ที่สะดวกยิ่งขึ้น ด้วยระบบ ERP จะสามารถสร้างรายงานจำนวนมากได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นภายในเวลาเพียงไม่กี่นาที เนื่องจากสามารถดึงข้อมูลต่าง ๆ ที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลมาทำรายงานได้สะดวกรวดเร็ว

ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลดิบออกมาเป็นแผนภาพที่ง่ายต่อการวิเคราะห์ได้อีกด้วย โดยสามารถดูข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ผ่านแดชบอร์ด ช่วยให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจ หรือ ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว ทันสถานการณ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Tel : 𝟬𝟴𝟬-𝟬𝟳𝟬-𝟳𝟭𝟵𝟲
Website : https://nexcloudsolution.com/
Line OA : @nexclouderp
LinkedIn : https://bit.ly/3TurBIA
Youtube : https://bit.ly/3WOzgE6
Email : mkt.th@nexus-sr.com

ลงทะเบียนทดลองใช้งานระบบ NEXcloud ERP 15 วัน