ทดลองใช้ฟรี ระบบ ERP ครอบคลุมทุกฟังก์ชั่นการทำงาน
ตอบโจทย์ธุรกิจทุกอุตสาหกรรม
พร้อมใช้งาน

NEXcloud ERP เป็นหนึ่งซอฟต์แวร์ที่ถูกออกแบบและพัฒนาให้มีการใช้งานที่ตอบโจทย์ธุรกิจ SMEs โดยใช้ SAP Business One ซอฟต์แวร์ที่ได้มาตรฐานระดับโลกเป็นกลไกหลักในการทำงาน มีฟังก์ชั่นการทำงาน ครอบคลุมทุกประเภทธุรกิจ โดยได้มีการพัฒนาแพ็คเกจเทมเพลตธุรกิจ เพื่อให้ ตอบสนองและเหมาะสมกับการ ใช้งานตามความต้องการของธุรกิจแต่ละประเภทมากที่สุด และนอกจากนี้ยังถูกออกแบบมาเพื่อพร้อมใช้งาน ลด ความยุ่งยากและลดระยะเวลาในการติดตั้งระบบ เพิ่มฟีเจอร์ เพื่อตอบสนองทุกกระบวนการทำงานธุรกิจไทย ให้สมบูรณ์แบบ

ลงทะเบียนทดลองใช้ระบบ โปรแกรม ERP 15 วัน

ขั้นตอนการทดลองใช้งาน

ลงทะเบียนหน้าเว็บไซต์

รอการติดต่อกลับ

รับอีเมล Username /Password

ลองเลย

รับคำปรึกษา หรือแนะนำการใช้ระบบโดย ผู้เชี่ยวชาญ

หลังจาก Login เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถทดลองใช้งาน

ระบบใช้งานจริง ได้ทุกระบบ ดังนี้

ระบบ ERP กับงานบัญชี การเงิน

ระบบ ERP บัญชี จะช่วยลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน ลดข้อ
ผิดพลาดพร้อมปรับปรุงต้นทุนการบัญชีและจัดสรรงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดูข้อมูลได้แบบ Real-time ทำให้  ผู้บริหารรับรู้ถึงสถานะและทิศทางทางการเงินของบริษัทได้ทันทีช่วยให้การดำเนินงานด้านบัญชีของคุณเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีอย่างถูกต้องและครบถ้วน NEXcloud ERP จะช่วยให้การดำเนินงานด้านบัญชีและการเงินเป็นไปได้อย่างเป็นระบบ เข้าใจระบบบัญชีและกระบวนการทำงานต่าง ๆ ด้วย Work Flow ที่ได้มาตรฐาน

ระบบ ERP การผลิต

ระบบ ERP จะช่วยให้สามารถบริหารจัดการกระบวนการผลิตได้อย่างมี ประสิทธิภาพ สร้างเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตได้ง่ายพร้อมเชื่อมโยง กันอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การจัดทำสูตรการผลิต ใบสั่งผลิต การเบิกวัตถุดิบ การรับสินค้าสำเร็จรูปและการขาย มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กร ทั้ง ฝ่ายบัญชี การเงิน ฝ่ายขาย จัดซื้อ คลังสินค้า สามารถนำเสนอรายงานจากข้อมูลล่าสุด (Real Time)นำเสนอในรูปแบบ รายงานการผลิต ทั้งรายงานสูตรการผลิต รายงานแสดงรายการเอกสารด้านการผลิต

ระบบ ERP ซื้อมา-ขายไป

ระบบ ERP จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการค้าธุรกิจและจัดการ ห่วงโซ่อุปทานได้อย่างง่ายดาย ลดรายจ่าย เพิ่มกำไร บริหารต้นทุนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
ลดปัญหาข้อมูลผิดพลาด ลดเวลาในการคีย์ข้อมูล พร้อมทั้งวิเคราะห์รายงานได้ ง่ายดาย NEXcloud ERP มีฟังก์ชันที่สำคัญสำหรับธุรกิจที่มีการขายและคลังสินค้า ทั้งธุรกิจ ซื้อมา-ขายไป ค้าส่ง ค้าปลีก ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อ การขาย และระบบ ERP คลังสินค้า บริหารจัดการสินค้าคงคลัง เชื่อมโยงการทำงานทุกหน่วยงานในองค์กรอย่างเป็นระบบ