เตรียมตัวให้พร้อมอย่างไร ก่อนใช้ระบบ ERP เชื่อมต่อ Marketplace

Aug 9, 2023

ไขข้อสงสัยกระบวนการจัดซื้อคืออะไร
ERP เชื่อมต่อ Marketplace

ธุรกิจ E-Commerce ยุคนี้ต้องออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง มีช่องทางขายที่หลากหลาย และเข้าถึงได้ง่าย โดยเฉพาะมีช่องทางขายบน Marketplace ยักษ์ใหญ่อย่าง Shopee และ Lazada ซึ่งการมีช่องทางการขายจำนวนมากๆ นี้ หากธุรกิจไม่มีระบบในการบริหารจัดการ Order คำสั่งซื้อ สต๊อก และบัญชีที่ดี ก็จะทำให้เกิดความล่าช้า มีโอกาสที่ข้อมูลจะไม่ถูกต้อง เสียโอกาสในการขาย สร้างประสบการณ์ที่ไม่น่าประทับใจให้กับลูกค้า และเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายจากการทำงานแบบ Manual ดังนั้น ธุรกิจ E-Commerce ไม่ว่าจะขนาดเล็ก หรือใหญ่ จึงจำเป็นต้องมีระบบ ERP ที่สามารถเชื่อมต่อ Marketplace ได้แบบเรียลไทม์ วันนี้เราจะพาไปทำความเข้าใจถึงความสำคัญของระบบ ERP และแนวทางการเตรียมตัวก่อนใช้ระบบ ERP เชื่อมต่อ Marketplace

เตรียมตัวให้พร้อมอย่างไร ก่อนใช้ระบบ ERP เชื่อมต่อ Marketplace

ความสำคัญ การเชื่อมต่อระบบ ERP และ Marketplace

แม้ว่าระบบ ERP จะเป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการจัดการธุรกิจอย่างครบถ้วนในตัวเอง แต่ระบบ ERP สำหรับธุรกิจ E-Commerce จะยิ่งมีประสิทธิภาพ และรองรับความต้องการของธุรกิจได้รอบด้าน เมื่อได้ผสานรวมเข้ากับ Marketplace ต่างๆ ซึ่งหากไม่มีการผสานรวม ธุรกิจจะเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญ เช่น เมื่อธุรกิจเก็บข้อมูลสินค้า คำสั่งซื้อ ข้อมูลลูกค้า และอื่นๆ ไว้ในแพลตฟอร์ม Marketplace ในขณะเดียวกันก็มีการบันทึกข้อมูลภายใน สินค้าคงคลัง การบัญชี การจัดการห่วงโซ่อุปทาน ทรัพยากรบุคคล ข้อมูลการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ในระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร หรือระบบ ERP เมื่อสองระบบแยกจากกัน จะทำให้เกิดข้อมูลที่ทับซ้อนกัน และแตกต่างกันบนแพลตฟอร์มที่แตกต่าง นำไปสู่ปัญหา เช่น คำสั่งซื้อล่าช้า การป้อนข้อมูลที่ผิดพลาด ข้อมูลการจัดส่งไม่ถูกต้อง ราคาไม่ถูกต้อง สินค้าคงคลังล้าสมัย การดำเนินการที่ล่าช้า และปัญหาอื่นๆ ส่งผลทำให้เกิดประสบการณ์ที่ไม่ดีต่อลูกค้า และอาจส่งผลให้เกิดคะแนนรีวิวเชิงลบ และยอดขายตกลงในที่สุด

การมีระบบ ERP เชื่อมต่อ Marketplace จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ โดยจะซิงโครไนซ์ข้อมูลระหว่างสองแพลตฟอร์มนี้ และทำให้ Workflow ของธุรกิจคล่องตัว ขจัดการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง และปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ ช่วยให้กระบวนการทางธุรกิจเป็นไปโดยอัตโนมัติ จัดการคำสั่งซื้อ สร้างใบสั่งขายได้แบบอัตโนมัติ จัดการคำสั่งซื้อจำนวนมากได้อย่างง่ายดาย และอัปเดตข้อมูลคลังสินค้าได้อย่างถูกต้อง

ERP เชื่อมต่อ Marketplace

ประโยชน์ระบบ ERP เชื่อมต่อ Marketplace

  • ทำให้กระบวนการทางธุรกิจเป็นไปโดยอัตโนมัติ ระบบ ERP เชื่อมต่อ Marketplace สามารถออกใบสั่งขายได้แบบอัตโนมัติ ลดความยุ่งยากในการจัดการคำสั่งซื้อ และการจัดการการเปลี่ยนแปลงราคา และผลิตภัณฑ์ไปยัง Marketplace
  • ลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง ลดข้อผิดพลาด ในการป้อนคำสั่งซื้อ สินค้าคงคลัง รายการลูกค้า และข้อมูลสำหรับการจัดส่ง รวมถึงลดเวลาในการทำงาน สามารถนำเวลาไปพัฒนาในส่วนงานอื่นได้
  • ปรับปรุงสินค้าคงคลังในระบบ ERP และ Marketplace ได้แบบแม่นยำ อัปเดตสินค้าคงคลังทันทีเมื่อสินค้าถูกขายออกไป หรือสินค้าถูกเพิ่มเข้าสู่คลัง ช่วยให้สามารถสื่อสารระดับสินค้าคงคลังที่ถูกต้องแก่ลูกค้า โดยไม่ต้องจ้างพนักงานเพื่อจัดการงานเหล่านี้
  • ลดต้นทุน เพิ่มอัตรากำไร เมื่อสามารถลดข้อผิดพลาด และลดภาระงานแบบ Manaul จะช่วยให้สามารถเร่งกระบวนการขายได้เร็วขึ้น มองเห็นข้อมูลทางการเงิน และคำสั่งซื้อได้แบบเรียลไทม์
  • ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า เมื่อกระบวนการเป็นอัตโนมัติ และเป็นระบบ จะช่วยให้ข้อมูลที่เชื่อมต่อกับ Marketplace ถูกต้อง ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ลดความผิดหวัง และความไม่พอใจของลูกค้าที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น หน้าร้าน Marketplace แจ้งว่ามีสินค้า และตัดสินใจสั่งซื้อ แต่จริงๆ แล้วในสต๊อกไม่มี เกิดจากข้อมูลไม่อัปเดต ทำให้ลูกค้าเข้าใจผิด เป็นต้น อีกทั้งการจัดส่งก็จะมีความแม่นยำ ชื่อ ที่อยู่ชนิดสินค้าถูกต้อง ลูกค้าได้รับสินค้าตามกำหนด
  • รวมข้อมูลแบบรวมศูนย์ เดิมทีระบบ ERP เป็นระบบบริการจัดการธุรกิจที่รวมข้อมูลจากทุกฝ่ายแบบรวมศูนย์ไว้ที่เดียว เข้าถึงได้ง่ายอยู่แล้ว เมื่อเชื่อมต่อกับ Marketplace จะสามารถรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ เข้ากับระบบได้ ทำให้ข้อมูลทั้งหมดจากทั้งภายในและภายนอกเชื่อมต่อกันอย่างเป็นระบบ
  • เพิ่มความยืดหยุ่น ธุรกิจสามารถเพิ่มช่องทางการขายแบบออนไลน์ และออฟไลน์ หรือหน้าร้าน หลากหลายช่องทางได้ โดยไม่สูญเสียประสิทธิภาพการดำเนินงาน
Project Management, ERP เชื่อมต่อ Marketplace

เตรียมตัวอย่างไร ก่อนเชื่อมต่อระบบ ERP กับ Marketplace

1.ทำความเข้าใจแหล่งข้อมูล

ก่อนมองหาระบบ ERP เชื่อมต่อ Marketplace จะต้องเริ่มพิจารณาข้อมูลที่เกิดขึ้นใน Marketplace ต่างๆ ที่มีก่อน ผู้ประกอบการต้องรู้ว่าข้อมูลใดไหลไปที่ใดและอย่างไร เพื่อตัดสินใจว่าข้อมูลประเภทใดที่จะทำการเชื่อมต่อเข้ากับระบบ ERP เพื่อไม่พลาดข้อมูล และกระบวนการที่สำคัญ

2. วางแผน Workflow

สร้างแผนผัง Workflow และกระบวนการทางธุรกิจระหว่างระบบ ERP และแพลตฟอร์ม Marketplace เช่น การอัปเดตข้อมูลลูกค้า การสร้างลูกค้าใหม่ การอัปเดตสินค้าคงคลัง การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ข้อมูลเกี่ยวกับฝ่ายขาย การตลาด และการบัญชี โดยรวบรวมสิ่งที่เกี่ยวข้อง และสอบถามความต้องการข้อมูลของแต่ละฝ่าย

3. ระบุปัญหา ระบุกระบวนการที่ล่าช้า และใช้ทรัพยากรมาก

จุดประสงค์ของการเชื่อมต่อระบบ ERP และ Marketplace คือเพื่อเข้ามาช่วยให้กระบวนการมีประสิทธิภาพ และง่ายดายยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบการควรจะระบุขั้นตอนที่ทีมต้องใช้เวลา ทรัพยากร และความพยายามมาก เพื่อมองหาแนวทางการทำงานที่เป็นอัตโนมัติ และโอกาสในการปรับปรุงประสิทธิภาพ โดยการทำให้ระบบเป็นอัตโนมัติมากที่สุด ขจัดงานที่ต้องทำซ้ำๆ ด้วยตนเอง เช่น หากทีมของคุณใช้เวลามากในการปิดการชำระเงิน ให้พยายามทำให้กระบวนการทางธุรกิจการจ่ายเงินเพื่อกระทบยอดเป็นไปโดยอัตโนมัติ เป็นต้น

4. ค้นหาโซลูชันที่เหมาะสม ในการเชื่อมต่อกับข้อมูลของคุณ

หากคุณเป็นธุรกิจ E-Commerce ที่มีช่องทางขายผ่าน Marketplace อยู่แล้ว จะต้องมีระบบ ERP ที่สามารถเชื่อมต่อกับ Marketplace ได้ และมีประสิทธิภาพทั้งในด้านการจัดการข้อมูลการขาย และการบริหารจัดการองค์กรภายใน

ระบบ ERP

NEXcloud ERP เป็นตัวช่วยในการเชื่อมต่อแพลตฟอร์มออนไลน์ในธุรกิจของคุณ ด้วยระบบบริหารธุรกิจ ERP บนคลาวด์ ที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก-ขนาดกลาง เชื่อมโยงการทำงานทุกส่วนในองค์กร เช่น บัญชี การเงิน การขาย จัดซื้อ คลังสินค้า และการผลิต ให้สามารถทำงานภายใต้ฐานข้อมูลเดียวกันได้อย่างเป็นระบบ ข้อมูลเชื่อมโยงกันแบบเรียลไทม์ และเป็นระบบ ERP เชื่อมต่อ Marketplace ชั้นนำในไทยได้ อย่าง Shopee และ Lazada เชื่อมต่อข้อมูลทั้ง ข้อมูลสินค้า ราคาสินค้า คลังสินค้า พร้อมทั้งสร้างใบสั่งซื้อจากข้อมูล Order ได้แบบอัตโนมัติ

NEXcloud ERP ยังเป็น Partner กับ Shopee และ Lazada ในระดับ Whitelist ทำให้สามารถใช้ API ตัวใหม่ ๆ ของ Platform ได้ก่อนการประกาศใช้จากทางผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการ และยังได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมทดสอบฟังก์ชันใหม่ ๆ อีกด้วย จึงทำให้ระบบ ERP ของเราที่เชื่อม E-Marketplace ได้สามารถใช้ความสามารถใหม่ ๆ ได้ก่อนใคร

เลือก NEXcloud เป็นผู้ช่วยธุรกิจคุณ

NEXcloudERP คือโซลูชันสำหรับคลาวด์ ERP ที่เชื่อมต่อกระบวนการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กรของคุณ ให้อยู่ภายใต้แพลตฟอร์มเดียวกันอย่างลงตัว โดยมี SAP Business One ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์มาตรฐานระดับโลกเป็นกลไกหลัก ในการทำงาน

โดย NEXUS ซึ่งเป็นบริษัทให้คำปรึกษาและติดตั้งซอฟต์แวร์บริหารจัดการธุรกิจระดับองค์กร ใช้ประสบการณ์มากกว่า 24 ปี ออกแบบและพัฒนาเทมเพลตธุรกิจเพื่อให้ตอบสนองการทำงาน ครอบคลุมไปยังหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม และตอบโจทย์รูปแบบธุรกิจไทย ทั้งโปรแกรมภาษี การวางบิล การจัดการเช็ก และการทำธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ มาพร้อมชุดแบบฟอร์มเอกสารรายงาน และ Dashboard วิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ สำหรับการตัดสินใจและบริหารธุรกิจของคุณ

#NEXcloud ERP เพื่อนแท้ SMEs ที่เข้าถึงง่าย โดยทีมผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ

ลงทะเบียนทดลองใช้งานระบบ NEXcloud ERP 15 วัน

🚩 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Tel : 𝟬𝟴𝟬-𝟬𝟳𝟬-𝟳𝟭𝟵𝟲

Website : https://nexcloudsolution.com/

Line OA :https://line.me/R/ti/p/@nexclouderp

LinkedIn : https://bit.ly/3TurBIA

Youtube : https://bit.ly/3WOzgE6

Email : mkt.th@nexus-sr.com

News : https://shorturl.asia/2eqWh