การคำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือ แนวทางการบริหารสินค้าคงคลังของธุรกิจ ซื้อ-ขาย

Sep 27, 2021

การคำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือ แนวทางการบริหารสินค้าคงคลังของธุรกิจ ซื้อ-ขาย

ธุรกิจที่มีการขายสินค้า ไม่ว่าจะเป็นซื้อมาขายไป ค้าส่งค้าปลีก หัวใจสำคัญของธุรกิจก็คือกำไรที่เกิดจากการขายสินค้า ดังนั้นองค์กรจำเป็นต้องรู้ต้นทุนของสินค้า สามารถคำนวณต้นทุนขาย และสินค้าคงเหลือได้ ถ้าหากการตีราคาสินค้าคงเหลือผิดพลาด รายงานทางการเงินก็จะคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงส่งผลเสียต่อธุรกิจ การคำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือมีหลากหลายวิธีที่แตกต่างกันไป เลือกได้ตามความเหมาะสมกับธุรกิจ ซึ่งในปัจจุบันการคำนวณต้นทุนสินค้าสามารถทำได้สะดวก แม่นยำและง่ายมากขึ้น ด้วย NEXcloud ERP ระบบบริหารธุรกิจคลาวด์ ERP

แนะนำ 3 วิธีการคำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือ ใน NEXcloud ERP

การคำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือ FIFO หรือ First-in First-out

1. วิธีเข้าก่อน ออกก่อน (First-in First-out; FIFO)

FIFO หรือ First-in First-out คือ การจัดการสินค้าคงคลังแบบ เข้าก่อน-ออกก่อน สินค้าใดที่เข้าคลังสินค้าก่อนก็หมุนเวียนออกไปก่อน เพื่อลดความเสื่อมจากการจัดเก็บเป็นเวลานาน

การคำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือวิธีนี้เป็นวิธีที่ได้รับความนิยม เพราะเป็นวิธีที่เข้าใจง่าย มักจะใช้กับสินค้าทั่ว ๆ ไปซึ่งมีลักษณะเหมือนกัน สินค้าที่มีอายุ สินค้าที่ตามกระแสนิยม ซึ่งถ้าเก็บไว้นานจะเสื่อมสภาพ เน่าเสีย และตกเทรนด์จนขายไม่ออก การใช้วิธีนี้ก็จะสามารถลดโอกาสที่จะเกิดสินค้าค้างสต็อกได้

การคำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือ วิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนไหว (Moving-average method)

2. วิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนไหว (Moving-average method)

 วิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนไหว คือ การคิดคำนวณราคาต้นทุนจะทำตลอดเวลาและทำทุกครั้งที่มีการซื้อสินค้าเข้ามา จะมีการนำสินค้าที่ซื้อเข้ามาใหม่ไปถัวเฉลี่ยกับสินค้าคงเหลือ มูลค่าของสินค้าคงเหลือก็จะเปลี่ยนไป

การคำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือวิธีนี้เหมาะกับธุรกิจการผลิต เพราะต้นทุนสินค้าจะถูกนำมาเฉลี่ยและแสดงต้นทุนโดยรวมของสินค้าที่ผลิตขึ้นได้ดีกว่าวิธีอื่น นอกจากนี้วิธีนี้ยังแสดงให้เห็นถึงผลประกอบการในภาพรวมได้ชัดเจนกว่าวิธีอื่น ๆ อีกด้วย

วิธีต้นทุนมาตรฐาน (Standard Cost)

3. วิธีต้นทุนมาตรฐาน (Standard Cost)

ต้นทุนมาตรฐาน คือการตีราคาสินค้าคงเหลือด้วยต้นทุนมาตรฐาน เป็นต้นทุนที่กำหนดขึ้นล่วงหน้าอย่างมีหลักเกณฑ์ ณ กำลังการผลิตหนึ่งภายใต้สถานการณ์ที่กำหนดไว้ (ณ กำลังการผลิตปกติ) เมื่อทำการเปลี่ยนแปลงราคาต้นทุนใหม่ จะทำให้มูลค่าสินค้าคงเหลือที่มีอยู่ปรับราคาตามต้นทุนใหม่

หากองค์กรสามารถเลือกวิธีคำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือได้เหมาะสม จะทำให้การบริหารสินค้ามีประสิทธิภาพ ทำให้ตัวเลขงบการเงินแสดงสถานะทางการเงินได้อย่างถูกต้อง ช่วยให้ผู้บริหารสามารถเห็นสถานการณ์ที่แท้จริงของบริษัทได้ ซึ่งหากมีปัญหาทางการเงินเกิดขึ้นก็สามารถบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและแก้ได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย

การคำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือ แนวทางการบริหารสินค้าคงคลังของธุรกิจ ซื้อ-ขาย

คำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือถูกต้อง แม่นยำ ด้วย NEXcloud ERP

NEXcloud ERP ระบบบริหารธุรกิจบนคลาวด์ ERP สามารถบริหารจัดการสินค้าคงคลังด้วยการคำนวณต้นทุนแบบ FIFO (เข้าก่อนออกก่อน), Moving Average (ต้นทุนเฉลี่ย) & Standard Cost (ต้นทุนมาตรฐาน) สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของธุรกิจ พร้อมทั้งสามารถปรับปรุงข้อมูลต้นทุนสินค้า และกำหนดหน่วยสินค้า (UOM: Unit of Measure) ได้อีกด้วย รวมฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์ธุรกิจที่ต้องการเครื่องมือในการบริหารจัดการคลังสินค้าและการขาย ในราคาที่ย่อมเยา เพื่อธุรกิจขนาดเล็ก-ขนาดกลางโดยเฉพาะ

#NEXcloud ERP เพื่อนแท้ SMEs ที่เข้าถึงง่าย โดยทีมผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ

ลงทะเบียนทดลองใช้งานระบบ NEXcloud ERP 15 วัน

สนใจระบบ NEXcloud ERP / ซอฟต์แวร์ธุรกิจ ปรึกษาฟรี!

☎️ โทร :  0800707196
📲 Line Official Account : @NEXcloudERP
📣 FB : NEXcloud solution
💻 เว็บไซต์ : https://nexcloudsolution.com
📧 อีเมล : Mkt.th@nexus-sr.com