จัดการภาษี วางแผนภาษี สรุปเนื้อหาจากงานสัมมนา “บริหารงานภาษี ติดเครื่อง SMEs ด้วย NEXcloud ERP”

มาแล้วสำหรับการสรุปรวบรวมการ จัดการภาษี วางแผนภาษี โดยเป็นสรุปเนื้อหาจากงานสัมมนา “บริหารงานภาษี ติดเครื่อง SMEs ด้วย NEXcloud ERP”  ไปพบกับสาระดีๆสำหรับชาว SMEs กันเลย


1. เอกสารอะไรบ้างที่ NEXcloud สามารถออก เอกสาร เพื่อช่วยในการ จัดการภาษี  หรือ จัดการ วางแผนภาษีได้?

 

 

คำตอบ เอกสารที่ออกจากระบบ NEXcloud แบ่งเป็น 2 ประเภท ใหญ่ๆ

1.เอกสารในรูปแบบ แบบฟอร์ม ได้แก่ ใบกำกับภาษี และหนังรับรองหัก ณ ที่จ่าย

2.เอกสารในรูปแบบ รายงาน จัดการภาษีวางแผนภาษี

2.1 รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้แก่ รายงานภาษีซื้อ -รายงานภาษีขาย, ภ.พ.30 เอกสารสรุปภาษีซื้อ-ภาษีขาย ที่เจ้าของธุรกิจต้องเอาไว้ใช้ยื่นแสดงภาษีมูลค่าเพิ่มแก่กรมสรรพากรทุกเดือน โดยต้องทำก่อนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยเจ้าของธุกกิจมีรายได้มากกว่า 1.8 ล้านบาท/ปีและขึ้นทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 

2.2 รายงานภาษีหัก ณ ที่ จ่าย  ได้แก่รายงาน ภงด. 2 คือแบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ต้องนำส่งกรมสรรพากร หากบริษัทมีรายจ่ายที่เป็นเงินได้ประเภท 40(3) และ 40(4) ก็จะต้องนำส่งแบบ ภงด. 2 และชำระภาษีภายในวันที่ 7 ของเดือน

ส่วนรายงานที่ต้องยื่นภาษีเพิ่มหรือขอคืนภาษีและ ภ.พ.36 ไว้ในกรณีการว่าจ้างทำโฆษณาออนไลน์ผ่านทาง facebook หรือว่า ทาง Google ads ภงด.3 และภงด.54

2. NEXcloud เป็น ERP ที่ได้มาตรฐานตามสรรพากรช่วนในการ จัดการภาษี วางแผนภาษี อย่างไร

 

 

คำตอบ  NEXcloud ได้ออกแบบตามมาตรฐานของสรรพากร ซึ่งจะเป็นมาตรฐานซอฟต์แวร์ เพื่อภาษีสรรพากร กรมสรรพากร ชนิด ข. ถูกต้องตามข้อบังคับ หรือข้อกำหนดของสรรพากรที่กำหนดมาทั้งหมด ช่วยในการ จัดการภาษีวางแผนภาษี

3. NEXcloud เป็น ERP ที่ลดความซ้ำซ้อน ลดข้อผิดพลาดในงานการทำภาษีได้อย่างไร

 

 

คำตอบ ทางกรมสรรพากรจะมีข้อกำหนดข้อปฎิบัติเอาไว้ ซึ่งระบบ ERP ตัวนี้ก็ได้ปฎิบัติ ตามคำแนะของสรรพากร ช่วยลดความผิดพลาด ช่วยลดความซ้ำซ้อน การบันทึกข้อมูลจะมีการเก็บข้อทางภาษีเข้าไปในระบบ ทำให้ ณ สิ้นเดือน บริษัทหรือผู้ระกอบการ สามารถออกเอกสารได้ โดยไม่ต้องคีย์ข้อมูลซ้ำซ้อน และอีกประการนึงช่วยในเรื่องการจัดการภาษี วางแผนภาษี ประหยัดเวลาและงบประมาณ ในทำภาษีด้วย ทำให้ผู้ใช้งานได้รับประโยชน์ และสะดวกในการทำงานตรงนี้

4. NEXcloud สามารถเตือนการยื่นภาษีได้หรือไม่

 

 

คำตอบ การยื่นภาษีนั้นแบ่ง เป็น 2 รูปแบบ

แบบที่ 1  คือ การพิมพ์เอกสารและไปยื่นที่สรรพากร 

แบบที่ 2 คือ การยื่นแบบออนไลน์ โดยระบบเองสามารถยื่นได้ทั้งสองแบบ สำหรับการยื่นออนไลน์ สามารถย้อนกลับมาตรวจสอบกระบวนการทำงานได้

จัดการภาษี วางแผนภาษี

5.เอกสารภาษีจัดการภาษี วางแผนภาษี สำหรับร้านค้าออนไลน์ มีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร

 

 

คำตอบ หากมีรายเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี ควรไปจดทะเบียนเป็นผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม การจัดทำรายงานภาษี การยื่นภาษี จะเหมือนกันกับร้านค้าทั่วไป ควรยื่นตามที่กรมสรรพากรได้แนะนำไว้เพื่อความถูกต้อง เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียค่าปรับ และการชำระย้อนหลัง

6.หน้าร้านอยู่ใน Shopee และ  Lazada จะสามารถออกใบกำกับภาษี ใบรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย จาก ERP นี้ได้หรือไม่

 

 

คำตอบ ด้วยระบบ NEXcloud มีระบบที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์ม e-marketplace ไม่ว่าจะเป็น shopee, Lazada และ JD Central โดยจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งาน โดยระบบสามารถจะดึงข้อมูล order จากระบบอีมาร์เก็ตเพลส ลงมาที่ ERP ได้เลย และดึงข้อมูลการออกภาษีลงมาได้ด้วย ออกใบกำกับภาษีได้เลยโดยไม่ต้องบันทึกข้อมูลซ้ำ ทำให้การทำงานสะดวกขึ้น รวดเร็วขึ้น

7.ขอข้อแนะนำสำหรับธุรกิจ ซื้อมา ขายไปที่เพิ่งเริ่มธุรกิจใหม่

 

 

คำตอบ  ข้อที่ 1 ควรศึกษาเรื่องสิทธิของเราที่จะต้องเกี่ยวข้องกับภาษี ต้องศึกษาให้เกิดความเข้าใจก่อน

ข้อที่ 2 ต้องเรียบเรียงออกมาว่าในแต่ละเดือนเราจะต้องทำรายงานภาษีอะไรบ้าง ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเรา เช่น หากเรามีการซื้อมาขายไป กับต่างประเทศด้วย เราก็จัดเตรียมภาษีที่เกี่ยวกับการ นำเข้าและการส่งออก

ข้อที่ 3 ควรมีเครื่องมือที่ดีในการบันทึกข้อมูลการ จัดการภาษี วางแผนภาษี โดยควรมีทั้งสามข้อเพื่อการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องและง่ายขึ้น

8.มีข้อควรระวังอะไรในการจัดการภาษี วางแผนภาษี จัดทำภาษีเอง(เริ่มต้นทำธุรกิจแรกๆ)

 

 

คำตอบ แบ่งเป็นสองส่วน

ส่วนที่ 1 ทางด้านการขาย และ เราเป็นผู้ออกใบกำกับภาษี ควรจะมีการจัดเก็บและจัดเรียงเลขที่การออกเอกสารการกำกับภาษี เพราะสิ้นเดือนจะต้องนำข้อมูลเหล่านี้มาทำภาษีขาย เพราะหากข้อมูลกระจัดกระจายจะจัดข้อมูลได้ยาก

ส่วนที่ 2 ทางด้านการซื้อ ในการว่าจ้าง vender ควรพิจารณาว่าเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล เป็นข้อมูลในการออกหนังสือ หัก ณ ที่จ่าย และ ในส่วนของภาษีซื้อเอง เมื่อผู้ประกอบการส่งใบกำกับภาษีมาให้เรา เราก็ต้องจัดเก็บไว้ให้เรียบร้อยเช่นกัน เพราะเราจะนำตัวนี้มาใช้ในการทำบันทึกภาษีซื้อ และใช้ในการวางแผนภาษีซื้อได้ว่า จะยื่น ณ เดือนไหน (ไม่เกิน 6 เดือน)

9.รายงานภาษีขายจะออกในรูปแบบใด ใช้กับ Excel ได้หรือไม่

คำตอบ ระบบ NEXcloud ERP ไม่ว่าจะเป็นรายงานภาษีซื้อ หรือภาษีขาย จะบันทึกข้อมูลการทำงานภาษีไปด้วยทำให้เราไม่ต้องมาเสียเวลาทำข้อมูลที่ซ้ำซ้อน เพิ่งกดปุ่ม พิมพ์รายงาน เอกสารรายงาน จัดการภาษี วางแผนภาษี ก็จะออกมาได้ง่ายได้ รวมถึงสามารถ Export ออกมาเป็นรูปแบบทั้ง รูปแบบไฟล์ PDF และ รูปแบบไฟล์ Excel

จัดการภาษี วางแผนภาษี

จัดการภาษี วางแผนภาษี เป็นเรื่องสำคัญ และเรื่องจำเป็นสำหรับทุก ๆ ผู้ประกอบการที่ควรให้ความใส่ใจ และ คำนึงถึงความถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SMEs ที่กำลังมองหาระบบ ERP ที่เสมือนตัวช่วยในการจัดการระบบรองรับการจัดทำเอกสารภาษี รายงานภาษี และครอบคลุมตามข้อกำหนดของทางสรรพากรอย่างครบถ้วน อีกทั้งยังช่วยผสานกระบวนการ การเงินเข้ากับกระบวนการทางธุรกิจหลัก
หากคุณมีความสนใจเพิ่มเติมสามารถเข้ารับชม VDO ON DEMAND 

“บริหารงานภาษี ติดเครื่อง SMEs ด้วย  NEXcloud ERP”
เต็มๆ ได้เลย

  • ผู้บริหารและผู้จัดการทุกท่าน ด้านบัญชีและการเงิน ที่กำลังมองหาแนวทางโซลูชันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาษีให้รองรับตามสรรพกร
  • พนักงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการเลือกใช้เครื่องมือ ERP และเครื่องมือบริหารการจัดการภาษี
  • เจ้าของธุรกิจที่ต้องการเพิ่มความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีภาษีอากร เพื่อเป็นประโยชน์ต้องปรับตัว และรับทราบข้อมูลทางภาษี วิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง

โดยวิทยากร  คุณ ณัฐวุฒิ ไตรสุวรรณ – Associate Vice Pwresident of Digital Business
วิทยากร : คุณ ณัฐวุฒิ ไตรสุวรรณ
ตำแหน่ง Associate Vice President of Digital Business, Nexus System Resources Co., Ltd.
ประสบการณ์
– เป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านไอทีโซลูชั่นกว่า 7 ปี และเป็น IT Strategy and Enterprise Applications กว่า 8 ปี
– มีความเชี่ยวชาญในทุกด้านของ IT Management รวมถึงการจัดการโครงการ, Infra-Structure, Databases, Servers, เครือข่ายและแอปพลิเคชัน (ซอฟต์แวร์ภายในองค์กร), SAP ECC6.0 และ SAP Business One
จาก บริษัท เน็กซัส ซิสเท็ม รีซอร์สเซส จำกัด

📌NEXcloud ระบบ ERP เพื่อนแท้ SMEs ที่เข้าถึงง่าย โดยทีมผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ ตอบโจทย์หลายประเภทธุรกิจ พร้อมขึ้นระบบได้รวดเร็ว

สนใจระบบ ERP ซอฟต์แวร์ธุรกิจ #ปรึกษาฟรี!
☎️ โทร :  0800707196
📲 Line Official Account : @NEXcloudERP
📣 FB : NEXcloud solution
💻 เว็บไซต์ : https://nexcloudsolution.com
📧 อีเมล : Mkt.th@nexus-sr.com

#NEXcloudERP #ระบบERP #ERPสำหรับSMEs #cloud #cloudERP #ERPsoftware #SMEs 

#ธุรกิจSMEs #ERPบัญชีและภาษี #ERPบัญชี #ERPภาษี #ภาษีซื้อ #ภาษีขาย #วางแผนภาษี #จัดการภาษี

 

ลงทะเบียนทดลองใช้งานระบบ NEXcloud ERP 15 วัน