5 เหตุผลที่บอกว่า ธุรกิจ SMEs จำเป็นต้องใช้ระบบ ERP หรือไม่

Jan 25, 2022

7 เหตุผลที่ธุรกิจ SMEs ต้องใช้โปรแกรม ERP
ในปัจจุบัน แต่ละธุรกิจมีการแข่งขันที่สูงมาก ไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจขนาดใหญ่ แต่ยังรวมถึงธุรกิจ SMEs ด้วย ยิ่งเป็นยุค Digital Transformation แล้ว องค์กรใดที่นำเทคโนโลยีมาปรับใช้ได้เร็วครอบคลุมทุกระดับ เช่น ใช้ระบบ ERP เป็นต้น ก็ยิ่งได้เปรียบ

“เปรียบเสมือนกับรถในสนามแข่ง ระหว่างรถธรรมดา กับรถที่แต่งมาเพื่อแข่งขัน รถที่แต่งย่อมแรงกว่าเป็นธรรมดา”

แต่ก็รู้กันดีว่า โปรแกรม ERP ใช้เงินลงทุนสูง มักเหมาะกับธุรกิจขนาดใหญ่เสียมากกว่า แต่อย่างไรก็ตาม ธุรกิจขนาดเล็ก ไม่ว่าจะ Startup หรือ SMEs ก็จำเป็นต้องมีเครื่องมือดี ๆ มาใช้บริหารธุรกิจเช่นเดียวกัน เพื่อให้ธุรกิจเติบโต มีความเป็นระบบ และมีศักยภาพเพียงพอที่จะแข่งขันในตลาดได้ ซึ่งในปัจจุบันก็มีซอฟต์แวร์ ERP ที่พัฒนามาเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก-ขนาดกลาง ฟีเจอร์ครอบคลุมการทำงานในราคาที่จับต้องได้ ก่อนจะตัดสินใจลงทุนติดตั้งซอฟต์แวร์ ERP ลองดู 5 เหตุผลที่บอกว่า ธุรกิจ SMEs จำเป็นต้องใช้ระบบ ERP หรือไม่
5 เหตุผลที่บอกว่า ธุรกิจ SMEs จำเป็นต้องใช้ระบบ ERP หรือไม่

5 เหตุผลที่บอกว่า ธุรกิจ SMEs จำเป็นต้องใช้ระบบ ERP หรือไม่

5 เหตุผลที่บอกว่า ธุรกิจขาดเล็ก หรือ SMEs จำเป็นต้องใช้ระบบ ERP หรือไม่

1. เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการ

ซอฟต์แวร์ ERP จะช่วยให้องค์กร มีมาตรฐานการทำงาน วางแผนการดำเนินงานในองค์กรได้อย่างเป็นระบบ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยผู้บริหารเห็นผลการดำเนินงานได้แบบเรียลไทม์ และสามารถตั้งค่าการวัดผล KPI ได้

การมีซอฟต์แวร์ ERP ที่ดีจะสามารถรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต ยิ่งธุรกิจเติบโต ความซับซ้อนในการทำงานยิ่งมีมากขึ้น ระบบ ERP จะเข้ามาช่วยจัดการเอกสาร การทำงานต่าง ๆ ให้ง่ายยิ่งขึ้น มีความแม่นยำ ช่วยลดข้อผิดพลาดได้

ควบคุมต้นทุนธุรกิจ ด้วยโซลูชัน ERP

2. ช่วยควบคุมต้นทุนธุรกิจ

ERP ที่ดีจะช่วยลดขั้นตอนการทำงาน ช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้น และสามารถวางแผนการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้ผลลัพธ์ที่มากขึ้น ในขณะที่ใช้ทรัพยากรเท่าเดิมหรือน้อยลง อีกทั้งยังช่วยในด้านการควบคุมตุ้นทุนการจัดซื้อและการผลิต เพื่อไม่ให้ใช้เงินเกินงบประมาณหรือใช้เกินงบต้นทุนเท่าที่ควรจะเป็น

ยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจ SMEs ด้วยระบบ ERP

3. เพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจ

การนำเทคโนโลยี ERP มาปรับใช้ในธุรกิจ SMEs จะช่วยให้กระบวนการดำเนินงานเป็นระบบ มีการบริหารจัดการที่รวดเร็ว เพื่อความคล่องตัวในการทำงานและตรวจสอบได้

นอกจากนี้ ผู้บริหารหรือผู้ประกอบการสามารถเห็นภาพรวมการทำงานขององค์กรได้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างชาญฉลาด ทันเหตุการณ์ และสามารถ ตอบสนองความของลูกค้าได้มากขึ้น

5 เหตุผลที่บอกว่า ธุรกิจ SMEs จำเป็นต้องใช้ระบบ ERP หรือไม่ 4

4. ช่วยลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนและลดความผิดพลาด

ซอฟต์แวร์ ERP สามารถลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน เช่น การบันทึกบัญชี การคีย์เอกสารต่างๆ เป็นต้น สามารถกำหนดเงื่อนไขในการทำเอกสาร ช่วยลดข้อผิดพลาดจากการกรอกข้อมูลไม่ครบ ไม่ถูกต้อง และยังช่วยเตือน/ตรวจสอบเบื้องต้นได้ ช่วยให้ประหยัดเวลา และเกิดข้อผิดพลาดน้อย ทำให้ธุรกิจ SMEs โตได้เร็ว

นอกจากนี้ยังช่วยเชื่อมโยงฝ่ายต่าง ๆ ให้ทำงานร่วมกันได้ภายใต้ฐานข้อมูลชุดเดียวกัน ลดรอยต่อในการส่งต่อข้อมูล ซึ่งจะลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นหรือการตกหล่นของข้อมูลได้

5 เหตุผลที่บอกว่า ธุรกิจ SMEs จำเป็นต้องใช้ระบบ ERP หรือไม่ 5

5. ระบบการดำเนินงาน (Operation) มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ระบบ ERP ช่วยให้การดำเนินงานภายในของธุรกิจ SMEs มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น ระบบการขายสามารถดำเนินการตามใบสั่งซื้อ (Sale order) ได้ทันที ถูกต้องตรงตามความต้องการของลูกค้า เนื่องจากข้อมูลมีความชัดเจน และข้อมูลการจัดส่งสินค้าและใบแจ้งหนี้มีความถูกต้องและแม่นยำ สะดวกต่อการควบคุมสินเชื่อและการติดตามหนี้ เป็นต้น

ระบบ erp เชื่อมต่อ shopee ตัดสต๊อก ทำบัญชี ทำใบสั่งขาย อัตโนมัติ เชื่อมต่อหลังบ้านแบบเรียลไทม์

NEXcloudERP คือโซลูชันสำหรับคลาวด์ ERP ที่เชื่อมต่อกระบวนการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กรของคุณ ให้อยู่ภายใต้แพลตฟอร์มเดียวกันอย่างลงตัว โดยมี SAP Business One ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์มาตรฐานระดับโลกเป็นกลไกหลัก ในการทำงาน

โดย NEXUS ซึ่งเป็นบริษัทให้คำปรึกษาและติดตั้งซอฟต์แวร์บริหารจัดการธุรกิจระดับองค์กร ใช้ประสบการณ์มากกว่า 22 ปี ออกแบบและพัฒนาเทมเพลตธุรกิจเพื่อให้ตอบสนองการทำงาน ครอบคลุมไปยังหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม และตอบโจทย์รูปแบบธุรกิจไทย ทั้งโปรแกรมภาษี การวางบิล การจัดการเช็ค และการทำธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ มาพร้อมชุดแบบฟอร์มเอกสารรายงาน และแดชบอร์ดวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ สำหรับการตัดสินใจและบริหารธุรกิจของคุณ

#NEXcloud ERP เพื่อนแท้ SMEs ที่เข้าถึงง่าย โดยทีมผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ

สนใจระบบ NEXcloud ERP / โปรแกรม ERP ซอฟต์แวร์ธุรกิจ ปรึกษาฟรี!

☎️ โทร :  0800707196
📲 Line Official Account : @NEXcloudERP
📣 FB : NEXcloud solution
💻 เว็บไซต์ : https://nexcloudsolution.com
📧 อีเมล : Mkt.th@nexus-sr.com


Nexcloud ERP Line OA
NEXcloud ERP facebook