5 เหตุผลที่บอกว่า ธุรกิจ SMEs จำเป็นต้องใช้ระบบ ERP หรือไม่

Jan 25, 2022

7 เหตุผลที่ธุรกิจ SMEs ต้องใช้โปรแกรม ERP
ในปัจจุบัน แต่ละธุรกิจมีการแข่งขันที่สูงมาก ไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจขนาดใหญ่ แต่ยังรวมถึงธุรกิจ SMEs ด้วย ยิ่งเป็นยุค Digital Transformation แล้ว องค์กรใดที่นำเทคโนโลยีมาปรับใช้ได้เร็วครอบคลุมทุกระดับ เช่น ใช้ระบบ ERP เป็นต้น ก็ยิ่งได้เปรียบ

“เปรียบเสมือนกับรถในสนามแข่ง ระหว่างรถธรรมดา กับรถที่แต่งมาเพื่อแข่งขัน รถที่แต่งย่อมแรงกว่าเป็นธรรมดา”

แต่ก็รู้กันดีว่า โปรแกรม ERP ใช้เงินลงทุนสูง มักเหมาะกับธุรกิจขนาดใหญ่เสียมากกว่า แต่อย่างไรก็ตาม ธุรกิจขนาดเล็ก ไม่ว่าจะ Startup หรือ SMEs ก็จำเป็นต้องมีเครื่องมือดี ๆ มาใช้บริหารธุรกิจเช่นเดียวกัน เพื่อให้ธุรกิจเติบโต มีความเป็นระบบ และมีศักยภาพเพียงพอที่จะแข่งขันในตลาดได้ ซึ่งในปัจจุบันก็มีซอฟต์แวร์ ERP ที่พัฒนามาเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก-ขนาดกลาง ฟีเจอร์ครอบคลุมการทำงานในราคาที่จับต้องได้ ก่อนจะตัดสินใจลงทุนติดตั้งซอฟต์แวร์ ERP ลองดู 5 เหตุผลที่บอกว่า ธุรกิจ SMEs จำเป็นต้องใช้ระบบ ERP หรือไม่
5 เหตุผลที่บอกว่า ธุรกิจ SMEs จำเป็นต้องใช้ระบบ ERP หรือไม่

5 เหตุผลที่บอกว่า ธุรกิจ SMEs จำเป็นต้องใช้ระบบ ERP หรือไม่

5 เหตุผลที่บอกว่า ธุรกิจขาดเล็ก หรือ SMEs จำเป็นต้องใช้ระบบ ERP หรือไม่

1. เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการ

ซอฟต์แวร์ ERP จะช่วยให้องค์กร มีมาตรฐานการทำงาน วางแผนการดำเนินงานในองค์กรได้อย่างเป็นระบบ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยผู้บริหารเห็นผลการดำเนินงานได้แบบเรียลไทม์ และสามารถตั้งค่าการวัดผล KPI ได้

การมีซอฟต์แวร์ ERP ที่ดีจะสามารถรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต ยิ่งธุรกิจเติบโต ความซับซ้อนในการทำงานยิ่งมีมากขึ้น ระบบ ERP จะเข้ามาช่วยจัดการเอกสาร การทำงานต่าง ๆ ให้ง่ายยิ่งขึ้น มีความแม่นยำ ช่วยลดข้อผิดพลาดได้

ควบคุมต้นทุนธุรกิจ ด้วยโซลูชัน ERP

2. ช่วยควบคุมต้นทุนธุรกิจ

ERP ที่ดีจะช่วยลดขั้นตอนการทำงาน ช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้น และสามารถวางแผนการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้ผลลัพธ์ที่มากขึ้น ในขณะที่ใช้ทรัพยากรเท่าเดิมหรือน้อยลง อีกทั้งยังช่วยในด้านการควบคุมตุ้นทุนการจัดซื้อและการผลิต เพื่อไม่ให้ใช้เงินเกินงบประมาณหรือใช้เกินงบต้นทุนเท่าที่ควรจะเป็น

ยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจ SMEs ด้วยระบบ ERP

3. เพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจ

การนำเทคโนโลยี ERP มาปรับใช้ในธุรกิจ SMEs จะช่วยให้กระบวนการดำเนินงานเป็นระบบ มีการบริหารจัดการที่รวดเร็ว เพื่อความคล่องตัวในการทำงานและตรวจสอบได้

นอกจากนี้ ผู้บริหารหรือผู้ประกอบการสามารถเห็นภาพรวมการทำงานขององค์กรได้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างชาญฉลาด ทันเหตุการณ์ และสามารถ ตอบสนองความของลูกค้าได้มากขึ้น

5 เหตุผลที่บอกว่า ธุรกิจ SMEs จำเป็นต้องใช้ระบบ ERP หรือไม่ 4

4. ช่วยลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนและลดความผิดพลาด

ซอฟต์แวร์ ERP สามารถลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน เช่น การบันทึกบัญชี การคีย์เอกสารต่างๆ เป็นต้น สามารถกำหนดเงื่อนไขในการทำเอกสาร ช่วยลดข้อผิดพลาดจากการกรอกข้อมูลไม่ครบ ไม่ถูกต้อง และยังช่วยเตือน/ตรวจสอบเบื้องต้นได้ ช่วยให้ประหยัดเวลา และเกิดข้อผิดพลาดน้อย ทำให้ธุรกิจ SMEs โตได้เร็ว

นอกจากนี้ยังช่วยเชื่อมโยงฝ่ายต่าง ๆ ให้ทำงานร่วมกันได้ภายใต้ฐานข้อมูลชุดเดียวกัน ลดรอยต่อในการส่งต่อข้อมูล ซึ่งจะลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นหรือการตกหล่นของข้อมูลได้

5 เหตุผลที่บอกว่า ธุรกิจ SMEs จำเป็นต้องใช้ระบบ ERP หรือไม่ 5

5. ระบบการดำเนินงาน (Operation) มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ระบบ ERP ช่วยให้การดำเนินงานภายในของธุรกิจ SMEs มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น ระบบการขายสามารถดำเนินการตามใบสั่งซื้อ (Sale order) ได้ทันที ถูกต้องตรงตามความต้องการของลูกค้า เนื่องจากข้อมูลมีความชัดเจน และข้อมูลการจัดส่งสินค้าและใบแจ้งหนี้มีความถูกต้องและแม่นยำ สะดวกต่อการควบคุมสินเชื่อและการติดตามหนี้ เป็นต้น

ระบบ erp เชื่อมต่อ shopee ตัดสต๊อก ทำบัญชี ทำใบสั่งขาย อัตโนมัติ เชื่อมต่อหลังบ้านแบบเรียลไทม์

NEXcloudERP คือโซลูชันสำหรับคลาวด์ ERP ที่เชื่อมต่อกระบวนการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กรของคุณ ให้อยู่ภายใต้แพลตฟอร์มเดียวกันอย่างลงตัว โดยมี SAP Business One ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์มาตรฐานระดับโลกเป็นกลไกหลัก ในการทำงาน

โดย NEXUS ซึ่งเป็นบริษัทให้คำปรึกษาและติดตั้งซอฟต์แวร์บริหารจัดการธุรกิจระดับองค์กร ใช้ประสบการณ์มากกว่า 22 ปี ออกแบบและพัฒนาเทมเพลตธุรกิจเพื่อให้ตอบสนองการทำงาน ครอบคลุมไปยังหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม และตอบโจทย์รูปแบบธุรกิจไทย ทั้งโปรแกรมภาษี การวางบิล การจัดการเช็ค และการทำธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ มาพร้อมชุดแบบฟอร์มเอกสารรายงาน และแดชบอร์ดวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ สำหรับการตัดสินใจและบริหารธุรกิจของคุณ

#NEXcloud ERP เพื่อนแท้ SMEs ที่เข้าถึงง่าย โดยทีมผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ

สนใจระบบ NEXcloud ERP / โปรแกรม ERP ซอฟต์แวร์ธุรกิจ ปรึกษาฟรี!

📞 โทร : 080-070-7196
🔵 FB : NEXcloud solution
📲 Line OA : @nexus-sr.com (มี@)
💻 เว็บไซต์ : https://nexcloudsolution.com/
📧 อีเมล : Mkt.th@nexus-sr.com

Nexcloud ERP Line OA
NEXcloud ERP facebook

อ่านบทความเพิ่มเติม​

ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้วย ระบบ ERP

ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้วย ระบบ ERP

ในสภาวะการตลาดที่มีการแข่งขันสูง ธุรกิจควรปรับตัวด้วยการมองหาโซลูชันหรือเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อมาใช้ในการบริหารธุรกิจกันมากขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของธุรกิจคือช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการบริหารต่าง ๆ ทั้งด้านกลยุทธ์เกี่ยวกับการขาย การทำงานภายในองค์กร...

read more
5 ผลลัพธ์สุดทึ่ง! ทำไม SMEs ต้องใช้  Project Management

5 ผลลัพธ์สุดทึ่ง! ทำไม SMEs ต้องใช้ Project Management

ธุรกิจ SMEs ของคุณกำลังพบปัญหาเหล่านี้อยู่หรือเปล่า? ต้องใช้ Project Management ไม่ว่าจะเป็นปัญหาคนในทีมทำงานไม่เป็นระบบ งานล้นมือจนลำดับไม่ถูกว่าต้องทำงานไหนก่อนหลัง หรือปัญหาการติดตามงานในลูปที่ไม่รู้ว่าถึงขั้นตอนไหนแล้ว สุดท้ายต้องมาปั่นกันตอนใกล้ครบกำหนด...

read more
สรุป 10 คำถาม Q&A Webinar “ทะลุเป้าเอาอยู่ทุกออเดอร์ ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ ด้วย  NEXcloud ERP”

สรุป 10 คำถาม Q&A Webinar “ทะลุเป้าเอาอยู่ทุกออเดอร์ ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ ด้วย NEXcloud ERP”

หลังจากจบงานสัมมนา "ทะลุเป้าเอาอยู่ทุกออเดอร์ ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ ด้วย NEXcloud ERP"  ที่ผ่านมามีข้อสงสัยหลากหลายคำถามเกี่ยวกับโซลูชัน NEXcloud ERP วันนี้เราจะมาร่วมไขคำตอบกัน 1.ปัจจุบันมีหน้าร้านอยู่บน shopee และ lazada เน็กคลาวด์ ช่วยใน...

read more
ภาษีซื้อเฉลี่ย เรื่องที่ธุรกิจ SMEs ไม่ควรมองข้าม

ภาษีซื้อเฉลี่ย เรื่องที่ธุรกิจ SMEs ไม่ควรมองข้าม

ด้วยการแข่งขันทางธุรกิจที่มากขึ้น ธุรกิจในยุคปัจจุบันจึงต้องมีความหลากหลายและเป็นธุรกิจที่ครบวงจรเพิ่มมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยธุรกิจ ๆ เดียวต้องแบ่งไลน์สินค้าและบริการออกเป็นหลายรูปแบบ บางรูปแบบต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม...

read more