ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้วย ระบบ ERP

Aug 2, 2022

บริหารงานด้วย ERP


เจาะลึกความสามารถในระบบ ERP

ในสภาวะการตลาดที่มีการแข่งขันสูง ธุรกิจควรปรับตัวด้วยการมองหาโซลูชันหรือเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อมาใช้ในการบริหารธุรกิจกันมากขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของธุรกิจคือช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการบริหารต่าง ๆ ทั้งด้านกลยุทธ์เกี่ยวกับการขาย การทำงานภายในองค์กร รวมไปถึงสร้างธุรกิจให้แข็งแกร่งมากขึ้นรองรับสถานการณ์การตลาดในปัจจุบัน ซึ่งระบบ Enterprise Resource Planning (ERP ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ได้เข้ามามีบทบาทกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารธุรกิจ ด้วยความสามารถที่ตอบโจทย์กับธุรกิจและจัดการได้อย่างเหมาะสม ลองมาดูกันดีกว่า ERP จะช่วยจัดการได้อย่างไร

1.) เพิ่มมาตรฐานและมอบแนวทางที่ดีที่สุดทางธุรกิจ
เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตขึ้นและไปต่อได้ ผลประกอบการหรือรายได้ต่างๆที่เข้ามาต้องอยู่ในระดับที่ดีอย่างต่อเนื่อง การที่ธุรกิจจะเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค เรื่องมาตรฐานในการบริหารธุรกิจจึงเป็นสิ่งที่ควรคำนึงเป็นอันดับแรก หากแผนกต่าง ๆ ในองค์กรสามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบตามขั้นตอนกระบวนการก็ย่อมส่งผลดีต่อการทำธุรกิจ

ระบบ NEXcloud ERP สามารถตอบโจทย์ในเรื่องธุรกิจ ทั้งการกำหนดมาตรฐานของกระบวนการทำงานทั่วทั้งแผนก ตั้งแต่การสร้างวิธีการดำเนินงานสำหรับฝ่ายต่างๆในองค์กรให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึง การบัญชี การจัดการคลังสินค้า หรือ แผนกอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการทำงานจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยระบบของ NEXcloud ERP จะสามารถเพิ่มมาตรฐานการทำงานและยกระดับการทำงานทั่วทั้งแผนกให้ดีขึ้นอย่างแน่นอน

2.) พัฒนาองค์กรด้วยการทำงานบนแพลตฟอร์มเดียวกัน
เพื่อให้การทำงานภายในองค์สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หากทุกแผนกสามารถเข้าถึงการทำงานบนแพลตฟอร์มเดียวกันได้ก็สามารถทำงานได้สะดวกขึ้น

ระบบ NEXcloud ERP มีฟังก์ชันสำหรับการนำข้อมูลของทั่วทั้งแผนกมารวมไว้บนแพลตฟอร์มเดียวกัน ทำให้แผนกต่าง ๆ ค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และข้อมูลมีการอัปเดตแบบเรียลไทม์และถูกต้อง มีส่วนช่วยในการตัดสินใจให้เร็วขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดข้อผิดพลาดการทำงานของแผนกต่างๆ ซึ่งทั้งหมดนี้ส่งดีต่อการทำงานภาพรวมของพนักงานในองค์กรอีกด้วย

3.) ลดความซ้ำซ้อนและดำเนินกระบวนทำงานอย่างอัตโนมัติ
การทำธุรกิจมีกระบวนต่างๆที่ซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับหลายเรื่อง ซึ่งอาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานลดลง เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนานจากการทำงานที่ไม่เป็นระบบ และปัญหาส่วนใหญ่ในธุรกิจที่มักจะเจอคือการเก็บข้อมูลซึ่งอาจจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป

ระบบ NEXcloud ERP สามารถช่วยให้การทำงานของแผนกต่างๆในองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยลดการทำงานที่ไม่จำเป็น และการลดความซ้ำซ้อนจากการทำงานที่ซ้ำๆ ซึ่งจุดเด่นสำคัญที่ช่วยในการทำงานของแผนกต่างๆคือ พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลเดียวกัน ทำให้การทำงานจะไม่ทับซ้อนกัน อีกทั้งยังช่วยลดข้อผิดพลาดของข้อมูล ระบบมีการเก็บสำรองข้อมูลไว้บนคลาวด์ได้หากข้อมูลเกิดการสูญหาย

AP Aging  หมายถึง รายงานที่ฝ่ายบัญชีจัดทำขึ้นมาเพื่อวิเคราะห์ยอดค้างชำระของลูกหนี้แต่ละรายโดยแยกตามอายุของหนี้ และตรวจสอบเกี่ยวกับวันกำหนดชำระ และ รายการที่เกินกำหนดชำระ เป็นประโยชน์ต่อการจัดสรรเงินสดเพื่อชำระเงินให้แก่เจ้าหนี้ให้ทันตามวันที่กำหนดชำระเงิน

4.) การใช้งานที่ง่ายและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
ในการที่จะนำระบบซอฟต์มาใช้บริหารในธุรกิจ ต้องมีการเชื่อมต่อเพื่อถ่ายโอนข้อมูลระหว่างระบบต่างๆให้รวดเร็วที่สุด เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน พนักงานในแต่ละแผนกภายในองค์กรสามารถเรียนรู้ที่จะใช้ระบบได้อย่างรวดเร็ว เพราะระบบที่นำมาใช้ต้องมีความเรียบง่ายเพื่อให้ประหยัดเวลาต่อการเรียนรู้

ระบบ NEXcloud ERP มีอินเทอร์เฟซที่สามารถเชื่อมต่อได้ง่ายและสะดวก ทำให้สามารถรายงานผลหรือข้อมูลต่างๆได้ง่ายและสะดวกขึ้น ผู้บริหารและพนักงานในแผนกต่างๆสามารถกำหนดรายงานเพื่อเป็นมาตรฐานสำหรับการนำเสนองานในแต่ละครั้งได้อย่างสะดวก

 

หากพิจารณาจากความสามารถของ NEXcloud ERP ซึ่งมีฟังก์ชันต่างๆที่สามารถทำให้การบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยโปรแกรม ERP สามารถช่วยควบคุมและลดความเสี่ยงการทำผิดพลาดที่อาจส่งผลต่อธุรกิจ เพื่อเพิ่มมาตรฐานที่ดีที่สุดให้เหมาะสมในธุรกิจ ด้วยการทำงานผ่านภายใต้แพลตฟอร์มเดียวกัน ทำให้การบริหารมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมทั้งองค์กรสามารถทำงานได้อย่างสะดวกและมีความเข้าใจในระบบการทำงาน ส่งผลต่อการกระบวนการต่างๆทั่วทั้งแผนกเช่น ในเรื่องของการขาย การบริหารจัดการบัญชี ควบคุมการจัดซื้อและสินค้าคงคลัง รวมถึงการวางแผนผลิตอีกด้วย เรียกได้ว่าควบคุมทุกการบริหารองค์กรทุกด้านเลยทีเดียว

NEXcloud ERP  โซลูชันบริหารธุรกิจบนคลาวด์ เป็นระบบ Enterprise Resource Planning (ERP)  ที่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมี SAP Business One ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์มาตรฐานระดับโลกเป็นกลไกหลักในการทำงานมีเทมเพลตธุรกิจที่สามารถเลือกแพ็กเกจได้ตามความเหมาะสมของธุรกิจ ค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริงในลักษณะ Subscription Model ไม่มีค่าฮาร์ดแวร์ ไม่มีค่าดูแลระบบ และไม่มีค่าอัปเกรด ช่วยให้ควบคุมต้นทุนได้ ออกแบบมาเพื่อธุรกิจ SMEs โดยเฉพาะ ออกแบบ ดูแล และวางระบบธุรกิจ โดย NEXUS บริษัทที่ปรึกษาโซลูชันธุรกิจ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 23 ปี และเชี่ยวชาญมากกว่า 10 อุตสาหกรรม

NEXcloud ERP ระบบบริหารจัดการธุรกิจบนคลาวด์ เชื่อมต่อกระบวนการทำงานของหน่วยงานต่างๆในองค์กรของคุณ ให้อยู่ภายใต้แพลตฟอร์มเดียวกันอย่างลงตัว ตอบโจทย์รูปแบบธุรกิจไทย ทั้งโปรแกรมภาษี การวางบิล การจัดการเช็ค และการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ มาพร้อมชุดแบบฟอร์มเอกสารรายงาน และแดชบอร์ดวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ ช่วยการตัดสินใจและบริหารธุรกิจของคุณ

สนใจระบบ ERP ซอฟต์แวร์ธุรกิจ #ปรึกษาฟรี!
☎️ โทร :  0800707196
📲 Line Official Account : @NEXcloudERP
📣 FB : NEXcloud solution
💻 เว็บไซต์ : https://nexcloudsolution.com
📧 อีเมล : Mkt.th@nexus-sr.com


Nexcloud ERP Line OA
NEXcloud ERP facebook