7 เหตุผล ทำไม ระบบ ERP ถึงมีความสำคัญต่อธุรกิจ ในปี 2023…ประโยชน์ของ ERP

Oct 15, 2021

ประโยชน์ของ ERP 7 เหตุผลทำไมระบบ ERP ถึงสำคัญ

ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญแทบจะทุกด้าน ส่งผลให้การแข่งขันในธุรกิจมีความเข้มข้นและซับซ้อนมากขึ้น เป็นตัวเร่งให้ธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ต้องหาเครื่องมือเข้ามาช่วยเพื่อให้ธุรกิจมีความได้เปรียบในการแข่งขัน หนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญ นั่นก็คือ ระบบ ERP แล้วประโยชน์ของ ERP แท้จริงแล้วคืออะไร

ERP คือ ระบบสำหรับการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร เป็นซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมฟังก์ชันการทำงานทางธุรกิจ เป็นกุญแจสำคัญในการเชื่อมต่อกระบวนการทำงานฝ่ายต่าง ๆ ให้อยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกัน แต่หลาย ๆ องค์กรยังมีข้อสงสัยว่าจริง ๆ แล้ว ระบบ ERP สำคัญอย่างไรกับธุรกิจ ประโยชน์ของ ERP มีอะไรบ้าง วันนี้ NEXcloud ERP มีคำตอบ

7 เหตุผล ทำไม ระบบ ERP ถึงมีความสำคัญต่อธุรกิจ ในปี 2023…ประโยชน์ของ ERP

ประโยชน์ของ ERP 7 เหตุผลทำไมระบบ ERP ถึงสำคัญ

1. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ประโยชน์ของ ERP ที่สำคัญคือ ช่วยให้บริหารจัดการธุรกิจได้ภายใต้ระบบเดียว เมื่อสามารถทำงานได้ภายใต้ระบบเดียว จะช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดข้อผิดพลาดได้ เช่น เมื่อทีมขายยืนยันคำสั่งซื้อ ระบบจะสร้างเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังฝ่ายการเงิน ฝ่ายสินค้าคงคลัง และฝ่ายจัดซื้อโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องเสียเวลาทำเอกสารซ้ำ ๆ ช่วยลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจาก Human Error ได้

2. ลดต้นทุนการดำเนินงาน

การใช้ระบบ ERP ในการทำงาน สามารถลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน จัดการงานที่ทำซ้ำ ๆ ให้เป็นอัตโนมัติได้ บริษัทไม่จำเป็นต้องจ้างพนักงานในตำแหน่งเดียวกันหลาย ๆ คน เพื่อทำงานที่ซ้ำซ้อนกัน และเมื่อลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนก็จะประหยัดเวลามากขึ้น พนักงานสามารถทำงานอื่น ๆ ได้มากขึ้น สามารถนำแรงงานคนไปพัฒนางานในส่วนอื่นได้อีก และระบบยังช่วยรวมฟังก์ชั่นการทำงานต่าง ๆ ให้อยู่ในระบบเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องลงทุนใช้หลายระบบในการทำงาน ผู้ใช้จะเรียนรู้การใช้ระบบแค่โปรแกรมเดียว ไม่ต้องเสียเวลาเรียนรู้หลาย ๆ โปรแกรม สามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการอบรมได้

3. การวิเคราะห์ที่สะดวกยิ่งขึ้น

การรวบรวมข้อมูลภายในบริษัทมาจัดทำรายงาน อาจใช้เวลาหลายวันและจำเป็นต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์ แต่หากมีระบบ ERP จะสามารถสร้างรายงานจำนวนมากได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นภายในเวลาเพียงไม่กี่นาที เนื่องจากสามารถดึงข้อมูลต่าง ๆ ที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลมาทำรายงานได้สะดวกรวดเร็ว

ERP ที่ดียังช่วยวิเคราะห์ข้อมูลดิบออกมาเป็นแผนภาพที่ง่ายต่อการวิเคราะห์ได้อีกด้วย โดยสามารถดูข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ผ่านแดชบอร์ด ช่วยให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจ หรือ ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว ทันสถานการณ์

4.ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การทำงานไม่เพียงแต่ทำงานร่วมกันในแผนกเดียวกัน แต่ยังมีงานที่ต้องประสานงานกันข้ามแผนก ซึ่งการส่งข้อมูลข้ามไปมา เป็นอะไรที่เสียเวลาและยุ่งยากอย่างมาก ประโยชน์ของ ERP ในจุดนี้คือระบบจะช่วยให้ทุกแผนกในองค์กรสามารถทำงานร่วมกันได้ภายใต้ฐานข้อมูลเดียวกัน สามารถเข้าถึงข้อมูลจากแผนกอื่นได้โดยไม่ต้องรอ ช่วยลดภาระในการส่งข้อมูลและได้ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ ส่งเสริมให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.การพยากรณ์ที่แม่นยำ

การคาดการณ์ทิศทางของธุรกิจเป็นเรื่องสำคัญมากในการบริหารธุรกิจ การคาดการณ์จะต้องมาจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง ๆ ไม่ใช่การคาดเดาเอาเอง ซึ่งระบบ ERP สามารถเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและส่งออกเป็นรายงานได้ทันที ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนออกมาเป็นรูปแบบที่เข้าใจง่ายและมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ได้เป็นปัจจุบัน ช่วยให้ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์และคาดการณ์ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

6. สร้างโอกาสในการขายได้มากยิ่งขึ้น

ระบบ ERP ที่มีเครื่องมือการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) สามารถช่วยให้องค์กรสามารถขยายฐานลูกค้าใหม่และเข้าใจลูกค้าเดิมได้ดียิ่งขึ้น โดยระบบสามารถเก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น ประวัติการสั่งซื้อ ข้อมูลการชำระเงิน เป็นต้น นำไปวิเคราะห์เพื่อเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าได้ เป็นตัวช่วยชี้แนวทางในการกำหนดกลยุทธ์การขายที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าได้

7.ควบคุมการปฏิบัติงานในองค์กร

ระบบ ERP จะมีขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน มีมาตรฐาน มีการกำหนดเงื่อนไขในการบันทึกข้อมูล ช่วยในการตรวจสอบเอกสารหรือรายงานให้มีความถูกต้อง ลดข้อผิดพลาดและเป็นรูปแบบเดียวกัน ข้อมูลเอกสารต่าง ๆ สามารถตรวจสอบได้ รู้ที่มาที่ไปของข้อมูล ช่วยให้เกิดความโปร่งใส ลดความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในองค์กรได้อีกด้วย

แม้ว่าระบบ ERP มักจะใช้ในองค์กรขนาดใหญ่ แต่ในปัจจุบันระบบ ERP มีความจำเป็นสำหรับองค์กรทุกขนาด นอกจากองค์กรขนาดใหญ่แล้ว บริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางก็จำเป็นต้องมีโซลูชัน ERP เพื่อให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างมีมาตรฐานและพร้อมแข่งขันได้ในยุคดิจิทัล

NEXcloud ERP โดยบริษัทที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ วางระบบ ERP

NEXcloud ERP ระบบบริหารธุรกิจบนคลาวด์ ERP ออกแบบโดย NEXUS บริษัทโซลูชันบริษัทชั้นนำ ตอบโจทย์ธุรกิจขนาดเล็ก-ขนาดกลางโดยเฉพาะ มีฟีเจอร์การทำงานที่ครอบคลุมหลายประเภทธุรกิจ โดยมี SAP Business One ซอฟต์แวร์มาตรฐานระดับโลกเป็นกลไกหลักในการทำงาน สามารถขยายศักยภาพระบบได้ พร้อมรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

NEXcloud ERP มาพร้อม Dashboard Analytics ที่เรียกดูข้อมูลได้แบบ Real-Time เครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างง่ายดายและระบบยังรองรับ Thai Localization เหมาะกับธุรกิจไทย

#NEXcloud ERP เพื่อนแท้ SMEs ที่เข้าถึงง่าย โดยทีมผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ

ลงทะเบียนทดลองใช้งานระบบ NEXcloud ERP 15 วัน

สนใจระบบ NEXcloud ERP / ซอฟต์แวร์ธุรกิจ ปรึกษาฟรี!

สนใจระบบ ERP ซอฟต์แวร์ธุรกิจ #ปรึกษาฟรี!
☎️ โทร :  0800707196
📲 Line Official Account : @NEXcloudERP
📣 FB : NEXcloud solution
💻 เว็บไซต์ : https://nexcloudsolution.com
📧 อีเมล : Mkt.th@nexus-sr.com