7 เหตุผล ทำไม ระบบ ERP ถึงมีความสำคัญต่อธุรกิจ ในปี 2021…ประโยชน์ของ ERP

Oct 15, 2021

ประโยชน์ของ ERP 7 เหตุผลทำไมระบบ ERP ถึงสำคัญ

ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญแทบจะทุกด้าน ส่งผลให้การแข่งขันในธุรกิจมีความเข้มข้นและซับซ้อนมากขึ้น เป็นตัวเร่งให้ธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ต้องหาเครื่องมือเข้ามาช่วยเพื่อให้ธุรกิจมีความได้เปรียบในการแข่งขัน หนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญ นั่นก็คือ ระบบ ERP แล้วประโยชน์ของ ERP แท้จริงแล้วคืออะไร

ERP คือ ระบบสำหรับการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร เป็นซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมฟังก์ชันการทำงานทางธุรกิจ เป็นกุญแจสำคัญในการเชื่อมต่อกระบวนการทำงานฝ่ายต่าง ๆ ให้อยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกัน แต่หลาย ๆ องค์กรยังมีข้อสงสัยว่าจริง ๆ แล้ว ระบบ ERP สำคัญอย่างไรกับธุรกิจ ประโยชน์ของ ERP มีอะไรบ้าง วันนี้ NEXcloud ERP มีคำตอบ

7 เหตุผล ทำไม ระบบ ERP ถึงมีความสำคัญต่อธุรกิจ ในปี 2021…ประโยชน์ของ ERP

ประโยชน์ของ ERP 7 เหตุผลทำไมระบบ ERP ถึงสำคัญ

1. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ประโยชน์ของ ERP ที่สำคัญคือ ช่วยให้บริหารจัดการธุรกิจได้ภายใต้ระบบเดียว เมื่อสามารถทำงานได้ภายใต้ระบบเดียว จะช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดข้อผิดพลาดได้ เช่น เมื่อทีมขายยืนยันคำสั่งซื้อ ระบบจะสร้างเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังฝ่ายการเงิน ฝ่ายสินค้าคงคลัง และฝ่ายจัดซื้อโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องเสียเวลาทำเอกสารซ้ำ ๆ ช่วยลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจาก Human Error ได้

2. ลดต้นทุนการดำเนินงาน

การใช้ระบบ ERP ในการทำงาน สามารถลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน จัดการงานที่ทำซ้ำ ๆ ให้เป็นอัตโนมัติได้ บริษัทไม่จำเป็นต้องจ้างพนักงานในตำแหน่งเดียวกันหลาย ๆ คน เพื่อทำงานที่ซ้ำซ้อนกัน และเมื่อลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนก็จะประหยัดเวลามากขึ้น พนักงานสามารถทำงานอื่น ๆ ได้มากขึ้น สามารถนำแรงงานคนไปพัฒนางานในส่วนอื่นได้อีก และระบบยังช่วยรวมฟังก์ชั่นการทำงานต่าง ๆ ให้อยู่ในระบบเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องลงทุนใช้หลายระบบในการทำงาน ผู้ใช้จะเรียนรู้การใช้ระบบแค่โปรแกรมเดียว ไม่ต้องเสียเวลาเรียนรู้หลาย ๆ โปรแกรม สามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการอบรมได้

3. การวิเคราะห์ที่สะดวกยิ่งขึ้น

การรวบรวมข้อมูลภายในบริษัทมาจัดทำรายงาน อาจใช้เวลาหลายวันและจำเป็นต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์ แต่หากมีระบบ ERP จะสามารถสร้างรายงานจำนวนมากได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นภายในเวลาเพียงไม่กี่นาที เนื่องจากสามารถดึงข้อมูลต่าง ๆ ที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลมาทำรายงานได้สะดวกรวดเร็ว

ERP ที่ดียังช่วยวิเคราะห์ข้อมูลดิบออกมาเป็นแผนภาพที่ง่ายต่อการวิเคราะห์ได้อีกด้วย โดยสามารถดูข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ผ่านแดชบอร์ด ช่วยให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจ หรือ ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว ทันสถานการณ์

4.ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การทำงานไม่เพียงแต่ทำงานร่วมกันในแผนกเดียวกัน แต่ยังมีงานที่ต้องประสานงานกันข้ามแผนก ซึ่งการส่งข้อมูลข้ามไปมา เป็นอะไรที่เสียเวลาและยุ่งยากอย่างมาก ประโยชน์ของ ERP ในจุดนี้คือระบบจะช่วยให้ทุกแผนกในองค์กรสามารถทำงานร่วมกันได้ภายใต้ฐานข้อมูลเดียวกัน สามารถเข้าถึงข้อมูลจากแผนกอื่นได้โดยไม่ต้องรอ ช่วยลดภาระในการส่งข้อมูลและได้ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ ส่งเสริมให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.การพยากรณ์ที่แม่นยำ

การคาดการณ์ทิศทางของธุรกิจเป็นเรื่องสำคัญมากในการบริหารธุรกิจ การคาดการณ์จะต้องมาจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง ๆ ไม่ใช่การคาดเดาเอาเอง ซึ่งระบบ ERP สามารถเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและส่งออกเป็นรายงานได้ทันที ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนออกมาเป็นรูปแบบที่เข้าใจง่ายและมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ได้เป็นปัจจุบัน ช่วยให้ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์และคาดการณ์ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

6. สร้างโอกาสในการขายได้มากยิ่งขึ้น

ระบบ ERP ที่มีเครื่องมือการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) สามารถช่วยให้องค์กรสามารถขยายฐานลูกค้าใหม่และเข้าใจลูกค้าเดิมได้ดียิ่งขึ้น โดยระบบสามารถเก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น ประวัติการสั่งซื้อ ข้อมูลการชำระเงิน เป็นต้น นำไปวิเคราะห์เพื่อเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าได้ เป็นตัวช่วยชี้แนวทางในการกำหนดกลยุทธ์การขายที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าได้

7.ควบคุมการปฏิบัติงานในองค์กร

ระบบ ERP จะมีขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน มีมาตรฐาน มีการกำหนดเงื่อนไขในการบันทึกข้อมูล ช่วยในการตรวจสอบเอกสารหรือรายงานให้มีความถูกต้อง ลดข้อผิดพลาดและเป็นรูปแบบเดียวกัน ข้อมูลเอกสารต่าง ๆ สามารถตรวจสอบได้ รู้ที่มาที่ไปของข้อมูล ช่วยให้เกิดความโปร่งใส ลดความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในองค์กรได้อีกด้วย

แม้ว่าระบบ ERP มักจะใช้ในองค์กรขนาดใหญ่ แต่ในปัจจุบันระบบ ERP มีความจำเป็นสำหรับองค์กรทุกขนาด นอกจากองค์กรขนาดใหญ่แล้ว บริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางก็จำเป็นต้องมีโซลูชัน ERP เพื่อให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างมีมาตรฐานและพร้อมแข่งขันได้ในยุคดิจิทัล

NEXcloud ERP โดยบริษัทที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ วางระบบ ERP

NEXcloud ERP ระบบบริหารธุรกิจบนคลาวด์ ERP ออกแบบโดย NEXUS บริษัทโซลูชันบริษัทชั้นนำ ตอบโจทย์ธุรกิจขนาดเล็ก-ขนาดกลางโดยเฉพาะ มีฟีเจอร์การทำงานที่ครอบคลุมหลายประเภทธุรกิจ โดยมี SAP Business One ซอฟต์แวร์มาตรฐานระดับโลกเป็นกลไกหลักในการทำงาน สามารถขยายศักยภาพระบบได้ พร้อมรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

NEXcloud ERP มาพร้อม Dashboard Analytics ที่เรียกดูข้อมูลได้แบบ Real-Time เครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างง่ายดายและระบบยังรองรับ Thai Localization เหมาะกับธุรกิจไทย

#NEXcloud ERP เพื่อนแท้ SMEs ที่เข้าถึงง่าย โดยทีมผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ

ทดลองใช้ ระบบ ERP ฟรี nexcloud ERP ซอฟต์แวร์ ERP สำหรับธุรกิจ SMEs ไทย

สนใจระบบ NEXcloud ERP / ซอฟต์แวร์ธุรกิจ ปรึกษาฟรี!

📞 โทร : 02-091-1973
🔵 FB : NEXcloud solution
 📲 Line OA : @nexus-sr.com (มี@)
💻 เว็บไซต์ : https://nexcloudsolution.com/
📧 อีเมล : Mkt.th@nexus-sr.com

Line Officail Nexus-sr.com ที่ปรึกษาธุรกิจ วางระบบ ERP ซอฟต์แวร์ธุรกิจ

อ่านบทความเพิ่มเติม​

4 เหตุผล ทำไม SMEs ต้องใช้  Fixed Assets Management ในองค์กร

4 เหตุผล ทำไม SMEs ต้องใช้ Fixed Assets Management ในองค์กร

คุณกำลังพบกับปัญหาการบันทึกทรัพย์สิน การตัดค่าเสื่อมราคาและการบันทึกค่าเสื่อมนั้นลงในเอกสารบัญชีและภาษีอากร ที่ทั้งยุ่งยากมีขั้นตอนเยอะและเสียเวลาหรือเปล่า วันนี้ NEXcloud ERP ได้นำบทความ “4 เหตุผล ทำไม SMEs ต้องใช้ Fixed Assets Management ในองค์กร” ซึ่งจะช่วยให้ธุกิจ...

read more
การบันทึกบัญชีรายวัน เพื่อให้ได้งบที่ถูกต้อง

การบันทึกบัญชีรายวัน เพื่อให้ได้งบที่ถูกต้อง

การจัดทำบัญชีเป็นเรื่องที่สำคัญและไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใดก็ขาดเรื่องของการจัดทำบัญชีไม่ได้ การทำธุรกิจย่อมมีการบันทึกรายวันเพื่อแสดงให้ถึงรายรับ รายจ่ายที่เข้ามาในแต่ละวัน หรือที่เรียกกันว่า การบันทึกบัญชีรายวัน...

read more
3 E-Marketplace เชื่อมต่อแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ด้วย ERP

3 E-Marketplace เชื่อมต่อแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ด้วย ERP

ร้านค้าออนไลน์ของคุณกำลังเจอปัญหาในการจัดการหลังบ้านอยู่หรือเปล่า? เคยไหม? เมื่อร้านของคุณใหญ่ขึ้น การจัดการทั้งคลังสินค้า การดึงข้อมูลใบสั่งซื้อต่าง ๆ ก็เพิ่มพูนและซับซ้อนมากขึ้น การจัดทำใบกำกับภาษีให้ลูกค้าก็ต้องทำหลายขั้นตอน...

read more
จัดการภาษี วางแผนภาษี สรุปเนื้อหาจากงานสัมมนา “บริหารงานภาษี ติดเครื่อง SMEs ด้วย NEXcloud ERP”

จัดการภาษี วางแผนภาษี สรุปเนื้อหาจากงานสัมมนา “บริหารงานภาษี ติดเครื่อง SMEs ด้วย NEXcloud ERP”

มาแล้วสำหรับการสรุปรวบรวมการ จัดการภาษี วางแผนภาษี โดยเป็นสรุปเนื้อหาจากงานสัมมนา “บริหารงานภาษี ติดเครื่อง SMEs ด้วย NEXcloud ERP”  ไปพบกับสาระดีๆสำหรับชาว SMEs กันเลย 1. เอกสารอะไรบ้างที่ NEXcloud สามารถออก เอกสาร เพื่อช่วยในการ จัดการภาษี  หรือ จัดการ...

read more
ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้วย ระบบ ERP

ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้วย ระบบ ERP

ในสภาวะการตลาดที่มีการแข่งขันสูง ธุรกิจควรปรับตัวด้วยการมองหาโซลูชันหรือเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อมาใช้ในการบริหารธุรกิจกันมากขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของธุรกิจคือช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการบริหารต่าง ๆ ทั้งด้านกลยุทธ์เกี่ยวกับการขาย การทำงานภายในองค์กร...

read more