Nexcloud ERP

ระบบ ERP กับงานจัดซื้อ กลยุทธ์วางระบบจัดซื้อ จัดหาในยุคดิจิทัล ช่วยคุมต้นทุน ลดรายจ่ายได้อยู่หมัด!

Aug 25, 2021

ระบบ ERP กับงานจัดซื้อ กลยุทธ์วางระบบจัดซื้อยุคดิจิทัล

หลาย ๆ คนอาจจะคิดว่างานจัดซื้อ (Purchasing)  จัดหา หรือ Procurement เป็นเรื่องง่าย ไม่ซับซ้อน แต่จริง ๆ แล้ว งานจัดซื้อไม่เพียงแต่ต้องซื้อวัตถุดิบหรือสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการขององค์กรแล้ว ยังต้องคำนึงถึงราคา คุณภาพ ความคุ้มค่าและเวลาที่เหมาะสมอีกด้วย ซึ่งหากองค์กรวางระบบจัดซื้อได้ดีก็จะช่วยควบคุมต้นทุนและลดรายจ่าย รวมถึงเพิ่มกำไรได้อีกด้วย ซึ่งในปัจจุบันได้มีการนำระบบ ERP ที่มีระบบงานจัดซื้อเข้ามาใช้บริหารงานภายในองค์กร ระบบ ERP กับงานจัดซื้อ ทำให้งานจัดซื้อเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและง่ายยิ่งขึ้น มาดูกันว่า ระบบ ERP กับงานจัดซื้อ จะช่วยให้ฝ่ายจัดซื้อทำงานได้ง่ายขึ้นอย่างไร

หน้าที่ของฝ่ายจัดซื้อ

หน้าที่ของฝ่ายจัดซื้อ (Purchasing) จัดหา หรือ Procurement เปรียบเหมือนตัวแทนขององค์กรในประสานงานระหว่างองค์กรกับผู้ขายหรือ Supplier เริ่มตั้งแต่ประสานงานภายในองค์กรถึงความต้องการซื้อ จากนั้นจัดสรรวัตถุดิบหรือสินค้า ให้ครบถ้วนตามที่องค์กรต้องการ โดยฝ่ายจัดซื้อจะต้องคำนึงถึงปัจจัยหลาย ๆ อย่างก่อนจะตัดสินใจซื้อ เช่น เลือกผู้ขายหรือ Supplier ที่น่าเชื่อถือ เปรียบเทียบราคาที่เหมาะสมและคุ้มค่ามากที่สุด ระยะเวลาในการจัดส่งให้เหมาะสมตามเวลาที่ต้องการ เป็นต้น อีกทั้งยังต้องจัดการกับเอกสารต่าง ๆ ทั้งเอกสารใบขอสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อ ใบรับสินค้าเข้าและใบส่งคืนสินค้า เชื่อมต่อกับฝ่ายอื่น ๆ ในองค์กร หากองค์กรไม่มีการวางระบบจัดซื้อที่ดีอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย

ระบบ ERP กับงานจัดซื้อ

ในระบบ ERP งานจัดซื้อถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบหรือที่เรียกว่าโมดูล ระบบจัดซื้อมีหน้าที่ควบคุมดูแลงานด้านการจัดซื้อ ช่วยให้จัดการเอกสารได้อย่างง่ายดายและเป็นระบบ ทั้งขอใบเสนอราคา เปรียบเทียบราคาผู้ขายหรือ Supplier ติดตามคำสั่งซื้อได้ง่าย รวดเร็ว และเอกสารต่าง ๆ ยังเชื่อมต่อกับฝ่ายอื่น ๆ ภายใต้ฐานข้อมูลเดียวกัน ทำให้มีข้อมูลที่ถูกต้องและช่วยลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน

ข้อดีระบบ ERP กับงานจัดซื้อ

 1. ลดต้นทุนให้กับองค์กร สามารถทำรายงานเปรียบเทียบราคาจากผู้ขายรายต่าง ๆ เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองให้กับองค์กรได้
 2. ช่วยลดเวลาการทำงาน สะดวก รวดเร็ว จัดการเอกสารได้รวดเร็ว ติดตามเอกสารได้ง่าย
 3. ควบคุมงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อมีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทำให้สามารถวิเคราะห์การจัดซื้อได้ วางแผนค่าใช้จ่ายในอนาคตได้ง่าย ช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างถูกต้องและแม่นยำ
 4. ช่วยให้เกิดความโปร่งใส ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน เพราะระบบ ERP นั้นจะทำการเก็บข้อมูลและเอกสารทุกใบในระบบเป็นหลักฐานที่ชัดเจน ตรวจสอบได้

ระบบจัดซื้อใน NEXcloud ERP

NEXcloud ERP เป็นระบบบริหารธุรกิจบนคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจ SMEs ไทย ขนาดเล็ก-ขนาดกลาง มีเทมเพลทธุรกิจที่แบ่งเป็น 3 แพ็กเกจ คือ Service (งานบัญชี การเงิน) Trading (ธุรกิจที่มีคลังสินค้า, ธุรกิจซื้อมา-ขายไป) และ Manufacturing (ธุรกิจที่มีกระบวนการผลิต) ครอบคลุมการทำงานที่จำเป็นเลือกได้ตามรูปแบบธุรกิจของคุณ สามารถขึ้นระบบได้อย่างรวดเร็วและมี SAP Business One เป็นกลไกหลักในการทำงาน

ระบบ ERP กับงานจัดซื้อ NEXcloud ERP

ระบบ ERP กับงานจัดซื้อใน NEXcloud ERP ทำอะไรได้บ้าง

 • มี Work Flow ที่ได้มาตรฐาน มีกระบวนการทำงานของฝ่ายจัดซื้อ ช่วยให้ทำงานได้อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งติดตามเอกสารและเรียกดูเอกสารได้อย่างง่ายดาย
 • วางแผนความต้องการสินค้า และจัดตารางเวลาจัดซื้อตามความเหมาะสม
 • ระบบการอนุมัติการจัดซื้อ สามารถตั้งค่าเงื่อนไขการอนุมัติได้ตามต้องการ
 • เชื่อมโยงเอกสารการสั่งซื้อทั้งระบบ ตั้งแต่วิเคราะห์จุดสั่งซื้อของคลังสินค้า ใบขอซื้อ ขอใบเสนอราคา จัดทำเอกสารสั่งซื้อ ข้อมูลเชื่อมโยงกับฝ่ายบัญชีการเงินและคลังสินค้าได้แบบเรียลไทม์
 • จัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบบัญชี การบริหารจัดการคืนสินค้า
 • มีกระบวนการการวางแผนการบริหารจัดซื้อวัตถุดิบ เพื่อใช้ในการผลิต โดยจะมีการนำข้อมูลของตัวสินค้า, คลังสินค้า และ Demand Order มาช่วยในการคำนวณว่า ควรสั่งซื้อสินค้าวันไหน ปริมาณเท่าไหร่ จากนั้นสามารถส่งต่อเอกสารไปเป็น PR,PO ได้
 • นำเสนอรายงานและวิเคราะห์การจัดซื้อ สามารถเปรียบเทียบราคาจากผู้ผลิตรายต่างๆ เพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรองและสามารถลดต้นทุนได้

#NEXcloud ERP เพื่อนแท้ SMEs ที่เข้าถึงง่าย โดยทีมผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ

ทดลองใช้ ระบบ ERP ฟรี nexcloud ERP ซอฟต์แวร์ ERP สำหรับธุรกิจ SMEs ไทย

สนใจระบบ NEXcloud ERP / ซอฟต์แวร์ธุรกิจ ปรึกษาฟรี!

📞 โทร : +66 61 404 6233
🔵 FB : NEXcloud solution
🟢 Line OA : @nexus-sr.com (มี@)
💻 เว็บไซต์ : https://nexcloudsolution.com/
📧 อีเมล : Mkt.th@nexus-sr.com

Line Officail Nexus-sr.com ที่ปรึกษาธุรกิจ วางระบบ ERP ซอฟต์แวร์ธุรกิจ

อ่านบทความเพิ่มเติม​

รู้จัก 5 เทคโนโลยี กลยุทธ์ธุรกิจ SMEs ติดสปีดให้นำหน้าคู่แข่ง

รู้จัก 5 เทคโนโลยี กลยุทธ์ธุรกิจ SMEs ติดสปีดให้นำหน้าคู่แข่ง

ในยุคดิจิทัลที่การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การทำธุรกิจจะช้าไม่ได้ จำเป็นต้องมีเครื่องมือที่ดีเข้ามาช่วยในการบริหารธุรกิจ เพื่อเสริมแกร่งให้ธุรกิจแข็งแกร่งและเติบโต พร้อมแข่งขันได้ในอนาคต วันนี้ NEXcloud จะมาแชร์ 5 เทคโนโลยี กลยุทธ์ธุรกิจ SMEs ที่จะมาช่วยติดสปีด SMEs...

read more
5 เหตุผล ทำไมบริษัทต้องใช้ระบบ ERP

5 เหตุผล ทำไมบริษัทต้องใช้ระบบ ERP

ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์กรต่าง ๆ จำเป็นต้องปรับตัวให้ทัน และเตรียมพร้อมอยู่เสมอ การบริหารธุรกิจและการทำงานแบบ Manual อาจไม่เพียงพออีกต่อไป นอกจากจะมีโอกาสผิดพลาดสูงแล้ว ยังทำให้การทำงาน และการตัดสินใจต่าง ๆ เกิดความล่าช้าและไม่คล่องตัว...

read more
3 ความท้าทายของ SMEs ในปี 2022

3 ความท้าทายของ SMEs ในปี 2022

ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการทำงาน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและสถานการณ์ต่าง ๆ กระตุ้นให้ธุรกิจนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่ต้องเตรียมรับมือ ไม่เว้นแม้กระทั่งธุรกิจ SMEs ที่ต้องพบกับความเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน ลองดู 3 ความท้าทายที่ธุรกิจ SMEs ต้องพบในปี 2022...

read more