ระบบ ERP กับงานจัดซื้อ กลยุทธ์วางระบบจัดซื้อ จัดหาในยุคดิจิทัล ช่วยคุมต้นทุน ลดรายจ่ายได้อยู่หมัด!

Aug 25, 2021

ระบบ ERP กับงานจัดซื้อ กลยุทธ์วางระบบจัดซื้อยุคดิจิทัล

หลาย ๆ คนอาจจะคิดว่างานจัดซื้อ (Purchasing)  จัดหา หรือ Procurement เป็นเรื่องง่าย ไม่ซับซ้อน แต่จริง ๆ แล้ว งานจัดซื้อไม่เพียงแต่ต้องซื้อวัตถุดิบหรือสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการขององค์กรแล้ว ยังต้องคำนึงถึงราคา คุณภาพ ความคุ้มค่าและเวลาที่เหมาะสมอีกด้วย ซึ่งหากองค์กรวางระบบจัดซื้อได้ดีก็จะช่วยควบคุมต้นทุนและลดรายจ่าย รวมถึงเพิ่มกำไรได้อีกด้วย ซึ่งในปัจจุบันได้มีการนำระบบ ERP ที่มีระบบงานจัดซื้อเข้ามาใช้บริหารงานภายในองค์กร ระบบ ERP กับงานจัดซื้อ ทำให้งานจัดซื้อเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและง่ายยิ่งขึ้น มาดูกันว่า ระบบ ERP กับงานจัดซื้อ จะช่วยให้ฝ่ายจัดซื้อทำงานได้ง่ายขึ้นอย่างไร

หน้าที่ของฝ่ายจัดซื้อ

หน้าที่ของฝ่ายจัดซื้อ (Purchasing) จัดหา หรือ Procurement เปรียบเหมือนตัวแทนขององค์กรในประสานงานระหว่างองค์กรกับผู้ขายหรือ Supplier เริ่มตั้งแต่ประสานงานภายในองค์กรถึงความต้องการซื้อ จากนั้นจัดสรรวัตถุดิบหรือสินค้า ให้ครบถ้วนตามที่องค์กรต้องการ โดยฝ่ายจัดซื้อจะต้องคำนึงถึงปัจจัยหลาย ๆ อย่างก่อนจะตัดสินใจซื้อ เช่น เลือกผู้ขายหรือ Supplier ที่น่าเชื่อถือ เปรียบเทียบราคาที่เหมาะสมและคุ้มค่ามากที่สุด ระยะเวลาในการจัดส่งให้เหมาะสมตามเวลาที่ต้องการ เป็นต้น อีกทั้งยังต้องจัดการกับเอกสารต่าง ๆ ทั้งเอกสารใบขอสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อ ใบรับสินค้าเข้าและใบส่งคืนสินค้า เชื่อมต่อกับฝ่ายอื่น ๆ ในองค์กร หากองค์กรไม่มีการวางระบบจัดซื้อที่ดีอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย

ระบบ ERP กับงานจัดซื้อ

ในระบบ ERP งานจัดซื้อถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบหรือที่เรียกว่าโมดูล ระบบจัดซื้อมีหน้าที่ควบคุมดูแลงานด้านการจัดซื้อ ช่วยให้จัดการเอกสารได้อย่างง่ายดายและเป็นระบบ ทั้งขอใบเสนอราคา เปรียบเทียบราคาผู้ขายหรือ Supplier ติดตามคำสั่งซื้อได้ง่าย รวดเร็ว และเอกสารต่าง ๆ ยังเชื่อมต่อกับฝ่ายอื่น ๆ ภายใต้ฐานข้อมูลเดียวกัน ทำให้มีข้อมูลที่ถูกต้องและช่วยลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน

ข้อดีระบบ ERP กับงานจัดซื้อ

 1. ลดต้นทุนให้กับองค์กร สามารถทำรายงานเปรียบเทียบราคาจากผู้ขายรายต่าง ๆ เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองให้กับองค์กรได้
 2. ช่วยลดเวลาการทำงาน สะดวก รวดเร็ว จัดการเอกสารได้รวดเร็ว ติดตามเอกสารได้ง่าย
 3. ควบคุมงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อมีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทำให้สามารถวิเคราะห์การจัดซื้อได้ วางแผนค่าใช้จ่ายในอนาคตได้ง่าย ช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างถูกต้องและแม่นยำ
 4. ช่วยให้เกิดความโปร่งใส ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน เพราะระบบ ERP นั้นจะทำการเก็บข้อมูลและเอกสารทุกใบในระบบเป็นหลักฐานที่ชัดเจน ตรวจสอบได้

ระบบจัดซื้อใน NEXcloud ERP

NEXcloud ERP เป็นระบบบริหารธุรกิจบนคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจ SMEs ไทย ขนาดเล็ก-ขนาดกลาง มีเทมเพลทธุรกิจที่แบ่งเป็น 3 แพ็กเกจ คือ Service (งานบัญชี การเงิน) Trading (ธุรกิจที่มีคลังสินค้า, ธุรกิจซื้อมา-ขายไป) และ Manufacturing (ธุรกิจที่มีกระบวนการผลิต) ครอบคลุมการทำงานที่จำเป็นเลือกได้ตามรูปแบบธุรกิจของคุณ สามารถขึ้นระบบได้อย่างรวดเร็วและมี SAP Business One เป็นกลไกหลักในการทำงาน

ระบบ ERP กับงานจัดซื้อ NEXcloud ERP

ระบบ ERP กับงานจัดซื้อใน NEXcloud ERP ทำอะไรได้บ้าง

 • มี Work Flow ที่ได้มาตรฐาน มีกระบวนการทำงานของฝ่ายจัดซื้อ ช่วยให้ทำงานได้อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งติดตามเอกสารและเรียกดูเอกสารได้อย่างง่ายดาย
 • วางแผนความต้องการสินค้า และจัดตารางเวลาจัดซื้อตามความเหมาะสม
 • ระบบการอนุมัติการจัดซื้อ สามารถตั้งค่าเงื่อนไขการอนุมัติได้ตามต้องการ
 • เชื่อมโยงเอกสารการสั่งซื้อทั้งระบบ ตั้งแต่วิเคราะห์จุดสั่งซื้อของคลังสินค้า ใบขอซื้อ ขอใบเสนอราคา จัดทำเอกสารสั่งซื้อ ข้อมูลเชื่อมโยงกับฝ่ายบัญชีการเงินและคลังสินค้าได้แบบเรียลไทม์
 • จัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบบัญชี การบริหารจัดการคืนสินค้า
 • มีกระบวนการการวางแผนการบริหารจัดซื้อวัตถุดิบ เพื่อใช้ในการผลิต โดยจะมีการนำข้อมูลของตัวสินค้า, คลังสินค้า และ Demand Order มาช่วยในการคำนวณว่า ควรสั่งซื้อสินค้าวันไหน ปริมาณเท่าไหร่ จากนั้นสามารถส่งต่อเอกสารไปเป็น PR,PO ได้
 • นำเสนอรายงานและวิเคราะห์การจัดซื้อ สามารถเปรียบเทียบราคาจากผู้ผลิตรายต่างๆ เพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรองและสามารถลดต้นทุนได้

#NEXcloud ERP เพื่อนแท้ SMEs ที่เข้าถึงง่าย โดยทีมผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ

ทดลองใช้ ระบบ ERP ฟรี nexcloud ERP ซอฟต์แวร์ ERP สำหรับธุรกิจ SMEs ไทย

สนใจระบบ NEXcloud ERP / ซอฟต์แวร์ธุรกิจ ปรึกษาฟรี!

📞 โทร : +66 61 404 6233
🔵 FB : NEXcloud solution
🟢 Line OA : @nexus-sr.com (มี@)
💻 เว็บไซต์ : https://nexcloudsolution.com/
📧 อีเมล : Mkt.th@nexus-sr.com

Line Officail Nexus-sr.com ที่ปรึกษาธุรกิจ วางระบบ ERP ซอฟต์แวร์ธุรกิจ

อ่านบทความเพิ่มเติม​

4 เหตุผล ทำไม SMEs ต้องใช้ Fixed Assets Management ในองค์กร

4 เหตุผล ทำไม SMEs ต้องใช้ Fixed Assets Management ในองค์กร

คุณกำลังพบกับปัญหาการบันทึกทรัพย์สิน การตัดค่าเสื่อมราคาและการบันทึกค่าเสื่อมนั้นลงในเอกสารบัญชีและภาษีอากร ที่ทั้งยุ่งยากมีขั้นตอนเยอะและเสียเวลาหรือเปล่า วันนี้ NEXcloud ERP ได้นำบทความ “4 เหตุผล ทำไม SMEs ต้องใช้ Fixed Assets Management ในองค์กร” ซึ่งจะช่วยให้ธุกิจ...

read more
การบันทึกบัญชีรายวัน เพื่อให้ได้งบที่ถูกต้อง

การบันทึกบัญชีรายวัน เพื่อให้ได้งบที่ถูกต้อง

การจัดทำบัญชีเป็นเรื่องที่สำคัญและไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใดก็ขาดเรื่องของการจัดทำบัญชีไม่ได้ การทำธุรกิจย่อมมีการบันทึกรายวันเพื่อแสดงให้ถึงรายรับ รายจ่ายที่เข้ามาในแต่ละวัน หรือที่เรียกกันว่า การบันทึกบัญชีรายวัน...

read more
3 E-Marketplace เชื่อมต่อแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ด้วย ERP

3 E-Marketplace เชื่อมต่อแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ด้วย ERP

ร้านค้าออนไลน์ของคุณกำลังเจอปัญหาในการจัดการหลังบ้านอยู่หรือเปล่า? เคยไหม? เมื่อร้านของคุณใหญ่ขึ้น การจัดการทั้งคลังสินค้า การดึงข้อมูลใบสั่งซื้อต่าง ๆ ก็เพิ่มพูนและซับซ้อนมากขึ้น การจัดทำใบกำกับภาษีให้ลูกค้าก็ต้องทำหลายขั้นตอน...

read more
จัดการภาษี วางแผนภาษี สรุปเนื้อหาจากงานสัมมนา “บริหารงานภาษี ติดเครื่อง SMEs ด้วย NEXcloud ERP”

จัดการภาษี วางแผนภาษี สรุปเนื้อหาจากงานสัมมนา “บริหารงานภาษี ติดเครื่อง SMEs ด้วย NEXcloud ERP”

มาแล้วสำหรับการสรุปรวบรวมการ จัดการภาษี วางแผนภาษี โดยเป็นสรุปเนื้อหาจากงานสัมมนา “บริหารงานภาษี ติดเครื่อง SMEs ด้วย NEXcloud ERP”  ไปพบกับสาระดีๆสำหรับชาว SMEs กันเลย 1. เอกสารอะไรบ้างที่ NEXcloud สามารถออก เอกสาร เพื่อช่วยในการ จัดการภาษี  หรือ จัดการ...

read more
ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้วย ระบบ ERP

ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้วย ระบบ ERP

ในสภาวะการตลาดที่มีการแข่งขันสูง ธุรกิจควรปรับตัวด้วยการมองหาโซลูชันหรือเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อมาใช้ในการบริหารธุรกิจกันมากขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของธุรกิจคือช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการบริหารต่าง ๆ ทั้งด้านกลยุทธ์เกี่ยวกับการขาย การทำงานภายในองค์กร...

read more