ผู้บริหารยุคใหม่ต้องรู้ ERP for Trading Business ระบบ ERP ธุรกิจซื้อมาขายไป

Aug 10, 2023

ไขข้อสงสัยกระบวนการจัดซื้อคืออะไร
ระบบ ERP ธุรกิจซื้อมาขายไป,ระบบ ERP,

ธุรกิจซื้อมาขายไป เปรียบเสมือนตัวเชื่อมระหว่างผู้ผลิตหรือ ซัพพลายเออร์ (Supplier) กับลูกค้าปลายทาง หน้าที่หลักในธุรกิจซื้อมาขายไป คือการจัดการด้านโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าถึงมือลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ตรงเวลา และถูกต้อง วิธีดั้งเดิมในการจัดการการขายสินค้านั้นวุ่นวายและใช้แรงงานมากเกินความจำเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขาย และทำให้กระบวนการเป็นไปได้อย่างอัตโนมัติ จึงต้องพึ่งพา ระบบ ERP ระบบเฉพาะนี้จะช่วยปรับปรุงกระบวนการให้ง่าย และมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการเติบโตของยอดขายและการจัดจำหน่าย มาดูกันว่าทำไมธุรกิจซื้อมาขายไปต้องใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์ ERP

ความสำคัญของ ระบบ ERP ธุรกิจซื้อมาขายไป

Enterprise Resource Planning หรือ ERP เป็นเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการธุรกิจ เปรียบเหมือนแกนดิจิทัลของธุรกิจ ช่วยจัดการกระบวนการต่างๆ ให้เป็นอัตโนมัติ ลดภาระงานซ้ำๆ ผสานรวมข้อมูลจากทุกฝ่ายแบบเรียลไทม์ ไม่ว่าจะเป็น บัญชี ฝ่ายขาย จัดซื้อ คลังสินค้า และลูกค้าสัมพันธ์

ระบบ ERP จะประสานฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย เช่น การบริหารจัดการคลังสินค้า การรับสินค้า การจัดเรียง จัดรายการสินค้า การจัดการด้านงานจัดซื้อ ติดตามยอดขายและสถานะสินค้า รวมถึงเอกสารรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูลเดียว การเข้าถึงข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ จะช่วยให้สามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานของธุรกิจได้ อีกทั้งผู้มีอำนาจตัดสินใจทุกคนในองค์กรก็จะมีข้อมูลที่ถูกต้องในการวางแผน และวางกลยุทธ์ได้อย่างถูกทิศทาง

หากธุรกิจซื้อมาขายไป ไม่มีระบบ ERP ต้องรวมข้อมูลเองแบบ Manual จากหลายโปรแกรม ข้อมูลหลายฝ่ายไม่เชื่อมต่อกัน ทั้งฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายขาย คลังสินค้า บัญชี ไม่มีข้อมูลที่ซิงค์กันโดยอัตโนมัติ ทำให้เมื่อต้องการข้อมูลใดๆ ต้องรออีกฝ่ายส่งมาให้ ใช้เวลานาน ทำให้กระบวนการล่าช้า อีกทั้งยังต้องทำเอกสารทั้งหมด ทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย และใช้เวลา แรงงานคนมากเกินไป ระบบ ERP ที่มีความสามารถดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการงานขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาด สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และเมื่อทุกอย่างเร็ว ง่าย และเป็นระบบ จะช่วยเพิ่มโอกาสขายได้มากยิ่งขึ้น

ระบบ ERP ธุรกิจซื้อมาขายไป, ระบบ ERP,ผู้บริหารยุคใหม่ต้องรู้ Trading ERP

ประโยชน์หลักของ ระบบ ERP ธุรกิจซื้อมาขายไป

1. ระบบเป็นอัตโนมัติทั่วทั้งธุรกิจ

ซอฟต์แวร์ ERP ทำให้กระบวนการต่างๆ ที่ใช้เวลานาน งานที่ใช้แรงงานคนมาก เป็นอัตโนมัติได้ เช่น งานเอกสาร ใบสั่งซื้อ สั่งขาย การบริหารจัดการคลังสินค้า ตรวจนับสต๊อก การรายงานทางการเงิน และอื่นๆ  ระบบ ERP จะช่วยทำให้กระบวนการต่างๆ ง่ายขึ้น และเป็นอัตโนมัติ ลดภาระงานที่ต้องทำซ้ำๆ ช่วยให้ธุรกิจสามารถเร่งกระบวนการ การวางแผนโครงการและการจัดตารางเวลา การจัดการ Workflow ต่างๆ จะง่ายขึ้น ลดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ ลดต้นทุน และบรรลุผลสำเร็จภายในกำหนดเวลาที่แม่นยำ

2. จัดการสินค้าคงคลังได้อย่างง่ายดาย และราบรื่น

ระบบ ERP จะช่วยปรับปรุงกระบวนการจัดการสินค้าคงคลัง ลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาด การจัดการสินค้าคงคลังเป็นไปโดยอัตโนมัติ สามารถเช็กสต๊อกสินค้าได้แบบเรียลไทม์ ลดระยะเวลาในการค้นหาสินค้า และตรวจสอบจำนวนสินค้าคงเหลือได้ง่าย ติดตามการเคลื่อนไหวของสินค้า​ได้ ป้องกันสินค้าสูญหายและรับรู้สถานะสินค้าที่ไม่เคลื่อนไหว ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบ และจัดการข้อมูลทั่วทั้งคลังสินค้าได้อย่างแม่นยำ ในขณะเดียวกันก็ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการขนส่งและสินค้าคงคลังที่มีอยู่แบบเรียลไทม์

3. ข้อมูลเชิงลึกและการมองเห็นที่เพิ่มขึ้น

ระบบ ERP ช่วยให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจ หรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละส่วนงานสามารถเข้าถึงข้อมูลจากทุกฝ่ายได้ทั่วทั้งธุรกิจอย่างเป็นระบบ มีข้อมูลพร้อมใช้งานตลอดเวลา และมั่นใจได้ว่าเป็นข้อมูลล่าสุด ทำให้สามารถคาดการณ์ วางแผน และตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ระบบ ERP ธุรกิจซื้อมาขายไป ยังสามารถสร้างรายงานที่เป็นประโยชน์สำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งรายงานบัญชี การเงิน การขาย การรับเข้า จ่ายออกของคลังสินค้า นำไปสู่การวิเคราะห์ วางแผน หรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที ทำให้การตัดสินใจทางธุรกิจทำได้ดีขึ้น รวมถึงสามารถส่งมอบสินค้าได้รวดเร็วขึ้น

4. การวางแผนความต้องการที่แม่นยำ

นอกจากจะใช้ประโยชน์จากรายงานต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ และวางแผนธุรกิจแล้ว ซอฟต์แวร์ ERP ยังเป็นระบบอัจฉริยะที่มีความสามารถในการให้คำแนะนำ แจ้งเตือน และวางแผน จากการวิเคราะห์ และคาดการณ์ตามรูปแบบที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

5. เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า

ระบบ ERP มีฟังก์ชันในการบริหารจัดการลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวกในการสื่อสารกับลูกค้า ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว  รวมถึงช่วยในด้านจัดการด้านการขาย ความถูกต้องของสินค้า ข้อมูลลูกค้า และความรวดเร็วในการจัดส่ง ทำให้ธุรกิจสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าได้

6. ปรับปรุงการสื่อสารและการทำงานร่วมกันในทีม

ระบบ ERP ช่วยทำให้การทำงานร่วมกันระหว่างทีมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ปรับปรุงการทำงานร่วมกันในทีม ลดความทับซ้อนกันของข้อมูล ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นได้ทันที ทำให้เกิดความต่อเนื่องในการทำงานร่วมกันระหว่างพนักงานที่ทำงานในโครงการต่างๆ รวมถึงฝ่ายขาย ก็สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น นอกจากนี้ระบบ ERP ยังสามารถวัดผลการทำงาน หรือ KPI ของทีมได้ ทำให้ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานโดยเจาะจงประเด็นสำคัญได้

7. ความโปร่งใสของข้อมูล

ฐานข้อมูลของระบบ ERP เป็นการบันทึก จัดเก็บข้อมูลจากทุกฝ่ายงานในจุดเดียวแบบรวมศูนย์ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ และมองเห็นข้อมูลที่สำคัญได้ทั้งกระบวนการ มองเห็นภาพรวมที่ถูกต้องของโครงการที่กำลังดำเนินอยู่ทั้งหมด อีกทั้งยังมีการเก็บประวัติการบันทึกข้อมูลต่างๆ ทำให้ข้อมูลที่เกิดขึ้นทั้งหมดรู้ที่มา ที่ไป มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

8. การจัดการคลังสินค้าที่แม่นยำ

ระบบ ERP มีฟีเจอร์ หรือโมดูลการจัดการคลังสินค้าที่แข็งแกร่ง ช่วยให้การจัดการสินค้าจำนวนมากเป็นเรื่องง่าย สามารถติดตามสินค้า ตรวจสอบวันรับเข้า วันผลิต วันหมดอายุ และช่วยจัดการสินค้าเข้า-ออก ควบคุมคุณภาพสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ​สามารถติดตามยอดขาย และสถานะของสินค้าที่มีการเข้า-ออกผ่านคลังสินค้าได้แบบเรียลไทม์ ช่วยลดเวลาดำเนินการ ลดภาระงาน ทำให้พนักงานสามารถสร้างปริมาณงานได้มากขึ้นในระยะเวลาที่น้อยลง โดยการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม พร้อมทั้งให้ข้อมูลทางธุรกิจที่แม่นยำ ช่วยให้ผู้ประกอบการตัดสินใจได้ดีขึ้น

ระบบ ERP ธุรกิจซื้อมาขายไป, ระบบ ERP,ผู้บริหารยุคใหม่ต้องรู้ Trading ERP

คุณสมบัติที่ต้องมีของซอฟต์แวร์ ERP สำหรับธุรกิจซื้อมาขายไป

เพื่อรับมือกับความซับซ้อนของธุรกิจซื้อมาขายไป การพิจารณาปรับใช้ซอฟต์แวร์ ERP ต้องรองรับกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมทั่วทุกแผนก รวมถึงมีการบริหารจัดการคลังสินค้าโดยเฉพาะ และสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของธุรกิจได้ ซึ่ง ระบบ ERPควรจะมีโมดูล หรือฟีเจอร์ดังนี้

 • การเงินและการบัญชี
 • การจัดการลูกค้าเป้าหมายและการขาย
 • การจัดซื้อและการจัดการสินค้าคงคลัง
 • ควบคุมสต๊อก
 • การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
 • การควบคุมกระบวนการทางธุรกิจ
 • การติดตามโครงการ
 • การวางแผนความต้องการวัสดุ
 • ระบบธุรกิจอัจฉริยะ (BI)
 • การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
 • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ERP เชื่อมต่อ Marketplace

ลดความซับซ้อนของ ระบบ ERP ธุรกิจซื้อมาขายไป ด้วย SAP

SAP ซอฟต์แวร์มาตรฐานระดับโลก ออกแบบและพัฒนามาจนถึงเทคโนโลยี Cloud ERP ทำให้การเข้าถึงและการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว คล่องตัวทางธุรกิจลดทำความซับซ้อนของระบบ ERP

 

SAP ช่วยผลักดันธุรกิจซื้อมาขายไป โดยแนวทางการปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

 • มีระบบโปรแกรมช่วยกำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ลดเวลาดำเนินงานของธุรกิจ
 • เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการทำงาน โดยใช้ระบบอัตโนมัติ
 • ทำงานเร็วขึ้นผ่านระบบ AI วัดผลกิจกรรมทางธุรกิจด้วย KPI

 

SAP สร้างความก้าวหน้าให้ธุรกิจซื้อมาขายไป

 • เพิ่มการเข้าถึงและรายได้ด้วยการนำเสนอโมเดลธุรกิจใหม่ๆ
 • ระบุข้อมูลสินค้าขายดีและข้อมูลสินค้าแนะนำได้
 • เสริมศักยภาพทั่วทั้งธุรกิจ ด้วยเครื่องมือการพัฒนาที่ใช้งานง่าย

 

SAP กับพัฒนาธุรกิจซื้อมาขายไปอย่างไร้ขีดจำกัด

 • ขยายธุรกิจอย่างรวดเร็ว ด้วยระบบการจัดการภาษีท้องถิ่น และภาษีอุตสาหกรรม
 • ปรับขนาดธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยความถูกต้องของข้อมูลและตัวชี้วัดที่สำคัญในธุรกิจ
 • เพิ่มซัพพลายเออร์รายใหม่ให้กับธุรกิจซื้อมาขายไป พร้อมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างรวมเร็ว

 

SAP ให้ธุรกิจซื้อมาขายไปใช้ข้อมูลอย่างมั่นใจ

 • มั่นใจการติดตั้งโดยเครื่องมือและวิธีการดำเนินการ มาตรฐานจาก SAP Activate
 • หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด ด้วยระบบที่กำหนดขอบเขตและกรอบเวลาที่คาดเดาได้
 • ด้วยเครือข่ายของ SAP เรียนรู้แนวทางที่เหมาะสมมากมาย ผ่านชุมชนที่เปิดกว้าง

เลือกโซลูชัน ERP ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ

การเลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ จะส่งเสริมให้การบริหารธุรกิจ จัดการกระบวนต่างๆ ได้มีประสิทธิภาพ ช่วยให้คุณมีความสามารถในการให้บริการที่เหนือกว่าแก่ลูกค้าของคุณได้ NEXcloud ERP คือ โซลูชันบริหารธุรกิจบนคลาวด์ เป็นระบบ ERP ที่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง โดยมี SAP Business One ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์มาตรฐานระดับโลกเป็นกลไกหลักในการทำงาน

มีฟังก์ชันต่างๆ สำหรับ ธุรกิจซื้อมา ขายไป โดยเฉพาะ สามารถจัดการสินค้าคงคลังได้อย่างแม่นยำ และมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงปริมาณยอดขายในแต่ละช่องทางได้แบบอัตโนมัติ และเรียลไทม์ รวมถึงสามารถบริหารการขาย การจัดโปรโมชัน ในแต่ละช่องทางได้ดี และช่วยให้การวางแผนการสั่งหรือผลิตสินค้าทำได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดต้นทุนจากการสั่งสินค้าไม่ตรงความต้องการ การสต๊อกสินค้าเกินจำเป็น และการเก็บสินค้านานจนสึกหรอหรือหมดอายุได้อย่างมาก

ลงทะเบียนทดลองใช้งานระบบ NEXcloud ERP 15 วัน 

🚩 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Tel : 𝟬𝟴𝟬-𝟬𝟳𝟬-𝟳𝟭𝟵𝟲

Website : https://nexcloudsolution.com/

Line OA : https://line.me/R/ti/p/@nexclouderp

LinkedIn : https://bit.ly/3TurBIA

Youtube : https://bit.ly/3WOzgE6

Email : mkt.th@nexus-sr.com