โทร : 080-070-7196

อีเมล : Mkt.th@nexus-sr.com

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:30 - 17:30 น.

Nexcloud ERP

สรุปความสามารถของ ระบบ ERP มีอะไรบ้าง ใน NEXcloud ERP

Nov 10, 2021

ความสามารถของ ระบบ ERP มีอะไรบ้าง ใน NEXcloud ERP

ปฏิเสธไม่ได้ว่าการบริหารธุรกิจในยุคดิจิทัล การมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน ยิ่งทำให้เกิดข้อได้เปรียบในการแข่งขัน หนึ่งในเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยทำให้การทำงานเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น นั่นก็คือ ระบบ ERP ไม่เพียงแต่เฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่ที่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ ERP เข้ามาช่วยในการบริหารงาน แต่ธุรกิจขนาดเล็กอย่าง SMEs ก็จำเป็นต้องมีระบบที่ดีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเช่นเดียวกัน NEXcloud ERP จึงถูกพัฒนาและออกแบบมาเพื่อเป็น ระบบ ERP ที่เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็ก-ขนาดกลางโดยเฉพาะ วันนี้ NEXcloud ได้สรุป ความสามารถของระบบ ERP มีอะไรบ้าง ใน NEXcloud ERP ไว้ในบทความนี้แล้ว!

ความสามารถของระบบ ERP มีอะไรบ้าง ใน NEXcloud ERP

ความสามารถของระบบ ERP มีอะไรบ้าง? ช่วยให้ธุรกิจทำงานได้ง่ายและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้อย่างไร? สรุปไฮไลต์ความสามารถของระบบ NEXcloud ERP ไว้ที่นี่แล้ว

1. ระบบบัญชี การบริหารการเงิน

NEXcloud ERP ระบบบัญชี โปรแกรมบัญชี ภาษี ระบบ ERP บัญชี

– จัดการภาษีได้อย่างง่ายดาย

มีโปรแกรมระบบภาษี ตัวช่วยในการจัดเตรียมข้อมูลได้ตรงตามรูปแบบมาตรฐานของกรมสรรพากร พร้อมทั้งรองรับการยื่นชำระภาษีแบบออนไลน์ หรือ E-filling

– บันทึกบัญชีได้อย่างถูกต้อง

มีระบบตรวจสอบอัตโนมัติ Journal Entry Preview ก่อนบันทึกบัญชีจริง เพื่อป้องกันการบันทึกรายการเดบิตและเครดิตไม่เท่ากันได้

– รองรับสกุลเงินตราต่างประเทศ

ระบบรองรับสกุลเงินตราได้หลายสกุลเงินทั่วโลก สะดวกต่อการทำธุรกิจทั้ง นำเข้า-ส่งออก ซื้อขายต่างประเทศ 

– มีรายงานด้านบัญชี

ดูสรุปและวิเคราะห์งาน เช่น รายงานกระแสเงินสด รายงานแสดงการบันทึกบัญชีสมุดรายวัน ตารางสถานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนรายเดือน ได้ทั้งแบบรายงานและแผนภาพ

2.ระบบบริหารงานจัดซื้อ งานขาย และสินค้าคงคลัง

ระบบ ERP คลังสินค้า ระบบ ERP กับงานจัดซื้อ NEXcloud ERP ระบบบริหารงานจัดซื้อ ระบบบริหารคลังสินค้า ระบบสต๊อกสินค้า ระบบจัดซื้อ

– ตอบโจทย์งานจัดซื้ออย่างรอบด้าน

มีระบบอนุมัติการจัดซื้อ สามารถตั้งค่าเงื่อนไขการอนุมัติได้ตามต้องการ เช่น การอนุมัติตามวงเงิน ตามสัญญาคู่ค้า เป็นต้น จัดการเอกสารได้อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ ใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ ใบรับสินค้า ใบส่งคืนสินค้า ใบวางเงินมัดจำ ใบแจ้งหนี้ และใบลดหนี้การซื้อ พร้อมทั้งควบคุมยอดการสั่งซื้อสินค้าได้ตามเงื่อนไขอีกด้วย

– รองรับงานขายทั้งหลังบ้านและหน้าบ้าน

รองรับเอกสารตั้งแต่ใบเสนอราคา ใบสั่งขาย ใบส่งสินค้า ใบรับคืนสินค้า ใบวางเงินมัดจำ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี และใบลดหนี้ สามารถผูกสูตรสินค้าหรือ BOM การขาย เชื่อมต่อกับระบบ Point of sale (POS) ได้ อีกทั้งเชื่อมต่อกับ Shopee ได้อีกด้วย

– บริหารจัดการคลังสินค้าได้อย่างแม่นยำ

สามารถติดตามการเคลื่อนไหวของสินค้า​ได้ ป้องกันสินค้าสูญหายและรับรู้สถานะสินค้าที่ไม่เคลื่อนไหวหรือสินค้าที่ถูกขายออกไปช้า เพื่อการดูแลสต๊อกสินค้าในคลังให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

– ควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

รองรับการควบคุมสินค้าด้วยหมายเลขแบทซ์และหมายเลขซีเรียล ง่ายต่อการจัดการสินค้าจำนวนมาก สามารถติดตามสินค้า ตรวจสอบวันรับเข้า วันผลิต วันหมดอายุ

– จัดการบัญชีคลังสินค้าได้อย่างยืดหยุ่น

สามารถบริหารจัดการสินค้าคงคลังด้วยการคำนวณต้นทุนแบบ FIFO (เข้าก่อนออกก่อน), Moving Average (ต้นทุนเฉลี่ย) & Standard Cost (ต้นทุนมาตรฐาน) พร้อมทั้งสามารถปรับปรุงข้อมูลต้นทุนสินค้า และกำหนดหน่วยสินค้า (UOM: Unit of Measure) ได้

3.ระบบวางแผนการผลิตและกระบวนการผลิต

NExcloud ERP โปรแกรม ERP ระบบการวางแผนการผลิต ความต้องการวัตถุดิบ MRP ERP การผลิต

– ครอบคลุมตั้งแต่การวางแผนการผลิต

สามารถทำการวางแผนการจัดการวัตถุดิบสำหรับการผลิตผ่าน MRP ระบบสามารถช่วยตรวจสอบได้ว่าวัตถุดิบที่ต้องใช้มีเพียงพอหรือไม่ พร้อมทั้งวางแผนการผลิตสินค้าและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

– กำหนดสูตรการผลิต

จัดการสูตรการผลิต (BOM) ได้อย่างครอบคลุมในทุกขั้นตอนการปฏิบัติการ พร้อมระบุรายละเอียดต่าง ๆ รวมไปถึงค่าแรงคนงาน ตรวจสอบต้นทุนการผลิตเบื้องต้นจากสูตรการผลิตได้อีกด้วย

– กำหนดการสั่งผลิตสินค้าได้ตามเงื่อนไข

​สามารถกำหนดการผลิตสินค้าตามจำนวนคำสั่งซื้อของลูกค้า (Make to order) และการผลิตสินค้าเก็บไว้ในสต๊อก (Make to stock) ให้เพียงพอต่อการจัดจำหน่ายในครั้งต่อไป

– ติดตามสถานะการผลิตสินค้าได้ไม่มีหลุด

ติดตามสถานะใบสั่งผลิตและลำดับขั้นตอนตามสูตรการผลิตของสินค้าสำเร็จรูปในใบสั่งผลิตได้

– เชื่อมโยงทุกส่วนงาน

ระบบจะเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมด กับฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กร ทั้งฝ่ายบัญชี การเงิน ฝ่ายขาย จัดซื้อ คลังสินค้า ไม่ต้องเสียเวลาทำรายงาน ส่งเอกสารไปมา

แล้วเราก็ได้รู้แล้วว่าความสามารถของระบบ ERP มีอะไรบ้าง ใน NEXcloud ERP อย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้เป็นเพียงไฮไลต์การทำงานที่สำคัญของระบบ NEXcloud ERP หากท่านใดสนใจอยากทราบฟังก์ชั่นอื่น ๆ หรือปรึกษาฟังก์ชั่นการทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ สามารถปรึกษาได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สนใจวางระบบ ERP ระบบบริหารธุรจบนคลาวด์ NEXcloud ERP ราคาไม่แพง เพื่อธุรกิจ SMEs ไทย ขนาดเล็ก-ขนาดกลาง ระดับมืออาชีพ โมดูล erp
ระบบ erp เชื่อมต่อ shopee ตัดสต๊อก ทำบัญชี ทำใบสั่งขาย อัตโนมัติ เชื่อมต่อหลังบ้านแบบเรียลไทม์

NEXcloud ERP ระบบบริหารธุรกิจบนคลาวด์ ERP ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจขนาดเล็ก-ขนาดกลางโดยเฉพาะ มีฟีเจอร์การทำงานที่ครอบคลุมหลายประเภทธุรกิจ โดยมี SAP Business One ซอฟต์แวร์มาตรฐานระดับโลกเป็นกลไกหลักในการทำงาน สามารถขยายศักยภาพระบบได้ พร้อมรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

NEXcloud ERP มาพร้อม Dashboard Analytics ที่เรียกดูข้อมูลได้แบบ Real-Time เครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างง่ายดายและระบบยังรองรับ Thai Localization เหมาะกับธุรกิจไทย ออกแบบและดูแลโดย NEXUS บริษัทที่ปรึกษาโซลูชั่นประสบการณ์มากกว่า 22 ปี

#NEXcloud ERP เพื่อนแท้ SMEs ที่เข้าถึงง่าย โดยทีมผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ

ทดลองใช้ ระบบ ERP ฟรี nexcloud ERP ซอฟต์แวร์ ERP สำหรับธุรกิจ SMEs ไทย

สนใจระบบ NEXcloud ERP / ซอฟต์แวร์ธุรกิจ ปรึกษาฟรี!

📞 โทร : 080-070-7196
🔵 FB : NEXcloud solution
 📲 Line OA : @nexus-sr.com (มี@)
💻 เว็บไซต์ : https://nexcloudsolution.com/
📧 อีเมล : Mkt.th@nexus-sr.com

Line Officail Nexus-sr.com ที่ปรึกษาธุรกิจ วางระบบ ERP ซอฟต์แวร์ธุรกิจ

อ่านบทความเพิ่มเติม​

เคล็ดลับสร้างธุรกิจให้ชนะใจลูกค้า

เคล็ดลับสร้างธุรกิจให้ชนะใจลูกค้า

เมื่อการเป็น “เจ้าของธุรกิจ” ไม่ใช่เป็นเรื่องยากและไม่ได้ไกลเกินเอื้อมอีกต่อไป หากใครหลาย ๆ คนได้ยินคำนี้คงคิดว่าการเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเพียงแค่ความฝันลม ๆ  แล้ง ๆ แต่หากเราไม่กล้าที่จะคิด ไม่กล้าที่จะลงมือทำ สิ่งที่อยากให้ประสบความสำเร็จ ก็ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน...

read more
ธุรกิจ SMEs บริหารเป็น ยังไงก็รอด ด้วย NEXcloud ERP

ธุรกิจ SMEs บริหารเป็น ยังไงก็รอด ด้วย NEXcloud ERP

เมื่อธุรกิจ SMEs กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง สวนทางกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่อยู่ในช่วงของสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่หันมาทำธุรกิจ SMEs กันอย่างมากขึ้น ซึ่ง SMEs เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือตามกำลังของผู้ประกอบการ แต่การทำธุรกิจ SMEs...

read more
NEXcloud จัดหนัก! โปรโมชัน โปรฟ้าผ่า รับหน้าฝน

NEXcloud จัดหนัก! โปรโมชัน โปรฟ้าผ่า รับหน้าฝน

ในช่วงนี้หลาย ๆ พื้นที่คงชุ่มฉ่ำกับบรรยากาศหน้าฝน เพื่อต้อนรับการเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการ เน็กซัสฯ  จัดโปรเด็ด “โปรฟ้าผ่ารับหน้าฝน” โปรแรงสุดคุ้มวางระบบก่อนวันที่ 15 มิถุนายน 2565 รับส่วนลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบ 10,000 บาท โดยระบบโซลูชันจาก NEXcloud มีให้เลือก...

read more