โปรแกรม ERP แบบพัฒนาระบบใหม่ กับ โปรแกรม ERP สำเร็จรูป เลือกแบบไหนที่ใช่กับธุรกิจ?

Sep 29, 2021

ความแตกต่าง โปรแกรม ERP สำเร็จรูป กับ โปรแกรม ERP แบบพัฒนาระบบใหม่

การทำธุรกิจยุคดิจิทัล ระบบ ERP นับเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของธุรกิจ ช่วยเชื่อมต่อการทำงานฝ่ายต่าง ๆ ให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า ซึ่งในปัจจุบัน ซอฟต์แวร์ ERP มีทั้ง แบบพัฒนาระบบใหม่ และ แบบสำเร็จรูปสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของธุรกิจ แล้วทั้ง 2 แบบแตกต่างกันอย่างไร ต้องเลือกแบบไหนถึงจะเหมาะกับธุรกิจ NEXcloud มีคำตอบ

ความแตกต่าง โปรแกรม ERP สำเร็จรูป กับ โปรแกรม ERP แบบพัฒนาระบบใหม่

โปรแกรม ERP แบบพัฒนาระบบใหม่ คืออะไร?

โปรแกรม ERP แบบพัฒนาระบบใหม่ หรือ ERP In-House Development คือ ระบบที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ตามความต้องการของธุรกิจ มีกระบวนการสร้างระบบหลายขั้นตอน เริ่มตั้งแต่ การเก็บข้อมูลของลูกค้า วิเคราะห์ความต้องการ หรือ  Requirement ของลูกค้า เพื่อนำไปวิเคราะห์ จากนั้นพัฒนาให้ได้ระบบที่ใกล้เคียงกับที่ต้องการมากที่สุด ซึ่งจะใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าที่จะได้ส่งมอบระบบให้กับลูกค้าจริง

ข้อดีของโปรแกรม ERP แบบพัฒนาระบบใหม่

 1. ระบบที่ได้ จะมีขั้นตอนการทำงานเป็นไปตามวิธีการดำเนินงานของธุรกิจ ทำให้ไม่ต้องใช้เวลาปรับตัวนานเกินไป
 2. ได้ระบบที่มีความสามารถ ตรงตามความต้องการ 100% ระบบสามารถแก้ไขข้อด้อยหรือจุดอ่อนในการทำงานได้ตรงจุด
 3. เหมาะกับองค์กรขนาดใหญ่ เพราะสามารถพัฒนาระบบให้ตรงกับความต้องการที่มีความซับซ้อนได้

ข้อเสียของโปรแกรม ERP แบบพัฒนาระบบใหม่

 1. จะใช้เวลาในการพัฒนานาน  ต้องมีการเก็บข้อมูล วางแผนการพัฒนา การทดสอบระบบ และการอบรมการใช้งานจริง ไม่เหมาะกับธุรกิจที่ต้องการใช้ระบบแบบเร่งด่วน
 2. ในกระบวนการการเก็บข้อมูลและ Requirment หากพนักงานไม่ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ จะทำให้ระบบที่ได้ไม่มีประสิทธิภาพที่ตอบโจทย์การทำงานได้
 3. ใช้งบประมาณค่อนข้างสูง อาจไม่เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็ก เพราะทุนจะไปจมกับระบบเป็นเวลานาน
 4. ส่วนใหญ่โปรแกรม ERP แบบพัฒนาขึ้นมาเอง จะเป็นการติดตั้งระบบแบบ on-premise ทำให้ต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแล Server
 5. ERP แบบพัฒนาระบบใหม่เป็นการพัฒนาระบบเพื่อใช้ในระยะยาว ระบบที่ได้อาจจะไม่รองรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต และการอัปเดตระบบอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
โปรแกรม ERP สำเร็จรูป

โปรแกรม ERP สำเร็จรูป คืออะไร?

โปรแกรมERP สำเร็จรูป คือ โปรแกรมที่บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ (Vendor หรือ Software Vendor) พัฒนาระบบขึ้นมาแบบพร้อมใช้งานได้ทันที โดยมีฟีเจอร์การทำงานที่สามารถปรับใช้ได้เลย ไม่ต้องเสียเวลาพัฒนาระบบขึ้นมาใหม่ทั้งหมด จะมาในรูปแบบ ERP Package เช่าซื้อหรือเช่าสิทธิ์การใช้งานระบบ

ข้อดีของโปรแกรม ERP สำเร็จรูป

 1. ลดต้นทุนในการพัฒนาระบบ 
 2. ลดระยะเวลาในการขึ้นระบบ ไม่ต้องพัฒนาระบบขึ้นมาใหม่ทั้งหมดจากศูนย์
 3. สามารถทดลองใช้ระบบ ทดสอบความสามารถฟีเจอร์การทำงานของระบบได้ ช่วยให้เห็นภาพการทำงานจริงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
 4. เซิร์ฟเวอร์จะอยู่ในความดูแลของบริษัทผู้พัฒนา ทำให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบเองและไม่จำเป็นต้องจ้างพนักงานไอทีเพื่อมาดูแลระบบ
 5. ไม่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุการณ์ระบบหยุดทำงาน เพราะระบบจะถูกดูแลโดยบริษัทผู้พัฒนาผู้มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ
 6. ระบบมีการอัปเดต เพิ่มเติมความสามารถใหม่ ๆ ตามการเปลี่ยนแปลงของภาวะทางธุรกิจอยู่เสมอ
 7. สะดวกและยืดหยุ่น เพราะ ERP สำเร็จรูป มักมาพร้อมกับระบบที่สามารถใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ต 

ข้อเสียของโปรแกรม ERP สำเร็จรูป

 1. เป็นระบบที่พัฒนาความสามารถแบบพื้นฐานไว้ ไม่ได้เจาะจงกับธุรกิจแบบใดแบบหนึ่งเป็นพิเศษ
 2. ธุรกิจจะต้องปรับขั้นตอนการทำงานให้เป็นไปตาม Flow หรือความสามารถของโปรแกรม ต้องใช้เวลาในการปรับตัวบ้าง และอาจทำให้เกิดการต่อต้านจากพนักงานที่ยึดติดการทำงานแบบเดิม ๆ
 3. ความสามารถบางอย่างของโปรแกรมอาจไม่ตรงกับความต้องการขององค์กร 
 4. การขอแก้ไข ปรับเปลี่ยน Customize โปรแกรมเพิ่มเติม อาจมีข้อจำกัด หรืออาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 5. หากเลือกโปรแกรมERP สำเร็จรูป ที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ได้รับการยอมรับ ทำให้เสียเวลา เสียเงิน และเสียโอกาสทางธุรกิจได้

โปรแกรม ERP สำเร็จรูป NEXcloud ERP

NEXcloud ERP เป็นโปรแกรมERP สำเร็จรูป ที่สามารถลดข้อจำกัดได้มากกว่าโปรแกรมสำเร็จรูปทั่วไป โดยทาง NEXUS บริษัทที่ปรึกษาโซลูชั่นธุรกิจ ใช้ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในการออกแบบระบบ มีฟีเจอร์ที่รองรับการทำงานในหลายอุตสาหกรรม ระบบสามารถขยายศักยภาพได้ไม่จำกัด

ข้อดีของโปรแกรมERP สำเร็จรูป NEXcloud ERP

1. ขึ้นระบบได้เร็วที่สุด
ด้วยเทคนิคการขึ้นระบบ ลิขสิทธิ์เฉพาะจากเน็กซัสฯ สามารถขึ้นระบบได้เร็วที่สุดภายใน 10 วัน (นับจากวันที่ได้ข้อมูลจากลูกค้าครบถ้วนตามต้องการแล้ว)

2. เลือกแพ็กเกจที่ตามประเภทธุรกิจ
NEXcloud ERP มีแพ็กเกจที่แบ่งตามเทมเพลตธุรกิจ ลูกค้าสามารถเลือกลงทุนได้ตามประเภทธุรกิจและความต้องการขององค์กร โดยระบบถูกออกแบบมาให้รองรับการทำงานได้หลากหลายประเภทธุรกิจ

3. ระบบได้มาตรฐาน รองรับการเติบโตของธุรกิจ
NEXcloud ERP มีระบบ SAP Business One เป็นกลไกหลักในการทำงาน โดยทางเน็กซัสฯ ได้ออกแบบเทมเพลตธุรกิจให้มีความเหมาะกับธุรกิจตั้งแต่ขนาดเล็ก-ขนาดกลาง สามารถใช้ระบบที่มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ โดยไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูงในครั้งแรก โดยระบบสามารถขยายศักยภาพได้ หากองค์กรต้องการขยับไปใช้ระบบ SAP ERP อื่น ๆ ก็สามารถใช้ข้อมูลจาก NEXcloud ERP ได้เลย ไม่ต้องเก็บข้อมูลใหม่ตั้งแต่แรก

4. เข้าใจระบบได้รวดเร็ว
ด้วย Flow การทำงานที่เป็นมาตรฐาน พร้อมระบบสอนการใช้ระบบหรือวิดีโอเทรนนิ่งแบบออนไลน์ที่สามารถเข้าชมได้ตลอดเวลา ทำให้พนักงานสามารถทำความเข้าใจกระบวนการทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้น

5. ดูแลระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ
NEXcloud ERP เป็นผลิตภัณฑ์ คลาวด์ ERP จากเน็กซัสฯ บริษัทที่ปรึกษาโซลูชั่นธุรกิจ ซึ่งมีประสบการณ์เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ธุรกิจมากกว่า 20 ปี มีความรู้ ความเข้าใจในหลายอุตสาหกรรม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ สามารถดูแลและให้คำแนะนำได้ตั้งแต่ระดับ SMEs ไปจนถึง Enterprise

Nexcloud ERP โปรแกรม ERP สำเร็จรูป Cloud ERP ระบบบริหการธุรกิจเพื่อ SMEs ธุรกิจขนาดเล็ก-ขนาดกลาง

NEXcloud ERP ระบบบริหารธุรกิจบนคลาวด์ สามารถเชื่อมโยงฝ่ายต่าง ๆ ให้ทำงานร่วมกันได้ภายใต้แพลตฟอร์มเดียวกันได้อย่างลงตัว ข้อมูลเชื่อมโยงกันแบบเรียลไทม์ มีระบบการทำงานที่ได้มาตรฐาน ช่วยยกระดับประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ควบคุมต้นทุน เพิ่มกำไร และลดความเสี่ยงในการบริหารผิดพลาด ช่วยให้บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถวางแผนการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจ

#NEXcloud ERP เพื่อนแท้ SMEs ที่เข้าถึงง่าย โดยทีมผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ

ลงทะเบียนทดลองใช้งานระบบ NEXcloud ERP 15 วัน  

สนใจระบบ NEXcloud ERP / ซอฟต์แวร์ธุรกิจ ปรึกษาฟรี!

☎️ โทร :  0800707196
📲 Line Official Account : @NEXcloudERP
📣 FB : NEXcloud solution
💻 เว็บไซต์ : https://nexcloudsolution.com
📧 อีเมล : Mkt.th@nexus-sr.com