5 ปัญหาในการทำธุรกิจ SMEs ที่พบบ่อย และระบบ ERP ช่วยได้

Feb 24, 2022

5 ปัญหาในการทำธุรกิจ SMEs ที่พบบ่อย และระบบ ERP ช่วยได้

ในการทำธุรกิจ ปฏิเสธไม่ได้ว่าจะต้องพบเจอปัญหามากมายที่ผู้บริหารหรือผู้ประกอบการจะต้องเตรียมตัวรับมือ หาแนวทางป้องกันหรือแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ได้ วันนี้ NEXcloud จะพาไปดู 5 ปัญหาในการทำธุรกิจ  พร้อมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหา และทริคในการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาโดยใช้ระบบ NEXcloud ERP ระบบบริหารธุรกิจครบวงจรเพื่อธุรกิจ SMEs

NEXcloud ERP  คือ โซลูชันคลาวด์ ERP ระบบบริหารธุรกิจ ที่ตอบโจทย์ยุค New Normal เหมาะสําหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง มี SAP Business One ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์มาตรฐานระดับโลก เป็นกลไกหลักในการทำงาน ให้คุณได้ใช้ ระบบบริหารธุรกิจระดับมืออาชีพ ในราคาเริ่มต้นที่จับต้องได้ และพร้อมเติบโตไปกับคุณแบบไม่มีขีดจำกัด
5 ปัญหาในการทำธุรกิจ SMEs ที่พบบ่อย

5 ปัญหาในการทำธุรกิจ SMEs ที่พบบ่อย และระบบ ERP ช่วยได้

ปัญหาขาดสภาพคล่อง ในการทำธุรกิจ SMEs

1. ขาดสภาพคล่องทางการเงิน
ปัญหาในการทำธุรกิจ ที่มักจะเจอ คือการขาดสภาพคล่องทางการเงิน ทำธุรกิจจะดูแค่กำไร-ขาดทุนไม่ได้ เพราะการดำเนินธุรกิจแทบทุกอย่างล้วนต้องใช้เงินทุน ผู้ประกอบการบางรายที่สนใจแต่กำไร-ขาดทุน แต่ไม่ได้ดูว่ามีเงินสดจริงๆ เท่าไหร่ ไม่รู้กระแสการเงินที่หมุนเวียนในระบบ ก็จะทำให้ธุรกิจขาดสภาพคล่อง 

เช่น บริษัทที่มีการเก็บเงินลูกค้าทั้งเป็นเงินสดและเป็นเครดิต แต่เจ้าของธุรกิจไม่รับรู้ว่ามีเงินเข้ามาจริง ๆ เท่าไหร่ รับรู้แค่ว่าขายดี จึงตัดสินใจลงทุนเพิ่ม ซึ่งขัดกับเงินที่อยู่ในมือจริง ๆ ส่งผลให้หมุนเงินไม่ทันบ้าง เงินไม่เพียงพอต่อรายจ่ายอื่น ๆ บ้าง เช่น ค่าพนักงาน ค่าเช่า เป็นต้น ส่งผลให้เสียเครดิต ธุรกิจขาดสภาพคล่องทางการเงิน

แนวทางแก้ไข
ผู้ประกอบการต้องจัดการระบบบัญชีและการเงินให้ดี พร้อมกับการวางระบบบริหารที่ถูกต้อง ผู้บริหารควรรับรู้สถานการณ์จริงของบริษัท รู้ถึงเงินทุนที่ต้องใช้จ่ายจริง รายได้ รายจ่าย กำไร กระแสเงินสด และแบ่งทุนสำรองที่มากเพียงพอต่อการประกอบธุรกิจ
ซึ่งการมีระบบที่ดีจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถวางแผนทางการเงินล่วงหน้าได้ สามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้น

#NEXcloud ERP ระบบบริหารธุรกิจ ตัวช่วยสำคัญสำหรับผู้บริหาร มาพร้อมแดชบอร์ด ช่วยสรุปข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น รายได้ รายจ่าย งบการเงินต่าง ๆ รวมถึงรายงานกระแสเงินสด นำไปวิเคราะห์ได้ง่ายและเห็นภาพรวมของบริษัทได้แบบเรียลไทม์

ปัญหาในการทำธุรกิจ SMEs ขาดความรู้ด้านบัญชี กฎหมาย

2. ขาดความรู้ด้านบัญชีและกฎหมาย
หลาย ๆ บริษัท ผู้ประกอบการยังไม่รู้ว่าควรจัดการกับบัญชีอย่างไร มีเอกสารสำคัญอะไรบ้าง ไม่เข้าใจระบบบัญชีอย่างแท้จริง รวมไปถึงความรู้ทางด้านกฎหมายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจโดยตรง เช่น กฎหมายในการยื่นภาษีต่าง ๆ กลายเป็นปัญหาในการทำธุรกิจ ปัญญาใหญ่ที่มีผลกระทบตามมา

แนวทางแก้ไข
ลองปรึกษาสำนักงานบัญชี ในการดูแลงานบัญชีและภาษี แต่หากผู้ประกอบการต้องการจัดการงานบัญชีเอง สามารถเลือกใช้ระบบ NEXcloud ERP เพื่อวางระบบการทำงานบัญชี-การเงินได้ โดยระบบมีเครื่องมือที่รองรับทั้งงานบัญชี การเงินและจัดการภาษีได้อย่างง่ายดาย ถูกต้องตามหลักของกรมสรรพากร มีระบบบัญชีที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน พร้อมทั้งลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน ลดข้อผิดพลาดได้

#NEXcloud ERP ระบบบริหารธุรกิจที่ครอบคลุมงานบัญชี การเงิน มี Workflow ที่ได้มาตรฐาน ใช้งานง่ายและเข้ากับธุรกิจไทย ทั้งระบบภาษี การวางบิล เช็ก เป็นต้น พร้อมทั้งเอกสาร/รายงานที่ได้มาตรฐานถึง 28 แบบ

รวม ปัญหาในการทำธุรกิจ SMEs พนักงานขาดความรู้

3. พนักงานขาดความเข้าใจระบบการทำงาน
ไม่ว่าจะเป็นบริษัทเปิดใหม่หรือเปิดมานานแล้ว พนักงานที่เข้ามาใหม่จำเป็นต้องเรียนรู้ระบบงานใหม่ทั้งนั้น บริษัทที่ไม่มีระบบการทำงานที่ดี จะทำให้เกิดปัญหาได้ เช่น พนักงานหาวิธีการทำงานของตัวเอง ทำให้ไม่มีระเบียบแบบแผน ควบคุมยาก ไม่ได้มาตรฐานและข้อมูลไม่อยู่ในระบบเดียวกัน และถ้าหากไม่มีระบบการเทรนนิ่งหรือเรียนรู้งาน แม้จะรับพนักงานที่มีความรู้และประสบการณ์ ก็ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากขาดความเข้าใจในระบบการทำงาน

แนวทางแก้ไข
บริษัทควรวางระบบการทำงานที่ได้มาตรฐาน มีระบบการเทรนนิ่งที่ให้พนักงานสามารถเรียนรู้งานได้ง่าย จะทำให้พนักงานเรียนรู้ได้ไว มีความเข้าใจในกระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และระบบงานที่ดีจะช่วยให้พนักงานทำงานได้อย่างมีมาตรฐาน เต็มประสิทธิภาพ

#NEXcloud ERP มีระบบการทำงานที่เข้าใจง่าย ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งมีระบบอบรมออนไลน์หรือเทรนนิ่งสำหรับพนักงาน สามารถเข้าเรียนรู้การใช้ระบบได้ตลอดเวลา

ปัญหาในการทำธุรกิจ ไม่สามารถตรวจสอบการทำงานได้

4. ไม่สามารถตรวจสอบการทำงานได้
บริษัทที่ไม่มีการใช้ระบบที่ได้มาตรฐานในการทำงาน ไม่รู้ว่างานที่มอบหมายไปมีความถูกต้องหรือไม่ หรือ หลาย ๆ ระบบที่ใช้อยู่ไม่มีมาตรฐานเพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบการทำงานหรือ้องกันช่องโหว่ทางธุรกิจได้ เสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตได้ง่าย เช่น บันทึกบัญชีไม่ตรงตามจริง มีแก้ไขข้อมูลการเงินได้ง่าย ๆ พนักงานเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญได้ เป็นต้น

แนวทางแก้ไข
บริษัทควรเลือกใช้ระบบที่มีความปลอดภัยในการทำงาน จำกัดสิทธิ์ในการแก้ไข เข้าถึงข้อมูล พร้อมทั้งมีการตรวจสอบเป็นประจำ ซึ่งระบบที่ดีจะช่วยให้มั่นใจถึงความถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ รู้ที่มาที่ไปของข้อมูล

#NEXcloud ERP ระบบบริหารงานที่มีความปลอดภัย รัดกุม มี Flow งานที่มีมาตรฐาน สามารถแนบไฟล์เอกสาร ตรวจสอบเอกสารได้ พร้อมทั้งสามารถกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลได้ตามที่กำหนด

ปัญหา องค์กรขาดความน่าเชื่อถือ ในการทำธุรกิจ SMEs

5. ความน่าเชื่อถือขององค์กร
บริษัทที่พึ่งเปิดใหม่หรือบริษัทที่ยังไม่มีชื่อเสียง มักจะเกิดปัญหาในเรื่องของความเชื่อถือ ทั้งในฝั่งของธนาคารและผู้ลงทุน ทำให้พลาดโอกาสดี ๆ หรือข้อเสนอพิเศษต่าง ๆ

แนวทางแก้ไข
นอกจากผลงานที่เป็นที่ยอมรับแลัว ระบบการทำงานที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ จะช่วยให้บริษัทมีความน่าเชื่อถือได้ เนื่องจากธนาคารหรือนักลงทุน รับรู้ถึงระบบการทำงานที่ได้มาตรฐาน ตรวจสอบได้จริง สามารถช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับธุรกิจได้ ทำให้มีโอกาสได้รับข้อเสนอที่มากกว่า เพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันได้เลยทีเดียว

#NEXcloud ERP ระบบบริหารธุรกิจที่เหมาะสําหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง มี SAP Business One ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์มาตรฐานระดับโลกเป็นกลไกหลักในการทำงาน ระบบการทำงานที่เป็นที่ยอมรับ พร้อมทั้งสามารถขยายศักยภาพระบบไปพร้อมกับการเติบโตในอนาคตได้ ในราคาเริ่มต้นที่เอื้อมถึงได้ คิดค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริง เพื่อ SMEs ไทย

ระบบ erp เชื่อมต่อ shopee ตัดสต๊อก ทำบัญชี ทำใบสั่งขาย อัตโนมัติ เชื่อมต่อหลังบ้านแบบเรียลไทม์
NEXcloud ERP ระบบบริหารจัดการธุรกิจบน Cloud เชื่อมต่อกระบวนการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กรของคุณ ให้อยู่ภายใต้แพลตฟอร์เดียวกันอย่างลงตัว
 
    ✅ ซอฟต์แวร์มาตรฐานระดับสากล
    ✅ ราคาจับต้องได้
    ✅ ตอบโจทย์ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

NEXcloud ERP คือโซลูชันสำหรับคลาวด์ ERP ที่เชื่อมต่อกระบวนการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กรของคุณ ให้อยู่ภายใต้แพลตฟอร์มเดียวกันอย่างลงตัว โดยมี SAP Business One ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์มาตรฐานระดับโลกเป็นกลไกหลัก ในการทำงาน

โดย NEXUS ซึ่งเป็นบริษัทให้คำปรึกษาและติดตั้งซอฟต์แวร์บริหารจัดการธุรกิจระดับองค์กร ใช้ประสบการณ์มากกว่า 22 ปี ออกแบบและพัฒนาเทมเพลตธุรกิจเพื่อให้ตอบสนองการทำงาน ครอบคลุมไปยังหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม และตอบโจทย์รูปแบบธุรกิจไทย ทั้งโปรแกรมภาษี การวางบิล การจัดการเช็ค และการทำธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ มาพร้อมชุดแบบฟอร์มเอกสารรายงาน และแดชบอร์ดวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ สำหรับการตัดสินใจและบริหารธุรกิจของคุณ

#NEXcloud ERP เพื่อนแท้ SMEs ที่เข้าถึงง่าย โดยทีมผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ

สนใจระบบ NEXcloud ERP / โปรแกรม ERP ซอฟต์แวร์ธุรกิจ ปรึกษาฟรี!

📞 โทร : 080-070-7196
🔵 FB : NEXcloud solution
📲 Line OA : @nexus-sr.com (มี@)
💻 เว็บไซต์ : https://nexcloudsolution.com/
📧 อีเมล : Mkt.th@nexus-sr.com

Nexcloud ERP Line OA
NEXcloud ERP facebook

อ่านบทความเพิ่มเติม​

4 เหตุผล ทำไม SMEs ต้องใช้  Fixed Assets Management ในองค์กร

4 เหตุผล ทำไม SMEs ต้องใช้ Fixed Assets Management ในองค์กร

คุณกำลังพบกับปัญหาการบันทึกทรัพย์สิน การตัดค่าเสื่อมราคาและการบันทึกค่าเสื่อมนั้นลงในเอกสารบัญชีและภาษีอากร ที่ทั้งยุ่งยากมีขั้นตอนเยอะและเสียเวลาหรือเปล่า วันนี้ NEXcloud ERP ได้นำบทความ “4 เหตุผล ทำไม SMEs ต้องใช้ Fixed Assets Management ในองค์กร” ซึ่งจะช่วยให้ธุกิจ...

read more
การบันทึกบัญชีรายวัน เพื่อให้ได้งบที่ถูกต้อง

การบันทึกบัญชีรายวัน เพื่อให้ได้งบที่ถูกต้อง

การจัดทำบัญชีเป็นเรื่องที่สำคัญและไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใดก็ขาดเรื่องของการจัดทำบัญชีไม่ได้ การทำธุรกิจย่อมมีการบันทึกรายวันเพื่อแสดงให้ถึงรายรับ รายจ่ายที่เข้ามาในแต่ละวัน หรือที่เรียกกันว่า การบันทึกบัญชีรายวัน...

read more
3 E-Marketplace เชื่อมต่อแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ด้วย ERP

3 E-Marketplace เชื่อมต่อแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ด้วย ERP

ร้านค้าออนไลน์ของคุณกำลังเจอปัญหาในการจัดการหลังบ้านอยู่หรือเปล่า? เคยไหม? เมื่อร้านของคุณใหญ่ขึ้น การจัดการทั้งคลังสินค้า การดึงข้อมูลใบสั่งซื้อต่าง ๆ ก็เพิ่มพูนและซับซ้อนมากขึ้น การจัดทำใบกำกับภาษีให้ลูกค้าก็ต้องทำหลายขั้นตอน...

read more
จัดการภาษี วางแผนภาษี สรุปเนื้อหาจากงานสัมมนา “บริหารงานภาษี ติดเครื่อง SMEs ด้วย NEXcloud ERP”

จัดการภาษี วางแผนภาษี สรุปเนื้อหาจากงานสัมมนา “บริหารงานภาษี ติดเครื่อง SMEs ด้วย NEXcloud ERP”

มาแล้วสำหรับการสรุปรวบรวมการ จัดการภาษี วางแผนภาษี โดยเป็นสรุปเนื้อหาจากงานสัมมนา “บริหารงานภาษี ติดเครื่อง SMEs ด้วย NEXcloud ERP”  ไปพบกับสาระดีๆสำหรับชาว SMEs กันเลย 1. เอกสารอะไรบ้างที่ NEXcloud สามารถออก เอกสาร เพื่อช่วยในการ จัดการภาษี  หรือ จัดการ...

read more
ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้วย ระบบ ERP

ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้วย ระบบ ERP

ในสภาวะการตลาดที่มีการแข่งขันสูง ธุรกิจควรปรับตัวด้วยการมองหาโซลูชันหรือเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อมาใช้ในการบริหารธุรกิจกันมากขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของธุรกิจคือช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการบริหารต่าง ๆ ทั้งด้านกลยุทธ์เกี่ยวกับการขาย การทำงานภายในองค์กร...

read more