5 ปัญหาในการทำธุรกิจ SMEs ที่พบบ่อย และระบบ ERP ช่วยได้

Feb 24, 2022

5 ปัญหาในการทำธุรกิจ SMEs ที่พบบ่อย และระบบ ERP ช่วยได้

ในการทำธุรกิจ ปฏิเสธไม่ได้ว่าจะต้องพบเจอปัญหามากมายที่ผู้บริหารหรือผู้ประกอบการจะต้องเตรียมตัวรับมือ หาแนวทางป้องกันหรือแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ได้ วันนี้ NEXcloud จะพาไปดู 5 ปัญหาในการทำธุรกิจ  พร้อมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหา และทริคในการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาโดยใช้ระบบ NEXcloud ERP ระบบบริหารธุรกิจครบวงจรเพื่อธุรกิจ SMEs

NEXcloud ERP  คือ โซลูชันคลาวด์ ERP ระบบบริหารธุรกิจ ที่ตอบโจทย์ยุค New Normal เหมาะสําหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง มี SAP Business One ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์มาตรฐานระดับโลก เป็นกลไกหลักในการทำงาน ให้คุณได้ใช้ ระบบบริหารธุรกิจระดับมืออาชีพ ในราคาเริ่มต้นที่จับต้องได้ และพร้อมเติบโตไปกับคุณแบบไม่มีขีดจำกัด
5 ปัญหาในการทำธุรกิจ SMEs ที่พบบ่อย

5 ปัญหาในการทำธุรกิจ SMEs ที่พบบ่อย และระบบ ERP ช่วยได้

ปัญหาขาดสภาพคล่อง ในการทำธุรกิจ SMEs

1. ขาดสภาพคล่องทางการเงิน
ปัญหาในการทำธุรกิจ ที่มักจะเจอ คือการขาดสภาพคล่องทางการเงิน ทำธุรกิจจะดูแค่กำไร-ขาดทุนไม่ได้ เพราะการดำเนินธุรกิจแทบทุกอย่างล้วนต้องใช้เงินทุน ผู้ประกอบการบางรายที่สนใจแต่กำไร-ขาดทุน แต่ไม่ได้ดูว่ามีเงินสดจริงๆ เท่าไหร่ ไม่รู้กระแสการเงินที่หมุนเวียนในระบบ ก็จะทำให้ธุรกิจขาดสภาพคล่อง 

เช่น บริษัทที่มีการเก็บเงินลูกค้าทั้งเป็นเงินสดและเป็นเครดิต แต่เจ้าของธุรกิจไม่รับรู้ว่ามีเงินเข้ามาจริง ๆ เท่าไหร่ รับรู้แค่ว่าขายดี จึงตัดสินใจลงทุนเพิ่ม ซึ่งขัดกับเงินที่อยู่ในมือจริง ๆ ส่งผลให้หมุนเงินไม่ทันบ้าง เงินไม่เพียงพอต่อรายจ่ายอื่น ๆ บ้าง เช่น ค่าพนักงาน ค่าเช่า เป็นต้น ส่งผลให้เสียเครดิต ธุรกิจขาดสภาพคล่องทางการเงิน

แนวทางแก้ไข
ผู้ประกอบการต้องจัดการระบบบัญชีและการเงินให้ดี พร้อมกับการวางระบบบริหารที่ถูกต้อง ผู้บริหารควรรับรู้สถานการณ์จริงของบริษัท รู้ถึงเงินทุนที่ต้องใช้จ่ายจริง รายได้ รายจ่าย กำไร กระแสเงินสด และแบ่งทุนสำรองที่มากเพียงพอต่อการประกอบธุรกิจ
ซึ่งการมีระบบที่ดีจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถวางแผนทางการเงินล่วงหน้าได้ สามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้น

#NEXcloud ERP ระบบบริหารธุรกิจ ตัวช่วยสำคัญสำหรับผู้บริหาร มาพร้อมแดชบอร์ด ช่วยสรุปข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น รายได้ รายจ่าย งบการเงินต่าง ๆ รวมถึงรายงานกระแสเงินสด นำไปวิเคราะห์ได้ง่ายและเห็นภาพรวมของบริษัทได้แบบเรียลไทม์

ปัญหาในการทำธุรกิจ SMEs ขาดความรู้ด้านบัญชี กฎหมาย

2. ขาดความรู้ด้านบัญชีและกฎหมาย
หลาย ๆ บริษัท ผู้ประกอบการยังไม่รู้ว่าควรจัดการกับบัญชีอย่างไร มีเอกสารสำคัญอะไรบ้าง ไม่เข้าใจระบบบัญชีอย่างแท้จริง รวมไปถึงความรู้ทางด้านกฎหมายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจโดยตรง เช่น กฎหมายในการยื่นภาษีต่าง ๆ กลายเป็นปัญหาในการทำธุรกิจ ปัญญาใหญ่ที่มีผลกระทบตามมา

แนวทางแก้ไข
ลองปรึกษาสำนักงานบัญชี ในการดูแลงานบัญชีและภาษี แต่หากผู้ประกอบการต้องการจัดการงานบัญชีเอง สามารถเลือกใช้ระบบ NEXcloud ERP เพื่อวางระบบการทำงานบัญชี-การเงินได้ โดยระบบมีเครื่องมือที่รองรับทั้งงานบัญชี การเงินและจัดการภาษีได้อย่างง่ายดาย ถูกต้องตามหลักของกรมสรรพากร มีระบบบัญชีที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน พร้อมทั้งลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน ลดข้อผิดพลาดได้

#NEXcloud ERP ระบบบริหารธุรกิจที่ครอบคลุมงานบัญชี การเงิน มี Workflow ที่ได้มาตรฐาน ใช้งานง่ายและเข้ากับธุรกิจไทย ทั้งระบบภาษี การวางบิล เช็ก เป็นต้น พร้อมทั้งเอกสาร/รายงานที่ได้มาตรฐานถึง 28 แบบ

รวม ปัญหาในการทำธุรกิจ SMEs พนักงานขาดความรู้

3. พนักงานขาดความเข้าใจระบบการทำงาน
ไม่ว่าจะเป็นบริษัทเปิดใหม่หรือเปิดมานานแล้ว พนักงานที่เข้ามาใหม่จำเป็นต้องเรียนรู้ระบบงานใหม่ทั้งนั้น บริษัทที่ไม่มีระบบการทำงานที่ดี จะทำให้เกิดปัญหาได้ เช่น พนักงานหาวิธีการทำงานของตัวเอง ทำให้ไม่มีระเบียบแบบแผน ควบคุมยาก ไม่ได้มาตรฐานและข้อมูลไม่อยู่ในระบบเดียวกัน และถ้าหากไม่มีระบบการเทรนนิ่งหรือเรียนรู้งาน แม้จะรับพนักงานที่มีความรู้และประสบการณ์ ก็ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากขาดความเข้าใจในระบบการทำงาน

แนวทางแก้ไข
บริษัทควรวางระบบการทำงานที่ได้มาตรฐาน มีระบบการเทรนนิ่งที่ให้พนักงานสามารถเรียนรู้งานได้ง่าย จะทำให้พนักงานเรียนรู้ได้ไว มีความเข้าใจในกระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และระบบงานที่ดีจะช่วยให้พนักงานทำงานได้อย่างมีมาตรฐาน เต็มประสิทธิภาพ

#NEXcloud ERP มีระบบการทำงานที่เข้าใจง่าย ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งมีระบบอบรมออนไลน์หรือเทรนนิ่งสำหรับพนักงาน สามารถเข้าเรียนรู้การใช้ระบบได้ตลอดเวลา

ปัญหาในการทำธุรกิจ ไม่สามารถตรวจสอบการทำงานได้

4. ไม่สามารถตรวจสอบการทำงานได้
บริษัทที่ไม่มีการใช้ระบบที่ได้มาตรฐานในการทำงาน ไม่รู้ว่างานที่มอบหมายไปมีความถูกต้องหรือไม่ หรือ หลาย ๆ ระบบที่ใช้อยู่ไม่มีมาตรฐานเพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบการทำงานหรือ้องกันช่องโหว่ทางธุรกิจได้ เสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตได้ง่าย เช่น บันทึกบัญชีไม่ตรงตามจริง มีแก้ไขข้อมูลการเงินได้ง่าย ๆ พนักงานเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญได้ เป็นต้น

แนวทางแก้ไข
บริษัทควรเลือกใช้ระบบที่มีความปลอดภัยในการทำงาน จำกัดสิทธิ์ในการแก้ไข เข้าถึงข้อมูล พร้อมทั้งมีการตรวจสอบเป็นประจำ ซึ่งระบบที่ดีจะช่วยให้มั่นใจถึงความถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ รู้ที่มาที่ไปของข้อมูล

#NEXcloud ERP ระบบบริหารงานที่มีความปลอดภัย รัดกุม มี Flow งานที่มีมาตรฐาน สามารถแนบไฟล์เอกสาร ตรวจสอบเอกสารได้ พร้อมทั้งสามารถกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลได้ตามที่กำหนด

ปัญหา องค์กรขาดความน่าเชื่อถือ ในการทำธุรกิจ SMEs

5. ความน่าเชื่อถือขององค์กร
บริษัทที่พึ่งเปิดใหม่หรือบริษัทที่ยังไม่มีชื่อเสียง มักจะเกิดปัญหาในเรื่องของความเชื่อถือ ทั้งในฝั่งของธนาคารและผู้ลงทุน ทำให้พลาดโอกาสดี ๆ หรือข้อเสนอพิเศษต่าง ๆ

แนวทางแก้ไข
นอกจากผลงานที่เป็นที่ยอมรับแลัว ระบบการทำงานที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ จะช่วยให้บริษัทมีความน่าเชื่อถือได้ เนื่องจากธนาคารหรือนักลงทุน รับรู้ถึงระบบการทำงานที่ได้มาตรฐาน ตรวจสอบได้จริง สามารถช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับธุรกิจได้ ทำให้มีโอกาสได้รับข้อเสนอที่มากกว่า เพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันได้เลยทีเดียว

#NEXcloud ERP ระบบบริหารธุรกิจที่เหมาะสําหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง มี SAP Business One ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์มาตรฐานระดับโลกเป็นกลไกหลักในการทำงาน ระบบการทำงานที่เป็นที่ยอมรับ พร้อมทั้งสามารถขยายศักยภาพระบบไปพร้อมกับการเติบโตในอนาคตได้ ในราคาเริ่มต้นที่เอื้อมถึงได้ คิดค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริง เพื่อ SMEs ไทย

ระบบ erp เชื่อมต่อ shopee ตัดสต๊อก ทำบัญชี ทำใบสั่งขาย อัตโนมัติ เชื่อมต่อหลังบ้านแบบเรียลไทม์
NEXcloud ERP ระบบบริหารจัดการธุรกิจบน Cloud เชื่อมต่อกระบวนการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กรของคุณ ให้อยู่ภายใต้แพลตฟอร์เดียวกันอย่างลงตัว
 
    ✅ ซอฟต์แวร์มาตรฐานระดับสากล
    ✅ ราคาจับต้องได้
    ✅ ตอบโจทย์ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

NEXcloud ERP คือโซลูชันสำหรับคลาวด์ ERP ที่เชื่อมต่อกระบวนการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กรของคุณ ให้อยู่ภายใต้แพลตฟอร์มเดียวกันอย่างลงตัว โดยมี SAP Business One ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์มาตรฐานระดับโลกเป็นกลไกหลัก ในการทำงาน

โดย NEXUS ซึ่งเป็นบริษัทให้คำปรึกษาและติดตั้งซอฟต์แวร์บริหารจัดการธุรกิจระดับองค์กร ใช้ประสบการณ์มากกว่า 22 ปี ออกแบบและพัฒนาเทมเพลตธุรกิจเพื่อให้ตอบสนองการทำงาน ครอบคลุมไปยังหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม และตอบโจทย์รูปแบบธุรกิจไทย ทั้งโปรแกรมภาษี การวางบิล การจัดการเช็ค และการทำธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ มาพร้อมชุดแบบฟอร์มเอกสารรายงาน และแดชบอร์ดวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ สำหรับการตัดสินใจและบริหารธุรกิจของคุณ

#NEXcloud ERP เพื่อนแท้ SMEs ที่เข้าถึงง่าย โดยทีมผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ

ลงทะเบียนทดลองใช้งานระบบ NEXcloud ERP 15 วัน

สนใจระบบ NEXcloud ERP / โปรแกรม ERP ซอฟต์แวร์ธุรกิจ ปรึกษาฟรี!

สนใจระบบ ERP ซอฟต์แวร์ธุรกิจ #ปรึกษาฟรี!
☎️ โทร :  0800707196
📲 Line Official Account : @NEXcloudERP
📣 FB : NEXcloud solution
💻 เว็บไซต์ : https://nexcloudsolution.com
📧 อีเมล : Mkt.th@nexus-sr.com


Nexcloud ERP Line OA
NEXcloud ERP facebook