5 เหตุผล ทำไมบริษัทต้องใช้ระบบ ERP

Jan 4, 2022

5 เหตุผล ทำไมบริษัทต้องใช้ระบบ ERP

ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์กรต่าง ๆ จำเป็นต้องปรับตัวให้ทัน และเตรียมพร้อมอยู่เสมอ การบริหารธุรกิจและการทำงานแบบ Manual อาจไม่เพียงพออีกต่อไป นอกจากจะมีโอกาสผิดพลาดสูงแล้ว ยังทำให้การทำงาน และการตัดสินใจต่าง ๆ เกิดความล่าช้าและไม่คล่องตัว องค์กรจึงจำเป็นต้องมีระบบที่เข้ามาช่วยให้การทำงานคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ซอฟต์แวร์ ERP (Enterprise Resource Planning) ระบบการบริหารทรัพยากรขององค์กร เครื่องมือสำคัญที่ธุรกิจทั่วโลกเลือกใช้

ระบบ ERP จะเข้ามาช่วยให้ธุรกิจในยุคดิจิทัลอย่างไร ลองดู 5 เหตุผลว่า ทำไมบริษัทต้องใช้ ERP ได้ในบทความนี้

5 เหตุผล ทำไมบริษัทต้องใช้ระบบ ERP

5 เหตุผล ทำไมบริษัทต้องใช้ระบบ ERP

1. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความคล่องตัวของธุรกิจ

หลังจากเกิดเหตุการณ์การระบาดของไวรัส เป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้ตระหนักได้ว่า ธุรกิจต้องพร้อมปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วอยู่เสมอ การมีระบบ ERP ที่ดีจะช่วยให้กระบวนการที่ซ้ำซ้อนสามารถทำได้แบบอัตโนมัติ เชื่อมโยงการทำงานและข้อมูลฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กร 

นอกจากนี้การมีระบบคลาวด์ ERP จะช่วยให้ธุรกิจมีความคล่องตัวยิ่งขึ้น สามารถทำงานได้ทุกที่ ผ่านหลากหลายอุปกรณ์ โดยไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิศ โดยฐานข้อมูลบนคลาวด์จะช่วยให้พนักงานแต่ละฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ โดยไม่ต้องรอให้อีกฝ่ายสรุปข้อมูลและส่งรายงาน ช่วยประหยัดเวลา และลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

2. ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน

ซอฟต์แวร์ ERP ช่วยให้องค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิ่มกำไรให้ธุรกิจได้ โดยระบบจะช่วยวางแผนให้ธุรกิจใช้ทรัพยากรให้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด สามารถควบคุมต้นทุนได้ ลดข้อผิดพลาด ลดความล่าช้า คาดการณ์สถานการณ์ได้อย่างแม่นยำ และจากการที่ระบบช่วยทำให้งานที่ซ้ำซ้อนสามารถทำได้แบบอัตโนมัติได้ ทำให้องค์กรสามารถลดต้นทุนในการจ้างแรงงานที่ไม่จำเป็นได้อีกด้วย

อีกทั้งระบบ ERP บนคลาวด์ยังมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่ำกว่า เมื่อเทียบกับการติดตั้งระบบแบบเดิม ลดค่าใช้จ่ายจุกจิก เช่น ค่าฮาร์ดแวร์ ค่าดูแลรักษาเซิร์ฟเวอร์ ค่าอัปเดตระบบ ค่าพนักงานไอทีผู้เชี่ยวชาญในการดูแลระบบ เป็นต้น โดยระบบคลาวด์ จะมีผู้ให้บริการจะเป็นผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและยังช่วยลดความเสี่ยงในการหยุดทำงานของระบบได้อีกด้วย

3. เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบอย่างปลอดภัย

จากเดิมที่องค์กรมีการเก็บเอกสารเป็นกอง ๆ ต้องมีพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร เมื่อต้องการดูเอกสารย้อนหลัง จะต้องใช้เวลาในการรื้อค้น เอกสารมีโอกาสหายหรือชำรุดได้ แต่ซอฟต์แวร์ ERP จะช่วยให้องค์กรสามารถเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระบบบนฐานข้อมูล เรียกดูข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ ง่ายต่อการตรวจสอบ ซึ่งการมีซอฟต์แวร์ ERP แบบคลาวด์จะช่วยปกป้องข้อมูลให้ปลอดภัยต่อเหตุไม่คาดฝัน เช่น ไฟดับ เพราะมีข้อมูลสำรองบันทึกไว้ในฐานข้อมูลคลาวด์บนอินเทอร์เน็ต

ในแง่ของความปลอดภัย ระบบ ERP ที่ดีจะสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้แต่ละคนได้ สามารถบันทึกข้อมูลกิจกรรมการใช้งานของผู้ใช้ ป้องกันไม่ให้เกิดการแก้ไขข้อมูล หรือการกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาต องค์กรสามารถตรวจสอบกิจกรรมที่น่าสงสัยในระบบได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ระบบคลาวด์ ERP ที่ทันสมัย จะมีการรักษาความปลอดภัยที่รัดกุม ดูแลโดยผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบคลาวด์โดยเฉพาะ ยากต่อการเข้าถึงสำหรับคนนอกองค์กร หรือผู้ที่ไม่หวังดี 

4. เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วและวิเคราะห์ได้แม่นยำ

การมีระบบ ERP จะช่วยให้การวิเคราะห์ทางธุรกิจเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากทุกฝ่ายบันทึกข้อมูลในฐานระบบเดียวกัน สามารถเรียกดูได้ทันที ไม่ต้องดึงข้อมูลจากหลาย ๆ ระบบมาสรุปเป็นข้อมูลให้เป็นรูปแบบเดียวกัน นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์ ERP สมัยใหม่จะช่วยทำให้การวิเคราะห์สะดวกและง่ายยิ่งขึ้น ด้วยระบบวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ ตัวช่วยสำคัญที่สามารถสรุปข้อมูลต่าง ๆ แสดงเป็นกราฟที่เข้าใจง่าย เลือกดูข้อมูลที่ต้องการได้ผ่านทางแดชบอร์ด สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ

การใช้ระบบคลาวด์ ERP จะทำให้องค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลล่าสุดที่เก็บไว้บนฐานข้อมูลคลาวด์ได้จากทุกที่ ทุกเวลา แม้ไม่ได้เข้าบริษัท ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลทางการเงิน จำนวนสินค้าคงคลัง ยอดขาย รายได้ ทำให้ผู้บริหารหรือผู้ใช้งานมีข้อมูลที่จำเป็นในการวิเคราะห์ สามารถดูแนวโน้มธุรกิจและระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

5. เพิ่มความน่าเชื่อถือให้ธุรกิจ และส่งเสริมการเติบโต

ระบบ ERP นอกจากจะช่วยปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพแล้ว ยังช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้องค์กรได้อีกด้วย เนื่องจากระบบ ERP ที่ได้มาตรฐาน จะมาพร้อมกับ Workflow การทำงานที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ กระบวนการทางบัญชีการเงินสามารถตรวจสอบได้ ง่ายต่อการตรวจสอบที่มาที่ไปของเอกสารและแหล่งที่มาของข้อมูล เช่น เอกสารนี้ใครทำ เอกสารมาได้อย่างไร เป็นต้น ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้ทั้งในมุมของการทำธุรกรรมธนาคาร ผู้ลงทุนและคู่ค้า

นอกจากนี้การที่มีระบบการทำงานที่ได้มาตรฐาน ช่วยลดข้อผิดพลาด ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน รู้สถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท และตัวช่วยในการวิเคราะห์แนวโน้มที่แม่นยำ จะทำให้ธุรกิจแข็งแรง และเติบโตได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย

ระบบ erp เชื่อมต่อ shopee ตัดสต๊อก ทำบัญชี ทำใบสั่งขาย อัตโนมัติ เชื่อมต่อหลังบ้านแบบเรียลไทม์

NEXcloudERP คือโซลูชันสำหรับคลาวด์ ERP ที่เชื่อมต่อกระบวนการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กรของคุณ ให้อยู่ภายใต้แพลตฟอร์มเดียวกันอย่างลงตัว โดยมี SAP Business One ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์มาตรฐานระดับโลกเป็นกลไกหลัก ในการทำงาน

โดย NEXUS ซึ่งเป็นบริษัทให้คำปรึกษาและติดตั้งซอฟต์แวร์บริหารจัดการธุรกิจระดับองค์กร ใช้ประสบการณ์มากกว่า 22 ปี ออกแบบและพัฒนาเทมเพลตธุรกิจเพื่อให้ตอบสนองการทำงาน ครอบคลุมไปยังหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม และตอบโจทย์รูปแบบธุรกิจไทย ทั้งโปรแกรมภาษี การวางบิล การจัดการเช็ค และการทำธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ มาพร้อมชุดแบบฟอร์มเอกสารรายงาน และแดชบอร์ดวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ สำหรับการตัดสินใจและบริหารธุรกิจของคุณ

#NEXcloud ERP เพื่อนแท้ SMEs ที่เข้าถึงง่าย โดยทีมผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ

สนใจระบบ NEXcloud ERP / โปรแกรม ERP ซอฟต์แวร์ธุรกิจ ปรึกษาฟรี!

📞 โทร : 080-070-7196
🔵 FB : NEXcloud solution
📲 Line OA : @nexus-sr.com (มี@)
💻 เว็บไซต์ : https://nexcloudsolution.com/
📧 อีเมล : Mkt.th@nexus-sr.com

Line Officail Nexus-sr.com ที่ปรึกษาธุรกิจ วางระบบ ERP ซอฟต์แวร์ธุรกิจ

อ่านบทความเพิ่มเติม​

4 เหตุผล ทำไม SMEs ต้องใช้  Fixed Assets Management ในองค์กร

4 เหตุผล ทำไม SMEs ต้องใช้ Fixed Assets Management ในองค์กร

คุณกำลังพบกับปัญหาการบันทึกทรัพย์สิน การตัดค่าเสื่อมราคาและการบันทึกค่าเสื่อมนั้นลงในเอกสารบัญชีและภาษีอากร ที่ทั้งยุ่งยากมีขั้นตอนเยอะและเสียเวลาหรือเปล่า วันนี้ NEXcloud ERP ได้นำบทความ “4 เหตุผล ทำไม SMEs ต้องใช้ Fixed Assets Management ในองค์กร” ซึ่งจะช่วยให้ธุกิจ...

read more
การบันทึกบัญชีรายวัน เพื่อให้ได้งบที่ถูกต้อง

การบันทึกบัญชีรายวัน เพื่อให้ได้งบที่ถูกต้อง

การจัดทำบัญชีเป็นเรื่องที่สำคัญและไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใดก็ขาดเรื่องของการจัดทำบัญชีไม่ได้ การทำธุรกิจย่อมมีการบันทึกรายวันเพื่อแสดงให้ถึงรายรับ รายจ่ายที่เข้ามาในแต่ละวัน หรือที่เรียกกันว่า การบันทึกบัญชีรายวัน...

read more
3 E-Marketplace เชื่อมต่อแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ด้วย ERP

3 E-Marketplace เชื่อมต่อแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ด้วย ERP

ร้านค้าออนไลน์ของคุณกำลังเจอปัญหาในการจัดการหลังบ้านอยู่หรือเปล่า? เคยไหม? เมื่อร้านของคุณใหญ่ขึ้น การจัดการทั้งคลังสินค้า การดึงข้อมูลใบสั่งซื้อต่าง ๆ ก็เพิ่มพูนและซับซ้อนมากขึ้น การจัดทำใบกำกับภาษีให้ลูกค้าก็ต้องทำหลายขั้นตอน...

read more
จัดการภาษี วางแผนภาษี สรุปเนื้อหาจากงานสัมมนา “บริหารงานภาษี ติดเครื่อง SMEs ด้วย NEXcloud ERP”

จัดการภาษี วางแผนภาษี สรุปเนื้อหาจากงานสัมมนา “บริหารงานภาษี ติดเครื่อง SMEs ด้วย NEXcloud ERP”

มาแล้วสำหรับการสรุปรวบรวมการ จัดการภาษี วางแผนภาษี โดยเป็นสรุปเนื้อหาจากงานสัมมนา “บริหารงานภาษี ติดเครื่อง SMEs ด้วย NEXcloud ERP”  ไปพบกับสาระดีๆสำหรับชาว SMEs กันเลย 1. เอกสารอะไรบ้างที่ NEXcloud สามารถออก เอกสาร เพื่อช่วยในการ จัดการภาษี  หรือ จัดการ...

read more
ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้วย ระบบ ERP

ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้วย ระบบ ERP

ในสภาวะการตลาดที่มีการแข่งขันสูง ธุรกิจควรปรับตัวด้วยการมองหาโซลูชันหรือเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อมาใช้ในการบริหารธุรกิจกันมากขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของธุรกิจคือช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการบริหารต่าง ๆ ทั้งด้านกลยุทธ์เกี่ยวกับการขาย การทำงานภายในองค์กร...

read more