Bin Location ตัวช่วยบริหารจัดการตำแหน่งสินค้า

Jul 29, 2022

Bin Location ตัวช่วย บริหารจัดการตำแหน่งสินค้า

Bin Location คือ อะไร?

ในการบริหารจัดการคลังสินค้า หากสินค้าในคลังมีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้น อาจทำให้เกิดความซับซ้อนและยุ่งยากในการค้นหาสินค้า อีกทั้งยังมีปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสินค้าที่อาจทำให้เกิดความล่าช้า  ทั้งนี้เพื่อช่วยจัดการปัญหาเกี่ยวกับการจัดการคลังสินค้า จึงได้มีการบริหารจัดการตำแหน่งสินค้า เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาและช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานภายในคลังสินค้า หากไม่มีการจัดการตำแหน่งสินค้า การจัดเก็บสินค้าจะจัดเก็บผลิตภัณฑ์ในกลุ่มหรือหมวดหมู่ตามตรรกะของพนักงาน ผลเสียที่ตามมาคือหากต้องการค้นหาสินค้าจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนาน ซึ่งหากคลังสินค้ามีจำนวนสินค้ามากเท่าไหร่ก็จะยุ่งยากมากขึ้นเท่านั้น

ทำความรู้จัก Bin Location คือ

Bin Location คือ เป็นหน่วยพื้นที่ที่เล็กที่สุดในคลังสินค้า ที่จัดเก็บสินค้า โดยภาพนี้แสดงตัวอย่างให้ทราบว่าตำแหน่ง Bin Location แบ่งพื้นที่สำหรับบริษัทที่มีคลังสินค้าสองแห่งอย่างไร7.) ปรึกษากับแผนกอื่นๆในองค์กรเพื่อให้ทราบถึงสิ่งที่ต้องการเกี่ยวกับและวัสดุบริการ

โดยในภาพแสดงให้เห็นถึงลำดับพื้นที่หรือพื้นที่ภายในคลังสินค้าที่แยกออกจากกันตามคุณลักษณะต่างๆ เช่น ประเภทของบรรจุภัณฑ์ ความเร็วในการขาย หรือกิจกรรมของคลังสินค้า

โซนการจัดวางสินค้า (Zone) : หน่วยที่ใหญ่ที่สุดของคลังสินค้า แบ่งเป็นโซนที่ประกอบด้วยตู้จัดเก็บสินค้าเป็นแนวเรียงกัน โดยแต่ละโซนจะจัดเก็บสินค้าที่แตกต่างกันไปโดยอาจแบ่งตามประเภทสินค้า
ล็อตการผลิต ระยะเวลาในการจัดจำหน่ายสินค้า และปัจจัยอื่นๆที่ทางธุรกิจสามารถกำหนดได้เอง

ช่องว่างระหว่างแถวของตู้จัดเก็บสินค้า (Aisle) : ช่องทางเดินสำหรับเข้าไปยังตำแหน่งของสินค้า ระยะห่างนั้นขึ้นอยู่กับประเภท และขนาดของสินค้า รวมถึงขนาดของรถขนของที่นำเข้าไปยังตำแหน่งของสินค้านั้นๆ

ตู้จัดเก็บสินค้า (Rack) : ตู้ที่มีชั้นวางหลายระดับใช้สำหรับจัดเก็บสินค้า

ชั้นจัดเก็บสินค้า (Shelf) : ส่วนประกอบของตู้จัดเก็บสินค้าเรียงซ้อนกันในแนวตั้ง ยิ่งมีชั้นจัดเก็บสินค้ามาก คุณจะยิ่งมีพื้นที่มากขึ้นสำหรับจัดวางสินค้าของคุณ

กล่องจัดเก็บสินค้า (Bin) : กล่อง ถาด หรือลังจัดเก็บสินค้า ซึ่งเป็นหน่วยเล็กที่สุดของระบบจัดเก็บภายในคลังสินค้า

Bin Location คือ

กระบวนการทำงานของ Bin Location คือ

สำหรับตำแหน่ง Bin Location จะทำให้สามารถช่วยลดความซับซ้อนของกระบวนการจัดการสินค้าคงคลัง ทำให้มั่นใจได้ว่าหากต้องการที่จะทราบตำแหน่งที่จัดเก็บของสินค้าหรือต้องการการที่จะเคลื่อนย้ายสินค้าก็สามารถทำได้ง่าย หากต้องการที่จะค้นหาสินค้า ด้วย Bin Location ก็สามารถทำได้ง่ายเพียงแค่สแกนตามฉลากที่ติดไว้เพื่อค้นหาสินค้าที่ต้องการ

การระบุตำแหน่งของ Bin Location ที่มีประสิทธิภาพจะชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าจัดเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ที่ใด ป้องกันการสูญหายของสินค้า อีกทั้งพนักงานภายในคลังสินค้าสามารถประหยัดเวลาได้มากขึ้นในระหว่างการดำเนินการคลังสินค้า และทำให้เป็นผลดีต่อการจัดการคลังสินค้าด้วย เนื่องจากการเก็บสินค้าในคลังสินค้าขนาดใหญ่ย่อมมีรายการสินค้าที่หลากหลาย ระบบติดตามและจัดการตำแหน่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้เจ้าหน้าที่คลังสินค้าดำเนินงานได้อย่างสะดวกและเป็นระบบมากขึ้น

ด้วยความสามารถจาก NEXcloud ERP ที่มีฟังก์ชัน Bin location จะสามารถทำให้การจัดการตำแหน่งสินค้าของธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะสามารถระบุตำแหน่งผลิตภัณฑ์ในคลังสินค้าได้เร็วและง่ายขึ้น เมื่อใช้อย่างถูกต้อง Bin Location สามารถร่นกระบวนการจัดเตรียมสินค้าและการจัดการสินค้าจากคลังจากคลังสินค้าของธุรกิจคุณได้

NEXcloud Solution มีฟังก์ชันและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการจัดการสินค้าคงคลังและการผลิตให้มีคุณภาพมากที่สุด และช่วยให้สามารถตั้งค่าคลังสินค้าในพื้นที่เพื่อจัดการสินค้าคงคลังได้ดียิ่งขึ้น ด้วยการใช้งานฟังก์ชัน Bin Location หนึ่งในคุณสมบัติมาตรฐานของระบบ NEXcloud ERP เพื่อการจัดการสินค้าคงคลังให้เกิดประสิทธิภาพในการเคลื่อนย้ายสินค้า และ ลดระยะเวลาในการค้นหาสินค้า และยังสามารถตรวจสอบจำนวนสินค้าคงเหลือได้ง่าย โดย Bin Location จะทำให้ทราบถึงตำแหน่งของสินค้าภายในคลังสินค้าเพื่อใช้ตรวจสอบ

NEXcloud ERP  โซลูชันบริหารธุรกิจบนคลาวด์ เป็นระบบ ERP ที่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมี SAP Business One ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์มาตรฐานระดับโลกเป็นกลไกหลักในการทำงานมีเทมเพลตธุรกิจที่สามารถเลือกแพ็กเกจได้ตามความเหมาะสมของธุรกิจ ค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริงในลักษณะ Subscription Model ไม่มีค่าฮาร์ดแวร์ ไม่มีค่าดูแลระบบ และไม่มีค่าอัปเดต ช่วยให้ควบคุมต้นทุนได้ ออกแบบมาเพื่อธุรกิจ SMEs โดยเฉพาะ ออกแบบ ดูแล และวางระบบธุรกิจ โดย NEXUS บริษัทที่ปรึกษาโซลูชันธุรกิจ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 23 ปี และเชี่ยวชาญมากกว่า 10 อุตสาหกรรม

NEXcloud ERP ระบบบริหารจัดการธุรกิจบนคลาวด์ เชื่อมต่อกระบวนการทำงานของหน่วยงานต่างๆในองค์กรของคุณ ให้อยู่ภายใต้แพลตฟอร์มเดียวกันอย่างลงตัว ตอบโจทย์รูปแบบธุรกิจไทย ทั้งโปรแกรมภาษี การวางบิล การจัดการเช็ค และการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ มาพร้อมชุดแบบฟอร์มเอกสารรายงาน และแดชบอร์ดวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ ช่วยการตัดสินใจและบริหารธุรกิจของคุณ

ลงทะเบียนทดลองใช้งานระบบ NEXcloud ERP 15 วัน

สนใจระบบ ERP ซอฟต์แวร์ธุรกิจ #ปรึกษาฟรี!
☎️ โทร :  0800707196
📲 Line Official Account : @NEXcloudERP
📣 FB : NEXcloud solution
💻 เว็บไซต์ : https://nexcloudsolution.com
📧 อีเมล : Mkt.th@nexus-sr.com


Nexcloud ERP Line OA
NEXcloud ERP facebook