ธุรกิจยุค Digital Transformation ต้องวิเคราะห์ข้อมูลเป็น! เพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันด้วย ERP และ Data Analytics

Aug 11, 2021

เคล็ดลับทำธุรกิจ Digital Transformation วิเคราะห์ข้อมูล ด้วย Data Analytics ระบบ NEXcloud ERP

ในยุคดิจิทัล เราไม่สามารถทำธุรกิจแบบใช้ความรู้สึกในการวางแผน คาดการณ์อนาคต หรือเดาใจลูกค้าได้อีกต่อไป เพราะในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญ องค์กรใดที่ปรับตัวกับ Digital Transformation ได้เร็ว ย่อมได้เปรียบกว่าคู่แข่ง

เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลช่วยให้เราสามารถเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น หรือเก็บ Big Data ได้ง่ายขึ้นมาก ๆ สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปวิเคราะห์ วางแผน คาดการณ์ตลาดและความต้องการของลูกค้าได้ ซึ่งแผนที่วางไว้จะมีความแม่นยำและมีแนวโน้มประสบความสำเร็จสูงมาก เพราะมาจากข้อมูลที่เคยเกิดขึ้นจริง ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับคนทั่วไป แต่จะไม่ยากเลย ถ้าองค์กรมีระบบ ERP และ Data Analytics

Digital Transformation คืออะไร

Digital Transformation คือการนำดิจิทัล เทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในทุกระดับภายในองค์กร ตั้งแต่ผู้บริหารไปจนถึงระดับพนักงาน เป็นการนำดิจิทัลเข้ามาเป็นหัวใจหลักในการทำงาน ทั้งขั้นตอนการดำเนินงานและแนวคิด ซึ่งเทคโนโลยีที่นำมาใช้ ไม่ใช่เพียงแค่การนำหุ่นยนต์หรือ AI มาใช้แทนแรงงานคนเท่านั้น แต่รวมถึงการนำเอาระบบ หรือซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยในการทำงาน หนึ่งในซอฟต์แวร์ที่ทำให้บริษัทก้าวเข้าสู่ Digital Transformation ได้นั่นก็คือระบบ ERP

ปัจจุบันมีหลากหลายธุรกิจที่ปรับตัวเข้ากับ Digital Transformation โดยการนำเอาระบบ ERP มาใช้ในองค์กร ความสามารถของระบบ ERP จะช่วยให้ทุกส่วนงานทำงานได้อย่างเป็นระบบ มีมาตรฐาน ส่งข้อมูลเข้าฐานข้อมูลเดียวกัน ใช้แพลตฟอร์มเดียวกันในการทำงาน เมื่อข้อมูลทุกอย่างถูกบันทึกในระบบ ทำให้แต่ละฝ่ายเห็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เรียกดูข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ ไม่ต้องรอ ลดขั้นตอนการรีคีย์ข้อมูลซ้ำ ๆ ป้องกันข้อมูลผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน และปัจจุบันระบบ ERP สามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ และสรุปออกมาเป็นรายงานหรือแผนภาพได้เลย โดยการใช้ Data Analytics

Digital Transformation กับ ระบบ ERP และ Big Data เกี่ยวข้องกันอย่างไร?

เมื่อดิจิทัลเข้ามามีบทบาท ทำให้สามารถเก็บข้อมูลจำนวนมาก หรือ Big Data ได้ง่ายซึ่งระบบ ERP ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรและนำมาประมวลผล พร้อมสรุปเป็นรายงานเพื่อนำไปใช้วางแผนธุรกิจต่อได้

Big Data คืออะไร?

Big Data คือการเก็บข้อมูลจำนวนมากที่เกิดขึ้นในองค์กร มีความซับซ้อนแตกต่างกันไป เช่น ข้อมูลบริษัท ข้อมูลลูกค้า ตัวอักษร เอกสาร รูปภาพ และอื่นๆ โดยเป็นข้อมูลดิบ ที่ไม่สามารถใช้ได้ทันที ต้องผ่านการประมวลผลก่อน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะมีประโยชน์ต่อองค์กรอย่างมาก

ระบบ ERP กับความสามารถในการจัดการ Big Data

Big Data มีความเชื่อมโยงกับระบบ ERP เนื่องจากระบบ ERP เป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการและวางแผนทรัพยากรในองค์กร ซึ่งสามารถเชื่อมโยงฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กรให้ทำงานร่วมกันภายใต้ฐานข้อมูลเดียวอย่างเป็นระบบ เป็นการทำงานโดยใช้ Digital Transformation มาเกี่ยวข้องในทุกระดับ มีการเก็บข้อมูลจากทุกฝ่ายไว้ในเซิร์ฟเวอร์กลาง ทำให้มีข้อมูลดิบจำนวนมาก ทั้งข้อมูลลูกค้า ข้อมูลบัญชี การเงิน ฝ่ายขาย คลังสินค้า เป็นต้น

เมื่อต้องเก็บข้อมูลจำนวนมากอยู่แล้ว เลยเกิดการผลักดันให้มีการพัฒนาตัวระบบ ERP ให้สามารถวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลได้ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ สามารถนำไปใช้วางแผนธุรกิจ ประกอบการตัดสินใจ ไปจนถึงพยากรณ์อนาคตได้  เช่น สามารถวางแผนการสั่งซื้อสินค้า โดยการนำข้อมูลของตัวสินค้า, คลังสินค้า และความต้องการของสินค้ามาช่วยในการคำนวณว่าควรสั่งซื้อสินค้าวันไหน ปริมาณเท่าไหร่ เป็นต้น เพิ่มโอกาสให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง

Data Analytics ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นเรื่องง่าย

ในยุคแรกระบบ ERP สามารถวิเคราะห์ข้อมูลออกมาได้ในรูปแบบรายงานเท่านั้น ต่อมามีการพัฒนาระบบให้สามารถดึงข้อมูลออกมาในรูปแบบ แผนภูมิ รูปภาพได้ เข้าใจง่ายกว่าเดิม ไม่จำเป็นต้องมีทักษะ ก็สามารถสรุปข้อมูลจำนวนมากและนำไปวิเคราะห์ต่อได้ ตอบโจทย์ Digital Transformation ยุคปัจจุบัน

ประโยชน์ของ Data Analytics ในระบบ ERP

  • สะดวกต่อผู้บริหาร และ เข้าใจง่าย

หากไม่มีเครื่องมือ ผู้บริหารต้องรอสรุปข้อมูลของแต่ละฝ่าย ซึ่งอาจมีรูปแบบที่แตกต่างกัน เช่น ไฟล์ Excel, โปรแกรมบัญชี เป็นต้น ทำให้ยากต่อการนำข้อมูลมารวมเพื่อวิเคราะห์ ซึ่งจุดนี้ ระบบ ERP จะช่วยแก้ปัญหาข้อมูลที่สะเปะสะปะ พร้อมทั้งสามารถช่วยสรุปข้อมูลดิบประมวลผลออกมาเป็นรายงานหรือแผนภาพได้เลย ด้วย Data Analytics ง่ายต่อการวิเคราะห์ 

  • ประหยัดเวลา ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ

ในการสรุปข้อมูลจำนวนมาก ๆ ออกมาเป็นรายงาน ใช้เวลานานและใช้ทักษะอย่างมาก เมื่อมี Data analytics จะช่วยประหยัดเวลาและได้ข้อมูลที่แม่นยำกว่าการสรุปข้อมูลแบบแมนนวล

  • รู้สถานการณ์ของบริษัท

เมื่อเห็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ผู้บริหารสามารถดูข้อมูลต่าง ๆ ได้แบบเรียลไทม์ ไม่ต้องรอสรุปรายงานจากแต่ละฝ่าย ทำให้ตัดสินใจได้รวดเร็ว

  • วางแผนได้แม่นยำ 

เมื่อมีข้อมูล สถิติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น สามารถนำข้อมูลทั้งในอดีตและปัจจุบันไปวางแผน วางกลยุทธ์การทำงาน รวมถึงวางแผนทิศทางการทำงานในอนาคตได้

ธุรกิจยุค Digital Transformation ต้องวิเคราะห์ข้อมูลเป็น! เพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันด้วย ERP และ Data Analytics

โดยส่วนใหญ่ระบบ ERP ที่มีฟังก์ชั่น Data Analytics มักจะเป็น ERP ระดับองค์กรใหญ่ ๆ ซึ่งมีราคาสูง แต่ nexcloud ERP ระบบบริหารธุรกิจ ERP บนคลาวด์ ซึ่งออกแบบมาเพื่อธุรกิจ SMEs ขนาดเล็ก-ขนาดกลาง มี Data Analytics มาให้เลยแบบไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม สามารถเลือกเทมเพลตธุรกิจที่เข้ากับการใช้งานจริงพร้อมทั้งได้ใช้ซอฟต์แวร์มาตรฐานระดับสากลที่พร้อมรองรับการเติบโตของธุรกิจ เป็นเครื่องมือที่จะช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจ SMEs ไทย สามารถเข้าสู่ Digital Transformation ทำงานได้อย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวหน้าและเพิ่มความได้เปรียบคู่แข่ง

#NEXcloud ERP เพื่อนแท้ SMEs ที่เข้าถึงง่าย โดยทีมผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ

สนใจระบบ ERP พร้อม Data Analytics /ซอฟต์แวร์บริหารธุรกิจ ปรึกษาฟรี!

☎️ โทร :  0800707196
📲 Line Official Account : @NEXcloudERP
📣 FB : NEXcloud solution
💻 เว็บไซต์ : https://nexcloudsolution.com
📧 อีเมล : Mkt.th@nexus-sr.com