ทำความรู้จัก nexcloud ERP โซลูชั่น ERP ค้าปลีก ค้าส่ง ตัวช่วยเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจ

Jun 22, 2021

ERP ค้าปลีก ค้าส่ง ERP retail wholesale ธุรกิจ ค้าส่ง ค้าปลีก ราคาไม่แพง โมดูล ครอบคลุม สำหรับ SMEs ไทย
ERP ค้าปลีก ค้าส่ง ERP retail wholesale ธุรกิจ ค้าส่ง ค้าปลีก ราคาไม่แพง โมดูล ครอบคลุม สำหรับ SMEs ไทย

ซอฟต์แวร์ ERP ค้าปลีก ค้าส่ง หรือ Retail & Distribution มีความจำเป็นและมีประโยชน์ต่อธุรกิจกลุ่มค้าส่ง ค้าปลีกอย่างไร? nexcloud ERP มีโมดูลอะไรบ้าง ที่ตอบโจทย์ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก? วันนี้ nexcloud ERP มีคำตอบให้คุณ 😊

ธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง เป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างมากในประเทศไทย* อีกทั้งยังเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันและแรงกดดันสูง ทั้งจากคู่แข่งภายในประเทศและต่างประเทศ ที่เห็นช่องทางเติบโตของธุรกิจค้าปลีกค้าส่งในไทย นอกจากนี้ยังมีคู่แข่งที่มาแรง อย่าง E-commerce ธุรกิจร้านค้าออนไลน์ ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด ทำให้ผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ต้องเร่งปรับตัวให้ทัน หากลยุทธ์มาปรับใช้เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมรวมถึงขยายฐานลูกค้ารายใหม่ ๆ ซึ่งหนึ่งในอาวุธสำคัญที่ผู้ประกอบการค้าส่ง ค้าปลีก ไม่ควรมองข้าม นั่นคือ ระบบซอฟต์แวร์ ERP ค้าปลีก ค้าส่ง

*รู้หรือไม่ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ในประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมค้าส่งค้าปลีกซึ่งมีมูลค่า 2.8 ล้านล้านบาทในปี 2562 คิดเป็นสัดส่วน 16.5% ของ GDP สูงเป็นอันดับสองรองจากภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่มีสัดส่วน 25.3%

ระบบซอฟต์แวร์ ERP ค้าปลีก ค้าส่ง มีความสำคัญอย่างไร?

เมื่อธุรกิจกลุ่มค้าปลีก ค้าส่ง มีการแข่งขันสูง จึงมีแรงกดดันบังคับให้ธุรกิจกลุ่มนี้ต้องเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เราจึงมักจะเห็นห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ ในชื่อแบรนด์เดียวกันหลายสาขา กระจายอยู่หลาย ๆ พื้นที่ ซึ่งผู้ประกอบการที่จะทำอย่างนั้นได้จำเป็นต้องมีเครื่องมือที่ช่วยบริหารจัดการอย่างรัดกุม ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ หรือ ตั้งแต่การจัดซื้อสต็อกสินค้า ไปจนถึงการขาย การเก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อทำการตลาดในอนาคต ซึ่งการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพถือเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง เลยก็ว่าได้

นอกจากนี้ธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง ที่สามารถดำเนินงานภายในองค์กรด้วยดิจิทัลได้ทุกระดับในองค์กร มีข้อมูลที่เชื่อมโยงกันในฐานข้อมูลเดียว จะมีความได้เปรียบทางธุรกิจมากกว่าธุรกิจที่ปรับใช้ได้เพียงบางส่วน ซึ่งการที่จะทำให้องค์กรเข้าถึงดิจิทัลได้ทุกระดับ จำเป็นต้องใช้ระบบซอฟต์แวร์ ERP ในการจัดการ

ประโยชน์ของ ระบบ ERP ค้าปลีก ค้าส่ง

ERP ค้าปลีก ค้าส่ง ERP retail wholesale ธุรกิจ ค้าส่ง ค้าปลีก ราคาไม่แพง โมดูล ครอบคลุม สำหรับ SMEs ไทย

เมื่อธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง นำดิจิทัลมาใช้การทำงานภายในองค์กร จะทำให้เกิดความลื่นไหล บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดต้นทุน เพิ่มกำไรให้กับธุรกิจได้

 • รักษาฐานลูกค้าเก่า เพิ่มจำนวนลูกค้ารายใหม่ ระบบ ERP สามารถเก็บข้อมูล พฤติกรรมการซื้อของลูกค้าได้ สามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อทำการตลาดที่ตอบโจทย์ลูกค้าและดึงดูดลูกค้ารายใหม่ ๆ
 • ข้อมูลสต็อกสินค้ามีความถูกต้อง แม่นยำ จากการที่ระบบ POS ทำงานร่วมกันกับคลัง เมื่อมีการขายสินค้าผ่านระบบ POS ออกไป สินค้าจะถูกตัดออกจากระบบคลังแบบเรียลไทม์ ลดความผิดพลาดของข้อมูลจำนวนสินค้า
 • ควบคุมต้นทุนได้จากการบริหารสต็อกอย่างมีประสิทธิภาพ ฝ่ายจัดซื้อสามารถวิเคราะห์การจัดซื้อสินค้าโดยควบคุมจำนวนสินค้าในคลัง ไม่ให้ขาดสต็อกและไม่เหลือมากเกินไป
 • ทำโปรโมชั่นได้ตรงเป้า ฝ่ายการตลาดสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ทำแผนการตลาดได้ เช่น เมื่อรู้ว่าสินค้าขายดี ก็ทำโปรโมชั่นเสริมให้ขายดีขึ้นไปอีกในวงกว้าง หรือเมื่อรู้ว่ามีสินค้าค้างสต๊อกเป็นเวลานานแล้ว ก็ทำโปรโมชั่นเพื่อระบายสินค้าออกได้
 • จัดการรายรับรายจ่ายล่วงหน้าได้ ระบบ ERP ที่เชื่อมต่อกับ POS จะทำให้เห็นยอดขายได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ผู้บริหารสามารถคาดการณ์หรือวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในอนาคตได้แม่นยำ

ERP ค้าปลีก ค้าส่ง ใน nexcloud ERP

เมื่อต้องการ ERP สักตัวมาใช้สำหรับธุรกิจ ค้าปลีก ค้าส่ง จะต้องมีความเข้าใจถึงโมดูลที่ใช้ในธุรกิจก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เสียเงินไปกับฟีเจอร์บางอย่างที่ไม่จำเป็น เช่น ผู้ค้าปลีกที่ไม่ได้มีการผลิต ก็ไม่จำเป็นต้องมีโมดูลเกี่ยวกับการผลิตมาเกี่ยวข้อง แต่การ Implement ระบบตามความต้องการขององค์กร อาจมีต้นทุนสูงและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามมา ไม่เหมาะกับกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลาง แต่อย่างไรก็ตาม ธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง ที่ต้องการเติบโตและขยายตัวก็จำเป็นต้องมีระบบ ERP มาใช้

nexcloud ERP มีเข้าใจในความต้องการของผู้ประกอบการกลุ่มนี้เป็นอย่างดี จึงได้ออกแบบโซลูชั่นที่จำเป็นต่อธุรกิจ ค้าส่ง ค้าปลีก โดยเฉพาะ ในราคาที่เข้าถึงได้ เหมาะสำหรับธุรกิจ SMEs ไทย ขนาดเล็กขนาดกลาง มีโมดูลครอบคลุมทุกกระบวนการทำงานที่จำเป็นในธุรกิจ ค้าส่ง ค้าปลีก เช่น การขาย การจัดซื้อ การจัดการสินค้าคงคลัง งานด้านการเงิน บัญชี และการเชื่อมต่อระบบ Point of sale (POS)

 • สามารถจัดการกระบวนการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ขอใบเสนอราคา ทำรายการคำสั่งซื้อ และการชำระเงิน
 • สามารถช่วยบริหารจัดการได้ทั้งระบบ รวมทั้งการออกใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ การคืนสินค้า และการชำระเงิน
 • มีเครื่องมือการนำเสนอรายงาน ที่สามารถเปรียบเทียบราคาจากผู้ผลิตรายต่าง ๆ เพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรองและสามารถลดต้นทุนได้อีกด้วย
 • จัดรายการสินค้าเป็นกลุ่ม สามารถกำหนดและจำแนกรายการสินค้าเป็นกลุ่มตามต้องการได้ ช่วยจัดการรายการสินค้าได้ง่ายขึ้น
 • ระบบ Point of sale (POS) สามารถเชื่อมต่อกับระบบ Point of sale (POS) ได้
 • เช็คสต็อกสินค้าแบบเรียลไทม์ ​สามารถเช็คสต็อกที่กระจายอยู่ตามจุดขายผ่านระบบจัดการคลังสินค้าและรายงานการติดตามสถานะสินค้าแบบเรียลไทม์
 • ติดตามยอดขายและสถานะสินค้า ​สามารถติดตามยอดขายและสถานะของสินค้าที่มีการเข้าออกผ่านคลังสินค้าได้

#nexcloudERP ระบบ ERP เพื่อนแท้ SMEs ที่เข้าถึงง่าย โดยทีมผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ

สนใจวางระบบ ERP ค้าปลีก ค้าส่ง /ซอฟต์แวร์ธุรกิจ ปรึกษาฟรี!

📞 โทร : 02 091 1900 ต่อ 1974
🔵 FB : NEXcloud solution
🟢 Line OA : @nexus-sr.com (มี@)
💻 เว็บไซต์ : https://nexcloudsolution.com/
📧 อีเมล : Mkt.th@nexus-sr.com

อ่านบทความเพิ่มเติม​

4 เหตุผล ทำไม SMEs ต้องใช้ Fixed Assets Management ในองค์กร

4 เหตุผล ทำไม SMEs ต้องใช้ Fixed Assets Management ในองค์กร

คุณกำลังพบกับปัญหาการบันทึกทรัพย์สิน การตัดค่าเสื่อมราคาและการบันทึกค่าเสื่อมนั้นลงในเอกสารบัญชีและภาษีอากร ที่ทั้งยุ่งยากมีขั้นตอนเยอะและเสียเวลาหรือเปล่า วันนี้ NEXcloud ERP ได้นำบทความ “4 เหตุผล ทำไม SMEs ต้องใช้ Fixed Assets Management ในองค์กร” ซึ่งจะช่วยให้ธุกิจ...

read more
การบันทึกบัญชีรายวัน เพื่อให้ได้งบที่ถูกต้อง

การบันทึกบัญชีรายวัน เพื่อให้ได้งบที่ถูกต้อง

การจัดทำบัญชีเป็นเรื่องที่สำคัญและไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใดก็ขาดเรื่องของการจัดทำบัญชีไม่ได้ การทำธุรกิจย่อมมีการบันทึกรายวันเพื่อแสดงให้ถึงรายรับ รายจ่ายที่เข้ามาในแต่ละวัน หรือที่เรียกกันว่า การบันทึกบัญชีรายวัน...

read more
3 E-Marketplace เชื่อมต่อแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ด้วย ERP

3 E-Marketplace เชื่อมต่อแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ด้วย ERP

ร้านค้าออนไลน์ของคุณกำลังเจอปัญหาในการจัดการหลังบ้านอยู่หรือเปล่า? เคยไหม? เมื่อร้านของคุณใหญ่ขึ้น การจัดการทั้งคลังสินค้า การดึงข้อมูลใบสั่งซื้อต่าง ๆ ก็เพิ่มพูนและซับซ้อนมากขึ้น การจัดทำใบกำกับภาษีให้ลูกค้าก็ต้องทำหลายขั้นตอน...

read more
จัดการภาษี วางแผนภาษี สรุปเนื้อหาจากงานสัมมนา “บริหารงานภาษี ติดเครื่อง SMEs ด้วย NEXcloud ERP”

จัดการภาษี วางแผนภาษี สรุปเนื้อหาจากงานสัมมนา “บริหารงานภาษี ติดเครื่อง SMEs ด้วย NEXcloud ERP”

มาแล้วสำหรับการสรุปรวบรวมการ จัดการภาษี วางแผนภาษี โดยเป็นสรุปเนื้อหาจากงานสัมมนา “บริหารงานภาษี ติดเครื่อง SMEs ด้วย NEXcloud ERP”  ไปพบกับสาระดีๆสำหรับชาว SMEs กันเลย 1. เอกสารอะไรบ้างที่ NEXcloud สามารถออก เอกสาร เพื่อช่วยในการ จัดการภาษี  หรือ จัดการ...

read more
ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้วย ระบบ ERP

ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้วย ระบบ ERP

ในสภาวะการตลาดที่มีการแข่งขันสูง ธุรกิจควรปรับตัวด้วยการมองหาโซลูชันหรือเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อมาใช้ในการบริหารธุรกิจกันมากขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของธุรกิจคือช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการบริหารต่าง ๆ ทั้งด้านกลยุทธ์เกี่ยวกับการขาย การทำงานภายในองค์กร...

read more