Nexcloud ERP

7 เหตุผล ทำไม ระบบ ERP ถึงมีความสำคัญต่อธุรกิจ ในปี 2021…ประโยชน์ของ ERP

Oct 15, 2021

ประโยชน์ของ ERP 7 เหตุผล ทำไม ระบบ ERP ถึงมีความสำคัญต่อธุรกิจ ในปี 2021

ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญแทบจะทุกด้าน ส่งผลให้การแข่งขันในธุรกิจมีความเข้มข้นและซับซ้อนมากขึ้น เป็นตัวเร่งให้ธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ต้องหาเครื่องมือเข้ามาช่วยเพื่อให้ธุรกิจมีความได้เปรียบในการแข่งขัน หนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญ นั่นก็คือ ระบบ ERP แล้วประโยชน์ของ ERP แท้จริงแล้วคืออะไร

ERP คือ ระบบสำหรับการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร เป็นซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมฟังก์ชันการทำงานทางธุรกิจ เป็นกุญแจสำคัญในการเชื่อมต่อกระบวนการทำงานฝ่ายต่าง ๆ ให้อยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกัน แต่หลาย ๆ องค์กรยังมีข้อสงสัยว่าจริง ๆ แล้ว ระบบ ERP สำคัญอย่างไรกับธุรกิจ ประโยชน์ของ ERP มีอะไรบ้าง วันนี้ NEXcloud ERP มีคำตอบ

7 เหตุผล ทำไม ระบบ ERP ถึงมีความสำคัญต่อธุรกิจ ในปี 2021…ประโยชน์ของ ERP

1. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ประโยชน์ของ ERP ที่สำคัญคือ ช่วยให้บริหารจัดการธุรกิจได้ภายใต้ระบบเดียว เมื่อสามารถทำงานได้ภายใต้ระบบเดียว จะช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดข้อผิดพลาดได้ เช่น เมื่อทีมขายยืนยันคำสั่งซื้อ ระบบจะสร้างเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังฝ่ายการเงิน ฝ่ายสินค้าคงคลัง และฝ่ายจัดซื้อโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องเสียเวลาทำเอกสารซ้ำ ๆ ช่วยลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจาก Human Error ได้

2. ลดต้นทุนการดำเนินงาน

การใช้ระบบ ERP ในการทำงาน สามารถลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน จัดการงานที่ทำซ้ำ ๆ ให้เป็นอัตโนมัติได้ บริษัทไม่จำเป็นต้องจ้างพนักงานในตำแหน่งเดียวกันหลาย ๆ คน เพื่อทำงานที่ซ้ำซ้อนกัน และเมื่อลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนก็จะประหยัดเวลามากขึ้น พนักงานสามารถทำงานอื่น ๆ ได้มากขึ้น สามารถนำแรงงานคนไปพัฒนางานในส่วนอื่นได้อีก และระบบยังช่วยรวมฟังก์ชั่นการทำงานต่าง ๆ ให้อยู่ในระบบเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องลงทุนใช้หลายระบบในการทำงาน ผู้ใช้จะเรียนรู้การใช้ระบบแค่โปรแกรมเดียว ไม่ต้องเสียเวลาเรียนรู้หลาย ๆ โปรแกรม สามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการอบรมได้

3. การวิเคราะห์ที่สะดวกยิ่งขึ้น

การรวบรวมข้อมูลภายในบริษัทมาจัดทำรายงาน อาจใช้เวลาหลายวันและจำเป็นต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์ แต่หากมีระบบ ERP จะสามารถสร้างรายงานจำนวนมากได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นภายในเวลาเพียงไม่กี่นาที เนื่องจากสามารถดึงข้อมูลต่าง ๆ ที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลมาทำรายงานได้สะดวกรวดเร็ว

ERP ที่ดียังช่วยวิเคราะห์ข้อมูลดิบออกมาเป็นแผนภาพที่ง่ายต่อการวิเคราะห์ได้อีกด้วย โดยสามารถดูข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ผ่านแดชบอร์ด ช่วยให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจ หรือ ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว ทันสถานการณ์

4.ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การทำงานไม่เพียงแต่ทำงานร่วมกันในแผนกเดียวกัน แต่ยังมีงานที่ต้องประสานงานกันข้ามแผนก ซึ่งการส่งข้อมูลข้ามไปมา เป็นอะไรที่เสียเวลาและยุ่งยากอย่างมาก ประโยชน์ของ ERP ในจุดนี้คือระบบจะช่วยให้ทุกแผนกในองค์กรสามารถทำงานร่วมกันได้ภายใต้ฐานข้อมูลเดียวกัน สามารถเข้าถึงข้อมูลจากแผนกอื่นได้โดยไม่ต้องรอ ช่วยลดภาระในการส่งข้อมูลและได้ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ ส่งเสริมให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.การพยากรณ์ที่แม่นยำ

การคาดการณ์ทิศทางของธุรกิจเป็นเรื่องสำคัญมากในการบริหารธุรกิจ การคาดการณ์จะต้องมาจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง ๆ ไม่ใช่การคาดเดาเอาเอง ซึ่งระบบ ERP สามารถเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและส่งออกเป็นรายงานได้ทันที ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนออกมาเป็นรูปแบบที่เข้าใจง่ายและมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ได้เป็นปัจจุบัน ช่วยให้ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์และคาดการณ์ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

6. สร้างโอกาสในการขายได้มากยิ่งขึ้น

ระบบ ERP ที่มีเครื่องมือการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) สามารถช่วยให้องค์กรสามารถขยายฐานลูกค้าใหม่และเข้าใจลูกค้าเดิมได้ดียิ่งขึ้น โดยระบบสามารถเก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น ประวัติการสั่งซื้อ ข้อมูลการชำระเงิน เป็นต้น นำไปวิเคราะห์เพื่อเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าได้ เป็นตัวช่วยชี้แนวทางในการกำหนดกลยุทธ์การขายที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าได้

7.ควบคุมการปฏิบัติงานในองค์กร

ระบบ ERP จะมีขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน มีมาตรฐาน มีการกำหนดเงื่อนไขในการบันทึกข้อมูล ช่วยในการตรวจสอบเอกสารหรือรายงานให้มีความถูกต้อง ลดข้อผิดพลาดและเป็นรูปแบบเดียวกัน ข้อมูลเอกสารต่าง ๆ สามารถตรวจสอบได้ รู้ที่มาที่ไปของข้อมูล ช่วยให้เกิดความโปร่งใส ลดความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในองค์กรได้อีกด้วย

แม้ว่าระบบ ERP มักจะใช้ในองค์กรขนาดใหญ่ แต่ในปัจจุบันระบบ ERP มีความจำเป็นสำหรับองค์กรทุกขนาด นอกจากองค์กรขนาดใหญ่แล้ว บริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางก็จำเป็นต้องมีโซลูชัน ERP เพื่อให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างมีมาตรฐานและพร้อมแข่งขันได้ในยุคดิจิทัล

ประโยชน์ของ ERP เครื่องมือบริหารธุรกิจ คลาวด์ ERP

NEXcloud ERP ระบบบริหารธุรกิจบนคลาวด์ ERP ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจขนาดเล็ก-ขนาดกลางโดยเฉพาะ มีฟีเจอร์การทำงานที่ครอบคลุมหลายประเภทธุรกิจ โดยมี SAP Business One ซอฟต์แวร์มาตรฐานระดับโลกเป็นกลไกหลักในการทำงาน สามารถขยายศักยภาพระบบได้ พร้อมรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต 

NEXcloud ERP มาพร้อม Dashboard Analytics ที่เรียกดูข้อมูลได้แบบ Real-Time เครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างง่ายดายและระบบยังรองรับ Thai Localization เหมาะกับธุรกิจไทย

#NEXcloud ERP เพื่อนแท้ SMEs ที่เข้าถึงง่าย โดยทีมผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ

ทดลองใช้ ระบบ ERP ฟรี nexcloud ERP ซอฟต์แวร์ ERP สำหรับธุรกิจ SMEs ไทย

สนใจระบบ NEXcloud ERP / ซอฟต์แวร์ธุรกิจ ปรึกษาฟรี!

📞 โทร : 02-091-1973
🔵 FB : NEXcloud solution
 📲 Line OA : @nexus-sr.com (มี@)
💻 เว็บไซต์ : https://nexcloudsolution.com/
📧 อีเมล : Mkt.th@nexus-sr.com

Line Officail Nexus-sr.com ที่ปรึกษาธุรกิจ วางระบบ ERP ซอฟต์แวร์ธุรกิจ

อ่านบทความเพิ่มเติม​

พลิกโฉมธุรกิจ เปลี่ยนปลาเล็ก ให้เป็นปลาเร็ว ด้วยระบบ ERP ขึ้นระบบเร็วอย่างไรให้สำเร็จ

พลิกโฉมธุรกิจ เปลี่ยนปลาเล็ก ให้เป็นปลาเร็ว ด้วยระบบ ERP ขึ้นระบบเร็วอย่างไรให้สำเร็จ

กลับมาอีกครั้งกับซีรีส์สัมมนาออนไลน์ครั้งที่ 3 ส่งท้ายปี จาก NEXcloud Solution “พลิกโฉมธุรกิจ เปลี่ยนปลาเล็ก ให้เป็นปลาเร็ว ด้วยระบบ ERP ขึ้นระบบเร็วอย่างไรให้สำเร็จ” ในวันที่ 23 ธันวาคม 2564 นี้ ผ่านทางระบบ ZOOM ConferenceNEXcloud WebinarThailand TimeZoom...

read more
ไม่ต้องลงทุนหลักล้าน ก็ใช้ SAP Business One ได้ ด้วย NEXcloud ERP ระบบ ERP ราคาย่อมเยา

ไม่ต้องลงทุนหลักล้าน ก็ใช้ SAP Business One ได้ ด้วย NEXcloud ERP ระบบ ERP ราคาย่อมเยา

เมื่อพูดถึงระบบ ERP ที่มีประสิทธิภาพและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ จะต้องมีชื่อ SAP อย่างแน่นอน เนื่องจากเป็นระบบ ERP ที่เป็นที่นิยมในระดับโลกเลยทีเดียว และเมื่อดูจากความสามารถของ SAP จะเห็นว่าสามารถจัดการกับงานที่ซับซ้อนได้เป็นอย่างดี เป็นระบบ ERP...

read more
รวม Q&A จากงานสัมมนาออนไลน์ ครั้งที่ 1 “ERP กุญแจสำคัญ พลิกฟื้นธุรกิจหลังโควิด เครื่องมือการบริหารธุรกิจยุค Next Normal”

รวม Q&A จากงานสัมมนาออนไลน์ ครั้งที่ 1 “ERP กุญแจสำคัญ พลิกฟื้นธุรกิจหลังโควิด เครื่องมือการบริหารธุรกิจยุค Next Normal”

จากซีรีส์สัมมนาออนไลน์ครั้งที่ 1 โดย NEXcloud Solution ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ในหัวข้อ “ERP กุญแจสำคัญ พลิกฟื้นธุรกิจหลังโควิด เครื่องมือการบริหารธุรกิจยุค Next Normal” ที่ได้พบกับการบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบ ERP ว่าทำไม ERP...

read more