Nexcloud ERP

ซอฟต์แวร์ ERP ซื้อมาขายไป (Trading) สำหรับธุรกิจ SMEs ซื้อมาขายไป

Jun 28, 2021

ERP ซื้อมาขายไป
ERP ซื้อมาขายไป

ธุรกิจซื้อมาขายไป เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ทำกำไรได้โดยไม่ต้องลงทุนผลิตเอง ไม่ต้องคำนวณค่าวัตถุดิบและการผลิตยิบย่อย ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจซื้อมาขายไปเติบโตและนำหน้าคู่แข่งได้นั้น ผู้บริหารต้องคำนึงถึงการบริหารจัดการสต็อก รู้สถานะความเคลื่อนไหวของสินค้า รับเข้า ส่งออก การโอนย้ายสินค้าระหว่างคลังสินค้า รวมถึงการบริหารจัดการด้านบัญชี การเงิน งานจัดซื้อ งานขาย ซึ่งทุกฝ่ายต้องทำงานประสานกัน เชื่อมต่อข้อมูลกันได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งโซลูชั่นที่ตอบโจทย์การทำงานดังกล่าวก็คือซอฟต์แวร์ ERP ซื้อมาขายไป

ERP ซื้อมาขายไป คืออะไร?

ซอฟต์แวร์ ERP เป็นที่รู้กันดีว่าคือซอฟต์แวร์ช่วยบริหารจัดการธุรกิจ เป็นโซลูชั่นที่ธุรกิจยุค Digital Transformation ห้ามมองข้าม เพราะสามารถช่วยเชื่อมต่อข้อมูลในฝ่ายต่าง ๆ ได้ง่าย จัดเก็บข้อมูลภายใต้แพลตฟอร์มเดียวกัน สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ วางแผนอนาคตได้แม่นยำ เป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับผู้บริหารเลยก็ว่าได้

ซอฟต์แวร์ ERP นั้นมีโมดูลครอบคลุมเนื้องานหลายอุตสาหกรรม โดย ERP ซื้อมาขายไป เป็นระบบ ERP ที่เหมาะสำหรับธุรกิจซื้อมาขายไปโดยเฉพาะ จะโฟกัสไปที่ การจัดซื้อ การขาย บัญชีการเงิน เอกสารทางต่าง ๆ รวมถึงการบริหารจัดการสต็อก ซึ่งเหล่านี้ถือเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจซื้อมาขายไป

ประโยชน์ ข้อดีของ ERP ซื้อมาขายไป

จัดซื้อทำงานได้ง่ายและรวดเร็ว ฝ่ายจัดซื้อเป็นด่านสำคัญที่จะช่วยควบคุมต้นทุนให้กับบริษัทได้ ซึ่งมีกระบวนการหลายขั้นตอน ตั้งแต่ขอใบเสนอราคาจากผู้ขาย เปรียบเทียบราคา ส่งเอกสารขอซื้อ สั่งซื้อ และต้องเช็คจำนวนสินค้าคงคลังก่อนตัดสินใจซื้อ ซึ่งหากไม่มีระบบ ERP มาสนับสนุน อาจทำให้งานจัดซื้อเกิดความล่าช้า ตามเอกสารได้ยาก ใช้เวลานาน

ฝ่ายขายทำงานได้รวดเร็ว ไม่เสียโอกาสในการขาย – ไม่เพียงแค่จัดซื้อที่ต้องจัดการเอกสารหลายใบ ฝ่ายขายก็เช่นกัน เช่น ออกใบเสนอราคา ออกใบสั่งขาย อีกทั้งยังต้องทำงานประสานกับคลังสินค้าในการเช็คจำนวนสินค้าที่มีก่อนทำการขาย ซึ่งระบบ ERP จะช่วยให้ฝ่ายขายและคลังทำงานประสานกันได้ภายใต้ฐานข้อมูลเดียวกัน ลดระยะเวลาในการสอบถาม และลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น

บริหารจัดการสต็อกได้อย่างมีประสิทธิภาพ – ระบบ ERP จะช่วยให้สามารถรับรู้สถานะของคลังสินค้าคงคลัง ป้องกันไม่ให้สินค้า ขาด/ล้น สต็อก สามารถติดตามสินค้าได้ง่าย รับรู้ว่าสินค้าชนิดใดอยู่ที่ไหน ตรวจสอบได้ว่าสินค้าตัวไหนจะเข้ามาเมื่อไหร่

ติดตามเอกสารได้ง่าย ระบบ ERP จะช่วยให้สามารถรับรู้ถึงสถานะของเอกสาร สืบค้นเอกสารได้ง่าย ตั้งแต่การขอใบเสนอราคา สร้างคำสั่งซื้อ คำสั่งขาย ใบสำคัญตั้งหนี้ ใบสำคัญจ่าย วางบิล บันทึกบัญชีต่าง ๆ

มีรายงานที่ชัดเจน – ระบบ ERP สามารถสร้างรายงานทางบัญชี การเงิน คลังสินค้าได้ รับรู้ประวัติการขาย การซื้อ การรับเงิน จ่ายเงิน การรับสินค้าเข้าคลัง การตัดสต็อก และอื่น ๆ เป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับผู้บริหารในการนำข้อมูลไปวิเคราะห์วางแผนต่อไปในอนาคต

ERP ซื้อมาขายไป ของ nexcloud ERP ทำอะไรได้บ้าง

ERP ซื้อมาขายไป ราคาย่อมเยา สำหรับ SMEs ครอบคลุมงาน คลัง จัดซื้อ บัญชี ขาย เหมาะสำหรับธุรกิจไทย

การจัดการความเคลื่อนไหวของสินค้า ​ ทั้งสินค้าที่ไม่เคลื่อนไหวและสินค้าที่ถูกขายออกไปช้า ช่วยเพิ่มพื้นที่จัดเก็บและการดูแลสต็อกสินค้าในคลังให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ระบบการอนุมัติการจัดซื้อสามารถตั้งค่าเงื่อนไขการอนุมัติได้ตามต้องการ เช่น การอนุมัติตามวงเงิน ตามสัญญาคู่ค้า ตามเปอร์เซ็นต์กำไรขั้นต้น และตามงบประมาณ

การจัดการคำสั่งซื้อของลูกค้าด้วยการควบคุมเครดิตการจัดการคำสั่งซื้อของลูกค้าและควบคุมวงเงินการสั่งซื้อไม่ให้เกินเครดิตของลูกค้าที่กำหนดไว้

ควบคุมยอดการสั่งซื้อสินค้า​ควบคุมยอดการสั่งซื้อสินค้าตามจุดต่ำสุด-สูงสุดของสินค้าในคงคลัง ลดการเกิดสินค้าล้นสต็อกและสินค้าไม่เพียงพอต่อการจัดจำหน่าย

หมายเลขซีเรียลและแบทช์จัดการคลังสินค้าด้วยการควบคุมหมายเลขแบทช์และหมายเลขซีเรียลในการติดตามสินค้าและช่วยจัดการสินค้าเข้า-ออก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดซื้อช่วยจัดการเอกสาร ตั้งแต่การส่งคำร้องขอซื้อสินค้า (PR) สั่งซื้อสินค้า (PO) รับสินค้า (Goods Receipt PO) การบริหารจัดการคืนสินค้า สามารถเรียกดูเอกสารต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงการสั่งซื้อแต่ละครั้ง เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบบัญชี

การเชื่อมโยงระหว่างคลังสินค้าและการบัญชี ข้อมูลที่เชื่อมโยงกันแบบเรียลไทม์ระหว่างการออกใบเสร็จสินค้ากับจำนวนสินค้าคงคลัง

ควบคุม จัดการเอกสารได้ง่าย เป็นระบบมีเอกสาร รายงาน ที่ครอบคลุมทั้งเอกสารด้านการซื้อ-ขาย, เอกสารด้านการเงิน และเอกสารด้านการจัดการสินค้าคงคลัง อาทิ ใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งขาย ใบส่งสินค้า ใบสำคัญตั้งเจ้าหนี้ ใบสาคัญลดเจ้าหนี้ ใบตรวจนับสินค้า เป็นต้น รวมกว่า 28 เอกสาร

นำเสนอรายงานได้อย่างง่ายดายสามารถนำเสนอรายงานที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์หรือรายงานวิเคราะห์การจัดซื้อต่าง ๆ อีกมากมาย ที่มีทั้งในรูปแบบแผนภาพและรายงาน

Highlight สำคัญใน nexcloud ERP:

Analytics and Dashboard  nexcloud ERP - ERP ซื้อมาขายไป

Analytics and Dashboardมองเห็นภาพรวมองค์กรได้อย่างชัดเจน สามารถดูข้อมูลทั้งองค์กรได้แบบเรียลไทม์ เพื่อประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างชาญฉลาดและทันเหตุการณ์

Document Relationship Mapตัวช่วยค้นหาและติดตามสถานะของเอกสาร ช่วยให้มองเห็นเอกสารต้นทางไปจนถึงปลายทาง ได้ง่ายขึ้นและ ติดตามเช็คสถานะแต่ละเอกสารได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

Thai Localization ตอบโจทย์ธุรกิจไทย ด้วยโปรแกรมระบบภาษี ตัวช่วยในการจัดทำรายงานภาษีได้อย่างถูกต้องตามหลักของกรมสรรพกร ซึ่งประกอบ ไปด้วยรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย รายงานหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามฉบับมาตรฐาน ภ.ง.ด 3 และ ภ.ง.ด 53 ควบคุมภาษีระหว่างเดือน บันทึกภาษีแบบอัตโนมัติ รองรับการยื่นชำระภาษีแบบออนไลน์ หรือ E-filing ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรได้ยอมรับแล้วว่าถูกต้องและครบถ้วน

Document Workflow – ด้วยคุณสมบัติของ Workbench สามารถเข้าใจถึงขั้นตอนกระบวนการทำงาน และจัดการเอกสารในการดำเนินงานที่สำคัญได้อย่างง่ายดาย ซึ่งประกอบไปด้วย เอกสารด้านการซื้อ-ขาย, เอกสารด้านการเงิน และเอกสารด้านการจัดการสินค้าคงคลัง

Fully Excel Integration – สามารถ import/export เอกสารจากไฟล์ Excel ได้อย่างง่ายดาย โดยสามารถนำข้อมูลหรือเอกสารไฟล์ Excel ไปยังระบบ nexcloud ERP ได้เลย ไม่ต้องป้อนข้อมูลหรือแปลงไฟล์ใหม่ และสามารถดึงข้อมูลหรือเอกสารจากระบบ nexcloud ERP ในรูปแบบ Excel ได้เลยทันที

#nexcloud ERP เพื่อนแท้ SMEs ที่เข้าถึงง่าย โดยทีมผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ

ทดลองใช้ ระบบ ERP ฟรี nexcloud ERP ซอฟต์แวร์ ERP สำหรับธุรกิจ SMEs ไทย

สนใจวางระบบ ERP ค้าปลีก ค้าส่ง /ซอฟต์แวร์ธุรกิจ ปรึกษาฟรี!

📞 โทร : 02 091 1900 ต่อ 1974
🔵 FB : NEXcloud solution
🟢 Line OA : @nexus-sr.com (มี@)
💻 เว็บไซต์ : https://nexcloudsolution.com/
📧 อีเมล : Mkt.th@nexus-sr.com

Line Officail Nexus-sr.com ที่ปรึกษาธุรกิจ วางระบบ ERP ซอฟต์แวร์ธุรกิจ

อ่านบทความเพิ่มเติม​

รวม 7 ข้อดี ของระบบ Cloud ERP ทำงานบนคลาวด์ดีอย่างไร ทำไมเป็นที่นิยมในปี 2021

รวม 7 ข้อดี ของระบบ Cloud ERP ทำงานบนคลาวด์ดีอย่างไร ทำไมเป็นที่นิยมในปี 2021

Share on social media:ERP คืออะไรERP ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning คือระบบบริหารจัดการทรัพยากรในองค์กร ช่วยให้องค์กรใช้ทรัพยากรได้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งความสามารถของระบบ ERP คือการเชื่อมโยงส่วนต่างๆ ในองค์กรให้ทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ...

read more
เปรียบเทียบระบบ ERP On Cloud กับ On-Premise คืออะไร ต่างกันอย่างไร

เปรียบเทียบระบบ ERP On Cloud กับ On-Premise คืออะไร ต่างกันอย่างไร

Share on social media:ระบบ ERP หรือ Enterprise Resource Planning ซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถในเรื่องของการวางแผนบริหารจัดการองค์กร ช่วยให้การทำงานในองค์กรมีความลื่นไหล ทำงานภายใต้ฐานข้อมูลเดียวกันได้แบบไร้รอยต่อ มีความรวดเร็ว แม่นยำ...

read more
ประโยชน์ของ ERP ช่วยให้ จัดซื้อและคลัง ทำงานเป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างไร?

ประโยชน์ของ ERP ช่วยให้ จัดซื้อและคลัง ทำงานเป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างไร?

ธุรกิจที่มีฝ่ายจัดซื้อ ร่วมกับ ฝ่ายคลังสินค้า เคยเจอปัญหาเหล่านี้หรือไม่? สินค้าขาดสต็อก สั่งซื้อไม่ทัน จัดซื้อสั่งสินค้าเกินพื้นที่ที่คลังจะรับไหว ไม่มีที่เก็บสินค้า เกิดการล้นสต็อก ลงทุนไปเยอะแต่เห็นกำไรน้อย...

read more