ซอฟต์แวร์ ERP ซื้อมาขายไป (Trading) สำหรับธุรกิจ SMEs ซื้อมาขายไป

Jun 28, 2021

ERP ซื้อมาขายไป
ERP ซื้อมาขายไป

ธุรกิจซื้อมาขายไป เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ทำกำไรได้โดยไม่ต้องลงทุนผลิตเอง ไม่ต้องคำนวณค่าวัตถุดิบและการผลิตยิบย่อย ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจซื้อมาขายไปเติบโตและนำหน้าคู่แข่งได้นั้น ผู้บริหารต้องคำนึงถึงการบริหารจัดการสต็อก รู้สถานะความเคลื่อนไหวของสินค้า รับเข้า ส่งออก การโอนย้ายสินค้าระหว่างคลังสินค้า รวมถึงการบริหารจัดการด้านบัญชี การเงิน งานจัดซื้อ งานขาย ซึ่งทุกฝ่ายต้องทำงานประสานกัน เชื่อมต่อข้อมูลกันได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งโซลูชั่นที่ตอบโจทย์การทำงานดังกล่าวก็คือซอฟต์แวร์ ERP ซื้อมาขายไป

ERP ซื้อมาขายไป คืออะไร?

ซอฟต์แวร์ ERP เป็นที่รู้กันดีว่าคือซอฟต์แวร์ช่วยบริหารจัดการธุรกิจ เป็นโซลูชั่นที่ธุรกิจยุค Digital Transformation ห้ามมองข้าม เพราะสามารถช่วยเชื่อมต่อข้อมูลในฝ่ายต่าง ๆ ได้ง่าย จัดเก็บข้อมูลภายใต้แพลตฟอร์มเดียวกัน สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ วางแผนอนาคตได้แม่นยำ เป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับผู้บริหารเลยก็ว่าได้

ซอฟต์แวร์ ERP นั้นมีโมดูลครอบคลุมเนื้องานหลายอุตสาหกรรม โดย ERP ซื้อมาขายไป เป็นระบบ ERP ที่เหมาะสำหรับธุรกิจซื้อมาขายไปโดยเฉพาะ จะโฟกัสไปที่ การจัดซื้อ การขาย บัญชีการเงิน เอกสารทางต่าง ๆ รวมถึงการบริหารจัดการสต็อก ซึ่งเหล่านี้ถือเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจซื้อมาขายไป

ประโยชน์ ข้อดีของ ERP ซื้อมาขายไป

จัดซื้อทำงานได้ง่ายและรวดเร็ว ฝ่ายจัดซื้อเป็นด่านสำคัญที่จะช่วยควบคุมต้นทุนให้กับบริษัทได้ ซึ่งมีกระบวนการหลายขั้นตอน ตั้งแต่ขอใบเสนอราคาจากผู้ขาย เปรียบเทียบราคา ส่งเอกสารขอซื้อ สั่งซื้อ และต้องเช็คจำนวนสินค้าคงคลังก่อนตัดสินใจซื้อ ซึ่งหากไม่มีระบบ ERP มาสนับสนุน อาจทำให้งานจัดซื้อเกิดความล่าช้า ตามเอกสารได้ยาก ใช้เวลานาน

ฝ่ายขายทำงานได้รวดเร็ว ไม่เสียโอกาสในการขาย – ไม่เพียงแค่จัดซื้อที่ต้องจัดการเอกสารหลายใบ ฝ่ายขายก็เช่นกัน เช่น ออกใบเสนอราคา ออกใบสั่งขาย อีกทั้งยังต้องทำงานประสานกับคลังสินค้าในการเช็คจำนวนสินค้าที่มีก่อนทำการขาย ซึ่งระบบ ERP จะช่วยให้ฝ่ายขายและคลังทำงานประสานกันได้ภายใต้ฐานข้อมูลเดียวกัน ลดระยะเวลาในการสอบถาม และลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น

บริหารจัดการสต็อกได้อย่างมีประสิทธิภาพ – ระบบ ERP จะช่วยให้สามารถรับรู้สถานะของคลังสินค้าคงคลัง ป้องกันไม่ให้สินค้า ขาด/ล้น สต็อก สามารถติดตามสินค้าได้ง่าย รับรู้ว่าสินค้าชนิดใดอยู่ที่ไหน ตรวจสอบได้ว่าสินค้าตัวไหนจะเข้ามาเมื่อไหร่

ติดตามเอกสารได้ง่าย ระบบ ERP จะช่วยให้สามารถรับรู้ถึงสถานะของเอกสาร สืบค้นเอกสารได้ง่าย ตั้งแต่การขอใบเสนอราคา สร้างคำสั่งซื้อ คำสั่งขาย ใบสำคัญตั้งหนี้ ใบสำคัญจ่าย วางบิล บันทึกบัญชีต่าง ๆ

มีรายงานที่ชัดเจน – ระบบ ERP สามารถสร้างรายงานทางบัญชี การเงิน คลังสินค้าได้ รับรู้ประวัติการขาย การซื้อ การรับเงิน จ่ายเงิน การรับสินค้าเข้าคลัง การตัดสต็อก และอื่น ๆ เป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับผู้บริหารในการนำข้อมูลไปวิเคราะห์วางแผนต่อไปในอนาคต

ERP ซื้อมาขายไป ของ nexcloud ERP ทำอะไรได้บ้าง

ERP ซื้อมาขายไป ราคาย่อมเยา สำหรับ SMEs ครอบคลุมงาน คลัง จัดซื้อ บัญชี ขาย เหมาะสำหรับธุรกิจไทย

การจัดการความเคลื่อนไหวของสินค้า ​ ทั้งสินค้าที่ไม่เคลื่อนไหวและสินค้าที่ถูกขายออกไปช้า ช่วยเพิ่มพื้นที่จัดเก็บและการดูแลสต็อกสินค้าในคลังให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ระบบการอนุมัติการจัดซื้อสามารถตั้งค่าเงื่อนไขการอนุมัติได้ตามต้องการ เช่น การอนุมัติตามวงเงิน ตามสัญญาคู่ค้า ตามเปอร์เซ็นต์กำไรขั้นต้น และตามงบประมาณ

การจัดการคำสั่งซื้อของลูกค้าด้วยการควบคุมเครดิตการจัดการคำสั่งซื้อของลูกค้าและควบคุมวงเงินการสั่งซื้อไม่ให้เกินเครดิตของลูกค้าที่กำหนดไว้

ควบคุมยอดการสั่งซื้อสินค้า​ควบคุมยอดการสั่งซื้อสินค้าตามจุดต่ำสุด-สูงสุดของสินค้าในคงคลัง ลดการเกิดสินค้าล้นสต็อกและสินค้าไม่เพียงพอต่อการจัดจำหน่าย

หมายเลขซีเรียลและแบทช์จัดการคลังสินค้าด้วยการควบคุมหมายเลขแบทช์และหมายเลขซีเรียลในการติดตามสินค้าและช่วยจัดการสินค้าเข้า-ออก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดซื้อช่วยจัดการเอกสาร ตั้งแต่การส่งคำร้องขอซื้อสินค้า (PR) สั่งซื้อสินค้า (PO) รับสินค้า (Goods Receipt PO) การบริหารจัดการคืนสินค้า สามารถเรียกดูเอกสารต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงการสั่งซื้อแต่ละครั้ง เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบบัญชี

การเชื่อมโยงระหว่างคลังสินค้าและการบัญชี ข้อมูลที่เชื่อมโยงกันแบบเรียลไทม์ระหว่างการออกใบเสร็จสินค้ากับจำนวนสินค้าคงคลัง

ควบคุม จัดการเอกสารได้ง่าย เป็นระบบมีเอกสาร รายงาน ที่ครอบคลุมทั้งเอกสารด้านการซื้อ-ขาย, เอกสารด้านการเงิน และเอกสารด้านการจัดการสินค้าคงคลัง อาทิ ใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งขาย ใบส่งสินค้า ใบสำคัญตั้งเจ้าหนี้ ใบสาคัญลดเจ้าหนี้ ใบตรวจนับสินค้า เป็นต้น รวมกว่า 28 เอกสาร

นำเสนอรายงานได้อย่างง่ายดายสามารถนำเสนอรายงานที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์หรือรายงานวิเคราะห์การจัดซื้อต่าง ๆ อีกมากมาย ที่มีทั้งในรูปแบบแผนภาพและรายงาน

Highlight สำคัญใน nexcloud ERP:

Analytics and Dashboard  nexcloud ERP - ERP ซื้อมาขายไป

Analytics and Dashboardมองเห็นภาพรวมองค์กรได้อย่างชัดเจน สามารถดูข้อมูลทั้งองค์กรได้แบบเรียลไทม์ เพื่อประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างชาญฉลาดและทันเหตุการณ์

Document Relationship Mapตัวช่วยค้นหาและติดตามสถานะของเอกสาร ช่วยให้มองเห็นเอกสารต้นทางไปจนถึงปลายทาง ได้ง่ายขึ้นและ ติดตามเช็คสถานะแต่ละเอกสารได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

Thai Localization ตอบโจทย์ธุรกิจไทย ด้วยโปรแกรมระบบภาษี ตัวช่วยในการจัดทำรายงานภาษีได้อย่างถูกต้องตามหลักของกรมสรรพกร ซึ่งประกอบ ไปด้วยรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย รายงานหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามฉบับมาตรฐาน ภ.ง.ด 3 และ ภ.ง.ด 53 ควบคุมภาษีระหว่างเดือน บันทึกภาษีแบบอัตโนมัติ รองรับการยื่นชำระภาษีแบบออนไลน์ หรือ E-filing ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรได้ยอมรับแล้วว่าถูกต้องและครบถ้วน

Document Workflow – ด้วยคุณสมบัติของ Workbench สามารถเข้าใจถึงขั้นตอนกระบวนการทำงาน และจัดการเอกสารในการดำเนินงานที่สำคัญได้อย่างง่ายดาย ซึ่งประกอบไปด้วย เอกสารด้านการซื้อ-ขาย, เอกสารด้านการเงิน และเอกสารด้านการจัดการสินค้าคงคลัง

Fully Excel Integration – สามารถ import/export เอกสารจากไฟล์ Excel ได้อย่างง่ายดาย โดยสามารถนำข้อมูลหรือเอกสารไฟล์ Excel ไปยังระบบ nexcloud ERP ได้เลย ไม่ต้องป้อนข้อมูลหรือแปลงไฟล์ใหม่ และสามารถดึงข้อมูลหรือเอกสารจากระบบ nexcloud ERP ในรูปแบบ Excel ได้เลยทันที

#nexcloud ERP เพื่อนแท้ SMEs ที่เข้าถึงง่าย โดยทีมผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ

ทดลองใช้ ระบบ ERP ฟรี nexcloud ERP ซอฟต์แวร์ ERP สำหรับธุรกิจ SMEs ไทย

สนใจวางระบบ ERP ค้าปลีก ค้าส่ง /ซอฟต์แวร์ธุรกิจ ปรึกษาฟรี!

📞 โทร : 02 091 1900 ต่อ 1974
🔵 FB : NEXcloud solution
🟢 Line OA : @nexus-sr.com (มี@)
💻 เว็บไซต์ : https://nexcloudsolution.com/
📧 อีเมล : Mkt.th@nexus-sr.com

Line Officail Nexus-sr.com ที่ปรึกษาธุรกิจ วางระบบ ERP ซอฟต์แวร์ธุรกิจ

อ่านบทความเพิ่มเติม​

4 เหตุผล ทำไม SMEs ต้องใช้  Fixed Assets Management ในองค์กร

4 เหตุผล ทำไม SMEs ต้องใช้ Fixed Assets Management ในองค์กร

คุณกำลังพบกับปัญหาการบันทึกทรัพย์สิน การตัดค่าเสื่อมราคาและการบันทึกค่าเสื่อมนั้นลงในเอกสารบัญชีและภาษีอากร ที่ทั้งยุ่งยากมีขั้นตอนเยอะและเสียเวลาหรือเปล่า วันนี้ NEXcloud ERP ได้นำบทความ “4 เหตุผล ทำไม SMEs ต้องใช้ Fixed Assets Management ในองค์กร” ซึ่งจะช่วยให้ธุกิจ...

read more
การบันทึกบัญชีรายวัน เพื่อให้ได้งบที่ถูกต้อง

การบันทึกบัญชีรายวัน เพื่อให้ได้งบที่ถูกต้อง

การจัดทำบัญชีเป็นเรื่องที่สำคัญและไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใดก็ขาดเรื่องของการจัดทำบัญชีไม่ได้ การทำธุรกิจย่อมมีการบันทึกรายวันเพื่อแสดงให้ถึงรายรับ รายจ่ายที่เข้ามาในแต่ละวัน หรือที่เรียกกันว่า การบันทึกบัญชีรายวัน...

read more
3 E-Marketplace เชื่อมต่อแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ด้วย ERP

3 E-Marketplace เชื่อมต่อแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ด้วย ERP

ร้านค้าออนไลน์ของคุณกำลังเจอปัญหาในการจัดการหลังบ้านอยู่หรือเปล่า? เคยไหม? เมื่อร้านของคุณใหญ่ขึ้น การจัดการทั้งคลังสินค้า การดึงข้อมูลใบสั่งซื้อต่าง ๆ ก็เพิ่มพูนและซับซ้อนมากขึ้น การจัดทำใบกำกับภาษีให้ลูกค้าก็ต้องทำหลายขั้นตอน...

read more
จัดการภาษี วางแผนภาษี สรุปเนื้อหาจากงานสัมมนา “บริหารงานภาษี ติดเครื่อง SMEs ด้วย NEXcloud ERP”

จัดการภาษี วางแผนภาษี สรุปเนื้อหาจากงานสัมมนา “บริหารงานภาษี ติดเครื่อง SMEs ด้วย NEXcloud ERP”

มาแล้วสำหรับการสรุปรวบรวมการ จัดการภาษี วางแผนภาษี โดยเป็นสรุปเนื้อหาจากงานสัมมนา “บริหารงานภาษี ติดเครื่อง SMEs ด้วย NEXcloud ERP”  ไปพบกับสาระดีๆสำหรับชาว SMEs กันเลย 1. เอกสารอะไรบ้างที่ NEXcloud สามารถออก เอกสาร เพื่อช่วยในการ จัดการภาษี  หรือ จัดการ...

read more
ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้วย ระบบ ERP

ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้วย ระบบ ERP

ในสภาวะการตลาดที่มีการแข่งขันสูง ธุรกิจควรปรับตัวด้วยการมองหาโซลูชันหรือเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อมาใช้ในการบริหารธุรกิจกันมากขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของธุรกิจคือช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการบริหารต่าง ๆ ทั้งด้านกลยุทธ์เกี่ยวกับการขาย การทำงานภายในองค์กร...

read more