NEXcloud ERP ราคาพิเศษ

เลือกแพ็กเกจระบบ ERP ราคาที่เหมาะสมกับธุรกิจคุณ

NEXcloud ERP ระบบบริหารธุรกิจบนคลาวด์ มาพร้อมเทมเพลตธุรกิจ ให้คุณเลือกแพ็กเกจที่เหมาะสมตามลักษณะการใช้งานจริงของธุรกิจคุณ ลงทุนติดตั้งระบบเพียงครั้งเดียว จากนั้นจ่ายตามการใช้งานจริง

NEXcloud ERP ราคาค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบ

แพ็กเกจ Service

  • เหมาะกับธุรกิจที่ต้องการเครื่องมือในการจัดการบัญชีและการเงิน
  • มีความสามารถในการบันทึกรายได้ ค่าใข้จ่าย การปรับปรุงรายการทางบัญชี การปิดบัญชี
  • สามารถทำเอกสารรายงานทางบัญชีและงบการเงินต่าง ๆ เช่น การออกใบตั้งหนี้ (รายได้) การชำระหนี้ (ค่าใช้จ่าย) ปิดบัญชี และการออกรายงานภาษี
  • สามารถทำรายงานภาษี ได้อย่างถูกต้องตามหลักของกรมสรรพากร ตอบโจทย์ธุรกิจไทย 

แพ็กเกจ Trading

  • เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีการ Control Inventory หรือ Stock
  • มีการเสริมความสามารถในด้านการขายและการซื้อ การบริหารคลังสินค้า
  • ตั้งแต่ทำใบขอซื้อ/ขายสินค้า ใบสั่งซื้อ/ขาย การออกใบแจ้งหนี้ ใบตั้งหนี้ การทำใบลดหนี้ การทำรับเงินจ่ายเงิน และก็จะเป็นในส่วนของการปิดบัญชี และจัดทำรายงานทางภาษี

แพ็กเกจ Manufacturing

  • เหมาะกับธุรกิจที่มีกระบวนการผลิตสินค้า มี Process การวางแผนการบริหารจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิต

  • มีการนำข้อมูลของตัวสินค้า, คลังสินค้า และ Demand Order มาช่วยในการคำนวนว่า ควรสั่งซื้อสินค้าวันไหน ปริมาณเท่าไหร่

  • จากนั้นระบบก็จะสามารถส่งต่อเอกสารไปเป็น PR,PO หรือ WO ได้ เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตโดยเริ่มจากการจัดทำสูตรการผลิต ใบสั่งผลิต การเบิกวัตถุดิบ การรับสินค้าสำเร็จรูปและการขายต่อไป

ทุกแพ็กเกจจะได้รับ

แดชบอร์ดและรายงาน

Dashboards and Reports

เอกสารรายงานที่ได้มาตรฐาน

Preset Forms

เจ้าหน้าซัพพอร์ต

8/5 Support

User License Type and functionalities

NEXcloud ERP ราคาพิเศษเพื่อธุรกิจ SMEs ไทย

NEXcloud ERP ราคาเหมาะสำหรับธุรกิจขนาดล็ก-ขนาดกลาง ทำงานได้อย่างเป็นมืออาชีพ มาตรฐานระดับสากลเนื่องจากมี SAP Businesss One เป็นกลไกหลักในการทำงาน เป็นระบบบริหารจัดการธุรกิจบน Cloud ที่ออกแบบและพัฒนาโดย NEXUS บริษัทให้คำปรึกษาและติดตั้งซอฟต์แวร์บริหารจัดการธุรกิจ ตัวแทนจำหน่ายโซลูชันและวางระบบ ERP ระดับมืออาชีพ ฟีเจอร์ครอบคลุมการทำงานที่สำคัญ

ยินดีให้คำปรึกษาฟรี โดยผู้เชี่ยวชาญในการวางระบบ ERP