Master Builders Solutions วางใจ เน็กซัส วางระบบ SAP B1

Jan 21, 2021

ประโยชน์ของ ERP ในงานจัดซื้อ และ คลังสินค้า

บริษัท มาสเตอร์ บิลเดอร์ส โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารเคมีครบวงจรสำหรับการก่อสร้าง ภายใต้แบรนด์ของบริษัท BASF ผู้ผลิตสารเคมีชั้นนำระดับโลกและมีบริษัทในเครือมากกว่า 80 ประเทศทั่วโลก ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีโดยเฉพาะ ERP จึงได้เลือก ระบบ SAP Business One และ NEXUS ได้รับความไว้วางใจให้เป็นพาร์ทเนอร์ในการวางระบบ SAP Business One ให้กับ มาสเตอร์ บิลเดอร์ส โซลูชั่นส์ เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจมากที่สุด

NEXUS ได้นำเสนอโซลูชั่น Thai localization (การจัดการเอกสารด้านภาษี) และแบบฟอร์มเอกสารและรายงานสำเร็จรูป สำหรับการดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งโซลูชั่นที่ทาง มาสเตอร์ บิลเดอร์ส โซลูชั่นส์ ให้ความสำคัญและต้องการโซลูชั่นที่ตอบสนองความต้องการได้อย่างครบถ้วน และโซลูชั่นของทาง NEXUS ก็ตอบโจทย์ได้มากที่สุด NEXUS ขอขอบคุณ และขอแสดงความยินดีกับ มาสเตอร์ บิลเดอร์ส โซลูชั่นส์ มา ณ โอกาสนี้