Master Builders Solutions วางใจ เน็กซัส วางระบบ SAP B1

Jan 21, 2021

ประโยชน์ของ ERP ในงานจัดซื้อ และ คลังสินค้า
บริษัท มาสเตอร์ บิลเดอร์ส โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารเคมีครบวงจรสำหรับการก่อสร้าง ภายใต้แบรนด์ของบริษัท BASF ผู้ผลิตสารเคมีชั้นนำระดับโลกและมีบริษัทในเครือมากกว่า 80 ประเทศทั่วโลก ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีโดยเฉพาะ ERP จึงได้เลือก ระบบ SAP Business One และ NEXUS ได้รับความไว้วางใจให้เป็นพาร์ทเนอร์ในการวางระบบ SAP Business One ให้กับ มาสเตอร์ บิลเดอร์ส โซลูชั่นส์ เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจมากที่สุด NEXUS ได้นำเสนอโซลูชั่น Thai localization (การจัดการเอกสารด้านภาษี) และแบบฟอร์มเอกสารและรายงานสำเร็จรูป สำหรับการดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งโซลูชั่นที่ทาง มาสเตอร์ บิลเดอร์ส โซลูชั่นส์ ให้ความสำคัญและต้องการโซลูชั่นที่ตอบสนองความต้องการได้อย่างครบถ้วน และโซลูชั่นของทาง NEXUS ก็ตอบโจทย์ได้มากที่สุด NEXUS ขอขอบคุณ และขอแสดงความยินดีกับ มาสเตอร์ บิลเดอร์ส โซลูชั่นส์ มา ณ โอกาสนี้

อ่านบทความเพิ่มเติม​

ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้วย ระบบ ERP

ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้วย ระบบ ERP

ในสภาวะการตลาดที่มีการแข่งขันสูง ธุรกิจควรปรับตัวด้วยการมองหาโซลูชันหรือเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อมาใช้ในการบริหารธุรกิจกันมากขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของธุรกิจคือช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการบริหารต่าง ๆ ทั้งด้านกลยุทธ์เกี่ยวกับการขาย การทำงานภายในองค์กร...

read more
Bin Location ตัวช่วยบริหารจัดการตำแหน่งสินค้า

Bin Location ตัวช่วยบริหารจัดการตำแหน่งสินค้า

ในการบริหารจัดการคลังสินค้า หากสินค้าในคลังมีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้น อาจทำให้เกิดความซับซ้อนและยุ่งยากในการค้นหาสินค้า อีกทั้งยังมีปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสินค้าที่อาจทำให้เกิดความล่าช้า  ทั้งนี้เพื่อช่วยจัดการปัญหาเกี่ยวกับการจัดการคลังสินค้า...

read more
เอาอยู่เรื่องหนี้ ไม่มีคงค้าง

เอาอยู่เรื่องหนี้ ไม่มีคงค้าง

ในการทำธุรกิจหากเจ้าของธุรกิจท่านใดมีปัญหาเรื่องการติดตามหนี้ เรื่องการผิดนัดชำระ หรือยอดหนี้ที่ไม่ตรงกับยอดจริง เพื่อให้สามารถติดตามและตรวจสอบสถานะหนี้ของลูกหนี้ซึ่งกระบวนการในการติดตามหนี้สินอาจมีความซับซ้อนและเป็นปัญหาต่อธุรกิจเช่นกัน...

read more