Nexcloud ERP

ERP คืออะไรและมีความสำคัญอย่างไรกับธุรกิจ SMEs ในยุคดิจิตัล

Dec 30, 2020

ประโยชน์ของ ERP ในงานจัดซื้อ และ คลังสินค้า

ความสำคัญ ERP กับธุรกิจ SMEs ในยุคดิจิตัล

ปัจจุบันโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีและดิจิทัลมากขึ้นเกือบสมบูรณ์แบบ ทำให้หลายองค์กรหรือ
ผู้ประกอบการธุรกิจประเภทต่าง ๆ ทั่วโลก เริ่มนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาและเพิ่มศักยภาพธุรกิจ เพื่อปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ
Small and Medium Enterprise (SME) ที่กำลังเผชิญปัญหาการแข่งขันสูงที่มาจากรอบด้านและกำลังเผชิญอุปสรรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ฉะนั้นธุรกิจ SMEs จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนำเทคโนโลยีอย่างระบบ ERP หรือ Enterprise Resource Planning มาปรับใช้เพื่อเตรียมพร้อมรับมือในทุกๆ ด้าน ทั้งในด้านกระบวนการทำงาน การเพิ่มศักยภาพการเติบโตของธุรกิจ การปรับตัวและการอยู่รอดในยุคนี้ได้

ERP คืออะไร

ERP คือระบบที่จะช่วยเชื่อมโยงกระบวนการทำงานต่างๆภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ โดยระบบ ERP สามารถบริหารจัดการ การทำงานได้ตั้งแต่ขั้นตอนทำบัญชี การจัดซื้อ-ขาย ควบคุมการผลิต ไปจนถึงการวิเคราะห์ภาพรวมธุรกิจแบบเรียลไทม์ และลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน โดยปัจจุบันระบบ ERP ได้ถูกพัฒนาให้มีลักษณะการใช้งานที่ง่าย สะดวกมากขึ้น สามารถเก็บฐานข้อมูลไว้บน Cloud และโปรแกรม ERP ยังถูกพัฒนาไปสู่รูปแบบสำเร็จรูปมากขึ้น เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรสำหรับธุรกิจ SMEs

เหตุผลที่ธุรกิจ SMEs ต้องใช้ระบบ ERP

เนื่องด้วยธุรกิจ SMEs ในประเทศไทยในปัจจุบันมีอัตราการแข่งขันที่สูงมาก ทั้งจากธุรกิจ SMEs
ด้วยกันเอง จากบริษัทขนาดใหญ่ที่เริ่มขยายสาขาเข้าสู่ทุกพื้นที่พร้อมทั้งมีบริการที่ครบวงจร และจากธุรกิจ E-commerce ซึ่งทำให้ลูกค้ามีช่องทางการเลือกซื้อสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นในราคาและคุณภาพตามลูกค้าต้องการ อีกทั้งปัญหาที่ธุรกิจ SMEs ได้รับผลกระทบกับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีข้างต้น ซึ่งภาครัฐและองค์กรต่าง ๆ สนับสนุนให้นำเทคโนโลยีอย่าง ERP มาช่วยการปรับตัวให้ธุรกิจ
อยู่รอดและรองรับการเติบโตในยุคนี้ และนี่คือ 3 เหตุผลหลักที่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมควรนำระบบ ERP มาประยุกต์ใช้ในองค์กร

1. เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการ การวางแผนการดำเนินงานในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ปรับตัวให้เข้ากับยุคเทคโนโลยีและรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

2. เพื่อควบคุมต้นทุนธุรกิจ ระบบ ERP ช่วยลดขั้นตอนการทำงาน ช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้น และสามารถวางแผนการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้ผลลัพธ์ที่มากขึ้น ในขณะที่ใช้ทรัพยากรเท่าเดิมหรือน้อยลง อีกทั้งยังช่วยในด้านการควบคุมตุ้นทุนการจัดซื้อ และการผลิต เพื่อไม่ให้ใช้เงินเกินงบประมาณหรือใช้เกินงบต้นทุนเท่าที่ควรจะเป็น

3. เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจ ด้วยการนำเทคโนโลยี ERP มาปรับใช้ในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้กระบวนการดำเนินงานเป็นระบบ มีการบริหารจัดการที่รวดเร็วและตรวจสอบได้ มากไปกว่านั้น    ผู้บริหารหรือผู้ประกอบการสามารถเห็นภาพรวมการทำงานขององค์กรได้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างชาญฉลาด ทันเหตุการณ์ และสามารถ          ตอบสนองความของลูกค้าได้มากขึ้น

ประโยชน์ของ ERP สำหรับธุรกิจ SMEs

1. ช่วยลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนและลดความผิดพลาด เนื่องจากมีการบักทึกข้อมูลเพียงครั้งเดียว และการทำงานที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ

2. ระบบการดำเนินงาน (Operation) มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ระบบการสั่งซื้อสามารถดำเนินการตามใบสั่งซื้อ (Sale order) ได้ทันที ตรงตามความต้องการของลูกค้า เนื่องจากข้อมูลมีความชัดเจน และข้อมูลการจัดส่งสินค้าและใบแจ้งหนี้มีความถูกต้องและแม่นยำ สะดวกต่อการควบคุมสินเชื่อและ       การติดตามหนี้

3. เป็นทางเลือกในการขอสินเชื่อที่เพิ่มขึ้น โดยมีต้นทุนการกู้เงินที่ลดลง เพราะธนาคารเชื่อมั่นใน     การบริหารจัดการจากข้อมูลธุรกิจที่น่าเชื่อถือและตรวจสอบได้ในธุรกิจประเภทการผลิต สามารถเพิ่มความรวดเร็วการผลิตและสามารถผลิตสินค้าตรงความต้องการของลูกค้าได้ทันเวลาในต้นทุนต่ำหรือที่แข่งขันได้ เนื่องจากมีฟังก์ชัน MRP ช่วยวางแผนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถรักษาระดับวัตถุดิบในคงคลังไว้ ให้เหลือเพียงพอเมื่อต้องการเรียกใช้

4. บริหารจัดการบัญชีและการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการดำเนินงานทางการเงินที่คล่องตัว และช่วยลดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลที่อาจจะเป็นจุดสำคัญ ทำให้การตัดสินใจในทางธุรกิจมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น

ทาง Nexus ได้พัฒนาระบบ nexcloudERP ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การบริหารจัดการธุรกิจ SMEs โดยเฉพาะ พร้อมทั้งออกแบบธุรกิจเทมเพลตให้คุณสามารถเลือกใช้งานตามความต้องการของธุรกิจได้ ระบบติดตั้งได้เร็ว และราคาจับต้องได้

 

หากสนใจหรือต้องการสอบเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่

อ่านบทความเพิ่มเติม​

เช็กลิสต์ 6 ข้อ ก่อนตัดสินใจ บริษัทควรเลือกอะไร ระหว่าง โปรแกรมบัญชี หรือ ระบบ ERP บัญชี

เช็กลิสต์ 6 ข้อ ก่อนตัดสินใจ บริษัทควรเลือกอะไร ระหว่าง โปรแกรมบัญชี หรือ ระบบ ERP บัญชี

จากบทความที่ผ่านมา ได้อธิบายถึงความแตกต่างระหว่าง ระบบ ERP บัญชี และ โปรแกรมบัญชี (ERP บัญชี กับ โปรแกรมบัญชี ต่างกันอย่างไร) ได้เห็นถึงความสามารถของระบบ ERP ที่ช่วยเชื่อมโยงระบบต่างๆ ภายในองค์กรให้เป็นหนึ่งเดียวกัน...

read more
ซอฟต์แวร์ ERP ซื้อมาขายไป (Trading) สำหรับธุรกิจ SMEs ซื้อมาขายไป

ซอฟต์แวร์ ERP ซื้อมาขายไป (Trading) สำหรับธุรกิจ SMEs ซื้อมาขายไป

ธุรกิจซื้อมาขายไป เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ทำกำไรได้โดยไม่ต้องลงทุนผลิตเอง ไม่ต้องคำนวณค่าวัตถุดิบและการผลิตยิบย่อย ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจซื้อมาขายไปเติบโตและนำหน้าคู่แข่งได้นั้น...

read more
ทำความรู้จัก nexcloud ERP โซลูชั่น ERP ค้าปลีก ค้าส่ง ตัวช่วยเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจ

ทำความรู้จัก nexcloud ERP โซลูชั่น ERP ค้าปลีก ค้าส่ง ตัวช่วยเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจ

ซอฟต์แวร์ ERP ค้าปลีก ค้าส่ง หรือ Retail & Distribution มีความจำเป็นและมีประโยชน์ต่อธุรกิจกลุ่มค้าส่ง ค้าปลีกอย่างไร? nexcloud ERP มีโมดูลอะไรบ้าง ที่ตอบโจทย์ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก? วันนี้ nexcloud ERP มีคำตอบให้คุณ 😊ธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง...

read more