ทำความรู้จัก nexcloud ซอฟต์แวร์ ERP การผลิต สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อธุรกิจ SMEs

Jun 11, 2021

ERP การผลิต AW_ ซอฟแวร์ อุตสากรรมการผลิต การจัดการการผลิต

เมื่อก้าวเข้าสู่ยุค Digital Transformation โลกถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และข้อมูลมหาศาล เกิดเป็นความท้าทายใหม่ที่หลากหลายธุรกิจต้องรับมือและปรับตัวให้ทัน หากใครนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในองค์กรได้ครอบคลุมทุกระดับ ก็ถือว่ามีอาวุธที่แข็งแกร่ง เช่นเดียวกับ อุตสาหกรรมการผลิต ที่ต้องปรับตัวเพื่อเข้าสู่การเป็น Industry 4.0 และอาวุธสำคัญของธุรกิจการผลิต ก็คือ ชอฟแวร์  ERP การผลิต ที่ช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากร

ERP การผลิต AW_ ซอฟแวร์ อุตสากรรมการผลิต การจัดการการผลิต

การดำเนินงานภายในองค์กรของธุรกิจแต่ละประเภท แต่ละองค์กร ย่อมมีวิธีและรูปแบบที่ต่างกันออกไป ซึ่งหากต้องการนำระบบ ERP มาปรับใช้ในองค์กร ควรพิจารณาถึงความสามารถของฟังก์ชันการทำงานของระบบว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้งานภายในองค์กร และครอบคลุมทุกกระบวนการดำเนินงานที่เราต้องการหรือไม่ เพื่อให้กระบวนการทำงานภายในองค์กรเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจขององค์กรได้

ทำไมอุตสาหกรรมการผลิต ต้องใช้ ERP?

เนื่องจากธุรกิจการผลิตเป็นภาคธุรกิจที่มีความซับซ้อน จากเดิมที่ผู้บริหารคำนวณต้นทุนแบบ Manual โดยอาศัยความน่าจะเป็นจากการคาดการณ์ ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาด เช่น สั่งวัตถุดิบไม่เพียงพอ ขาดสต็อก หรือวัตถุดิบโอเวอร์ ทำให้ทุนจมได้ อีกทั้งข้อมูลจากฝ่ายต่างๆ ที่ไม่เชื่อมต่อกันแบบเรียลไทม์ ทำให้เกิดความผิดพลาดได้ง่ายและล่าช้า เกิดการเพิ่ม Process ในการทำงานแบบไม่จำเป็นและเสียเวลา

ERP การผลิต - nexcloud ERP ERP คืออะไร ข้อดี ทำไมต้องใช้ ซอฟต์แวร์ ERP อุตสากรรมการผลิต 02แก้

ตัวอย่าง เช่น บริษัท A ที่ไม่มี ซอฟต์แวร์ การผลิต ERP ข้อมูลไม่เชื่อมต่อกัน เมื่อฝ่ายขายต้องการปิดดีลกับลูกค้า แต่ไม่มีข้อมูลสต็อกสินค้า ต้องรอสอบถามคลังว่ามีสินค้าหรือไม่ เมื่อฝ่ายคลังตรวจสอบสินค้าพบว่าของขาดสต็อก ต้องส่งเรื่องไปยังฝ่ายผลิต เพื่อผลิตสินค้า ฝ่ายผลิตก็ต้องตรวจสอบวัตถุดิบว่ามีพร้อมในการผลิตหรือไม่ หากไม่มีต้องสั่งซื้อจาก Supplier ทำให้การปิดดีลใช้เวลาหลายขั้นตอน ลูกค้ารอนานและเสียโอกาสในการขายได้ หรือหากฝ่ายขายตรวจสอบข้อมูลว่ามีสินค้าและตกลงทำการซื้อขาย แต่จริงๆ แล้วเป็นข้อมูลเก่าที่ยังไม่อัพเดท ก็จะทำให้บริษัทเสียเครดิตได้อีกด้วย

ในขณะที่บริษัท B มีซอฟต์แวร์ ERP การผลิต ข้อมูลเชื่อมต่อกันบนฐานข้อมูลเดียวกันทั้งองค์กร ฝ่ายขายต้องการปิดดีลกับลูกค้า สามารถเปิดดูข้อมูลสต็อกได้เลย ทำให้ปิดดีลได้เร็ว ในขณะเดียวกัน ผู้บริหาร บริษัท B ที่ใช้ซอฟต์แวร์ ERP จะมี Dashboard แสดงข้อมูลอัพเดทแบบเรียลไทม์ รู้ว่าสินค้าชนิดใดกำลังจะหมด ต้องสั่งซื้อวัตถุดิบเท่าไหร่ และระบบยังช่วยคาดการณ์ได้อีกว่าสินค้าชนิดใดขายดี ควรผลิตสินค้าชนิดใดเท่าไร เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า เป็นการเพิ่มโอกาสในการขายและบริหารงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ระบบกระบวนผลิต ใน ERP การผลิต ของ nexcloud ERP ทำอะไรได้บ้าง?

สำหรับธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการผลิตนั้น จำเป็นต้องมีเครื่องมือสำหรับการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ทุกกิจกรรมในกระบวนการผลิต รวมถึงเครื่องมือที่ช่วยในการวางแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบ nexcloud ERP การผลิต จึงเป็นเครื่องมือที่ตอบโจทย์ ตั้งแต่การกำหนดสูตรการผลิต การวางแผนจัดสรรวัตถุดิบ และการติดตามสถานะการผลิต ซึ่งช่วยให้ธุรกิจดำเนินงานได้อย่างคล่องตัว โดยข้อมูลจะเชื่อมโยงการทำงานไปยังแผนกต่าง ๆ ที่อยู่ในระบบ ERP เดียวกัน เช่น บัญชี จัดซื้อ ฝ่ายขาย วางแผน และคลังสินค้า ในทันทีด้วยเช่นกัน จึงไม่จำเป็นที่ต้องทำงานซับซ้อน หลายรอบและหลายระบบ

ฟังก์ชั่นการทำงานที่สำคัญประกอบไปด้วย

• การกำหนดสูตรการผลิต – สามารถบริหารจัดการสูตรการผลิต (BOM ที่ย่อมาจาก Bill of Materials) สำหรับสินค้าสำเร็จรูป เพื่อใช้ในการขั้นตอนการกำหนดส่วนประกอบต่าง ๆ ในการผลิตสินค้า ว่าต้องใช้ชิ้นส่วน วัตถุดิบอะไรบ้าง จำนวนเท่าไหร่ พร้อมระบุรายละเอียดต่างๆ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการวางระบบการผลิต รวมไปถึงค่าแรงคนงาน อีกทั้งยังตรวจสอบต้นทุนการผลิตเบื้องต้นจากสูตรการผลิตได้อีกด้วย
• วางแผนการผลิต – สามารถทำการวางแผนการผลิตผ่านระบบ โดยการเปิดใบสั่งผลิตก่อน จากนั้นระบบจะช่วยตรวจสอบวัตถุดิบที่ต้องใช้ว่ามีเพียงพอหรือไม่ แล้วเข้ากระบวนการอนุมัติเพื่อเริ่มกระบวนการผลิต เพื่อช่วยวิเคราะห์ การวางแผนการผลิตสินค้าและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ซึ่งสามารถนำเสนอในรูปแบบรายงานการผลิตจากข้อมูลที่มีการบันทึกล่าสุดได้
• การวางแผนวัตถุดิบที่จะต้องใช้ในกระบวนการผลิต – สามารถวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบก่อนการผลิต ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดจำนวนต่ำสุด/จำนวนสูงสุด ระยะเวลาในการสั่งซื้อ ที่คำนวณมาจากการความต้องการสินค้าของลูกค้า การพยากรณ์ยอดขาย จำนวนคงเหลือในคลังสินค้า และรายการที่สั่งซื้อไปแล้วแต่ของยังมาไม่ถึงโรงงาน อีกทั้งยังช่วยควบคุมการจัดซื้อวัตถุดิบในคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ หมดปัญหาวัตถุดิบขาด/ไม่เพียงพอและวัตถุดิบล้นสต๊อค

• กำหนดการสั่งผลิตสินค้า – สามารถกำหนดการผลิตสินค้าตามจำนวนคำสั่งซื้อของลูกค้า (Make to order) และการผลิตสินค้าเก็บไว้ในสต๊อก (Make to stock) ให้เพียงพอต่อการจัดจำหน่ายในครั้งต่อไป
• สถานะการผลิตสินค้า – ติดตามสถานะใบสั่งผลิตและลำดับขั้นตอนตามสูตรการผลิตของสินค้าสำเร็จรูปในใบสั่งผลิตได้

• การบริหารจัดการคลังสินค้า – สามารถบริหารจัดการสินค้าคงคลังด้วยการคำนวณต้นทุนแบบ FIFO (เข้าก่อนออกก่อน), Moving Average (ต้นทุนเฉลี่ย) & Standard Cost (ต้นทุนมาตรฐาน) พร้อมทั้งสามารถปรับปรุงข้อมูลต้นทุนสินค้า และกำหนดหน่วยสินค้า (UOM: Unit of Measure) ได้
• การบริหารจัดการตำแหน่งที่ตั้งสินค้า – การบริหารจัดการสินค้าในคลังสินค้าหลายแห่งโดยการแบ่งเป็นโซนย่อยๆ (Bin Location) เพื่อกำหนด Bin Location ให้กับสินค้าในการรายการ ทำให้เกิดประสิทธิภาพการเคลื่อนย้ายสินค้าลดระยะเวลาในการค้นหาสินค้า รวมไปถึงการตรวจสอบจำนวนสินค้าคงเหลือได้ง่าย
• การนำเสนอรายงานด้านการผลิต – สามารถนำเสนอรายงานจากข้อมูลล่าสุด (Real Time) และนำเสนอในรูปแบบรายงานการผลิต

ทำไมต้องเลือก nexcloud ERP

ERP การผลิต - ทำไมต้องใช้ nexcloud ERP ERP คืออะไร ซอฟต์แวร์ ERP อุตสากรรมการผลิต 03

หากพูดถึงการเป็นเจ้าของระบบ ERP หลายๆ คนอาจนึกถึงธุรกิจใหญ่ๆ องค์กรระดับ Enterprise ที่มีพนักงานหลายร้อยคน มีโรงงานจำนวนมาก เพราะเป็นระบบที่ต้องลงทุน Implement ระบบขึ้นมาใหม่ มีต้นทุนสูง และยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายการเก็บรักษา (Software Maintenance Fee) ค่าใช้จ่ายการอบรมพนักงาน เป็นต้น อาจจะมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนหนักเกินไปสำหรับธุรกิจ SMEs ขนาดเล็ก-ขนาดกลาง และกังวลว่าอาจใช้ฟีเจอร์ได้ไม่คุ้มค่า ไม่คุ้มเงินลงทุน แต่อย่างไรก็ตาม ระบบ ERP การผลิต ก็ยังมีความจำเป็นต่อทุกธุรกิจ เพราะจะช่วยให้มีความได้เปรียบในการแข่งขันและเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กร (ดูเพิ่มเติม : เหตุผลที่ธุรกิจ SMEs ต้องใช้ระบบ ERP)

nexcloud ERP จึงเป็นโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ ธุรกิจ SMEs เนื่องจาก

• ราคาคุ้มค่าที่ธุรกิจอย่าง SMEs สามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายๆ
• ได้ใช้ระบบเวอร์ชั่นใหม่ โดยไม่เสียค่าซอฟต์แวร์ MA
• มีระบบ Free Online Training สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ได้ทุกเมื่อ ทุกเวลา ไม่ต้องเสียค่าอบรมพนักงานเพิ่มเติม
• ขึ้นระบบได้เร็ว ภายใน 1-3 เดือน เพราะไม่ต้อง Implement ระบบใหม่ทั้งหมด
• เสมือนใช้ SAP Business One ซอฟต์แวร์ ERP ที่ได้มาตรฐานระดับโลก เพราะ nexcloud ERP ใช้ SAP Business One เป็นกลไกหลักในการทำงาน
• มีฟีเจอร์ที่ครอบคลุมความต้องการ
• เป็น ERP ราคาย่อมเยาว์
• ไม่ต้องลงทุนด้าน Server และอุปกรณ์ Hardware database
• ใช้งานผ่านคลาวด์ ใช้งานง่าย ใช้ได้หลาย Device ทั้งคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แลปท็อป โทรศัพท์ ทำงานที่ไหนก็ได้ แค่มีอินเทอร์เน็ตก็ใช้ได้

ทั้งหมดนี้ ดูแลโดย เน็กซัสฯ บริษัทให้คำปรึกษา SAP ระดับ Gold Partner และติดตั้งซอฟต์แวร์บริหารจัดการธุรกิจระดับองค์กร ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายอุตสาหกรรม Business Solution

#nexcloudERP ระบบ ERP เพื่อนแท้ SMEs ที่เข้าถึงง่าย โดยทีมผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ

ลงทะเบียนทดลองใช้งานระบบ NEXcloud ERP 15 วัน

สนใจวางระบบ ERP การผลิต/ซอฟต์แวร์ธุรกิจ ปรึกษาฟรี!

☎️ โทร :  0800707196
📲 Line Official Account : @NEXcloudERP
📣 FB : NEXcloud solution
💻 เว็บไซต์ : https://nexcloudsolution.com
📧 อีเมล : Mkt.th@nexus-sr.com