ERP คืออะไรและมีความสำคัญอย่างไรกับธุรกิจ SMEs ในยุคดิจิตัล

by Dec 30, 2020Hot Articles, Uncategorized0 comments

ความสำคัญ ERP กับธุรกิจ SMEs ในยุคดิจิตัล

ปัจจุบันโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีและดิจิทัลมากขึ้นเกือบสมบูรณ์แบบ ทำให้หลายองค์กรหรือ
ผู้ประกอบการธุรกิจประเภทต่าง ๆ ทั่วโลก เริ่มนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาและเพิ่มศักยภาพธุรกิจ เพื่อปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ
Small and Medium Enterprise (SME) ที่กำลังเผชิญปัญหาการแข่งขันสูงที่มาจากรอบด้านและกำลังเผชิญอุปสรรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ฉะนั้นธุรกิจ SMEs จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนำเทคโนโลยีอย่างระบบ ERP หรือ Enterprise Resource Planning มาปรับใช้เพื่อเตรียมพร้อมรับมือในทุกๆ ด้าน ทั้งในด้านกระบวนการทำงาน การเพิ่มศักยภาพการเติบโตของธุรกิจ การปรับตัวและการอยู่รอดในยุคนี้ได้

ERP คืออะไร

ERP คือระบบที่จะช่วยเชื่อมโยงกระบวนการทำงานต่างๆภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ โดยระบบ ERP สามารถบริหารจัดการ การทำงานได้ตั้งแต่ขั้นตอนทำบัญชี การจัดซื้อ-ขาย ควบคุมการผลิต ไปจนถึงการวิเคราะห์ภาพรวมธุรกิจแบบเรียลไทม์ และลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน โดยปัจจุบันระบบ ERP ได้ถูกพัฒนาให้มีลักษณะการใช้งานที่ง่าย สะดวกมากขึ้น สามารถเก็บฐานข้อมูลไว้บน Cloud และโปรแกรม ERP ยังถูกพัฒนาไปสู่รูปแบบสำเร็จรูปมากขึ้น เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรสำหรับธุรกิจ SMEs

เหตุผลที่ธุรกิจ SMEs ต้องใช้ระบบ ERP

เนื่องด้วยธุรกิจ SMEs ในประเทศไทยในปัจจุบันมีอัตราการแข่งขันที่สูงมาก ทั้งจากธุรกิจ SMEs
ด้วยกันเอง จากบริษัทขนาดใหญ่ที่เริ่มขยายสาขาเข้าสู่ทุกพื้นที่พร้อมทั้งมีบริการที่ครบวงจร และจากธุรกิจ E-commerce ซึ่งทำให้ลูกค้ามีช่องทางการเลือกซื้อสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นในราคาและคุณภาพตามลูกค้าต้องการ อีกทั้งปัญหาที่ธุรกิจ SMEs ได้รับผลกระทบกับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีข้างต้น ซึ่งภาครัฐและองค์กรต่าง ๆ สนับสนุนให้นำเทคโนโลยีอย่าง ERP มาช่วยการปรับตัวให้ธุรกิจ
อยู่รอดและรองรับการเติบโตในยุคนี้ และนี่คือ 3 เหตุผลหลักที่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมควรนำระบบ ERP มาประยุกต์ใช้ในองค์กร

1. เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการ การวางแผนการดำเนินงานในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ปรับตัวให้เข้ากับยุคเทคโนโลยีและรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

2. เพื่อควบคุมต้นทุนธุรกิจ ระบบ ERP ช่วยลดขั้นตอนการทำงาน ช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้น และสามารถวางแผนการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้ผลลัพธ์ที่มากขึ้น ในขณะที่ใช้ทรัพยากรเท่าเดิมหรือน้อยลง อีกทั้งยังช่วยในด้านการควบคุมตุ้นทุนการจัดซื้อ และการผลิต เพื่อไม่ให้ใช้เงินเกินงบประมาณหรือใช้เกินงบต้นทุนเท่าที่ควรจะเป็น

3. เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจ ด้วยการนำเทคโนโลยี ERP มาปรับใช้ในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้กระบวนการดำเนินงานเป็นระบบ มีการบริหารจัดการที่รวดเร็วและตรวจสอบได้ มากไปกว่านั้น    ผู้บริหารหรือผู้ประกอบการสามารถเห็นภาพรวมการทำงานขององค์กรได้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างชาญฉลาด ทันเหตุการณ์ และสามารถ          ตอบสนองความของลูกค้าได้มากขึ้น

ประโยชน์ของ ERP สำหรับธุรกิจ SMEs

1. ช่วยลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนและลดความผิดพลาด เนื่องจากมีการบักทึกข้อมูลเพียงครั้งเดียว และการทำงานที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ

2. ระบบการดำเนินงาน (Operation) มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ระบบการสั่งซื้อสามารถดำเนินการตามใบสั่งซื้อ (Sale order) ได้ทันที ตรงตามความต้องการของลูกค้า เนื่องจากข้อมูลมีความชัดเจน และข้อมูลการจัดส่งสินค้าและใบแจ้งหนี้มีความถูกต้องและแม่นยำ สะดวกต่อการควบคุมสินเชื่อและ       การติดตามหนี้

3. เป็นทางเลือกในการขอสินเชื่อที่เพิ่มขึ้น โดยมีต้นทุนการกู้เงินที่ลดลง เพราะธนาคารเชื่อมั่นใน     การบริหารจัดการจากข้อมูลธุรกิจที่น่าเชื่อถือและตรวจสอบได้ในธุรกิจประเภทการผลิต สามารถเพิ่มความรวดเร็วการผลิตและสามารถผลิตสินค้าตรงความต้องการของลูกค้าได้ทันเวลาในต้นทุนต่ำหรือที่แข่งขันได้ เนื่องจากมีฟังก์ชัน MRP ช่วยวางแผนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถรักษาระดับวัตถุดิบในคงคลังไว้ ให้เหลือเพียงพอเมื่อต้องการเรียกใช้

4. บริหารจัดการบัญชีและการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการดำเนินงานทางการเงินที่คล่องตัว และช่วยลดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลที่อาจจะเป็นจุดสำคัญ ทำให้การตัดสินใจในทางธุรกิจมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น

ทาง Nexus ได้พัฒนาระบบ nexcloudERP ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การบริหารจัดการธุรกิจ SMEs โดยเฉพาะ พร้อมทั้งออกแบบธุรกิจเทมเพลตให้คุณสามารถเลือกใช้งานตามความต้องการของธุรกิจได้ ระบบติดตั้งได้เร็ว และราคาจับต้องได้

 

หากสนใจหรือต้องการสอบเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่

อ่านบทความเพิ่มเติม​

ERP บัญชี กับ โปรแกรมบัญชี ต่างกันอย่างไร

ERP บัญชี กับ โปรแกรมบัญชี ต่างกันอย่างไร

หลาย ๆ คน อาจจะสงสัยว่า ERP บัญชี กับ โปรมแกรมบัญชี ต่างกันอย่างไร หรือมีความเข้าใจว่า โปรแกรมบัญชีที่ใช้อยู่ทั่ว ๆ ไปก็คือ ERP นั่นแหละ เพราะมีการใช้โปรแกรมหน้าตาคล้าย ๆ กัน และจุดประสงค์ก็เพื่อใช้ในงานบัญชีเหมือนกัน ซึ่งจริง ๆ แล้ว ERP บัญชี...

read more
ทำความรู้จัก nexcloud ซอฟต์แวร์ ERP การผลิต สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อธุรกิจ SMEs

ทำความรู้จัก nexcloud ซอฟต์แวร์ ERP การผลิต สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อธุรกิจ SMEs

เมื่อก้าวเข้าสู่ยุค Digital Transformation โลกถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และข้อมูลมหาศาล เกิดเป็นความท้าทายใหม่ที่หลากหลายธุรกิจต้องรับมือและปรับตัวให้ทัน หากใครนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในองค์กรได้ครอบคลุมทุกระดับ ก็ถือว่ามีอาวุธที่แข็งแกร่ง เช่นเดียวกับ อุตสาหกรรมการผลิต...

read more
แนวทางการเลือกระบบ ERP ที่เหมาะสม สำหรับธุรกิจ SMEs

แนวทางการเลือกระบบ ERP ที่เหมาะสม สำหรับธุรกิจ SMEs

การเลือกระบบ ERP มาปรับใช้ในองค์กรถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากการลงทุนติดตั้งหรือเป็นเจ้าของระบบ ERP มีหลายปัจจัยที่ต้องคำนึงถึง ทั้งในเรื่องราคาที่อาจจะต้องใช้ต้นทุนค่อนข้างสูง...

read more