ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้วย ระบบ ERP

Aug 2, 2022

บริหารงานด้วย ERP

ในสภาวะการตลาดที่มีการแข่งขันสูง ธุรกิจควรปรับตัวด้วยการมองหาโซลูชันหรือเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อมาใช้ในการบริหารธุรกิจกันมากขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของธุรกิจคือช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการบริหารต่าง ๆ ทั้งด้านกลยุทธ์เกี่ยวกับการขาย การทำงานภายในองค์กร รวมไปถึงสร้างธุรกิจให้แข็งแกร่งมากขึ้นรองรับสถานการณ์การตลาดในปัจจุบัน ซึ่งระบบ ERP ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ได้เข้ามามีบทบาทกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารธุรกิจ ด้วยความสามารถที่ตอบโจทย์กับธุรกิจและจัดการได้อย่างเหมาะสม ลองมาดูกันดีกว่าระบบ ERP จะช่วยจัดการได้อย่างไร


เจาะลึกความสามารถในระบบ ERP

1.) เพิ่มมาตรฐานและมอบแนวทางที่ดีที่สุดทางธุรกิจ
เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตขึ้นและไปต่อได้ ผลประกอบการหรือรายได้ต่างๆที่เข้ามาต้องอยู่ในระดับที่ดีอย่างต่อเนื่อง การที่ธุรกิจจะเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค เรื่องมาตรฐานในการบริหารธุรกิจจึงเป็นสิ่งที่ควรคำนึงเป็นอันดับแรก หากแผนกต่าง ๆ ในองค์กรสามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบตามขั้นตอนกระบวนการก็ย่อมส่งผลดีต่อการทำธุรกิจ

ระบบ NEXcloud ERP สามารถตอบโจทย์ในเรื่องธุรกิจ ทั้งการกำหนดมาตรฐานของกระบวนการทำงานทั่วทั้งแผนก ตั้งแต่การสร้างวิธีการดำเนินงานสำหรับฝ่ายต่างๆในองค์กรให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึง การบัญชี การจัดการคลังสินค้า หรือ แผนกอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการทำงานจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยระบบของ NEXcloud ERP จะสามารถเพิ่มมาตรฐานการทำงานและยกระดับการทำงานทั่วทั้งแผนกให้ดีขึ้นอย่างแน่นอน

2.) พัฒนาองค์กรด้วยการทำงานบนแพลตฟอร์มเดียวกัน
เพื่อให้การทำงานภายในองค์สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หากทุกแผนกสามารถเข้าถึงการทำงานบนแพลตฟอร์มเดียวกันได้ก็สามารถทำงานได้สะดวกขึ้น

ระบบ NEXcloud ERP มีฟังก์ชันสำหรับการนำข้อมูลของทั่วทั้งแผนกมารวมไว้บนแพลตฟอร์มเดียวกัน ทำให้แผนกต่าง ๆ ค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และข้อมูลมีการอัปเดตแบบเรียลไทม์และถูกต้อง มีส่วนช่วยในการตัดสินใจให้เร็วขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดข้อผิดพลาดการทำงานของแผนกต่างๆ ซึ่งทั้งหมดนี้ส่งดีต่อการทำงานภาพรวมของพนักงานในองค์กรอีกด้วย

3.) ลดความซ้ำซ้อนและดำเนินกระบวนทำงานอย่างอัตโนมัติ
การทำธุรกิจมีกระบวนต่างๆที่ซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับหลายเรื่อง ซึ่งอาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานลดลง เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนานจากการทำงานที่ไม่เป็นระบบ และปัญหาส่วนใหญ่ในธุรกิจที่มักจะเจอคือการเก็บข้อมูลซึ่งอาจจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป

ระบบ NEXcloud ERP สามารถช่วยให้การทำงานของแผนกต่างๆในองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยลดการทำงานที่ไม่จำเป็น และการลดความซ้ำซ้อนจากการทำงานที่ซ้ำๆ ซึ่งจุดเด่นสำคัญที่ช่วยในการทำงานของแผนกต่างๆคือ พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลเดียวกัน ทำให้การทำงานจะไม่ทับซ้อนกัน อีกทั้งยังช่วยลดข้อผิดพลาดของข้อมูล ระบบมีการเก็บสำรองข้อมูลไว้บนคลาวด์ได้หากข้อมูลเกิดการสูญหาย

AP Aging  หมายถึง รายงานที่ฝ่ายบัญชีจัดทำขึ้นมาเพื่อวิเคราะห์ยอดค้างชำระของลูกหนี้แต่ละรายโดยแยกตามอายุของหนี้ และตรวจสอบเกี่ยวกับวันกำหนดชำระ และ รายการที่เกินกำหนดชำระ เป็นประโยชน์ต่อการจัดสรรเงินสดเพื่อชำระเงินให้แก่เจ้าหนี้ให้ทันตามวันที่กำหนดชำระเงิน

4.) การใช้งานที่ง่ายและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
ในการที่จะนำระบบซอฟต์มาใช้บริหารในธุรกิจ ต้องมีการเชื่อมต่อเพื่อถ่ายโอนข้อมูลระหว่างระบบต่างๆให้รวดเร็วที่สุด เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน พนักงานในแต่ละแผนกภายในองค์กรสามารถเรียนรู้ที่จะใช้ระบบได้อย่างรวดเร็ว เพราะระบบที่นำมาใช้ต้องมีความเรียบง่ายเพื่อให้ประหยัดเวลาต่อการเรียนรู้

ระบบ NEXcloud ERP มีอินเทอร์เฟซที่สามารถเชื่อมต่อได้ง่ายและสะดวก ทำให้สามารถรายงานผลหรือข้อมูลต่างๆได้ง่ายและสะดวกขึ้น ผู้บริหารและพนักงานในแผนกต่างๆสามารถกำหนดรายงานเพื่อเป็นมาตรฐานสำหรับการนำเสนองานในแต่ละครั้งได้อย่างสะดวก

 

หากพิจารณาจากความสามารถของ NEXcloud ERP ซึ่งมีฟังก์ชันต่างๆที่สามารถทำให้การบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยโปรแกรม ERP สามารถช่วยควบคุมและลดความเสี่ยงการทำผิดพลาดที่อาจส่งผลต่อธุรกิจ เพื่อเพิ่มมาตรฐานที่ดีที่สุดให้เหมาะสมในธุรกิจ ด้วยการทำงานผ่านภายใต้แพลตฟอร์มเดียวกัน ทำให้การบริหารมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมทั้งองค์กรสามารถทำงานได้อย่างสะดวกและมีความเข้าใจในระบบการทำงาน ส่งผลต่อการกระบวนการต่างๆทั่วทั้งแผนกเช่น ในเรื่องของการขาย การบริหารจัดการบัญชี ควบคุมการจัดซื้อและสินค้าคงคลัง รวมถึงการวางแผนผลิตอีกด้วย เรียกได้ว่าควบคุมทุกการบริหารองค์กรทุกด้านเลยทีเดียว

NEXcloud ERP  โซลูชันบริหารธุรกิจบนคลาวด์ เป็นระบบ ERP ที่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมี SAP Business One ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์มาตรฐานระดับโลกเป็นกลไกหลักในการทำงานมีเทมเพลตธุรกิจที่สามารถเลือกแพ็กเกจได้ตามความเหมาะสมของธุรกิจ ค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริงในลักษณะ Subscription Model ไม่มีค่าฮาร์ดแวร์ ไม่มีค่าดูแลระบบ และไม่มีค่าอัปเกรด ช่วยให้ควบคุมต้นทุนได้ ออกแบบมาเพื่อธุรกิจ SMEs โดยเฉพาะ ออกแบบ ดูแล และวางระบบธุรกิจ โดย NEXUS บริษัทที่ปรึกษาโซลูชันธุรกิจ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 23 ปี และเชี่ยวชาญมากกว่า 10 อุตสาหกรรม

NEXcloud ERP ระบบบริหารจัดการธุรกิจบนคลาวด์ เชื่อมต่อกระบวนการทำงานของหน่วยงานต่างๆในองค์กรของคุณ ให้อยู่ภายใต้แพลตฟอร์มเดียวกันอย่างลงตัว ตอบโจทย์รูปแบบธุรกิจไทย ทั้งโปรแกรมภาษี การวางบิล การจัดการเช็ค และการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ มาพร้อมชุดแบบฟอร์มเอกสารรายงาน และแดชบอร์ดวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ ช่วยการตัดสินใจและบริหารธุรกิจของคุณ

🧑‍ สนใจระบบ ERP /ซอฟต์แวร์ธุรกิจ #ปรึกษาฟรี!

☎️ โทร :  080-070-7196
📲 Line Official Account : https://lin.ee/fopYCxl
📣 FB : NEXcloud solution ​
💻 เว็บไซต์ : https://nexcloudsolution.com/
📧 อีเมล : Mkt.th@nexus-sr.com

Nexcloud ERP Line OA
NEXcloud ERP facebook

อ่านบทความเพิ่มเติม​

5 ผลลัพธ์สุดทึ่ง! ทำไม SMEs ต้องใช้  Project Management

5 ผลลัพธ์สุดทึ่ง! ทำไม SMEs ต้องใช้ Project Management

ธุรกิจ SMEs ของคุณกำลังพบปัญหาเหล่านี้อยู่หรือเปล่า? ต้องใช้ Project Management ไม่ว่าจะเป็นปัญหาคนในทีมทำงานไม่เป็นระบบ งานล้นมือจนลำดับไม่ถูกว่าต้องทำงานไหนก่อนหลัง หรือปัญหาการติดตามงานในลูปที่ไม่รู้ว่าถึงขั้นตอนไหนแล้ว สุดท้ายต้องมาปั่นกันตอนใกล้ครบกำหนด...

read more
สรุป 10 คำถาม Q&A Webinar “ทะลุเป้าเอาอยู่ทุกออเดอร์ ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ ด้วย  NEXcloud ERP”

สรุป 10 คำถาม Q&A Webinar “ทะลุเป้าเอาอยู่ทุกออเดอร์ ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ ด้วย NEXcloud ERP”

หลังจากจบงานสัมมนา "ทะลุเป้าเอาอยู่ทุกออเดอร์ ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ ด้วย NEXcloud ERP"  ที่ผ่านมามีข้อสงสัยหลากหลายคำถามเกี่ยวกับโซลูชัน NEXcloud ERP วันนี้เราจะมาร่วมไขคำตอบกัน 1.ปัจจุบันมีหน้าร้านอยู่บน shopee และ lazada เน็กคลาวด์ ช่วยใน...

read more
ภาษีซื้อเฉลี่ย เรื่องที่ธุรกิจ SMEs ไม่ควรมองข้าม

ภาษีซื้อเฉลี่ย เรื่องที่ธุรกิจ SMEs ไม่ควรมองข้าม

ด้วยการแข่งขันทางธุรกิจที่มากขึ้น ธุรกิจในยุคปัจจุบันจึงต้องมีความหลากหลายและเป็นธุรกิจที่ครบวงจรเพิ่มมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยธุรกิจ ๆ เดียวต้องแบ่งไลน์สินค้าและบริการออกเป็นหลายรูปแบบ บางรูปแบบต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม...

read more