ระบบ ERP ค้าปลีก-ค้าส่ง ใน NEXcloud ERP

NEXcloud ERP สามารถบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกกระบวนการทำงาน เช่น การขาย การจัดซื้อ การจัดการสินค้าคงคลัง งานด้านการเงิน และการเชื่อมต่อระบบ Point of sale (POS) ได้อย่างง่ายดาย ​

ทำไมต้องเลือก NEXcloud ERP สำหรับงานค้าปลีก ค้าส่ง

จัดรายการสินค้าเป็นกลุ่ม

สามารถกำหนดและจำแนกรายการสินค้าเป็นกลุ่มตามต้องการได้ ช่วยจัดการรายการสินค้าได้ง่ายขึ้น

ระบบ Point of sale (POS)

สามารถเชื่อมต่อกับระบบ Point of sale
(POS) ได้

เช็คสต๊อกสินค้าแบบเรียลไทม์

​สามารถเช็คสต๊อกที่กระจายอยู่ตามจุดขายผ่านระบบจัดการคลังสินค้าและรายงานการติดตามสถานะสินค้าแบบเรียลไทม์

ติดตามยอดขายและสถานะสินค้า

​สามารถติดตามยอดขายและสถานะของสินค้าที่มีการเข้าออกผ่านคลังสินค้าได้